POSTED IN Helse, Konspirasjoner / Sammensvergelser

Store demonstrasjoner i Japan.

Motstanden mot WHO-traktaten øker.

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Millionar av japanarar reiser seg mot den tyranniske WHO-«Pandemi-traktaten»

Baxter Dmitry på nettstaden The People’s Voice skriv:

Massive demonstrasjonar skakar dei største byane i Japan i det folket reiser seg mot regjeringa deira sine planar om å skrive under på Verdas helseorganisasjon sin Pandemi-traktat.

Millionar av japanarar er djupt misfornøgde med regjeringa sine planar om å ratifisere traktaten ifølgje spørjeundersøkingar, likevel har Tokyo indikert at dei vil gå vidare og selje folket til den globale liten trass opposisjon.

________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Saksyndig
________________________________________________________

Ifølgje det japanske folket vil WHO sin Pandemi-traktat underminere japansk suverenitet, noko som lèt den globale eliten bruke helsekriser til å diktere vilkår og lover til demokratisk valde regjeringar.

Klaus Schwab seier at demokratiet er eit utdatert konsept, og at val snart vil bli fasa ut – og det verkar som om han meiner alvor.

Derimot aktar ikkje det japanske folket å godta regjeringa sitt svik og bedrageri.

13. april vil bli meisla inn i annalane til moderne japansk historie då fleire hundre tusen patriotiske borgarar i heile landet samla seg for å protestere mot regjeringa deira sine planar om å levere suvereniteten til landet over til den globale eliten.

Demonstrasjonane dreia seg om den utbreidde opposisjonen til WHO sin Pandemi-traktat, der eskalerande bekymringar for «smittsam sjukdom» og «folkehelse» blir potente verktøy for eit hittil usett dytt mot det som blir oppfatta av mange som eit totalitært overvakingssamfunn.

Pharma Files rapporterer: Frå dei travle gatene i Ikebukuro til samlingane ved Higashi-Ikebukuro sentralpark, seier sjølve skalaen av deltaking mykje om kor forbanna japanarane er fordi regjeringa førebur seg på å selje folket til den globale eliten.

Organisatorane rekna med at 100 000 demonstrantar skulle dukke opp for å krevje svar på kritiske tema, slik som den sterke auken av overtalsdødsfall og mangelen på gjennomsiktigheit når det gjeld biverknader etter vaksinane.

Demonstrasjonen er ikkje berre imot påboden vaksinasjon, men òg det som blir oppfatta som overstyring frå helsestyresmaktene og deira band med global pharma, noko som gjev uttrykk for ei fortvilt kjensle av fråkopling blant folk.

Demonstrantane kritiserte mangelen på forklaringar på ein sterk auke i overtalsdødsfall, og kravde ansvarleggjering og tydelegheit rundt vaksinerelaterte dødsfall.

Eminente talarar, inkludert professor Masayasu Inoue og forskar på moderne historie Chikatsu Hayashi, leverte glimrande talar før demonstrasjonen som blottla den bekymringsverdige dynamikken mellom globalhelse-styresmakter og farmasøytiske agendaer.

Professor Inoue sette søkjelys på den bekymringsfulle trenden i at helsa vår blir brukt som våpen, i det han kalla «ein tredje verdskrig kjempa med informasjon».

Han oppmoda folket til å motstå å få genetiske vaksinar i kroppane sine, og antyda at ein betydeleg del av WHO sine midlar kjem frå farmasøytiske kjemper og private interesser slik som Bill Gates Foundation.

Omsett av redaksjonen i Saksyndig.

Forsidebilde: DJ Paine

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • «…aktar ikkje det japanske folket å godta regjeringa sitt svik og bedrageri.»

  Men norske innbyggere stikker finger’n i nesa , og hodet i sanda.

  «13. april vil bli meisla inn i annalane til moderne japansk historie då fleire hundre tusen patriotiske borgarar i heile landet samla seg for å protestere mot regjeringa deira sine planar om å levere suvereniteten til landet over til den globale eliten.»

  Altså demonstrasjoner med flere hundre tusen i Japan.
  – Og ikke NOE innslag på dass-revyen i Nrk, om dette?
  Nå når samme skal opp til avstemming på Stortinget.
  Bare det er jo en forunderlighet.

  Kanskje hele demonstrasjonen er en ‘konspirasjonsteori’ . 😉

  Svar
 • I WHOs statutter står det at organisasjonen finansieres av medlemslandene og private donasjoner. Videre står det at medlemslandenes andel er under 20%. Det riktige tallet er 16%. 84% av WHOs finanser er fra medisinprodusentene. Gjett hvem som er i lomma på hvem!

  Svar
 • Northern Light.
  4 mai 2024 16:57

  49 senatorer ber Biden om å avvise WHOs pandemi-traktat.

  Motstanden mot WHO vokser!

  Av Brenda Baletti, Ph.D.
  49 republikanske senatorer signerte onsdag et brev til president Joe Biden, der de ba ham om å trekke sin administrasjons støtte, til to internasjonale avtaler som behandles på denne månedens møte i Verdens helseforsamling.

  Verdens helseorganisasjons (WHO) medlemsland vil møtes i Genève fra og med 27 mai for å stemme over to forslag – den såkalte «pandemi-avtalen» eller «pandemi-traktaten», og endringer i det internasjonale helseforskriften (IHR).

  Biden-administrasjonen støtter de to WHO-forslagene, som vil gi globale helsemyndigheter bred myndighet over hvordan pandemier håndteres i alle land som underskriver.

  Senatorene, som utgjør hele den republikanske fløyen av senatet, sa før de vurderte endringene at administrasjonen burde heller fokusere på å utvikle omfattende reformer for WHO, når den mislyktes totalt og forutsigbart under covid-pandemien «og gjorde varig skade» på landet vårt».

  De skrev at før en traktat undertegnes eller IHR-endringer vedtas, som de advarer vil øke WHOs autoritet betydelig, radere åndsrettigheter og krenke ytringsfriheten, må disse feilene tas opp. Brevet nevnte også at artikkel 55 i IHR, krever at teksten til enhver foreslått endring skal kommuniseres til medlemslandene, fire måneder før Verdens helseforsamling hvor de vil bli vurdert.

  Møtet er imidlertid bare noen få uker unna, og det endelige innholdet i traktaten er ennå ikke tilgjengelig for WHOs medlemsland. Dette er spesielt bekymringsfullt, skrev de, fordi «noen av de over 300 forslagene til endringer gjort av medlemslandene, vil vesentlig øke WHOs helseberedskaps-myndighet og utgjøre utålelige krenkelser av USAs suverenitet». Som en konklusjon skrev de: «Endringene er ikke i orden».

  Senatorene, ledet av Ron Johnson (Republikaner-Wisconsin), advarte Biden om at hvis han skulle slutte seg til pandemiavtalen eller IHR-endringene, ville de vurdere det som en traktat som krever samtykke fra to tredjedeler av det amerikanske senatet, ifølge USAs Grunnlov.

  Brevet konkluderer:
  «I lys av den store risikoen for landet vårt og vår konstitusjonelle plikt, ber vi deg om å (1) trekke tilbake administrasjonens støtte til de nåværende IHR-endringene og pandemitraktat-forhandlingene, (2) flytte administrasjonens fokus til omfattende WHO-reformer som tar for seg organisasjonens vedvarende feil uten å utvide dens autoritet, og (3) hvis du ignorerer disse oppfordringene, send inn enhver pandemirelatert avtale til Senatet for råd og samtykke».

  Motstanden mot WHO-forslagene vokser også på delstats-nivå. To stater har vedtatt lover – og to stater har lovforslag under behandling – ment å hindre WHO fra å overstyre statens autoritet i spørsmål om folkehelsepolitikk. Utah og Florida vedtok lover om dette, og Louisiana og Oklahoma har lover satt til å tre i kraft snart i påvente av endelige avstemninger. Flere andre stater vurderer lignende lovforslag.

  Fra The Viligant News, publisert 3 mai 2024.
  Oversatt fra engelsk. Linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: “High Stakes for Our Country”: 49 Senators Call on Biden to Reject the WHO.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Nå er løgnen blitt det normale:

EU sjefen: Det var Russland som atombombet Japan.

Forrige innlegg

Det er bra at Norge er et lite land.

Hadde Norge vært en stormakt ville norsk nasjonalisme vært farlig.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.