POSTED IN Demokrati, EU, Imperialismen, Krig-fred, Media, Norge, Norsk politikk, Olje-Energi

Statsministeren gir
julemat til mediene

Støre —
glemt at du er norsk statsminister,
ikke EUs og USAs stattholder ?

5 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Støre hadde i går en oppsummering for journalister av regjeringas arbeid. Det var ikke mye å skryte av. Utenom matkøen inne i statsministerboligen foran et utsøkt lønsjbord til logrende overbetalte journalister. Men Støre skrøyt likevel, for «Alt skal bli så bra, så!» I morgon ein gong. Oppslutninga om Støre personlig og politikken hans er ikke så god. Likevel går han på med freidig mot overfor de logrende: Vi skal få det så bra til neste år! «I morgon, i morgon, men ikkje i dag».

Av Ove Bengt Berg
Redaktør Politikus

Som Rudolf Nilsen skreiv: Intet er mer som skrift i sand enn løfter om kjærlighet. Støre trøster og lover oss: Strømsubsidiene skal bli like høye til neste år som i år. Mens oligarkene, de som styrer og forsyner seg av Norges vannkraftpenger, tapper vannmagasinene for å tjene mest mulig og de lover: Strømprisene i Norge kommer aldri noen gang varig under 70 øre kilowattimen igjen. Snittet på litt under 30 øre kwt de siste ti åra før Acer-underkastelsen, er bare å glemme. Sjøl om det koster under 12 øre å produsere strømmen i Norge. Noen rike trenger mer penger.
Dette er noe annet enn det Støre sa da EU fikk kontroll over prisene på vannkrafta da Acer-avtalen blei inngått. Da la Støre på Facebook 22.03.2018 ut et innlegg (bildet):

 Støres Facebook-innlegg.

«Det har vært påstått at Norge med dette setter eierskapet til energiressursene våre i spill, overdrar suverenitet til å styre dem til EU og at energiprisene vil stige. Jeg vil på det sterkeste si at Arbeiderpartiet ville aldri på vilkår gått med på en avtale som hadde slike konsekvenser».
[Utheva av Politikus].

Har prisene stigi, eller ikke? Visste ikke Ap-lederen med toppkarakterene i politisk økonomi fra et fransk eliteuniversitet at Acer baserte seg på at strømprisene skulle fastsettes på en europeisk børs, og ikke skulle vedtas politisk i Norge for norske forhold? En ikke hvilken som helst børs, men der den høyeste prisen vinner anbudet!

Støre sammen med det overveldende flertallet på Stortinget og mediene slutter opp om denne politikken. Nå har også Høyesterett slutta opp om  overføring av styring av norske vannkraftsressurser til EUs behov — hvis det skjer stykkevis. Det er ikke Norges interesser Støre og hans politiske sjikt jobber for. Det viser hans praksis. Han prioriterer EU-kommisjonens behov. De utenlandsk fastsatte prisene på vannkrafta er et avslørende eksempel. Med Acer-avtalens nødvendige høye strømpriser, fjernes konkurransefordelene for norsk kraftkrevende industri. Og dermed også mange arbeidsplasser som vil bli flytta — til Kina?

Viktig å tjene USA
VG melder hver dag med støtte fra offiserer fra Forsvarets høgskole om betydelige ukrainske militære framganger i krigen mot de russiske invasjonsstyrkene. Det er få andre  i hele verden som ser disse påståtte betydelige militære framgangene. Krigen fortsetter uten framgang for noen, med et stort antall døde og skadde på begge sider. Påstanden er at uten fullstendig tilbaketrekking av russiske styrker, så vil verden bli et uutholdelig sted. Det er hele menneskehetens grunnleggende livsvilkår som står på spill om det skulle bli våpenhvile i Ukraina, framstilles det som. Derfor må det pøses på med alle de våpna som Vesten klarer å oppdrive og produsere. Mener stadig færre. Men ikke Støre. Han stepper inn for USA når USA forbereder nok en tilbaketrekking fra en krig USA ikke har vinni. Med optimisme, våpen og milliarder hyller Støre og hans flokk en stadig mindre populær president utenlands som i Ukraina. Hvorfor skal Støre gå i spissen for denne støtten som nå svinner for Ukraina og bruke betydelig mer penger per innbygger enn USA? Det er vel ikke bare for å blidgjøre Rødt og Venstre?

 Av Rolf Groven. Norsk nyromantikk 1972. Drømmen om underkastelsen i EU.

EU og USA viktigere enn Norge
Støre jobber mest for utenlandske interesser, ikke for norske. Da er det mye vi ikke har råd til i Norge, særlig i helsesektoren. Oljefondet trenger vi til å innynde oss blant de store, mer enn å bruke verdiene til varig infrastruktur i Norge. Vi står med lua i handa overfor utenlandske interesser, det ligger i vår norske kultur, i vår natur. Underdanigheten som vår påtatte patriotisme forsøker å skjule. Støre trives som underdanig. Når telefonene fra Washington om norsk krigshjelp kommer, er Støre alltid en stolt underdanig.

EU og USA er så viktig for Støre at han har glemt at det er Norges interesser han skal ivareta. Sånn er det også med hans forgjengere og etterfølgere som statsminister.

Neste oppsummering av regjeringas arbeider kan heller presenteres i  Brussel. Der har både EU og USA-Nato sine hovedkvarter.

Framheva bilde:
Viktigere med strøm til EU enn i Norge.
Foto: OBB/Politikus.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

5 kommentarer. Leave new

 • «Vi skal få det så bra til neste år! »

  Som når våre AP/Sp/Høyre- myndigheter setter opp rentene ‘ for å få ned ‘inflasjonen’, (dvs. høye priser på bl.a. boliger) ved å redusere produksjonen/byggingen. ;-)

  ‘ Onsdag ble boligprisprognosene for neste år lagt frem. Eiendom Norge spår en boligprisvekst på fire prosent i 2024.
  Samtidig frykter direktøren at det blir mangel på boliger om noen få år. Han mener krisen i byggenæringen kommer til å føre til for få nye boliger i 2024 og 2025, noe som vil skape et presset marked. ‘
  e24.no/norsk-oekonomi/i/0Q1kVJ/eiendom-norge-spaar-boligbyggekrise-i-2025

  Og flere skal jo flyttes til Norge, uansett hvor mange boliger vi har.
  Det skal ikke Norge sjøl bestemme. :

  ‘Det har vært et flere år med tøffe forhandlinger innad i EU, siden forslaget til en ny asyl- og migrasjonsavtale ble lansert i september 2020.
  Hvor mye migrasjonspolitikk som skal bli bestemt av nasjonene selv og hvor mye som skal bestemmes av EU, har vært blant de store stridsspørsmålene. ‘
  nettavisen.no/nyheter/vil-holde-migranter-i-fengselslignende-asylsentre/s/5-95-1530667

  Svar
 • Northern Light.
  21 desember 2023 15:54

  Støre er globalist, og globalister representerer ikke folket og nasjonens interesser, han virker for den globale storkapitalens interesser. Deres mål er at kapitalen skal ta over statens oppgaver, og at nasjoner, landegrenser og alt som setter grenser for den frie flyt av kapital, arbeidskraft, varer og tjenester forsvinner, og at folkevalgte regjeringer erstattes med lokale administrasjoner, som driver de tidligere suverene nasjonene som storkapitalens selskaper, med maksimal profitt og minimale utgifter for kapitalen, som er den nye verdensordningen. «Privat/offentlig samarbeid» er bare første trinn.

  Noe de er godt i gang med. Storkapitalen politikere har erstattet politikere som representerer folk og nasjon i vestlige og mange andre land. Det selvutvalgte folket utnevner, ansetter og engasjerer hverandre når de kommer i politisk posisjon, og slik har de bare på et halvt århundre tatt over det meste av nasjonalt og lokalt styre og stell, og dannet en dypstat i vestlige land spesielt. De har sine folk i alle ledd av beslutningsprosessene, nasjonalt og internasjonalt.

  Vi har ikke lenger regjeringer, vi administreres på vegne av finanskapitalen. Oppgaven til «våre»politikere på Stortinget er å få så mye penger som mulig ut av statskassen, og over til deres eget finansfolks prosjekter som for eksempel Ukraina, covid, WHO, grønn energi, fond som regnskogsfondet, hvor mye av pengene forsvinner og kan ikke gjøres rede for. Utallige milliarder ranet fra statskassen, og hvitvasket av finansfolkets hovedstrømpresse og media og politikerne, som penger til «klimasaken», til verdens befolknings beste.

  Det er en stor oppgave for befolkningen å bytte ut dagens styre, slik at vi får tilbake et Storting som det var før Brundtland tok over AP, og motmakten til de borgerlige ble borte. Det er ikke nok å bytte ut dagens politikere, skuespillerne på scenen, dypstaten bak kulissene som driver Norge etter storkapitalens mørke agenda, må også bort.

  En dypstat som har godkjent over 15 000 rettakter fra EU, enda det norske folk har sagt nei til EU to ganger. En dypstat som gir ut 61 lisenser til utvinning av mineraler uten at det norske folk har blitt spurt til råds. En dypstat i departementene som angriper produksjonen av norsk mat ved tillate import av kjøtt til tross for at lagrene er fulle med norsk kjøtt, og gjør det så dyrt å drive for småbrukere at småbruk legges ned ukentlig og river kornsiloer, mens politikerne snakker om «trygghet og sikkerhet» til det norske folk. En dypstat som har gjort fiskekvoter til spekulasjonsobjekter, så kystfiskere med sjarker og skøyter knapt får marginer til å drive, og storkapitalens fabrikktrålere overtar fisket.

  En dypstat som svekker Kronen for å tvinge Norge over til Euro, så Norge blir helt integrert i EU, et globalistisk prosjekt. En dypstat av finanskapitalens folk, som godkjenner «vaksiner» uten at de har blitt testet som tradisjonelle vaksiner. Slik blir det når det selvutnevnte folket utevner sine egne, som ledelse av sentralbank og Folkehelseinstitutt, bare for å nevne noen eksempler.

  Storkapitalen trenger ikke å frykte en diskusjon om dette blant folket, de eier hovedstrømpresse og media, og deres politikere har i flere tiår utnevnt sjefen til NRK, et maktsentrum i landet. Han ansatter folk av eget slag i alle redaksjoner, og folket får det verdensbildet og nyhetsbildet storkapitalen vil det skal ha, kommentert av finansfolkets egne «eksperter». Folk skal tro at det er internasjonale hendelser og økonomiske trender som gjør at det blir stadig vanskeligere for vanlige folk, og de rike rikere, ikke at det er politiske beslutninger som er årsaken til dyrtid, og at prisen på strøm nå bestemmes av spekulanter på børs.

  «Det er nødvendig at industrien tømmer Jorden for dens rikdommer, og at spekulasjonen overleverer alle de verdier som slik produseres, til oss. På denne måten vil alle de fremmede gå inn i proletariatets rekker. Da skal de fremmede bøye seg for oss, for å få rett til å eksistere». Fra Protokollene, skrevet i 1890 årene. En håndbok i hvordan finansfolket tar verdensherredømme, fulgt til punkt og prikke frem til i dag.

  Svar
 • Veldig bra oppsummert NL. (Om enn så jævelig det høres ut)! Men slik er virkeligheten folkens. Vi er midt inne i krigen om vår sjel og ånd! «Hver gang du hører begrepet «fossilt drivstoff» på TV, radio, nyheter osv., blir du løyet for.

  I 1892, på Genève-konvensjonen, betalte den smarteste mannen i oljeindustrien J.D. Rocke£eller forskere for å kalle olje et ‘fossilt brensel’ for å indusere ideen om knapphet, for å sette en ‘verdenspris på olje’. Sannheten er at olje faktisk er den nest mest utbredte væsken på jorden ved siden av vann, og regenererer i jorden raskere enn den noen gang kan forbrukes.

  Drivstoff var gratis en gang, men Rothschild og BlackRock svindler oss.»

  Svar
 • Norvald Aasen
  22 desember 2023 10:06

  Jeg blir trist og matt av å lese disse referatene om det disse politikerne har maktet å lirke av seg foran et troskyldig og handlingslammet folkeferd, nordmenn. Er det ikke mulig å få disse personene frem på podiene og konfrontere dem med deres tidligere uttalelser og lovnader? Statsmedia kan vi bare utelukke her, de er kjøpt og betalt av politikerne, og media logrer for de som gir dem det daglige brød, og vel så det. Jeg gir blanke i strømsubsidiene, lommerusket, som staten og Støre/Vedum gir oss tilbake. Jeg vil ha vannkraften vår til vårt eget strømbehov! Basta!

  Svar
 • «Nå har også Høyesterett slutta opp om overføring av styring av norske vannkraftsressurser til EUs behov — hvis det skjer stykkevis. Det er ikke Norges interesser Støre og hans politiske sjikt jobber for. Det viser hans praksis. Han prioriterer EU-kommisjonens behov. »

  ‘ Kuldesjokk gir kraftig hopp i strømprisene.
  Han anslår at kilowattime-prisen kan komme opp i 1,50 kroner, kanskje opp mot 2 kroner,
  – avhengig av hvordan prisene settes i andre land i Norden.
  Ofte er det de omstridte utenlandskablene som får skylda når strømprisene er høye.
  Men denne gangen er det nettopp kablene som hindrer enda høyere priser, poengterer analytikeren:
  – Uten import hadde prisene blitt langt verre. Her blir vi hjulpet av Nederland, Tyskland og kanskje Storbritannia.’
  tb.no/kuldesjokk-gir-kraftig-hopp-i-stromprisene/s/5-76-2238525

  Morsomt . – eller tragisk? Hvordan ting blir fremstilt. I media, – men også av politikere .
  1,5 – 2 kr. pr. kWh når prisen på produksjonen er 15 ØRE ( inkl. 50% avanse/fortjeneste til kraftkommunene.)
  Og vi har nok vannkraft i Norge, betalt av innbyggernes nettleie over 50 år, til alle husstander og eksisterende næringsliv.

  ‘ Uten import hadde prisene blitt langt verre. ‘ ;-)
  Uten løgnerne hadde det blitt færre løgner er vel riktigere å si.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Dr. Peter McCullough: «Vaksinen var verre enn borgekrigen.

Til nå mer enn 600000 døde.»

Forrige innlegg

Israelsk leder:

Omgjør Gaza til Auschwitz!

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.