POSTED IN Coronavaksiner

Statistiske data kan tyde på det.

Brukes Covid-vaksinene til avfolkning?

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Offisielle rapporter og dokumenter fra Pfizer avslører Gates & Schwabs agenda for avfolkning: Covid-vaksiner brukes for depopulasjon.

Av The Expose.

Hvis en eksperimentell vaksine skulle skade hjertet og immunsystemet hos et betydelig antall individer som fikk den, fører det til en nedgang i befolkningen. Dette kan skje på flere måter. For det første kan skade på hjertet føre til en økning i hjerte- og karsykdommer, som er en ledende årsak til dødsfall over hele verden. Dette fører til et høyere antall dødsfall blant de som fikk vaksinen.

For det andre kan skade på immunsystemet gjøre de mer utsatt for andre infeksjoner og sykdommer, noe som også bidrar til økt dødelighet. Sist, men ikke minst, vil de negative effektene av vaksinen på fruktbarhet og reproduktiv helse føre til en nedgang i antall fødsler.

Dessverre har verden havnet i en situasjon der mektige institusjoner og regjeringer har tvunget millioner av mennesker til å ta en eksperimentell covid-»vaksine» som forårsaker alle de skjebnesvangre tingene nevnt ovenfor. Offisielle regjeringsrapporter og konfidensielle Pfizer-dokumenter beviser det.

Derfor er vi vitne til masse-avfolkning. Presset for massevaksinasjon mot covid handler ikke om å bekjempe et virus, men om å redusere den globale befolkningen. Dette målet er i tråd med interessene til visse mektige selskaper og enkeltpersoner som kan dra nytte av en mindre, mer håndterbar befolkning.

Millioner har «dødd plutselig».


Visste du at tall om flere dødsfall i 15 % av verdens land finnes på nettsiden til Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD)? Dette inkluderer store land som USA, Canada og Storbritannia. I tillegg var vi i stand til å trekke ut enda mer oppdaterte data om 28 europeiske land fra EuroMOMO (overvåkningssystem for dødlighet). All denne informasjonen er gitt til OECD og EuroMOMO av hvert lands myndigheter, slik som Centers for Disease Control i USA og Office for National Statistics i Storbritannia.

Søylene viser overdødelighet i vaksineårene 2021 og 2022

Er du klar over de svimlende tallene for overdødelighet som har skjedd i USA og Europa de siste årene? I USA 2021 nesten 700 000, med ytterligere 360 000 innen 11. november 2022. Europa hadde tilsvarende alarmerende 382 000 flere dødsfall i 2021, med 309 000 flere dødsfall innen november 2022. Og disse tallene inkluderer ikke engang Ukraina!

Sjokkerende nok har til og med land som New Zealand, Australia og Canada hatt flere dødsfall som ikke har gått ned siden massevaksineringen startet.

Overdødeligheten i Australia

Visste du at utrullingen av covid-vaksinen i Australia førte til en sjokkerende økning på 747 % flere dødsfall, fra 1 303 i 2020 til 11 042 i 2021? Og situasjonen har bare blitt verre siden den gang. Ved utgangen av juli 2022 var det svimlende 18 973 flere dødsfall i Australia – en økning på 1 356 % fra 2020. Det er flere dødsfall på 7 måneder enn de to foregående årene til sammen.

Og situasjonen i USA er like alarmerende. I uke 38 i 2022 hadde 1700 flere dødd sammenlignet med samme tid i 2020, og innen uke 38 i 2021 hadde sjokkerende 109 000 flere dødd sammenlignet med samme tid i 2020. Disse tallene indikerer at i stedet for å synke, har dødsfallene faktisk økt etter vaksinen.

Visste du at over 1,8 millioner dødsfall har skjedd i «Five Eyes» (Australia, Canada, New Zealand, Storbritannia og USA) og det meste av Europa siden utrullingen av covid-vaksinen? Dette sjokkerende tallet inkluderer over 1 million i overdødelighet i USA og over 690 000 i Europa i henhold til Centers for Disease Control og Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, og en betydelig overdødlighet i Australia, Canada og New Zealand. Den offisielle fortellingen om at vaksinen er trygg og effektiv og vil redusere antall dødsfall blir fullstendig motsagt av disse tallene, som tyder på at covid-vaksinene er hovedårsaken til de overdødeligheten.

Barn/tenåringer og unge voksne har «dødd plutselig».

Visste du at dødsfall blant barn i alderen 0 til 14 år i Europa skjøt i været med svimlende 755 % mellom januar og september 2022, ifølge offisielle data? Denne alarmerende økningen, som har fått EU til å starte en etterforskning, skjedde til tross for at EuroMOMO bagatelliserte tallene. Det er verdt å merke seg at Pfizer covid-vaksinen ble godkjent for bruk hos barn av European Medicines Agency (EUs legemiddeltilsyn) 28. mai 2021, som var uke 21 i 2021. Så begynte overdødeligheten «bare «tilfeldigvis» å bli registrert fra uke 22 når nødbruk-tillatelsen for vaksinene ble gitt. 

Totalt sett økte flere dødsfall med 630 % siden vaksinens godkjenning for bruk hos barn innen september 2022.

Det er en trist realitet at til tross for de økende bevisene som peker på den klare faren ved covid-vaksinasjoner for barn, er det svært usannsynlig at myndighetene vil erkjenne denne risikoen. Tragisk nok vil den betydelige økningen i overdødelighet blant barn i Europa, etter at det europeiske legemiddeltilsynet nød-godkjente vaksinen for bruk på barn, sannsynligvis bli avvist som bare en annen «tilfeldighet» i den lange listen over slike hendelser siden starten av pandemien.

Visste du også at i følge offisielle tall i det stille publisert av U.S. Centers for Disease Control (CDC), døde nesten en halv million barn og unge voksne innen 9. oktober 2022 i USA, siden legemiddeltilsynet først ga autorisasjon for nødbruk for covid-19 vaksinen? Denne hjerteskjærende utviklingen har resultert i nesten 118 000 flere dødsfall sammenlignet med gjennomsnittet for 2015-2019.

Tallene avslører også at det har vært 7 680 flere dødsfall blant barn og unge voksne i 2022 så langt sammenlignet med samme tidsrom i 2020, på høyden av den påståtte covid-pandemien. Det verste året for dødsfall blant 0 til 44-åringer var imidlertid 2021, med totalt 291 461 flere dødsfall, nesten 60 000 flere enn i 2020. I følge de offisielle CDC-tallene skyldtes denne økningen hovedsakelig en mystisk plutselig økning i dødsfall blant barn og unge voksne, som startet rundt uke 31 i 2021.

Det er en hjerteskjærende realitet at nesten en halv million mennesker i alderen 0 til 44 år har dødd siden uke 51 i 2020, noe som resulterte i svimlende 117 719 flere dødsfall sammenlignet med femårsgjennomsnittet for 2015-2019. I følge offisielle tall var gjennomsnittlig levealder i USA 77,28 år fra og med 2020.

Hvis vi skal akseptere den offisielle fortellingen om at covid-vaksiner er trygge og effektive, hvordan forklarer vi den ytterligere økningen i dødsfall blant barn og unge voksne i både 2021 og 2022? Det er verdt å merke seg at millioner av amerikanere ble presset til å ta vaksinene, og millioner av foreldre ble tvunget til å la barna sine få injeksjonene. Svaret er klart: den offisielle fortellingen er en åpenbar løgn. Covid-vaksinene er verken trygge eller effektive.

Tallmaterialet som er vanskelig å finne fra CDC bare antyder denne urovekkende trenden med dødsfall blant unge amerikanere, men ytterligere data publisert av den britiske regjeringen bekrefter det. For eksempel gir en rapport publisert 6. juli 2022 fra Storbritannias Office for National Statistics (ONS), ytterligere bevis på faren ved disse vaksinene. Rapporten har tittelen ‘Dødsfall etter vaksinasjonsstatus, England, 1. januar 2021 til 31. mai 2022’, og den kan lastes ned på ONS-nettiden.

Det er en urovekkende trend: I hver eneste måned siden starten av 2022 har de som er vaksinert en gang og dobbeltvaksinerte 18-39-åringer, hatt større sannsynlighet for å dø enn uvaksinerte 18-39-åringer. Situasjonen har vært spesielt alvorlig for trippelvaksinerte 18 til 39-åringer, deres dødelighet har forverret seg måned for måned siden den store kampanjen for booster-vaksiner i Storbritannia i desember 2021. Fra februar og utover hadde trippelvaksinerte 18 til 39-åringer 27 % større sannsynlighet for å dø enn uvaksinerte individer, med en dødelighet på 26,7 per 100 000 blant de trippelvaksinerte og 21 per 100 000 blant uvaksinerte.

Fra The Expose, publisert 31 august 2023.
Oversatt fra engelsk og forkortet av Northern Light. Linker og diagrammer i orginalartikkelen.
Orginalartikkel: Leaked Government & Pfizer Documents reveal Bill Gates & Schwab’s Depopulation Agenda: Covid Vaccines are being used for Genocidal Population Control.

Det er en rekke flere grafer og tabeller i originalartikkelen som redaksjonen ikke har lagt inn i denne forkortete oversettelsen.

Forsidebilde: iStock

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • Marburg er neste, hevder flere, med en dødsrate på 50 %, og majoriteten har nå et svekket immunforsvar. Befolkningsreduksjonen går helt etter planen. Ungdommen sterilisert og gamlingene tilbys booster.

  Svar
 • «handler ikke om å bekjempe et virus, men om å redusere den globale befolkningen»

  Tja, så kan man spørre hvorfor. Siden befolkningsantallet ( antall nye barn) har gått nedover de siste 20 (?) årene allikevel, siden folk velger å få færre barn. – Antagelig fordi velstanden øker, religioner får mindre makt, og kvinner synes det er nok med ett eller to barn.

  Svar
 • Northern Light.
  4 september 2023 17:25

  Folk som er skeptiske til covid-vaksinene skal avvises som «psykisk syke».

  EU og Verdens Helseorganisasjon fremmer psykologiske triks fra betalte»vitenskapsmenn» for å manipulere vaksinekritiske borgere.

  Av Dr. Rudolf Hänsel.
  Den velkjente tysk journalisten Dr. Norbert Häring har rapportert at EU-prosjektet «Jitsuvax» vil bli finansiert med 3,1 millioner euro over en periode på fire år, for å utvikle psykologiske metoder for å bekjempe skepsis mot vaksinasjoner. Artikkelen med tittelen «Jitsuvax: Psykologiske metoder mot folk som er skeptiske til mRNA-vaksiner» har i mellomtiden også dukket opp på den uavhengige internettplattformen «apolut».

  Härings vurdering av prosjektet høres slik ut: «’Vitenskapsmenn’ som lar seg betale av myndighetene for å utvikle psykologiske metoder som myndighetene kan bruke for å manipulere innbyggerne med, er en skam for vitenskapen. De gjør stor skade på demokratiet».

  Jeg tror ikke bare at vitenskap og demokrati er i fare, men også de utallige forskningsfunnene og artiklene om internasjonal Corona-politikk og de mest dødelige covid-vaksineringene, som bidragene fra den kanadiske økonomiprofessoren Michel Chossudovsky, redaktør og direktør for «Centre for Research on Globalization» og nettstedet «globalresearch». Den nye EU-forordningen skal stemple ærlig opplysning som useriøs og skadelig desinformasjon i nær fremtid.

  EU-prosjekt ved University of Bristol.
  I to år har University of Bristol ledet et EU-prosjekt som utvikler psykologiske metoder for å overvinne vegring mot vaksinering. Cornelia Betsch, en psykolog og professor i helsekommunikasjon, leder den tyske delen av femlands-prosjektet kalt «Jitsuvax». Hele prosjektet er tvilsomt fordi folk som er skeptiske til eksperimentelle mRNA-vaksinasjoner, blir behandlet som motstandere og anklaget for å ha useriøse motiver. Metoden som brukes er psykologisk manipulasjon.

  Disse «manipulasjonsforskerne», ifølge Häring, identifiserer personlighetstrekk hos skeptikere til vaksinene: Konspirasjonstro, mistillit til autoriteter, religiøs holdning og insistering på å bestemme selv over egen kropp. For disse forskerne er dette psykologiske «defekter» som grunner til skepsis mot vaksiner. Legitime saklige grunner for å nekte å vaksinere seg er ikke beskrevet av disse såkalte forskerne.

  Om innholdet i prosjektet skriver Häring: «Den forsker på og formidler psykologiske triks for leger som skal bruke dem for å overvinne motvilje mot vaksinasjon».

  Forslag om obligatorisk vaksinasjon for å berolige befolkningen.
  Häring skriver: «Regimevennlige «vitenskapsmenn» foreslår seriøst obligatorisk vaksinasjon for å berolige befolkningen. Tvangsvaksinering vil bidra til å redusere polarisering av samfunnet, skriver fem tyske samfunnsvitere i tidsskriftet Nature Human Behaviour. Hvordan kommer de frem til dette? Det har ingenting med vitenskap å gjøre, men mye med en akademisk løsrivelse fra livet».

  Häring gir et eksempel: «Så hvis noen kommer til konklusjonen om ikke å få sitt eget barn vaksinert mot covid fordi det har vist seg at vaksinasjonen ikke hjelper mot smitte, og fordi risikoen for alvorlige bivirkninger for barn er større enn risikoen for alvorlige helseskader fra covid, må en av de psykiske «defektene» identifiseres som årsak. Fordi muligheten for at myndighetene tok feil om anbefalingen om å vaksinere for barn er utelukket. For forskerne på manipulasjon er sannhet en fleksibel ting som alltid avhenger av hva myndighetene sier for øyeblikket».

  Andre organisasjoner anerkjent av befolkningene deltar i de alarmerende planene.
  Under overskriften «WHO-medlemmer godkjenner vedtak om manipulasjon av opinionen”, skriver Häring: «Verdens Helseforsamling i Genève vedtok en resolusjon som oppfordrer alle regjeringer og Verdens helseorganisasjon (WHO), til å ta i bruk mer systematisk bruk av atferdsvitenskap for å motvirke «feilinformasjon og desinformasjon om helse», og sikre at befolkningene vil ha vaksiner”.

  Verdifull vitenskapelig utdanning bli karakterisert og straffet som skadelig desinformasjon i nær fremtid, og covid-vaksineskeptikere avvist som psykisk syke. Som tatt fra Aldous Huxleys roman Brave New World!

  Fra Global Research, publisert 3 september 2023.
  Oversatt fra engelsk og forkortet. Hänsel er rektor, psykoterapist og forfatter.
  Orginalartikkel: Discredit COVID Vaccine Sceptics as “Mentally Ill”.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Klimagalskapen:

Bill Gates finansierer et prosjekt for å hogge ned trær for å bekjempe «klimaendringer».

Forrige innlegg

Hvilke andre samfunnstopper spekulerer i mer krig?

Ola Flem og Ola Borten Moe er toppen av isfjellet?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.