POSTED IN Helse

Statistikk kan misbrukes

SANNHETEN KOMMER I KAPP

13 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

av Malvind Börresen

Tross medias manipuleringer og FHI’s feilaktig vinklede fremstilling av antall smittede i Norge, så er det viktig å forstå dette.

Antall smittede av covid19 i Norge øker mest blant fullvaksinerte.

I siste tredjedel av august måned kom antall fullvaksinerte i flertall i Norge altså over 50%.Frem til da var smittetallene høyere hos de uvaksinerte.Men etter at de fullvaksinerte kom i flertall har antallet fullvaksinerte som smittes økt – og da mer enn proporsjonelt – fullvaksinerte smittes i dag mer enn antallet skulle tilsi i forhold til uvaksinerte. Grunnene er flere.

For det første så er de fullvaksinerte som skrevet her blitt flere, og som alle forstår og vet, og som er påpekt flere ganger og lenge før mainstream-media kom på tanken, så er det naturligvis slik at med teoretisk 100% fullvaksinerte i landet vil samtlige smittede være fullvaksinerte. Men problemet er at fullvaksinerte IKKE skulle bli smittet, og ikke skulle øke i antall smittede fortere prosentvis enn uvaksinerte. Men det skjer.

Alle vet at hensikten fra begynnelsen med vaksinene, der man regnet ut en påstått prosentuell effekt på mennesker, og opplyste dette for å reklamere for vaksinenes antatte effekt for å hindre smitten, var å stoppe virusets overføring fra menneske til menneske. Først i ettertid, lenge etter, har man, ettersom smitten bare øker, gått gradvis bort fra dette, og funnet på, men ikke bevist, at vaksinene i alle fall skal ha en mildere effekt på sykdommene pga antikroppene som tilføres. Som alle vet nå, så kan ikke vaksinene stoppe smitten, og fullvaksinerte har like mye virus som alle andre.

For det andre så øker antallet fullvaksinerte smittede mer enn antall smittede hos uvaksinerte og gradvis blir det altså flere og flere fullvaksinerte smittet proporsjonelt i forhold til uvaksinerte. Og da prater vi ikke om det området der vi ser den største forskjellen, nemlig ved innleggelse der tallene er utvetydige at fullvaksinerte er gradvis blitt i flertall. Sannsynligvis gjelder dette også de som dør av covid19, selv om FHI og media plutselig er blitt mye mer forsiktige med å slå fast at mennesker dør av covid19, men betoner usikkerhet omkring dette og understreker alder og underliggende sykdommer i langt større grad enn noen gang tidligere. Dette skjer nå når de døende er fullvaksinerte. Når de var uvaksinerte, for eks før vaksinene kom, så eksisterte ingen slike moderasjoner.

For det tredje massetester man uvaksinerte i langt større grad enn vaksinerte, noe som skjules gjennom å bare peke på alderstrinn og ikke oppgi antall testede i grupper av de som regnes som fullvaksinerte og uvaksinerte. Dette skaper store misforhold. Man tester langt flere uvaksinerte enn fullvaksinerte og dette kommer ikke med i statistikkene fra FHI og mainstream-media.

For det fjerde – og det havner beleilig nok i bakgrunnen og belyses ikke, så regner man i regnestykket sitt fullvaksinerte som uvaksinerte etter en viss tidsperiode etter de to første dosene. Det betyr at de fullvaksinerte, altså de som har mistet all effekt av vaksinene etter en periode, nå regnes som uvaksinerte. Dermed blir de fullvaksinerte som tester positivt reduserte i antall mens uvaksinerte øker. Og selv om det paradoksalt nok er riktig at de som har mistet effekten av de to første dosene, og som nå skal ta dose 3, må regnes som uvaksinerte ettersom de ikke har mer av effekten av vaksinen i kroppen, (kun det farlige innholdet som skaper bivirkninger og død), så flytter man plutselig antallet fullvaksinerte smittede over i gruppen uvaksinerte smittede, men fortsetter likevel å holde fast ved prosenttallene fra SYSVAK over fullvaksinerte – trolig som en slags grunn for å hevde at antallet fullvaksinerte i landet er høyt og at man dermed må regne med flere fullvaksinerte som smittede.

Statistikk kan misbrukes

Alle som kan litt om statistikk og teser og antiteser vet at dette gir et galt sluttresultat om man vil formidle et eksakt budskap. Antallet fullvaksinerte – de som har tatt begge vaksinene og som må regnes som fullvaksinerte – har en høyere smitteutvikling i befolkningen og øker mer enn uvaksinerte. Dette skjer i Norge nå. Man skulle kunne unngå alle disse diskusjonene, etter som defineringene og regnemåtene er så ulike og ofte vinklet til myndighetens fordel, og dessverre manipulert, fordi det setter grupper opp mot hverandre, men man må påpeke dette ettersom man både fra helsemyndigheter, men ikke minst fra mainstream-media, gir inntrykk av et stort behov for å farliggjøre de uvaksinerte og skape et slags inntrykk av at de fullvaksinerte er mindre utsatte for smitte, og på toppen av det hele, for propagandaens skyld, benytte seg av villedende retorikk på lavt nivå der de usmakelig hoverer på fullstendig falsk grunnlag overfor de uvaksinerte og jubler overfor de enorme annonseinntektene helsemyndighetene bestikker dem med.

Vi som er uvaksinerte håper selvsagt at vi ser minst mulig smitte i landet vårt, og at mennesker, både fullvaksinerte og uvaksinerte, får være friske. Og fortsatt er faktisk ca 96% av befolkingen i Norge helt uten positive tester etter snart to år, tross hysteriet i mainstream-media.

Men fra myndigheter og mainstream-media virker det som om de er mest mulig drevet at behov om å få påstått at de få uvaksinerte i landet Norge er farlige. Og de gjør dette mens de dekker over at vaksinene ikke fungerer slik de har påstått.

Denne avledningsmanøveren komme aldri til å lykkes. For samtidig som man bedrar folket, og under tiden vaksinerer folk på nytt med en tredje dose, så jobber sannheten for å komme i kapp. Og vinner til slutt.
Bilder fra Wikimedia Commons

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

13 kommentarer. Leave new

 • Fin artikkel, er enig i det meste, men nå nesten introdusere en liten nyanse i dette med hva vaksinene var lovet å skulle gjøre og ikke. Helt fra starten av var det 100% klart fra produsentenes side at vaksinen IKKE skulle stoppe smitte, men redusere sannsynligheten for «alvorlig sykdom og død». Det var også dette de kliniske studiene «viste» (setter «viste» i hermetegn for det viser seg jo i ettertid at de har manipulert dataene, ref whistleblowingen på dette temaet fra en underleverandør).

  Her er et sitat fra en BMJ artikkel, hvor Tal Zaks (CMO Moderna) siteres:

  “Our trial will not demonstrate prevention of transmission,” Zaks said, “because in order to do that you have to swab people twice a week for very long periods, and that becomes operationally untenable.”

  Nyansen her ligger jo i at selv om produsentene selv uttrykkelig sa dette, så «valgte» tullinger som Nakstad og Stoltenberg og helsemyndigheter å vinkle det som om vaksinene skulle beskytte mot smitteoverføring. Hvor de tok dette fra, er et mysterium, men det var ihvertfall ikke fra produsentenes egne kliniske studier (mest sannsynlig bare fant de det på, vaksiner stopper smitteoverføring, ikke sant?)

  Det er derfor det ikke er spesielt overraskende at det er masse smitte hos de vaksinerte… for de som gadd å sette seg inn i dette (gjelder ikke helsemyndighetene MAO.) Senere har vel noen studier indikerte begge veier: noen studier sier at det er en viss transmisjons-effekt fra vaksinene, andre studier viser at de vaksinerte har like mye virus i kroppen under infeksjon (og er dermed like smittefarlige) som uvaksinerte. Flere prominente folk som head of CDC Rochelle P. Walensky har også offtentlig uttalt at vaksinene ikke hindrer transmisjon.

  Hvorfor er dette viktig? Nyanser er alltid viktig. Det viser også at det har vært løyet bevisst om dette fra starten av, for å få folk til å ta vaksinen av «sosiale» grunner – sosialt press er et enormt sterkt virkemiddel. Hvis narrativet var: «Du beskytter bare deg selv» kunne man ikke brukt sosialt press for å få folk vaksinert.

  Svar
  • Tal Zaks sa ikke at vaksinen ikke hindrer smitte. Zaks sa at Moderna IKKE FÅR TIL Å BEVISE PÅSTANDEN om at vaksinen hindrer smitte, fordi det ikke var praktisk mulig å gjennomføre forsøk som kunne bevise det. Zaks leverte derfor heller ikke studier som beviste at vaksinen ikke hindrer smitte.

   Spørsmålet ble hengende i lufta og alle gikk ut fra at «vaksinen» hindret smitte, siden den ble markedsført som vaksine. Produktet har i ettertid vist seg å være profylaktisk medisin, men markedsføres fortsatt under betegnelsen «vaksine». WHO har i ettertid endret den offisielle definisjonen av «vaksine», for å tilpasse uttrykket til produktet som markedsføres. Å selge injeksjonene som «vaksine» er svindel og kvakksalveri som burde bli stoppet av Legemiddelverket.

   Forøvrig historiens største svindel, som store deler av det norske folk faktisk er med på.

   Svar
   • Hei, er 100% enig i alt du sier. Poenget mitt var uansett at på tidspunktet «vaksinene» ble introdusert, forelå det ikke noe som helst bevis på at de forhindret smitteoverføring, da de kliniske studiene ikke var laget for å vise det (uavhengig om produktet faktisk gjorde det eller ikke). Poenget mitt er at styresmaktene bare sa at de gjorde det, uten noe som helst vitenskapelig holdepunkt for det, sannsynligvis for å bruke sosialt press som virkemiddel («don’t kill grandma»)…

  • Hva er det en vaksine gjør som ikke smitte og naturlig oppbygging av immunforsvaret gjør?
   Bivirkninger?
   Vi vet jo at de vaksinerte smitter.
   Vi vet jo at de aller fleste IKKE får sterk sykdomsopplevelse av å være smittet.
   Og såkalte «langtidsvirkninger» er mediaskapt/politisk propaganda for å få oss til å vaksinere oss.. Akkurat som trussel om vaksinepass, – og «Hvis du vaksinerer deg kan du reise til Syden igjen.»

   Svar
 • Hvorfor skriver ikke media om alle idrettsutøverne verden over som faller om med hjerteinfarkt, det er ekstreme tall. Fra 12 år og oppover. https://rumble.com/vp3mlp-episode-241-sins-of-science.html (Se fra 39 minutt) Vanvittig!!

  Svar
 • I artikkelen over står det:

  “Antall smittede av covid19 i Norge øker mest blant fullvaksinerte.”

  NRK.no melder i dag (17/11):

  “Over 450.000 nordmenn har ikkje nytta seg av vaksinetilbodet. Det er framleis blant desse at smitten spreiar seg mest, opplyser helsemyndigheitene.”

  Her er det noe som skurrer, for meg. Kan noen hjelpe meg å forstå?

  Svar
  • Tipper at de jukser med tallene, for de publiserer de ikke. Hvis du ser i ukesrappport 45 fra FHI, vil du se en tabell på side 52. Ser ut som de «uvaksinerte» er i kjempeovertall på Coronasykdom. Helt til du forstår at de teller «tilfeller» helt tilbake til Desember 2020, da 100% av befolkningen var uvaksinerte. Slik kan de altså påstå at disse tilfellene teller som «uvaksinerte» og da er jo uvaksinerte i klart flertall, fordi det var alle sammen på det tidspunktet! man starter altså ikke sammenligningen på «null» men de uvaksinerte skal «bære» ALLE tilfellene fra i fjor. Snakk om kvasi-vitenskap.

   En mer korrekt analyse er jo å se på dette med startpunkt etter sommeren. Men de dataene vil ikke FHI dele (jeg har spurt de nå om det, så får vi se!). Disse dataene vil selvsagt vise noe helt annet.

   Hvis vi gjør litt logisk tenkning, kan du fort fjerne 50% av tilfellene av «uvaksinerte» fra tabellen på side 52, fordi dette gjaldt fjorårets sesong. Så bør du justere den uvaksinerte kolonnen ytterligere, fordi 52-53% av de innlagte har utenlandsk opprinnelse og er sannsynligvis innlagt pga. livsstilsykdommer og D-vitaminmangel. Da vil du se at det faktisk er overvekt av vaksinerte i gruppen med gjennomgått COVID sykdom. Og så fjerner man selvsagt gruppene under 18 år, fordi de blir ikke syke og er bare nylig vaksinert.

   Som du sikkert skjønner er det ganske lett å jukse med tall, det er bare å være litt kreativ, og her har de virkelig vært kreative i FHI 😉

   Som et relevant sammenligningspunkt er en overveldende majoritet av dødsfall (80%+)i UK nå vaksinerte, det fremkommer av rapporten i lenke 2 på side 21. Hvorfor skulle det være noe annerledes i Norge?

   https://www.fhi.no/contentassets/8a971e7b0a3c4a06bdbf381ab52e6157/vedlegg/2021/ukerapport-uke-45-08.11—14.11.21.pdf

   https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1032859/Vaccine_surveillance_report_-_week_45.pdf

   Svar
   • Takk, Jan. Du skriver på en tydelig og for meg forståelig måte.

    Det er bare så vanskelig å ta til seg at våre egne myndigheter har en skjult agenda (ALLE partiene på tinget).

    Samtidig som myndighetene bruker tall på en uredelig måte, er søylen i vårt rettssystem, Grunnloven, satt til side gang på gang de siste årene. Uten NOEN effektive protester. Meget meget vanskelig å ta til seg at dette skjer i Norge.

    Men det gjør det. Så uendelig trist.

   • Wasan Totland
    29 november 2021 17:48

    Det er nesten Cristian Skaug nivå over statistikkjukset på myndighetenes vegne. Slik holdes det på i alle land og gjorde det også i 2009.

 • Northern Light.
  17 november 2021 16:37

  JAPAN HAR BEKJEMPET COVID MED IVERMETCIN, NOE VESTLIG PRESSE OG MEDIA TIER HELT OM.

  Japan har forbudt alle Covid-19 vaksiner, og erstattet dem med Ivermectin, og bare etter en måned så har landet blitt kvitt Covid. Japan trakk Moderna vaksinen etter funn av magnetisk materiale i hetteglassene vaksinen leveres i. De fant også at tre leveranser med Moderna vaksiner var forurenset med partikler av rustfritt stål, og helsemyndigheter i flere byer i Japan rapporterte om funn «hvitt materiale» flytende i vaksine-glassene.

  Det var etter dette at den japanske helseministeren anbefalte at helsevesenet erstattet Covid-19 vaksinene med Ivermectin. Dette gjorde at Japan kunne utrydde Covid på kort tid. Dette skulle ha vært en sensasjon i verdenspressen, men underslås i vestlig presse og media som har samme eiere som legemiddelindustrien, og opptrer mer som et PR-byrå for dem. For nyheten om at en rimelig medisin som patentet er utgått for kan helbrede Covid, ville få selskapene som fremstiller mRNA-injeksjonene til å tape flere hundre milliarder dollar.

  Tidslinjen viser at dødsfall etter mRNA-injeksjonene kalt vaksiner ble undersøkt av japanske helse-myndigheter i September. Samtidig med at vaksinene ble undersøkt for ukjente stoffer. Kort tid etter annonserte helseministeren at leger ble anbefalt å gi pasientene Ivermectin i stedet. Japan stoppet covid-viruset etter å ha stoppet massevaksineringen med mRNA-injeksjonene og gikk over til Ivermetcin.

  Dette viser at japans befolkning har en regjering som representerer landets folk og ikke den globale storkapitalens interesser: – regjeringen aksjonerer etter rapporter om død og gift i vaksinene, og beordrer behandling med Ivermetcin, og viruset forsvinner.

  Situasjonen i to andre land i den samme stillehavs-regionen, Australia og New Zealand, og i USA er en helt annen. De har flere smittet med Covid blant fullvaksinerte enn noen gang tidligere, og de fleste andre innlagte med koronavirus er også fullvaksinerte.

  Australia og New Zealand er blitt forvandlet til politistater, og innbyggernes frihet er sterkt innskrenket. I den lille staten Masschusetts kjemper helsevesenet enda med at flere tusen fullvaksinerte får covid per uke. Japan startet tidligere enn Massachusetts med vaksinering, og avsluttet vaksineringen tidligere.

  Dette må Folkehelseinstituttet ha fått med seg, og helsedirektorat og helsetopper som regimet bruker som frontfigurer for koronapolitikken i media, og helseministernes kontor med rådgivere og medisinsk fagpersonell. Også redaktører og journalister i hovedstrøms-pressen. NRK har 1700 journalister, og har nyhetsredaksjoner i NRK Dagsrevyen, og i aktualitetsmagasinene og NRK programmet Debatten.

  Men Japans suksess med å utrydde Covid med en rimelig medisin har ikke nyhetens interesse her, selv ikke i statskanalen NRK som når den er folkets eiendom, skulle en kunne forvente at den representerer folkets interesser og leverer en nøytral og balansert nyhetsformidling.

  Tausheten i vestlig presse og media om Japans suksess med Ivermetcin, viser at massevaksinering med eksperimentelle injeksjoner, nedstengninger, munnbind, sosial distansering og vaksinepass har ingenting med regimenes bekymring for folkehelsen.

  Vestlige regjeringer er ikke annet enn administrasjoner for den globale storkapitalen, som skal gjennomføre deres agenda med en sosial og økonomisk restrukturering av verden, for storkapitalens New World Order, hvor en verdensregjering med ikke-valgte billionærer får verdensherredømme.
  Hadde vi hatt en politisk bevisst befolkning som har kunnet sin historie, ville folk flest betegnet dette som ikke annet enn et svik mot folk og land av våre myndigheter.

  Svar
  • Ja, det er underlig at alternative behandlinger som Ivermectin ikke får plass i media. Eller styrking av immunforsvaret med feks. D-vitamin.
   Og det er underlig at svensk strategi ikke analyseres ordentlig, feks. ved å ta med forskjell i populasjon og alderdsammensetning, men brukes som propaganda istedet.
   I det hele tatt så er det så mye underlig i denne konstruerte krisen og tallene og «informasjonen» vi får at man kan lure på om det ligger en agenda her, og ikke bare idioti.

   Svar
  • tone veiulfsen
   18 november 2021 1:50

   Skremmende at vi ikke har hørt noe om dette .

   Svar
  • Har du dokumentasjon på dette om Japan?

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Gamle pasifister roterer i graven.

Skjønner SV hva som skjer i verden?

Forrige innlegg

Snakk om bevisst selvskading.

EU skyter seg selv i foten.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.