POSTED IN EU, Norsk politikk

Statens strømprisutvalg, og elefanten i rommet:

EØS: Norges gjøkunge

8 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

I disse dager har statens strømprisutvalg kommet med sine konklusjoner ifm. den høye strømprisen i Norge. Strømprisutvalget skriver i sin rapport at forbrukerne i perioder må vente høye strømpriser ut 2025 også. Hva som skjer etter 2025 nevnes ikke, blir verden plutselig et bedre sted da?

Samtidig kan en i Energinytt 24.no lese at «Staten har betydelige ekstraordinære inntekter som følge av de høye strømprisene, og det er anslått at statens ekstrainntekter er ca. 40 milliarder kroner etter at kostnaden med strømstøtten er trukket fra.» 

– Så staten gjør seg rik, mens norske bedrifter går konkurs, jobber forsvinner, hus og biler på tvangssalg, avgifter, mat- og drivstoffpriser øker i takt med køen utenfor fattighuset.

Så til elefanten i rommet:

Statens strømprisutvalg sier at «Eit grunnleggjande spørsmål er kor store nasjonale grep Noreg kan gjere – utan å komme på kant med EØS-avtalen.»

– Tygg gjerne litt på denne setningen.

Strømprisutvalget konkluderer med at «Politikk for å sikre eit varig kraftoverskot er det viktigaste tiltaket» for å hindre flere strøm-sjokk.

Utvalget nevner kutt av kablene for å hindre prissmitte, og det snakkes om å utforske og utfordre handlingsrommet i EØS-avtalen.

Norge har nok kraft til eget bruk. Vi er i denne situasjonen fordi vi er påkoblet et stort umettelig marked, der vi via EØS-avtalen har forpliktet oss til å levere varen – strømmen. 

Det er ikke kablene i seg selv som er problemet, det er vår forpliktelse via EØS-avtalen, for den setter våre avtaler, lovverk og politikk sjakk matt- jfr. jussen. EU har for øvrig bestemt at høye strømpriser ikke er en god nok grunn til å strupe eksporten. 

Det såkalte handlingsrommet våre eksperter og folkevalgte snakker om gjelder kun før ting er ført inn i EØS-avtalen, etterpå eies det av EU – som krafta vår.

Varig kraftoverskudd som ekspertutvalget snakker om får vi først når EØS-avtalen er sagt opp, og direktiv, forordninger og pakker er reversert. Først da bestemmer vi igjen over egen kraft.

For de av dere som har kjøpt Norges «kraftunderskudd» kan dere gjerne lese rapport som sier at Norge skal bygge 30 GW havvind, og at det hovedsakelig er for eksport. Det tilsvarer den totale norske kraftproduksjonen i dag. Støre forsikret både kommisjonen og rådets president at Norge også vil bidra med olje og gass i tillegg til vindenergi. 

Kan også nevne at EUs RePower plan for fornybar energi er underveis som en trojansk hest der EU bestemmer hvor mye av Norges urørte natur som skal raseres. Ord som «raskere og kortere prosedyrer» burde skremme det norske folk som bryr seg om naturen vi har. Kommunene vil ikke ha noe de skulle sagt.  

Videre kan nevnes energipakke 4. Når den føres inn i EØS-avtalen har vi forpliktet oss til å eksportere 70%, til enhver tid.

Norge trenger ikke rasere natur på land og hav i det «grønne» skiftet sitt navn. Det grønne skiftet tok vi for leenge siden vha. vannkrafta vår. 

Derimot vil det «grønne» skiftet og FNs bærekraftsmål fullstendig rasere Norge og Norges befolkning, på alle områder, for dette gjelder ikke kun krafta vår, det gjelder alt annet som er ført inn i EØS-avtalen også. Limet som sikrer raseringa er EØS-avtalen.

Så da er 1000 kroners spørsmålet:

Tenker folk flest at vi bestemmer i eget hus når ekspertutvalget må se på hvor store nasjonale grep Norge kan ta uten at dette kommer i konflikt med EØS-avtalen?

Burde ikke det norske folk snart kreve EØS-avtalen oppsagt, mens vi fortsatt har et land å kjempe for….

Siri Hermo

Ihugga EØS motstander 

Midtre Gauldal

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

8 kommentarer. Leave new

 • Torfinn Slettebø
  17 oktober 2023 8:38

  Glimrande artikkel frå Siri Hermo!

  Noregs nye oljeminister Andreas Bjelland Eriksen forklarte på sin fyrste arbeidsdag som minister kor oppteken han var av å syta for energi til Europa. Er han minister for Europa eller Noreg?

  Svar
 • Northern Light.
  17 oktober 2023 13:29

  Det er i utgangspunktet ikke noe å diskutere. Norges vannkraftverk med det elektriske nettet som skal frakte og distribuere kraften til Norsk industri, næringsliv, land-og havbruk og husholdninger, har blitt bygget og betalt av våre besteforeldre og oldeforeldre. Det er det norske folks eiendom, til storkapitalens politikere med EU/EØS regelverk opphever hjemfallsretten også.

  ACER-»avtalen», som finanskapitalens politikere og deres hovedstrømpresse klarte å lure nordmenn til å gå med på, har tatt fra oss råderett og suvereniteten over vannkraften. Før ACER betalte nordmenn fra sør til nord produksjonsprisen på ca 10 øre kwh pluss drift og vedlikehold av kraftverk og nett, rundt 30 øre kwh. Etter ACER betaler vi en pris per kwh fastsatt på en kraftbørs i utlandet, etter den dyrest prisede gasskraften, uten et øvre pristak.

  Noe som de fleste nordmenn tar foruroligende pent. Dette skulle fått nordmenn til å finne sammen, og rasende avsatt administrasjonen kalt regjering, men i stedet prøver de heller å finne penger til å betale strømregningen, og betale nettleie for et elektrisk nett de eier, betalt ned for lengst av våre besteforeldre. Nå betaler nordmenn det mangedobbelte for strømmen, enda strømmen i stikkontaktene kommer fra nøyaktig samme kraftverk og kraftnett.

  Dette er ikke på grunn av dumheter fra skuespillerne på Stortinget kalt politikere. De gjør oppdraget de har fått fra den globale storkapitalen de tjener. Mange av dem er selv av finansfolket, de overfører nasjonenes eiendom til dem selv. Storkapitalens mål er å eie alle landressurser, aktiva og infrastruktur i alle nasjoner. I deres nye verdensordning tar kapitalen over statens oppgaver, kapitalen blir Staten.

  I alle vestlige land kan en observere det samme, politikerne skyfler pengene ut av statskassene og ut av landene til prosjekter de selv har startet, som klima, grønt skifte, covid og Ukraina. En form for hvitvasking hvor mye av pengene forsvinner på veien. Ingen vet helt hvordan pengene til Regnskogfondet har blitt brukt for eksempel. Hele det vestlige politiske systemet går ut på å samle all rikdom til den økonomiske eliten, og kamuflere det som at det er til fellesskapets beste.

  Hele EU/EØS prosjektet går ut på dette. Det kalles den Europeiske Union, fordi ordet union assosieres med «alle for en, og en for alle», som om EU ble opprettet som et fellesskap mellom Europas folk. Men det er en union mellom eierne og styremedlemmer i store multinasjonale selskaper, kapitalforvaltningsselskaper og bankkarteller for å tilrane seg nasjonenes aktiva, og samtidig utviske deres identitet. EU skal bli et frihandelsområde, for kapitalen skal ikke ha grenser.

  Dette vises ved at helt siden EU ble opprettet, har de rike blitt rikere og de fattige blitt fattigere, i samme takt med at statlige selskaper blir privatisert, og politikere som representerte folk og lands interesser har blitt byttet ut med storkapitalens politikere. De har tatt over arbeiderpartiene, landsorganisasjonene og store fagforeninger i alle land i Europa etter annen verdenskrig.

  I 94′ var en av argumentene at «hvis vi ble med i EU, kan vi reise mellom EU-landene uten pass». I dag har ikke arbeiderklassen i de fleste EU-land råd til å reise noen steder. Arbeider- og lavere middelklasse har fått dårligere kjøpekraft hvert år, og arbeiderklassen i EU er nå arbeidende fattige, mens de rike aldri har vært rikere. Forskjellene har aldri vært større, og forskjellene øker år for år.
  Et annet var «sikkerhet» for landene militært. Det eneste som er sikkert, er at det militær-industrielle komplekset profiterer på denne forestillingen.

  EU/EØS er globalistiske prosjekter som er en del av herskerklassens mål om verdensherredømme. Sammenslåingen av Forente Nasjoner/World Economic Forum et annet, sammen med de overnasjonale avtalene som GATT, TISA, WTO, ISDS med flere, som skal tilsidesette nasjonale myndigheter. Norge må ut av EØS skal folket få tilbake råderett og suverenitet over egne landressurser, for å bestå som nasjon og ha et folk med nasjonal identitet.

  Svar
 • N.L. :
  » Noe som de fleste nordmenn tar foruroligende pent. Dette skulle fått nordmenn til å finne sammen, og rasende avsatt administrasjonen kalt regjering,..»

  Ja, her har altså våre (?) myndigheter to valg.
  1. Bryte avtale med norske innbyggere.
  2. Bryte avtale med Eøs. ( Avtaler inngått uten innbyggernes ønske.)

  Så velges altså første alternativ ! Innbyggerne svikes.

  Som resulterte i at alle priser selvfølgelig gikk opp i Norge.
  Som så kunne brukes som begrunnelse for å proklamere ‘inflasjon’, – så rentene kunne settes opp.
  Så boligbyggingen stoppet opp. ( Vi har enda boligmangel i Norge, – med nok offentlige arealer, nok tømmer og nok håndverkere!)
  Og eksisterende boligeiere må ligge våken om natta av frykt for ikke å greie de mafia- økte bolig-RENTENE ( Avdrag har folk regnet med, – og greier.)

  Igjen:
  «Dette skulle fått nordmenn til å finne sammen, og rasende avsatt administrasjonen kalt regjering,..»

  – Og avsatt/fjernet FYSISK.

  Svar
 • Dette er helt etter planen! De «folkevalgte» gjør og fullfører det Gro startet med. Utarme folket. Alle midler blir brukt. Alle skal tvinges i kne. Energi blir armert som våpen mot oss. Matforsyning likeså. Lover og regler blir implementert slik at du ikke kan ha høner. Og for Guds skyld ikke blir selvforsynt med mat. Du får snart ikke fiske din egen mat. Dette startet allerede etter krigen. Fraflytting fra landsbygda! Selvstendige selvforsynte mennesker er ikke lett å styre! Send dem inn i byene. Der er det latte og mc donald. Vi er så j… rundlurt. Lær barna og dyrke mat! Istedet for å se på padden!

  Svar
  • Torfinn Slettebø
   18 oktober 2023 10:13

   Når lover og reglar vert for toskete, er kanskje tida inne for å bryta dei? No skal huseigarar blakkast med nye EU-reglar om energibruk. Når kjem forbodet mot vedfyring?

   Me treng trening i sjølvstende og sjølvforsyning. Lat ungdomen hogga ved, halda høns, skyta hjort, fiska og dyrka poteter. Heldigvis finst det mange som har funne ut dette sjølv. Enno er det mykje staut ungdom att i bygdene. Støtt dei! Kjøp lokalt.

   Svar
 • Dag Harald Bergtun
  18 oktober 2023 6:54

  Hypotetisk:
  Hvis det er slik at Norges befolkning blir påført store problemer, og dette skyldes «fremmed makt», burde ikke det kunne utløse virkemidler i forhold til å fjerne trusselen?
  Kan hjemmevernet benyttes for å sikre befolkningen?
  Om vi hadde blitt sabotert eller forsøkt hærtattt kan objekter ødelegges for å hindre fienden.
  Kan samme logikk benyttes her også?

  Trolig ikke, siden dette er velsignet og ønsket av Norge, selv om de skylder på EØS og EU og «avtaler» som noen uansvarlige har signert.
  Men det er lov å spekulere.

  Svar
 • I dag gis det i Norge økonomisk strøm-støtte til husholdninger og til kraftkrevende industri (til den siste gjennom ordningen for såkalt CO2-kompensasjon som nå har blitt fornyet og skal vare i 5 år – dette går på den delen av prissmitten fra EU som skyldes CO2-avgift i EU for kullkraft og gasskraft).
  Mindre bedrifter får ikke strøm-støtte, men kunne ha fått det gjennom ordningen for såkalt bagatellmessig støtte (kan da få utbetalt inntil 200 000 euro i løpet av en treårsperiode). Her mangler det trolig politisk vilje.
  Det finnes altså visse muligheter for strømm-støtte. Men noe av problemet er at veldig mye av statens store høye ekstrainntekter på strøm kommer inn i statskassen etterskuddsvis året etter at strømmen er brukt.

  Men hva vil skje framover når kraftkrevende industri skal fornye sine strømavtaler om noen år, hva må industrien da betale for strømmen i disse nye avtalene? De skal da konkurrere med bla de nye datasentrene som kan ha store økonomiske overskudd og evt med hydrogen fabrikker i Norge som er subsidiert av den norske stat. Man må allerede nå forberede seg på dette.

  Mulig at sterke krefter i EU ønsker at norske smelteverk skal legges ned (og således frigjøre strøm herfra til andre formål bla eksport), og at EU heller importerer feks aluminium fra Kina isteden. I dag er tilnærmet all produksjon av silisium for solceller blitt lagt ned i Europa, isteden importeres nesten alt av solceller fra Kina.

  SV hadde et forslag om å opprette Statstrøm for kjøp og salg av strøm i det norske markedet, kanskje dette forslag bør vurderes på nytt?

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Helikopterulykken:

Sorg over dødsfall i Iran.

Forrige innlegg

Det er en gradvis prosess fra revolusjonær til det motsatte.

Rødt sin 180 graders politiske vending.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.