POSTED IN Helse

Statens Legemiddelverk har gitt opp. Klarer ikke følge opp rapporterte bivirkninger.

20% av alle akuttinnleggelser skyldes bivirkninger

18 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Legemiddelindustrien herjer fritt i Norge

Av Redaksjonen

20% av akuttinnleggelsene kom i 2017 og 2018 av bivirkninger fra legemidler, viser en norsk undersøkelse. I 2019 slutta Statens legemiddelverk å utgi årsrapporter med overordna oversikt over bivirkninger fra legemidler.

Ingen har i dag overordna oversikt over hvilke skader legemiddelindustrien påfører befolkningen i Norge. 

Legemiddelindustrien skaper nå så store skader i den norske befolkningen at Statens legemiddelverk bokstavelig talt er begravd og kvalt av skademeldinger.

Derfor har Statens legemiddelverk gitt opp å skrive årsrapporter om bivirkninger av legemidler. 

Det er en vitenskapelig studie gjennomført i 2017 og 2018 ved Diakonhjemmets sykehus, som viser at hver femte pasient som ankommer akuttmottaket er skadet av legemidler. De aller fleste er akutt innlagt på grunn av bivirkninger. Studien ble nylig omtalt i UiO’s vitenskapelige tiddskrift «Titan«.

Samtidig leser vi i avisa Dagens Medisin at Statens lemiddelverk ikke har levert en samlet årsrapport om legemiddelbivirkninger siden nettopp 2018.

woman planking on gray asphalt road
Legemiddelverket har gitt opp å følge opp alle rapportene om bivirkninger fra legemidler og vaksiner. Det blir for tungt. Det er i virkeligheten et knefall for legemiddelprodusentene

Bivirkningsrapporten har brukt å gi en overordnet oversikt over hvor mange bivirkningsmeldinger Legemiddelverket mottar, hvem som melder og hvilke bivirkninger som meldes for hvilke legemidler.

Rapporten har også gitt oversikt over antall meldinger om dødsfall knyttet til legemiddelbruk, og hvilke legemiddelgrupper og legemidler disse dødsfallene er knyttet til.

Legemiddelverket forklarer til Dagens Medisin at årsrapporten fra 2019 ikke ble publisert på grunn av en «teknisk feil». Hva den tekniske feilen består i, opplyser ikke legemiddelverket.

Bivirkningsrapporten fra 2020 vil ikke bli prioritert fordi Legemiddelverket er overbelastet på grunn av pandemien.

Rapporten for 2021 kan ikke lages før fjorårets skademeldinger etter covid-vaksinene har blitt saksbehandlet. Tusenvis av bivirkningsrapporter fra i fjor ligger fortsatt i kø hos byråkratene i Legemiddelverket. Derfor er det høyst usikkert når vi vil se noen årsrapport over bivirkninger fra 2022, skriver Legemiddelverket i en epost til Dagens Medisin.

Staten har altså gitt opp å følge med på legemiddelindustriens herjinger og verdens mest korrupte industri har fritt leide til den norske  befolkningen gjennom norske leger og apotek.

Sett fra legemiddelindustrien er situasjonen gullkantet. Desto flere som blir akuttinnlagt med bivirkninger, jo mer penger tjener legemiddelindustrien. Skader fra bivirkninger av legemidler må jo behandles med nye legemidler de også.

Forsidebilde av Huseyin Unlu

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

18 kommentarer. Leave new

 • Dette lukter korrupsjon. Vaksinene introvert pr. desember/januar (?) 2021 – tviler på at de dukker opp. Og forøvrig, legestanden – hvor mye blir underslått derifra? Skeptisk jeg? JA!

  Svar
 • Northern Light.
  30 april 2022 15:01

  Den farmasøytiske industrien styrer hele systemet fra leger til politikere.

  I løpet av ett år publiserte New England Journal of Medicine (NEJM) 73 studier om nye medisiner, og forbløffende nok er 82 prosent av disse finansiert av den farmasøytiske industrien (Big Pharma). Rundt 68 prosent av forfatterne var også ansatte i selskapene som produserer legemidlene, mens 50 prosent av hovedforskerne tok imot penger fra legemiddelselskapene. Det dette viser, er selvfølgelig at feltet «vitenskap» er sterkt korrumpert av den farmasøytiske industrien, som også har stor innflytelse på helsepolitikken.

  En studie fra 2013 utført av University of Arizona College of Law fant at selv når legemiddel-selskapene ikke direkte finansierer forskningen, er selskapets aksjonærer, konsulenter og direktører nesten alltid involvert i finansieringen, noe som sikrer et «riktig» resultat som fremmer et nytt medikament som «trygt og effektivt». En annen studie publisert i 2017 i British Medical Journal (BMJ) fant videre at omtrent halvparten av alle redaktører av medisinske tidsskrifter er på lønningslisten til Big Pharma, med en gjennomsnittlig utbetaling på rundt 28 000 dollar.

  Husk at denne statistikken bare er riktig hvis forskere og redaktører er åpne om betalingene de mottar (hint: mange av dem er det ikke, noe som betyr at de virkelige tallene sannsynligvis er mye høyere). Hele feltet medisin er styrt av Big Pharmas interesser. Nylig fant en analyse fra 2022 av to av de mest innflytelsesrike medisinske tidsskriftene i verden at hele 81 prosent av studieforfatterne ikke klarte å gjøre rede for millioner av dollar mottatt fra legemiddelselskaper, til tross for at de ble pålagt å gjøre det.

  «Dessverre viser denne trenden ingen tegn til å avta,» advarer The Defender, som er et prosjekt fra Children’s Health Defense. «Antallet kliniske studier finansiert av den farmasøytiske industrien har steget hvert år siden 2006, ifølge en rapport fra John Hopkins University, mens uavhengige studier har vært vanskeligere å finne. Og det er noen alvorlige konsekvenser av dette». Hvis legemiddel-industrien lykkes med å selge «vitenskapen» for nye legemidler, er det nok til at leger som stoler på den nevnte vitenskapen også kjøper det, og skriver ut resepter på legemidlene.

  Det er også et problem med «skyggeforfattere», de som er pennen bak mye av det som skrives i medisinske tidsskrifter der en leges navn blir satt på en studie, når den virkelige forfatteren er betalt av Big Pharma for å markedsføre en medisin eller medisinsk utstyr. «Big Pharma direktører vet at det er mye mer sannsynlig at folk stoler på en rapport skrevet av en lege med lisens enn en av deres representanter,» forklarer The Defender. «Det er grunnen til at de betaler leger for å bruke navnene deres som forfattere, selv om legene hadde lite eller ingen involvering i forskningen, og rapporten faktisk ble skrevet av legemiddelselskapet».

  Denne praksisen startet tilbake på 1950- og 1960-tallet da direktører for tobakkselskaper strevet med å bevise at sigaretter ikke forårsaker kreft. De ga leger i oppdrag å sette navnene sine på «forskningen» av dette, selv om legene ikke hadde noe med forskningen å gjøre. Det viser seg at mer enn én av ti artikler i dag publisert i NEJM i det minste er skrevet sammen av en skyggeforfatter. Bare en svært liten prosentandel av medisinske tidsskrifter har klare retningslinjer mot skyggeforfatterskap, og teknisk sett er det lovlig uansett. Resultatet av alt dette er at mange medisiner og medisinsk utstyr som er på markedet i dag ikke er trygge og er ineffektive. Men fordi den korrupte «vitenskapen» sier noe annet, er hele helseindustrien overfylt med farlige og ofte dødelige produkter. Så mye for ideen om at vitenskapen er nøytral.

  Fra Natural News, publisert 22 April 2022.
  Skrevet av: Ethan Huff.
  Oversatt fra engelsk, noe redigert og forkortet, linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Big Pharma controls the entire rigged system from doctors to politicians.

  Svar
 • Northern Light.
  30 april 2022 16:45

  Den farmasøytiske industrien (Big Pharma) er den mest kriminelle industrien av alle. Antallet søksmål er så mange, at skulle det skrives om det hadde det blitt et bokverk på flere bind. Big Pharma er så rik at mange av selskapene er vurdert høyere enn mange lands BNP. For eksempel Johnson&Johnson (J&J) er vurdert høyere enn BNP for New Zealand, og Pfizer er vurdert høyere enn Kuwaits BNP.

  Med uendelige kapitalreserver unngår de mange ganger domfellelse, for de kan kjøpe seg ut med forlik. De har også sine folk i legemiddeltilsynene, og amerikanske FDA er faktisk delfinansiert av Big Pharma. «Den biofarmasøytiske industrien finansierer 75% av FDAs budsjett for legemiddelgodkjenning» Kilde: Forbes. Det FDA godkjenner, får også nesten automatisk godkjenning av av det norske legemiddel-tilsynet. Som nevnt i innlegget, medisiner for å behandle bivirkninger av medisiner fra Big Pharma, må også kjøpes av Big Pharma.

  Den farmasøytiske industrien fremstiller ikke bare reseptpliktige legemidler, J&J er også en stor produsent av hudpleieprodukter for voksne og barn. Som for eksempel babypudder, hvor J&J har hatt flere søksmål mot seg på grunn av kreftfremkallende stoffer i pudderet. Ellers så inneholder mange hudkremer så mye tungmetaller og kreftfremkallende stoffer at en må lure på om det er tilsatt, det er for store mengder til at det kan komme fra produksjonsprosessene. Uansett skulle legemiddeltilsynene har grepet inn og stoppet salget, men som sagt de er så korrumpert av Big Pharma, at industrien faktisk godkjenner sine egen produkter.

  Men ingen produkter fra Big Pharma har flere bivirkninger, også alvorlige, og forårsaker dødsfall som mRNA-injeksjonene kalt covid-19 vaksiner, og det bare fra de siste to årene. Dette er samlet sett nok til å kunne anklage Big Pharma for å prøve å forgifte så mange som mulig av verdens befolkning, for at så mange som mulig skal bli tvunget til å bruke deres giftige produkter for resten av livet. Inntrykket av dette forsterkes av at legemidler som ikke har blitt godkjente i USA og Europa, har blitt dumpet av Big Pharma i India.

  Big Pharma har de mektige kapitalforvaltningsselskapene som finansielle eiere, som også er finansiell eier av ferdigmatindustrien. Ferdigmat har mange helseskadelige tilsetninger, og er sammensatt med for mye feil fett og sukker. Dessverre så er det ferdigmat på bordet hos 90 prosent i vestlige land for de fleste måltider. Det er dette dårlige kostholdet som gjør så mange syke med blant annet diabetes, høyt blodtrykk, kreft og andre sykdommer som må behandles med medisiner fra Big Pharma.

  En får det inntrykket at kapitalkreftene bak den farmasøytiske industrien og ferdigmatindustrien vil at folk skal gå fra middagsbordet til sykesengen hurtigst mulig, alt for maksimal profitt. Grunnleggerne og de finansielle eierne av disse industriene er blant verdens rikeste mennesker, og er sentrale i herskerklassen som står bak maktstrukturene i verden og kontrollerer det politiske systemet.

  Det er politiske beslutninger av deres politikere som har ført til dagens situasjon. Big Pharma forgifter verdens befolkning, Big Food gjør at folk spiser seg syke. Dette må ha en sammenheng når det er samme eiere til disse enorme industriene. Det er politiske beslutninger av finansfolkets politikere som har gjort at disse industriene har kunnet bli så mektige, også godt hjulpet av at kapitalforvaltnings-selskapene også er finansiell eier av vestlig hovedstrøms-presse og media som selvfølgelig unnlater å rapportere om dette.

  Svar
 • Vi har vel nok informasjon & dokumentasjon nå basert på studier og hendelser om at det både kan og vil oppstå alvorlige komplikasjoner og bivirkninger etter covid vaksinen ! Dette er høyst reelt og spørsmålet som nå gjenstår er (kun) dette; Var det verdt det ?

  Biologiske fakta om hvordan kroppen til den enkelte reagerer på disse injeksjonene var totalt tilsidesett både under tidlige forsøk og utrulling av vaksinen og kan på ingen måte forsvares !
  Vi er alle skapt forskjellig og selv om man ved hjelp av vitenskap prøvde /prøver å fortelle den enkelte at de vil være i fare for å utsette seg for ugjenkallelige skader grunnet denne falske vaksinen ble de som advarte stemplet som vaksinemotstandere og idioter.

  Det har nesten ingen hensikt lenger nå i å advare om disse falske vaksinene fordi de fleste har tatt sitt valg men vi vil nok oppleve mer av skader og problemer i fremtiden.
  Hovedproblemet er etter min mening at vi har satt i gang en prosess i kroppen som ingen aner konsekvensene av hverken kortsiktig eller langvarig.

  Det er mange problemer som dukker opp nå, blant annet en høyere dødelighet bland idrettsutøvere. Stress og overbelastning av hjerte må tas alvorlig og det er ganske åpenbart at Vaksinen er en medvirkende faktor.

  Det nevnes katekolaminnivået. Dette øker ved større fysiske anstrengelser & stress og er høyt hos idrettsutøvere og da spesielt mannlige. Vi vet at nivået av dette øker (noen ganger radikalt) etter injeksjoner av vaksinen og kan føre til nekrose av deler av hjertemuskelvevet. Covid 19 kan også medføre dette men forkommer mer hyppig ved «Vaksinasjon». Dersom du føler deg trøtt og sliten etter vaksinen er det all grunn til å ta dette alvorlig !

  Det er så mange skadelige faktorer som kan tilskrives disse Covid – vaksinene at vi nå bør våkne opp.
  Dette Gjelder for øvrig også mye annen «medisin» med tilhørende bivirkninger!

  Svar
  • Vi har faktisk bevis og dokumentasjoner i bøtter og spann. Ikke bare for C19 «vaksinen» men for legemiddelprodukter generelt. (Joda, noen virker, men langt ifra alle slik som de påstår).

   Fikk tips om å kjøpe boken: Myten om smitte, her på derimot.no … den er kjøpt og lest, to ganger. Og den blir helt sikkert lest flere ganger. Her vises det til statistikker og grafer fra flere lands egne forgiftningsinstitutt (folkehelseinstitutt kaller det det selv) som beviser at legemiddelindustrien ikke har noen planer om å gjøre folket friske.

   Holde oss sånn passelig syke slik at vi kjøper produktene deres.
   Som jeg har sagt før; der finnes ikke penger i god helse.

   Svar
   • Myten om smitte er en god bok og bør leses 😉

    Det å være syk og det å bli syk er det største problemet i vår tid – Ikke krig og uroligheter !
    Grunnen til at menneskeheten blir mer og mer plaget av sykdommer er at vi sin tid fjernet fokuset på helbredelse med naturlig medisin – til det å bli helbredet med kjemiske preparater !

    Jeg har mange eksempler på at mennesker har blitt friske av sykdommer som andre blir innlagt på sykehus av ved at de har endret både kosthold og samt det at de har supplert med naturlige «preparater» i det daglige . Dette gjelder både Kreft, Covid og andre Lidelser !-
    Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har irettesatt leger og medisinsk personell ved å fortelle dem at medisinen de foreskriver er både skadelige og vil medføre alvorlige komplikasjoner, men nok om det.

    Moderne Medisin er stort sett langt fra moderne 😉 og både leger og vanlige mennesker i disse dager ser på deg som en raring hvis du forteller dem om de helbredende egenskapene til naturlig medisin eller andre holistiske praksiser.

    Hva de fleste ikke forstår er at det var Rocefeller som grunnla moderne medisin og drepte de naturlige kurene, – ikke leger eller biologer! Som alt annet i det samfunnet vi lever i er det alt for mye politikk, penger og «skrullete» Vitenskap bak vårt moderne medisinske system og i hovedsak er de ikke ment å være helbredende men kun det å utsette et problem og i alt for mange tilfeller forsterke lidelser !
    Kan skrive mye om dette men jeg bør nok gi meg nå !

  • Jeg vil gjerne få lov å väre litt teit,jeg tror ikke vaksinene kommer til å gjöre noe med hodet til folk,har de tatt vaksinen var nok hodet deres allerede funnet iorden og slik Mengeles arvtakere ville det skulle väre.

   Svar
  • Wasan Totland
   5 november 2022 9:49

   Covid 19 kan også medføre dette men forkommer mer hyppig ved «Vaksinasjon»…… ????
   Utred gjerne hvorfor. Det høres ut som beleilig propaganda. Du vet slike utsagn som at kvaksinen gjør at du får et mindre alvorlig sykdomsforløp etc.

   Svar
  • Synneva:
   «Det er så mange skadelige faktorer som kan tilskrives disse Covid – vaksinene at vi nå bør våkne opp.»

   ‘En av studiene viser at risikoen for å utvikle hjertesykdom øker betraktelig, i minst ett år etter sykdommen. Selv ikke de som har hatt et mildt forløp slipper unna. ‘
   nrk.no/osloogviken/frykter-dodelige-ettervirkninger-av-covid-19-_-forsker-ber-om-tiltak-for-a-bremse-koronasmitten-1.16164284

   Det er tydligvis Covid som forårsaker skader. (?) Vaksinen er ikke med i beregningen. 😉
   Så burde det jo være enkelt å finne ut om skadene også gjelder uvaksinerte.
   ….Selv om man ( FHI/Nakstad) ser ut til å dekke seg:
   ‘Selv ikke de som har hatt et mildt forløp slipper unna. ‘
   Altså selv om du ikke har vært syk……….. 😉

   Svar
 • Sandy Lunøe
  8 mai 2022 16:42

  Tittelen bør endres: Istedenfor «klarer ikke
  » bør det stå «vil ikke» !

  Svar
  • Du har et godt poeng der. Skal vi påvirkes andre veien, er det i alle fall ikke mangel på kapasitet.

   Svar
 • Antallet kreft tilfeller eksploderer etter mRNA-vaksiner.

  https://www.globalresearch.ca/why-cancers-escalating-post-mrna-vaccination/5798171

  Svar
 • Svar
 • Northern Light.
  5 november 2022 14:35

  Pfizers forretningsmodell er å spre sykdom og selge «kuren».

  Av Ethan Huff.
  For å sikre et overskudd på flere milliarder dollar langt inn i fremtiden, gjør legemiddelgiganten Pfizer med vilje mennesker syke for å gjøre dem til livstids farmasøytiske narkomane, som stadig trenger å bli «kurert» for sine plager forårsaket med Pfizer-medisiner.

  Pfizers mRNA -«vaksine» er sykdomsfremkallende og dreper millioner. De som overlever blir fortalt at for å fortsette å leve, må de fortsette å få injisert nye «boostere» med jevne mellomrom, omtrent som sesonginfluensavaksiner eller influensasprøyter.

  Siden to injeksjoner med mRNA-vaksinene fra Pfizer får en persons immunsystem til å svekkes og angripe isteden, råder det multinasjonale selskapet sine kunder til å fortsette å bli injisert for å føle seg akkurat bra nok til å fortsette å jobbe, men aldri friske nok å faktisk leve med et normalt, sunt og robust immunsystem som de uvaksinerte har.

  På samme måte som heroin-narkomane, må covid-sprøytemisbrukere fortsette å få sin injeksjon for å unngå for tidlig død. Dette betyr en endeløs strøm av penger til Pfizer, som fortsetter med rekord-overskudd kvartal etter kvartal. Relatert: Pfizer bastardiserte Ivermectin ved å gjøre det farligere og gi det nytt navn, «Paxlovid», for nye milliarder i fortjeneste.

  Pfizer gjør covid-injeksjoner til en abonnement-modell: injeksjoner for livstid.
  Pfizer er så trygg på sin sykdom-for-profitt-modell at de nå introduserer en slags abonnements-tjeneste, som lar kundene få sine medisiner og injeksjoner på en rutinemessig tidsplan. Når disse booster-injeksjonene forårsaker flere helseproblemer, er Pfizer klar til å produsere enda flere medikamenter som nye «kurer», og når disse «kurene» forårsaker enda flere helseproblemer, har Pfizer enda flere medisiner klare – og så videre og så videre, for alltid.

  I tillegg til Paxlovid, som selskapet nå markedsfører som et «slå tilbake»-medikament for sine «fullvaksinerte» kunder for å unngå å kontinuerlig teste «positiv» for covid, har Pfizer også andre medisiner tilgjengelig for å behandle de dødelige bivirkningene av sine covid-vaksiner. Vyndaqel, for eksempel, er et Pfizer-medikament som behandler kardiomyopati, en hjertesykdom forårsaket av myokarditt, en av de mest kjente bivirkningene av Pfizers covid-vaksiner. Forrige kvartal hentet Pfizer inn 602 millioner dollar fra Vyndaqel, hvorav salget gikk opp 29 prosent sammenlignet med fjoråret. «Hvorfor er det så mange flere som kjøper dette medikamentet?» spør Jordan Schachtel på sin The Dossier Substack-blogg. «Det spørsmålet alene burde vekke noen øyenbryn».

  Så har vi Eliquis, et Pfizer-medikament som markedsføres for å behandle blodpropp, som tilfeldigvis er en annen vanlig bivirkning av selskapets covid-vaksiner. Salget av denne antikoagulasjons-medisinen gikk opp 15 prosent sammenlignet med fjoråret, etter å ha gitt 1,46 milliarder dollar til selskapet i siste kvartal.

  «Pfizer er det perfekte eksempelet på et selskap som har blitt gjort fullstendig uansvarlig, takket være partnerskapet med den amerikanske regjeringen,» advarer Schachtel. «Direktørene lyver rutinemessig og ustraffet, og vet at de ikke vil bli holdt ansvarlige for de utallige vaksineskadene som produktene deres har forårsaket».

  Det er klart at Pfizer ikke kunne bry seg mindre om folks helse. Faktisk vil selskapet foretrekke at vi alle bare blir syke nok til å ønske oss flere av legemidlene deres, men aldri friske nok til å faktisk kjempe tilbake mot dets nådeløse farmasøytiske tyranni. «De er mafiaen,» skrev en kommentator om både farmasøytiske selskaper som Pfizer og regjeringen, «bare «lovlige» og «valgt».

  Fra Natural News, publisert 5 november 2022. Skrevet av Ethan Huff.
  Oversatt fra engelsk, linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Pfizer’s business model is to create the sickness and sell the “cure”.

  Svar
 • hans m nord
  1 mai 2023 13:37

  Leste et sted at legemiddelindustrien nå bruker mrna-teknologien i bedøvelse, som vi bla får hos tannlegen.
  Hvis dette er tilfelle blir det tøft å gå til tannlegen.

  Svar
 • Alt som er i sprøyter, alt som er i sonder som skulle stikkes inn i min kropp,
  definitivt:
  NEI,
  NULL tillit til dem som driver med det,
  beklageligvis er man opplært til å stole på autoriteter, noe jeg aldri har gjort, praktisk i disse tider,
  jeg vurderer enhver ting fra en kanyle eller sonde som farlig.
  Sjekk firmamerket og du ser djevelskapen.
  Eller drit i det og ikke ta sjansen.
  Jeg vil bare la tannlegen borre
  og aldri i livet får noen penetrere min hud igjen. NEVER,
  de er ikke verdig min tillit.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Professor og overlege Halvor Næss:

Korona-tiltakene ga mange negative effekter.

Forrige innlegg

Larry Johnson:

En ukrainsk motoffensiv vil bli en katastrofe for Ukraina.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.