POSTED IN Militære/våpen/teknologi, Russland

Stadig nye russiske våpensystemer.

Verdens mest avanserte drone?

7 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

I Vesten har mange inntrykk av Russland og russere er slik de er presentert i ulike utgaver fra «drømmeslottene» i Hollywood. De er litt trege, lite smarte og veldig gammeldagse både i klær og stil. Det samme gjelder deres tekniske utstyr. Under denne generaliserte tankeverden faller også våpnene deres.

Jeg må innrømme at jeg tenkte slik helt frem til 2015 da jeg leste en historien om hvordan et russisk fly slo ut det elektroniske utstyret på USA-destroyeren Donald Cook i Svartehavet. Jeg kunne nesten ikke tro det jeg leste og prøvde ganske febrilsk å sjekke andre kilder som kunne bekrefte dette.

Seinere har dette blitt bekreftet av en rekke andre begivenheter, f. eks et angrep med over 20 krysser-raketter fra Det Kaspiske Havet som slo ut jihadist-sentre i Syria etter å ha fløyet både over Iran og Irak. Seinere har deres antimissil-forsvar vist sin effektivitet i Syria da USA sende mer enn hundre Tomahawk krysserraketter mot landet og hvor over 70% ble skutt ned av det syriske luftforsvaret med russisk utstyr. Denne hendelsen som var et av flere varsko ble forbigått i taushet av våre egne store medier.

I mars 2018 annonserte Russland at de var i ferd med å utvikle helt nye våpensystemer, bl.a. hypersoniske raketter (inntil 10 ganger lydens hastighet) som det ikke finnes forsvar mot. Men de annonserte samtidig en hel rekke andre våpensystemer, alle med nye egenskaper. Mange av disse er nå i tjeneste eller er i ferd med å bli tatt i bruk.

white and blue castle under blue sky during daytime
Folk må komme ut av drømmeslottet og se verden slik den er. Russland leder nå våpenkappløpet og det får politiske konskvenser.

Når det gjelder missil-teknologi ligger de i dag langt foran USA. Men også på en rekke andre felt er de i ferd med å passere USA. USA bruker 10 ganger mer til det militære enn Russland. Hvordan dette er mulig er et godt spørsmål som jeg ikke skal gå inn på her, men realiteten er at Russland sannsynligvis har det kvalitativt beste militære utstyret i dag. I volum er naturligvis USA langt større. Men jeg tror det ikke er bløff det som hevdes i artikkelen under.

Dette gjør at de nå kan opptre på en helt annen måte overfor Nato-land. De stiller nå politiske krav og vet at de har evne til å gjennomføre disse. Det er skapt en helt ny politisk situasjon, men både politikere i vest og ikke minst folk flest har ikke fått dette med seg. Opinionen i våre land tror fortsatt på Hollywood-versjonen av Russland.

Jeg republiserer derfor denne historien under for det vi nå ser i krigen i Ukraina er uttrykk for nettopp denne russiske nye militære styrken og kvaliteten på deres våpensystemer. Og politisk får dette nettopp slike konsekvenser som ikke Nato-politikere og eksperter kunne forestille seg. Noen av dem er endelig i ferd med å våkne fra sin Tornerosesøvn: Nato/USA er ikke lenger konge på haugen! Men det tar tid og våre «bedøvende» medier sørger for at befolkningen fortsatt befinner seg i drømmeland.

Knut Lindtner
Redaktør

Russland lanseres sin nye «Hunter»- en usynlig drone.

En ny, super-stealth variant av Russlands nylig utviklede kampdrone, som er utstyrt med avanserte anti-gjenkjennelses kapasitet, har blitt vist fram for første gang. Og den vil snart få komme ut på sin jomfru-tur.

Modellen  Sukhoi S-70, kjent som «Okhotruk», eller «Hunter», ble presentert for verden på tirsdag i byen Novosibirsk i det sørlige Sibir.

Aleksej Krivoruchko, en stedfortreder for Russlands forsvarsdepartement, var der for å overse prosessen.

«Å skape en drone av denne klassen er bare mulig for land som utvikler luftfarts-industri, og som klarer hele syklusen av utvikling – fra design til forberedelser og til å ha gjennomgått alle slags tester», sa Krivoruchko.

«Lanseringen av denne UAV (Unmanned Aerial Vecicle) betyr at hele produktet har blitt satt sammen og utstyrt med alt nødvendig utstyr som trengs i et fly». Han la til at det nå er tiden for forberedelser til dronens første flytur.

Prototyper uten den økende stealth-teknologien og våpen har blitt testet ut de siste månedene.

«Hunter» er bygget med en flat rakett-dyse som hjelper til med å unngå oppdagelse av radar. Det gir den nyeste stealth-kapasitet.

Krivoruchko sier han tror at denne teknologien er enestående for Russland, og at disse nye UAV representerer «Den høyeste prestasjon fra vår forsvarsindustris bedrifter og organisasjoner».

I en dokumentar på russisk fjernsyn forrige weekend sa president Vladimir Putin at Russland nå har gått forbi resten av verden når det gjelder militær teknologi.

Han sa at hans nasjon er på linje med USA når det gjelder vilkårene for atom-arsenaler, men at Russland nå har utviklet overlegne konvensjonelle våpen.

I november avslørte Putin at hans land har minst 2000 droner til bruk i rekognosering og kamp-oppdrag.

«Vi vet godt hvordan ubemannede luftfartøyder har bevist sin styrke i væpnede konflikter i de siste årene. Hvor effektive og også hvor farligere de kan være for oss», kommenterte han.

Senere den måneden kunngjorde Putin at den russiske marinen vil bli utstyrt med avanserte hypersoniske missiler i 2022.

Han sa:»Nå er det spesielt viktig å skape nye hypersoniske våpensystemer, høyprofilerte lasere og robotsystemer som vil være i stand til effektivt å møte potensielle militære trusler.

Det betyr at vi styrke sikkerheten i vårt land».

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

Tidligere publisert på derimot.no

https://www.rt.com/russia/543203-hunter-new-stealth-drone/

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

7 kommentarer. Leave new

 • Northern Light.
  17 desember 2021 16:02

  Russlands forsvarsbudsjett er under en tiendedel av USAs angrepsbudsjett, jeg prøver ikke å være morsom, for det er USA som truer verden, ikke Russland. Russlands økonomi er på høyde med Italia, men Russland er 57 ganger større enn Italia målt i kvadratkilometer, og nesten det dobbelte av USA. Med et militær-budsjett på en tidel av USA, må de kunne snu på rubelen, skal de stå imot et angrep fra USA med NATOs styrker integrert i krigsmaskinen.

  USAs krigsvåpenindustri er privateid, og de finansielle eierne er de enorme kapitalforvaltnings-selskapene. USAs militærbudsjett som utgjør halve statsbudsjettet er ikke transparent, og flere hundre milliarder som ikke kan gjøres rede for forsvinner hvert år i kontraktørenes lommer. Det meste på grunn av systematisk overfakturering, men også fordi kontraktørene overdesigner våpensystemer for et så dyrt vedlikehold som mulig, de skal ikke bare tjene mye på salg, men også på ettermarkedet.

  F-35 kampflyet er vel en av de beste eksemplene på det, dyrt å kjøpe og svært dyrt å bruke. Abrahams stridsvognen krever en lang forsyningslinje, og må ha flere teknikerteam for å holdes i drift, egne spesialister på datasystemer, våpensystemer og for fremdriftssystemet. En tekniker kan ikke gjøre alt, og stopper forsyningslinjen, er Abrahams stridsvognen raskt ute av drift.

  Russerne gjør alt annerledes, de har en mye bedre styrt produksjon av forsvarsmateriell, for et mest effektivt pengebruk av et begrenset militærbudsjett, som gir forsvarsvåpensystemer av høy kvalitet, slagkraft og er rimeligere i drift. Atomvåpnene fra Sovjettiden oppgraderes og forfines, og beholder sin avskrekkende virkning mot et aggressivt USA/NATO, uten at de behøver å produsere så mange nye atomstridshoder og bomber.

  Innovative og smarte løsninger gjør Russlands konvensjonelle våpensystemer blant de mest avanserte, for eksempel den nye T-14 Armata stridsvognen kan skyte ut styrte missiler fra kanonløpet, og med over tre ganger så lang rekkevidde som konvensjonelle stridsvogner, kan den åpne ild langt utenfor skuddhold for en Abrahams stridsvogn.

  Russlands forsvarsmateriell og militære styrker er organisert for forsvar, og 99,9% befinner seg på russisk territorium. De har 14 militære baser i utlandet, men bare i land som har bedt om russisk militær assistanse. USA har over 500 militærbaser i utlandet. Ikke for forsvar av USA eller Vesten, men mest fordi de private kontraktørene får milliarder i fortjeneste for å bygge dem og milliarder i årlig drift, og som en del av storkapitalens globale agenda.

  Vestlig presse og media, som har samme eiere som USAs krigsvåpenindustri, opprettholder fiendebildet av Russland for den vestlige befolkningen. NRK Dagsrevyen sier «Russland har flyttet militære styrker nær den russiske grensen». Men unnlater å si at det er som svar på at USA/NATO som har utplassert angrepsvåpen og styrker nær den russiske grensen som truer og provoserer Russland, og Russland svarer ved å stille opp tilsvarende materiell og styrker på sin side av grensen til sitt forsvar. Det er alltid i den rekkefølgen.

  Situasjonen er foruroligende, USA/NATO ved generalsekretæren fremstiller det som at Russland er aggressor til tross for det motsatte, og vestlig presse og media gjengir det ukritisk. Klarer USA/NATO å fremprovosere en krig med Russland, er det Europa som blir slagmark. En fullstendig katastrofe for Norge, som ikke har en gang har en selvforsyningsgrad for mat på mer enn litt over 30 prosent, og ikke egen produksjon for viktige medisiner og deler/reservedeler for infrastrukturen, det meste må importeres.

  Og når AP og andre høyreregjeringer har latt USA opprette militærbaser i Norge som de har villet i flere år, kan USA finne på å starte angrep på Russland fra Norge, og den USA/NATO fremprovoserte krigen mot Russland vil ikke bare bli begrenset til Ukraina, og Norge vil bli slagmark og ødelagt.

  Hadde vi hatt regjeringer som har representert det norske land og folks interesser, og ikke administrasjoner for den Wall Street baserte globale storkapitalen, hadde vi overholdt basepolitikken fra 1948, og utenfor NATO kunne vi vært nøytrale og opprettet normale handelsforbindelser med Russland. Da kunne vi ha hatt avtaler for leveranser av korn og mat fra Russland i en situasjon hvor produksjon av mat og forsyningskjeder for mat er i ferd med å kollapse i store deler av verden.

  Svar
  • Klarer USA/NATO å fremprovosere en krig med Russland, er det Europa som blir slagmark.

   Tror at med de nye missilene til Russland vil også USA bli «dratt med i krigen» på en heller utenkt måte for dem. Når Washington, New York og Pentagon er borte, begynner de kanskje å tenke annerledes?

   Svar
  • FRIHET !!!
   22 juni 2022 11:32

   Jepp … I motsetning til NATO og / USA så er Russlands militære fokuset nesten utelukkende på selv forsvar og ikke angrep.

   Svar
 • Torfinn Slettebø
  17 desember 2021 19:30

  Fornuftig samband og handel med Russland ville vera klokt og framsynt både med tanke på redusert krigsfare og von om mat på bordet i vanskelege tider. Men slik tenkjer ikkje norske styresmakter.

  Dersom Sukhoi S-70 fungerer om lag som USA-droner, skulle me ha mykje fridom og demokrati i vente.

  Svar
  • FRIHET !!!
   22 juni 2022 11:29

   De som sitter med makten ØNSKER krig med Russland. De har til og med flere ganger avvist Russlands NATO søknad…

   Svar
 • FRIHET !!!
  22 juni 2022 11:18

  Krigen i Ukraina har avslørt med stort tydelighet svakhetene med Russlands militære som: korrupsjon hvor militært utstyr og drivstoff har blitt solgt, deres mangel av kryptering kombinert for mye detalj styring noe som har vist seg å bokstavelig talt være en dødelig kombinasjon for offiser og generaler. Vi kan bare håpe at Russland tar sent lærdom av sine feil…

  Svar
  • Uten tvil så har det på russisk side vært begått feil, det er nesten ikke til å unngå når størrelsen på kampene i Ukraina ikke har vært sett siden andre verdenskrig. Det er NATO sin krig mot Russland. Men uansett hvordan man vrir og vender på det så kommer man ikke unna det faktum at Russland vinner. Russland har for «halv maskin» tørket gulvet med den største og best trente hæren i Europa. Det er nå bare et tidsspørsmål før det er over*.

   * Det er ikke jeg som påstår dette ut av luften, jeg støtter meg her på de som kan noe om dette: Scott Ritter og Douglas Macgregor blant annet. Kan også anbefale kanalen Redacted på Youtube.
   Patrick Lancaster er selvsagt obligatorisk for de som ønsker å få et innblikk i hvordan situasjonen er fra den andre siden.

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Plutselig er Afrika blitt interessant for USA.

Det skyldes den kinesiske satsingen på kontinentet.

Forrige innlegg

Kronikk av Jan T. Voilaas

Alle har en plan, helt til de får en knyttneve i ansiktet

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.