POSTED IN Covid-19, Helse

Stadig flere rapporterer det samme:

Lockdown hadde ingen helseffekt – men skadet tvert imot helsen til mange.

0
Print Friendly, PDF & Email

Undersøkelse viser at det var mange dødsfall som følge av Covid-19 lockdowns.

I løpet av de to første årene under pandemien førte restriktive tiltak til titusenvis av andre dødsfall, påstår forskere.

I USA ble det under Covid-19-pandemien registrert nesten 170 000 dødsfall som ikke skyldtes selve viruset, men som skyldtes tilstander som fedme, stoffmisbruk og andre dødsårsaker som var forårsaket av regjeringenes lockdowns.

Det viser en ny undersøkelse.

Tallene kommer fram i en rapport fra National Bureau of Economic Research (NBER). Det virkelig tallet er nok enda høyere ifølge undersøkelsen. Tallet omfatter ikke de 72000 som døde med viruset, men som ikke nødvendigvis døde på grunn av det.

people walking on sidewalk near buildings during daytime
Skadelig for helsa å isolere seg fra andre

Rapporten antyder at mange av disse ikke-covid-dødsfallene kan ha vært «skadelige sikkerhetstiltak av politiske grunner». NBER peker på faktorer som økning i bruk av skytevåpen, bruk av narkotika og alkohol, røyking og vektøkning under lockdowns. 

«Vi finner det spesielt at andre helsemessige tilstander enn Covid ikke ble undersøkt nærmere. At det ikke ble kontrollert om offentlige eller private Covid-tiltak forverret helsetilstanden til folk.», sier forfatterne av rapporten.

De legger til at kritikerne kan skylde på at dette var tilstander forverret av personlige valg og ikke offentlig politikk.

«Men dette er ingen unnskyldning for å ignorere det økende tallet på døde, eller å bare glemme å undersøke disse dødsfallene».

Dødsfall på grunn av misbruk av narkotika og alkohol økte med henholdsvis 13 % og 28 % i denne perioden.  Økningen gjaldt så mange som 24 000 personer årlig, sier NBER.

Det var 32 000 flere dødsfall i året av hjerte/kar-sykdommer, 4 % mer enn vanlig. Sykdommer som diabetes og overvekt var 10 % høyere enn ventet. Det var 15 000 flere hvert år enn gjennomsnittet.

__________________________________________________________
Les også: Rapport fra det tyske Parlametet
___________________________________________________________

Antallet syke pr. innbygger  av andre årsaker  har også vært omtrent likt i landene i Europa-Unionen. Det eneste unntaket er Sverige. Der falt antallet syke av andre årsaker under gjennomsnittet.  De tror at det svenske resultatet kommer av at det i Sverige var et minimum av innblanding i folks normale liv. 

En undersøkelse fra Johns Hopkins University som kom tidligere i år antyder at lockdowns rundt om verden forhindret få, om noen dødsfall i det hele tatt på grunn av viruset.

«Mens disse større analysene konkludere med at lockdowns hadde lite å si for den offentlige helsen, så førte de likevel til enorme økonomiske og sosiale kostnader der de ble innført», sier forfatteren av denne undersøkelsen.

«Lockdown-politikken  var et dårlig fundert påfunn, og burde vært avvist som et  politisk instrument til pandemien».

Oversatt, bearbeidet og forkortet av Ingunn Kvil Gamst

Forsidebilde: Kelly Sikkema

https://www.rt.com/news/557108-study-covid-lockdowns-cause-deaths/

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

97% av ekspertene mener det samme om global oppvarming:

Løgn og forbannet dikt.

Forrige innlegg

Det brenner i rosenes leir:

Tyrkias ambisjoner i Nord-Syria og splittelsen i NATO.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.