POSTED IN Coronavaksiner, Helse

Spørsmål fra dommer i Uruguay til helseministeren:

Skulle vært stilt alle helseministre i hele verden, også den norske.

14 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Dommer i Uruguay gir minister ett døgns frist for å svare på spørsmål om vaksinene

Av red. PSt 

Som vi meldte i går 6. juli krevde en administrativ domstol i Montevideo (hovedstaden i Uruguay) omfattende informasjon om Pfizers “Comirnaty” Covid-vaksine. Retten krevde at informasjonen måtte utleveres innen 48 timer, det vil si 6. juli 2022 klokka 14 sentraleuropeisk tid.

Les: Uruguay: Domstol krever at Pfizer beviser effektiviteten og sikkerheten til vaksinasjonen innen i dag

Hvordan gikk det?

Den spanske avisa El Païs skriver:

Dommer Alejandro Recarey stilte 18 nye spørsmål denne onsdagen til minister Daniel Salinas om vaksinasjonsplanen mot covid-19 i Uruguay. Ministeren må svare før torsdag 7. juli klokken 9 om morgenen lokal tid (klokka 14.00 sentraleuropeisk tid).

Dommeren ønsker å vite om det var «uavhengige studier av informasjonen gitt av produsentene deres, som bekrefter sikkerheten og effektiviteten» til anticovid-vaksinene, samt en detalj av kvalitetskontrollen som ble fulgt.

Recarey reiser også spørsmål om de «vitenskapelige kriteriene» for å velge hvilken vaksine som skal injiseres til mindreårige, og ber om data om infeksjoner i denne aldersgruppen etter vaksinasjon.

I tillegg fritok han barnelege Gustavo Giachetto, en av forskerne som er medlemmer av National Vaccination Advisory Commission, fra å vitne.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er comirnaty-pfizer-696x390.jpg

De 18 spørsmålene dommeren stilte til Salinas:

 1. Har den uruguayanske staten, utover eventuelle kontraktsmessige forbehold, utført uavhengige studier på informasjonen fra produsentene, for å verifisere sikkerheten og effektiviteten til vaksinestoffene som er i bruk i Uruguay? Ble det også brukt internasjonale uavhengige studier?
 2. På bakgrunn av forbeholdet om sammensetningen av vaksinestoffene, hvordan, om i det hele tatt, ble identitets- og kvalitetskontrollene for hvert parti importerte vaksiner utført, en etter en, etter hvert som de kom til vårt land? Hvis ja, detaljer -syntetisk- mengden analyse og metodikk.
 3. Var og er alle vaksinene som injiseres like? Baser om svaret ditt er bygd på en reell kunnskap om komponentene, eller ikke.
 4. Av hvilken grunn ble ulike typer og merker av vaksiner administrert til ulike grupper eller befolkningsgrupper (for eksempel aldersgrupper, politifolk, helsepersonell, mindreårige osv.)?
 5. Er det forskjellsvurderingskriterier angående effektivitet og sikkerhet for de forskjellige merkene (Pfizer, Sinovac eller Coronavac)?
 6. Hvilken vaksine injiseres i mindreårige, og hva er de beviste vitenskapelige kriteriene som fører til at den foretrekkes fremfor andre?
 7. Overvåket MSP de vaksinerte og en kontrollgruppe av ikke-vaksinerte individer for å bestemme infeksjons-, re-infeksjons- og dødsrater i begge gruppene, og innhentet statistisk gyldige og generaliserbare data? Hvis ja, hva var det, hvor kan det undersøkes, hvem gjorde det og hvordan?
 8. Det er allerede kjent at vaksiner, eller noen av dem, inneholder det såkalte «spikeproteinet». Er du klar over om inokulasjonen din har negative effekter – på kort, mellomlang og lang sikt – på strukturen til det naturlige immunsystemet til mennesker (generelt og spesielt hos barn)? Gir det risiko for autoimmunitet? Hvis du vet at det ikke er noen negative effekter, basert på hvilke studier? Hvis studier i denne forbindelse hadde blitt analysert av MSP (eller andre nasjonale helsemyndigheter), hva var disse spesifikt, hva var deres opprinnelse og hvem var forfatterne deres?
 9. Vet du om «piggproteinet» har noen grad av toksisitet i seg selv? Hvis du vet at det ikke er det, basert på hvilken informasjon?
 10. Er Covid-19, SarsCov-2, en sykdom som kan defineres som svært eller betydelig aggressiv for barn? Gir det i gjennomsnitt alvorlige effekter? Eller er det en overvekt av milde effekter i barnepopulasjonen? Hvis statistisk alvorlighetsgrad er bekreftet i de nevnte effektene, basert på hvilke studier er det gjort?
 11. Har sammenhengen mellom forekomsten av sykdommen og vaksinasjon blitt studert, på nasjonalt nivå, når det gjelder de som allerede er vaksinert? Det vil si smitte og utvikling av sykdommen i disse hypotesene.
 12. Vokste tilfellene av Covid-19 hos mindreårige – uansett alvorlighetsgrad – etter vaksinasjon, i forhold til de som var verifisert før (for samme aldersgruppe, selvfølgelig), i perioden som løp fra den første gyldigheten av helsekrisen i år 2020, og begynnelsen av inokulasjonene til mindreårige? I tilfelle det etter vaksinering av mindreårige ble rapportert en økning i tilfeller hos dem, er årsakene blitt studert? Hvordan?
 13. Øker vaksinasjonsprosessen under en epidemi variasjonen av mutasjoner i virusproteiner? Skader det på noen måte den naturlige reaksjonen til immunsystemet til de som er inokulert, spesielt mindreårige?
 14. Er det undersøkt om, for vaksinene levert i Uruguay, de vanlige treårige prøveprotokollene med kontrollgrupper er fulgt? Er du klar over at selskapet Pfizer, i forhold til vaksinen som leveres til mindreårige i Uruguay, har eliminert sine kontrollgrupper? Eller unngått på noen måte implementering og utvikling?
 15. Hvis svaret på det forrige spørsmålet viser at effekten av vaksiner ikke er analysert, med passende sikkerhetsprotokoller, kan det teknisk argumenteres for at vaksinasjon innebærer en risikofaktor, ja til og med en relativ risiko? Eller ikke (og i ditt tilfelle hvorfor)?
 16. Er du klar over at det finnes internasjonale rapporter, som f.eks. de av VAERS (eller andre), som rapporterer dødsfall eller alvorlige sekundære effekter -i alle aldre- knyttet til vaksinene som leveres i Uruguay? I så fall, har de blitt studert av den uruguayanske staten? På hvilket nivå, av hvem og med hvilke resultater?
 17. Har bevisene blitt studert i Uruguay for å konkludere med at vaksinasjon mot Covid-19 hos mindreårige gir flere fordeler enn risiko? Hvis ja, på hvilket nivå, av hvem og med hvilke resultater?
 18. Studerte den uruguayanske staten rapporten fra «Farmacology and Therapeutics Committee of the Uruguayan Society of Pediatrics», datert 9.XI.2021 (og signert av syv universitetsprofessorer), som pekte på risikoen ved vaksinasjon hos mindreårige 12 år gammel? I ditt tilfelle, hvilke vitenskapelig-tekniske årsaker ville ført til at MSP ble forkastet (i praksis)?

Det mest oppsiktsvekkende at ingen har gjort det før

Domstolens krav i Montevideo er oppsiktsvekkende. Men det aller mest oppsiktsvekkende er at ingen domstol har gjort det før. Her står helsa til milliarder av mennesker på spill, og så har produsenten ikke blitt avkrevd forpliktende svar på så grunnleggende spørsmål. Det er en skandale i skandalen.

Innlegget er hentet fra Steigan.no

Forsidebilde: Joshua Hoehne

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

14 kommentarer. Leave new

 • Northern Light.
  7 juli 2022 12:23

  Spørsmål nummer 19 kunne være:
  19. Hvorfor skal friske folk ha en eksperimentell vaksine for et virus med en overlevelsesprosent på 99,8? Bakgrunnen for spørsmålet er at det ikke er spesielt farligere enn et vanlig sesonginfluensavirus, og at det er bare en fordel at så mange som mulig får et virus med så høy OP, for å oppnå flokkimmunitet så tidlig som mulig.

  20. Hvorfor skal barn og unge ha en eksperimentell injeksjon når Covid og Omicron ikke er farlig for dem?

  21. Hvordan kan injeksjonen kalles en vaksine, når de som har fått den, blir smittet av Covid igjen, ofte med et alvorligere sykdomsforløp, og smitter andre med viruset?

  22. Hvorfor skal hele landets befolkning ha en eksperimentell injeksjon som produsentene har fraskrevet seg alt ansvar for nå det gjelder bivirkninger, og som forlanger at landene skal garantere at de ikke kan saksøkes?

  Svar
  • Vi bør så absolutt stille de samme spørsmålene til regjeringa og Ingvild Kjerkol !
   Men det tar nok litt tid før de vil svare– De må nok først konferere med WHO 😉
   – WORLD HOMICIDE ORGANIZATION –

   Svar
 • Interessant spørsmål fra dommeren der han påpeker, under spørsmål 12, at dette er en inokulasjon … «og begynnelsen av inokulasjonene til mindreårige?» (den hadde jeg ikke ventet) At disse spørsmålene ikke har blitt stilt ww er ikke noe mindre enn en skandale, spesielt etter at Pfizer sine bivirkninger av «vaksinen» ble kjent. (alle lands helsevesener er kjent med innholdet i avsløringen) Å stille disse spørsmålene til Kjerkol er fåfengt, den tispa er ikke intelligent nok til å forstå hva hun er med på. Hun sikler etter å få spise kirsebær med de «store». Skulle aldri ha bekledt den posten hun er tildelt.

  Utover det så er det, så vidt meg bekjent, ikke en eneste som til dags dato har klart å isolere viruset, påvise at det er smittsomt og at det fører til sykdom. Tror premien på en mill. som er i Tyskland, fremdeles er uavhentet.

  Svar
  • Utrolig hva slags mennesker man kan benytte som helseministere for tiden !
   Disse kirsebærene du refererer til, de er ganske så råtne, men det forstår hun vel ikke 😉

   Svar
 • Sannheten om denne falske Covid pandemien fortalt av Russell L. Blaylock .
  Forfatter og pensjonert amerikansk nevrokirurg !
  Via NIH . National Library of Medicine (Nasjonalt Center for Bioteknologisk Informasjon)

  COVID-19-pandemien er en av de mest manipulerte infeksjonssykdommer i historien,
  Skulle gjerne ha oversatt alt, men artikkelen er for lang.

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9062939/

  Utdrag !
  Media (TV, aviser, magasiner, etc.), medisinske foreninger, statlige medisinske instanser og eierne av sosiale medier har utpekt seg selv til å være den eneste informasjonskilden om denne såkalte «pandemien».
  Nettsteder har blitt fjernet, høyt kvalifiserte og erfarne kliniske leger og vitenskapelige eksperter innen infeksjonssykdommer har blitt demonisert, karrierer har blitt ødelagt og all avvikende informasjon har blitt merket som «feilinformasjon» og «farlige løgner», selv når de er hentet fra toppeksperter innen virologi, infeksjonssykdommer, pulmonal kritisk omsorg og epidemiologi.
  Disse blackoutene av sannhet skjer selv når denne informasjonen støttes av omfattende vitenskapelige sitater fra noen av de mest kvalifiserte medisinske spesialistene i verden

  Man må også huske på at denne hendelsen aldri tilfredsstilte kriteriene for en pandemi. Verdens helseorganisasjon endret kriteriene for å gjøre dette til en pandemi.
  For å kvalifisere for en pandemistatus må viruset ha en høy dødelighet for det store flertallet av mennesker, noe det ikke gjorde (med en overlevelsesrate på 99,98 %), og det må ikke ha noen kjente eksisterende behandlinger – som dette viruset hadde – faktisk et økende antall svært vellykkede behandlinger !

  Avsluttende ord:
  Disse dødelige covid løgnene fortsetter. Det er på tide å stoppe denne galskapen og stille disse menneskene for retten !
  (Jeg har noen av dem på lista mi 😉 )

  Svar
 • «4. Av hvilken grunn ble ulike typer og merker av vaksiner administrert til ulike grupper eller befolkningsgrupper (for eksempel aldersgrupper, politifolk, helsepersonell, mindreårige osv.)?»

  Dette har blitt påpekt flere ganger i innlegg på derimot.no, og jeg har trodd at det var for spekulativt & sprøtt til å være sant.
  HVIS det er sant…………..

  Svar
  • Til Info !
   Utdrag av Sannheten om denne falske Covid pandemien !
   Fortalt av Russell L. Blaylock .
   Forfatter og pensjonert amerikansk nevrokirurg !
   Via NIH . National Library of Medicine (Nasjonalt Center for Bioteknologisk Informasjon)

   En ny studie har nå dukket opp, hvis resultater er skremmende.
   En forsker ved Kingston University i London, har fullført en omfattende analyse av VAERs data (en underavdeling av CDC som samler inn frivillige vaksinekomplikasjonsdata), der han grupperte rapporterte dødsfall etter vaksinene i henhold til produsentens lotnummer av vaksinene.
   Vaksiner produseres i store partier kalt partier. Det han oppdaget var at vaksinene er delt inn i over
   20 000 partier, og at én av hver 200 av disse partiene (partiene) beviselig er dødelige for alle som mottar en vaksine fra det partiet, som inkluderer tusenvis av vaksinedoser.

   Han undersøkte alle produserte vaksiner – Pfizer, Moderna, Johnson og Johnson (Janssen), etc. Han fant at blant hver 200 vaksiner fra Pfizer og andre produsenter, ble en batch av de 200 funnet å være over 50 ganger dødeligere enn vaksiner partier fra andre partier. De andre vaksinepartiene (batchene) forårsaket også dødsfall og funksjonshemninger, men ikke i nærheten av dette omfanget. Disse dødelige partiene burde ha dukket opp tilfeldig blant alle «vaksiner» hvis det var en utilsiktet hendelse. Imidlertid fant han at 5 % av vaksinene var ansvarlige for 90 % av de alvorlige bivirkningene, inkludert dødsfall. Forekomsten av dødsfall og alvorlige komplikasjoner blant disse «hot lots» varierte fra over 1000 % til flere tusen prosent høyere enn sammenlignbare tryggere partier.

   Hvis du tror dette var ved et uhell – tenk om igjen. Dette er ikke første gang «hot lots» etter min mening ble målrettet produsert og sendt over hele landet – vanligvis vaksiner designet for barn.

   I en slik skandale endte «hot lots» av en vaksine i én stat, og skaden ble umiddelbart tydelig. Hva var produsentens svar? Det var ikke for å fjerne de dødelige partiene av vaksinen. Han beordret selskapet sitt til å spre de varme partiene over hele nasjonen slik at myndighetene ikke skulle se den åpenbare dødelige effekten !

   God Kveld

   Svar
   • Ser ut til at Norge styrte unna disse heller dødelige vaksine partiene denne gangen, men er vi like «heldige» neste gang ? Vi får vel spørre helseministeren !

 • «Domstolens krav i Montevideo er oppsiktsvekkende. Men det aller mest oppsiktsvekkende er at ingen domstol har gjort det før. »

  Og at ingen politikere i Norge, eller politisk ansatte i FHI har gjort det.

  Svar
 • «Domstolens krav i Montevideo er oppsiktsvekkende. Men det aller mest oppsiktsvekkende er at ingen domstol har gjort det før. »

  Og at ingen politikere i Norge, eller politisk ansatte i FHI har gjort det.

  Det som bør skremme vannet av de fleste er at «alle» aksepterer det disse forteller oss er den eneste sannheten, uten å vite at vi gjør det … Men det er omtrent umulig å få folk til å forstå det.

  Svaret ligger i overvåkningen vi utsettes for via internett, og følgene av dette. Og den er massiv! Uansett hva en gjør på nett så blir det oppfanget og omgjort til nyttig informasjon om vårt gjøren og laden til overvåkernes fordel. Og tro meg. UANSETT HVA VI GJØR.
  Det er ikke for ingenting du ikke kan slå av mobilen din. Eneste alternativet vi hadde, (det var en gang), var å ta ut batteriet – ikke engang det er mulig på «smart» telefonen i dag. Til liks med PC,er, så kan disse «fjernstyres» slik at kamera og microfon kan aktiveres uten at vi vet det. (snorker du om natten eller hva det nå er du/vi holder på med, så vet de det).

  Og via den informasjonen, styrer de oss dit de vil ha oss. Uten at vi overhodet har mulighet til å påvirke dette. Den muligheten har de stjålet fra oss ved å tvinge oss til å klikke «godta alle» når de viser oss at «dette nettstedet bruker cookies». Om vi ikke klikker på, godta alle, så tar de fra oss muligheten til å se hva de vil meddele oss, og da vet de at vi kommer til å klikke, godta alle, (såpass nysgjerrige er de fleste av oss, og det vet de) og dermed gi fra oss all informasjon de ønsker å få tilgang til, bare fordi at vi, i vår iver etter å få vite, kommer til å godta deres krav om å akseptere og å gi dem tilgang på informasjon som vi ikke engang vet om oss selv.
  Google og Facebook er verstingene her.

  Dette er årsaken til at MSM har så stor makt over folket. Vi forstår ikke hva de gjør. Dessverre. Subliminal persepsjon: (Vi blir påvirket til en bestemt handling uten å vite at vi blir påvirket) (MK Ultra er et tips her … )

  Shoshana Zuboff forklarer dette i boken sin: Overvåkningskapitalismens tidsalder. Boken er vel verdt både tid og penger …

  Svar
 • Lei av å høre og lese om vaksiner ? – De fleste av oss antar jeg 😉
  Vaksiner er ikke kurer i seg selv, det håper jeg alle forstår nå (Unntatt FHI og Kjerkol da !)

  Når det gjelder disse Covid vaksinene og alle andre kjente vaksiner er fakta at disse er 100% avhengige av vårt eksisterende immunforsvar.
  Til syvende og sist er det vårt eget immunforsvar som skal bekjempe infeksjoner, ikke selve vaksiner.
  Uten et funksjonelt immunsystem finnes det ganske enkelt ikke noen effektiv vaksine mot noe som helst! (Gjentar; ingen effektiv vaksine) – Dette er de faktiske realitetene, hverken mer eller mindre !

  Såkalte vaksiner mot virus er kun «hjelpere» som i hovedsak lærer immunforsvaret vårt hvilke virusmarkører vi skal være forberedt på ! På grunn av nevnte fakta er det faktisk ganske så vanskelig å godkjenne enhver vaksine, men sikkerheten til enkelte vaksiner kan man allikevel til en viss grad anslå via kliniske studier selv om dette ikke vil være betryggende for alle mennesker – (de fleste).

  Sikkerheten til disse Covid vaksinene derimot er rett og slett elendige, de er stort sett ubrukelige, farlige og det er faktisk umulig å garantere for noen som helst sikkerhet, derfor står også WHO bak ordningen til FDA om for å hoppe over alle fremtidige kliniske studier for Covid-vaksiner!

  Problemet med Coronaviruset er at det tilhører en gruppe virus i rask utvikling (det har det alltid gjort) og det er av den grunn mange grunner til at man burde ha bremset utvikling av vaksiner for dette viruset på et tidlig stadie. Under enhver omstendighet burde det vært utviklet en vaksine som destruerte hele viruset og ikke kun forkrøplet det, ellers kan det faktisk skapes et «monster virus» !

  Konklusjonen vedrørende Corona vaksiner er : Injeksjoner for alltid, ingen sikkerhetsdata, – brakt til deg av W.H.O., Bill Gates, FHI (Camilla og Nakken) og Kjerkhol. Betryggende , .. ikke sant ? 😉

  God Helg 🙂

  Svar
  • «Til syvende og sist er det vårt eget immunforsvar som skal bekjempe infeksjoner, ikke selve vaksiner.»

   En god/viktig poengtering, Synneva.

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Journalistisk mål:

Ja, jeg er lojal mot makta

Forrige innlegg

Mink ble avlivet uten grunn

Mette Frederiksen og elefanten i rommet

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.