POSTED IN Coronavaksiner

Alarmerende rapport:

Spikeproteiner invaderer alle større organer og starter en akselerert aldring som fører til kortere levealder

13 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Adan Salazar

Spikeproteiner assosiert med covid-viruset og mRNA-vaksiner kan forårsake akselerert nedbrytning av celler i menneskekroppen, og forårsaker at organer biologisk eldes raskere og fører til tidlig død.

Denne skremmende hypotesen ble fremsatt av franske forskere, som konkluderte med at piggproteiner indusert av Covid-infeksjoner og mRNA-injeksjoner forkorter DNA-sekvenser kjent som telomerer, som beskytter endene av kromosomene, og dermed reduserer forventet levealder. I en artikkel fra august 2021 publisert i den franske avisen France Soir, fremhevet forskerne en kinesisk studie som viste at piggproteiner svekket endotel-funksjonen hos marsvin, som deretter ble replikert med menneskeceller.

«Forskerne reproduserte in vitro-eksperimentet på friske menneskelige endotelceller: piggproteinet ble dermed bundet til ACE2-reseptorer, skadet cellenes mitokondrier, forårsaket mikrotrombose og endotelitt» – heter det i en engelsk oversettelse av den franske avisen. De franske forskerne fortsatte logisk med å stille spørsmål om piggproteiner indusert av mRNA-injeksjoner, kunne ha lignende effekter.

«Hvis det er bevist at SARS-CoV2 induserer akselerert cellulær aldring, og at ansvarlig for dette er piggproteinet, hvordan kan vi være helt sikre på at vaksinene som alle er basert på piggproteinet, ikke også fører til akselerert nedbrytning av cellene til vaksinerte personer?» spurte forskerne.

Artikkelen, som har medforfatter nobelprisvinneren og virologen Luc Montagnier, fordypet seg i studier som viser effekten av covid på telomerer, og hvordan kortere telomerer er knyttet til akselerasjonen av cellulær biologisk aldring. Artikkelen forklarer også hvordan oksidativt stress – som forekommer i kroppen på betennelsessteder – spiller en rolle i telomerforkorting, og hvordan covid-vaksiner kan indusere oksidativt stress, som igjen negativt påvirker DNA- og RNA-byggesteinene kjent som guaniner.

For å avslutte den lange studien oppsummerte forskerne hypotesen deres ved å advare mot mRNA-vaksiner, og skrev: «Med aldring forringes telomerer og påvirker cellereproduksjonen. SARS-CoV2 antas å forårsake biologisk aldring eller akselerert biologisk alder gjennom økt telomerforkorting.

«Spørsmålet som legitimt kan stilles er følgende: er ikke piggproteinet aktivt i vaksiner (Pfizer, Moderna, etc.) ved å blokkere ACE2-reseptoren, og dermed hemme den fordelaktige funksjonen som beskytter telomerer, og dermed også aktiverer aldring?”. «Dette viruset forårsaker en økning i den biologiske alderen hos mennesker som pådrar seg sykdommen, hvis virkning sannsynligvis forsterkes av vaksineinjeksjonen».

En forsker som ble publisert i 2021-studien, Walter M. Chesnut, har fortsatt sin forskning på det han har kalt «SPED» (Spike Protein Endothelial Disease), og publiserer funnene sine på Substack.
I en fersk rapport publisert nylig, rapporterte Chesnut sin siste hypotese: at «Spikeproteinet til SARS-CoV-2 er ‘levert’ til alle organer via endotelet, og induserer systemiske mRNA-oversettelser som resulterer i hyperakselerert aldring». Chesnut fortsatte med å påpeke hvordan en studie viste at mus med feil proteinsyntese, feiloversatte RNA, og viste kjennetegn for tidlig aldring.

«Vi så en 26-åring dø. 26-åringen hadde organene til en 96-åring. Jeg tror at piggproteinet fungerer som Progeria (sykdom som akselererer aldring) – levert via endotelet til alle organer» sa Chesnut. Denne alarmerende informasjonen kan være en av de manglende faktorene, som forklarer det mystiske fenomenet med mennesker som dør plutselig og uventet.

«Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre ennå. Jeg er dypt trist, og følelsesløs. Uansett hvilke bevis eller hypoteser som presenteres – bandet spiller på…»

«Og det spiller en begravelsesmarsj» – konkluderte han.


Fra NewsWars, publisert 24 januar 2023.
Oversatt fra engelsk og forkortet av Northern Light. Linker i originalartikkelen.
Originalartikkel: Bombshell report: Spike proteins invade all major organs, induce hyperaccelerated cellular aging prompting shorter lifespan

Tidligere publisert på deromot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

13 kommentarer. Leave new

 • fhi.no anbefaler fortsatt grunnvaksinering og oppfriskningsdose til gravide i 2. og 3. semester.

  Svar
 • Så først har de kjørt en gain-of-function for å dødelig-gjøre et virus, deretter kom de med «vaksinen» for å sørge for at de som ikke ble smittet av viruset skulle få i seg piggproteinet.
  Når folk oppdager dette kan jeg meget vel se for meg rasende folk på jakt etter alt i dress og slips, mens de roper: Drep, drep, drep! Og dette kan ikke være langt unna, hvis aldringsprosessen skjer så raskt har det infiserte folket dårlig tid.

  Svar
  • Jeg har selv gjennomgått cOVID SOM UVAKSINERT FOR SNART ETT ÅR SIDEN. MEN MED FARAPIRAVIR-BEHANDLING. dET FORLØP SOM TRE DAGERS INFLUENSALIGNENDE SYMPTOMER. FORSKNINGEN ER INGEN HYGGELIG LESNING OG JEG SKULLE GJERNE HA HØRT UTTALELSER FRA ANDRE FAGFOLK, EKSEMPELVIS SUCHARIT bHAKDI. mEN HVIS DEN OVERNEVNTE FORSKNINGEN STEMMER, SÅ ER SKJØNNER JEG IKKE HVORFOR BAKMENNENE VILLE UTSETTE SEG SELV FOR SAMME RISIKOEN. DET VILLE GI MER MENING Å SKREMME FOLK TIL Å TA ET DØDELIG PREPARAT BASERT PÅ EN LØGN OM ET FARLIG VIRUS SOM EGENTLIG IKKE ER FARLIGERE ENN ET INFLUENSAVIRUS. FOR JEG ANTAR AT BAKMENNENE SELV IKKE HAR TIL HENSIKT Å FÅ FORKORTET LEVETIDEN SIN.

   Svar
   • wasan Totland
    27 juli 2023 22:35

    Yeadon har kommet til konklusjonen som tilsier at det ikke er sluppet noe virus. Du har sansynligvis hatt influensa.

 • Nyheten vil i hvert fall føre til at 100% av våre kvinner blir innbitte vaksinemotstandere

  Svar
  • HAHA! Holdt nesten på å le…

   Kvinnene er alltid de mest politisk korrekte i ebhver befolkning.
   Et stort felrtall av den vil alltid stole på makthaverne.
   Veldig få av dem tenker selv, eller er i stand til tenke selv.
   Det de er flinke til er å lære hva som er politsk korrekt, og
   å gjengi det i tale og skrift.

   Svar
   • «Kvinnene er alltid de mest politisk korrekte i enhver befolkning.»

    Ja, en pussighet.
    Hvorfor?
    – Og hvorfor har vi nå en generasjon unge som er roligere og mer politisk korrekte enn tidligere?
    Bortsett fra at de protesterer Mot/på det de får beskjed om – som Black lives matter – i Norge!,
    – og på tross av realiteter i USA der de mest voldelige er de svarte og flest drepte er hvite.
    ( Og ‘ Klimakrisen’ , på tross av at vår krigsengasjement ( f.eks. i Libya og Afghanistan ) er et mye større energi og CO2-sluk. )

    kvinner…. ?
    Er det fordi kvinner er opplært til underdanighet , tross av en Metoo og et (styrt) liksom-opprør mot noe ufarlig. – Og (allikevel) gjerne ser på staten som en ny pappa/ektemann/autoritet. Og ‘føleri’ ?
    Når staten nå, via rå makt ,tar mer og mer makt og Autoritet, tross ukyndighet på flere plan- akkurat som ‘pappa’ ?
    En pussighet et studie verdig.
    ( Jeg synes ellers kvinners holdning likner mer & mer på v.sida og deres sammenliknbare statstiltro; hjelp oss, støtt oss.)

    Bare synspunkter.
    Men jeg tror det er noen som spiller på disse politiske ‘følingene’ for tida.

   • Det er vanskelig å skrive et svar når lIndtner ikke ordner opp i skrive-settingen. Alt er jo bare med store bokstaver her, når man skriver.

    Lindtner få gjerne også tilbake kommentar-feltet på høyre side, hvis mulig.

 • Mange mennesker som er fullt vaksinert for covid, blir nå blinde

  https://www.globalresearch.ca/many-people-fully-vaccinated-covid-now-going-blind/5778951

  Svar
 • Svar
 • ‘Forskerne fant ingen varig kognitiv svekkelse hos folk som rapporterte fullstendig bedring fra covid-19, selv blant de som opplevde symptomer i mer enn tre måneder.
  Forskerne understreker også at noen personer fremdeles opplever symptomer nesten to år etter den første infeksjonen, noe som påvirker deres daglige liv.
  De finner heldigvis ingen varig kognitiv svikt etter at individene er helt friske.
  Denne studien viser behovet for å overvåke de menneskene som har fått hjernefunksjon påvirket av covid-19. ‘
  forskning.no/covid19-hjernen-sykdommer/hjernetake-etter-covid-19-sammenlignes-med-a-bli-10-ar-eldre/2230306

  Eller’ vaksinen’ ? ;-)
  Nei,, nei. Nei, nei, nei. ‘Vaksinen’ var helt ufarlig, – og beskyttetet oss ( politisk ) alle.
  Bortsett fra hjerteposebetennelse, plutselig død – i seng, på idrettsbanen og/eller plutselig i trafikken, som har ført til plutselig flere dødsfall. ( sikkert ‘pga. plutselig økning i mobiltelefonbruk. ‘)
  Eller langvarige blødninger, og infertilitet og abort.
  Tall for å sammenlikne tidligere med tidligere års influensa-antall er konspirasjoner.
  Likeså tvil om grunnlaget for munnbind, Antibac og/eller sosial distanse.

  Covid?
  -Eller overgreps-politikk.?
  Er politikere vitenskapsfolk?
  Driver vitenskapsfolk politikk?
  Ikke spør; det er konspirasjon.

  Svar
 • .Jan Zörlie
  28 juli 2023 13:36

  Aksellerert aldring ?.Nei,det tror jeg ikke på.Se på Joe Biden,se på Feinstein.se på Michael Jackson look alike,n Nancy Pelosi og se på Mitch Mcconnel,de har alle vaksinert seg og blir sprekere for hver dag som går,eller ?.
  De snubler og sovner,de blir trillet inn og ut i rullestol med helsepersonell i hälene,Pelosi ser ut som en blanding av en nyoperert Michael Jackson og ett kjent Munch maleri,ja det er helt sikkert,tror jeg,at vaksiner virker,hvordan de virker er disse 4 gode eksempler på.
  Fleip eller fakta ?.Ikke vet jeg,jeg forholder meg bare til optikken.

  Svar
 • Northern Light.
  28 juli 2023 16:27

  Storbritannia: Covid-vaksinerte 18–39 åringer har 91 % høyere dødsrisiko enn uvaksinerte jevnaldrende.

  Av The Expose.
  Offisielle tall publisert av Storbritannias Office for National Statistics (ONS) viser at dødsfall per 100 000 blant dobbeltvaksinerte 18-39-åringer, var i gjennomsnitt 91 % høyere enn uvaksinerte 18-39-åringer mellom januar 2021 og januar 2022. Dette betyr at det ikke lenger kan benektes at covid-vaksinene er dødelige fordi selv myndighetenes publiserte tall beviser det.

  ONS er Storbritannias største uavhengige produsent av offisiell statistikk, og det anerkjente nasjonale statistiske instituttet i Storbritannia. Den har ansvaret for å samle inn og publisere statistikk knyttet til økonomi, befolkning og samfunn på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

  Datasettet over dødsfall i England etter vaksinasjonsstatus mellom januar 2021 og januar 2022 inneholder en stor mengde data om aldersstandardiserte dødelighetsrater for dødsfall etter vaksinasjonsstatus mellom 1. januar 2021 og 31. januar 2022.

  Det som umiddelbart fanger øyet når man ser på disse tallene er dødeligheten per 100 00 blant 18-39-åringer i januar måned 2021. Tallene viser at dødsraten blant uvaksinerte denne måneden var 67,7 dødsfall per 100 000. Mens dødsraten blant de vaksinert en gang var 119,9 dødsfall per 100 000 år.

  Dette viser at vaksinerte 18-39-åringer hadde større sannsynlighet å dø i januar 2021, noe som tyder på at covid-injeksjonene øker risikoen for død eller spiller en rolle i å forårsake død.

  Rundt juni 2021 er det en overgang fra de som har fått én dose til de som har fått to doser når det gjelder økt dødelighet sammenlignet med uvaksinerte. Det som er mest bekymringsfullt her, er at den andre injeksjonen ser ut til å gjøre ting mye verre når det gjelder risikoen for død.

  I januar 2021 var dødeligheten per 100 000 blant uvaksinerte 67,7. Denne falt deretter måned for måned til 33,1 i mai, før den økte igjen i juni til 44,8. Det samme kan imidlertid ikke sies for de som hadde fått en enkeltdose minst 21 dager før deres død.

  I januar 2021 var dødeligheten per 100 000 blant de vaksinert en gang 119,9. Dette betyr at dødeligheten var 77 % høyere enn dødeligheten blant uvaksinerte. Dette falt deretter til 68,3 dødsfall per 100 000 i februar, før det klatret til 90,1 i mars, deretter 108,8 i april.

  Dette betyr på dette tidspunktet at dødeligheten blant de vaksinerte var 193,3 % høyere enn dødeligheten blant de uvaksinerte. Men ikke lenge etter at den andre dosen ble gitt, blir det enda verre.

  Den høyeste dødeligheten blant de dobbeltvaksinerte var i september 2021, med 125,9 dødsfall per 100 000. I samme måned var dødeligheten blant uvaksinerte 46,8. Dette betyr at dobbelvaksinertes dødelighet var 169 % høyere enn uvaksinerte.

  Men den største statistiske forskjellen skjedde i november 2021. Dødeligheten blant de uvaksinerte var til 33,4 dødsfall per 100 000, mens dødeligheten blant de dobbeltvaksinerte tilsvarte 107. En forskjell på 220,4 %.

  Gjennomsnittlig dødelighet mellom 1. januar 21 og 31. januar 2022 blant uvaksinerte var 43,9 dødsfall per 100 000. Den gjennomsnittlige dødeligheten for de vaksinert en gang var 66,3 dødsfall per 100 000. Mens den gjennomsnittlige dødeligheten for dobbeltvaksinerte var 84,02 dødsfall per 100 000 mellom 1. 21. og 31. 22. januar.

  Den gjennomsnittlige dødeligheten for trippelvaksinerte er også høyere enn den uvaksinerte raten ved 55 dødsfall per 100 000. Men det er verdt å merke seg her at det bare er et par måneders data tilgjengelig for de vaksinert 3 ganger, så vi må vente på neste oppdatering for å få et klarere bilde av hva som skjer med den tredje dosen, men allerede ser bildet ikke pent ut.

  Disse offisielle tallene fra ONS viser tydelig at covid-vaksinasjon dreper og øker en persons risiko for død på grunn av en hvilken som helst årsak, muligens på grunn av skaden den gjør på både det kardiovaskulære systemet og sentralnervesystemet. Og det ser ut til at hver ekstra dose gjør ting verre. I gjennomsnitt hadde de vaksinerte én gang 51 % større sannsynlighet for å dø enn de uvaksinerte mellom 1. januar 21 og 31. 22. januar.

  I gjennomsnitt hadde de dobbeltvaksinerte 91,4 % større sannsynlighet for å dø enn de uvaksinerte mellom 1. januar 21 og 31. 22. januar. Og basert på tallmaterialet som er tilgjengelige så langt, har de trippelvaksinerte 25,3 % større sannsynlighet for å dø enn de uvaksinerte.

  Derfor kan det ikke lenger benektes at covid-vaksinene er dødelige fordi selv offisielle myndigheters publiserte tall nå beviser det.

  Fra The Expose, publisert 26 juli 2023.
  Oversatt fra engelsk og forkortet. Linker, diagrammer og tabeller i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Shocking ONS Report: COVID Vaccinated 18-39 Age Group at 91% Higher Death Risk than Unvaccinated Peers in UK.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Staten «Israel» har herjet i palestinske Jenin.

Norske «israelvenner» støtter det og refuserer kommentarer.

Forrige innlegg

Klima-totalitære stater er målet!

Sosial regulering av energiforbruket – en øvre grense og CO2-regnskap

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.