POSTED IN Norsk politikk

Spartakus:

Norges Nato-medlemskap gjør oss til et russisk angrepsmål.

0
Print Friendly, PDF & Email

Russland vil aldri angripe Norge


«Russland er militært underlegne Vesten og vil aldri i verden finne på å gå til krig mot Norge.» Så effektivt punkterer Tormod Heier selve hovedpremisset i den norske forsvarsdebatten.

Oberstløytnant og forsker ved Forsvarets høgskole Tormod Heier er en frittalende offiser og akademiker, som taler det ledende politiske og militære miljøet midt imot. En ny russisk militærøvelse utenfor Helgeland blir tatt til inntekt for at Russland er en farlig nabo. Det er tredje gang på under ett år at Russland varsler skyteøvelser i internasjonalt farvann utenfor Norskekysten.

____________________________________________________________________________

Innlegget er hentet fra Spartakus

____________________________________________________________________________

Til NRK sier Heier: «Folk i Norge trenger ikke å bekymre seg over de russiske øvelsene. Russland er militært underlegne Vesten og vil aldri i verden finne på å gå til krig mot Norge

Vi kan være helt sikre på at forsvarsanalytikeren Tormod Heier er en torn i øyet på kald-krigs ideologene i den politiske- og militære ledelsen, samt alle NATO-klarerte journalister i norsk presse.

«Outsourcing» av nasjonale forsvarsoppgaver

I løpet av de siste 20-25 årene har Forsvaret gjennomgått store endringer. Heier er helt på linje med alle dem som har advart mot å bygge ned det norske invasjonsforsvaret til fordel for et lite innsatsforsvar. I dag er Norge ikke i stand til å ivareta egen sikkerhet på noen som helst troverdig måte, om invasjon truet. Siden 2017 har vi derfor fått en permanent tilstedeværelse av utenlandske militære styrker i Norge, et dramatisk brudd med baseerklæringen som har vært rådende norsk forsvarspolitikk siden vi ble NATO-medlem i 1949.


Dette har ført til at det til tider har vært stasjonert flere utenlandske soldater på norsk jord enn det har vært norske! Vi er nede i 6-7.000 norske soldater. Den politiske- og militære ledelsen har prioritert ressursene «out-of-area». Vi skal vise oss som en god alliert i Afghanistan, i Irak, og i andre konfliktområder der USA/NATO ber oss om det.

Dermed slipper vi amerikanske og britiske styrker inn i Norge, for at disse skal kompensere for noe av den kapasiteten vi selv ikke klarer å opprettholde. Det er nærliggende å hevde at Norge i dag ikke har noe eget nasjonalt forsvar. Den delen av det norske forsvaret som er operativt fungerer i praksis som en integrert del av det amerikanske, selv om det skjer under NATO-paraplyen.

En bonde på stormaktenes sjakkbrett

Det siste talende eksempelet på norsk feilprioritering fikk vi i slutten av januar. I følge Forsvaret klarer vi ikke å betjene Jan Mayen med forsyninger, fordi det aktuelle norske transportflyet er låst i et oppdrag i Mali! Vi har derfor bedt amerikanerne om hjelp.

I tillegg til å fly inn forsyninger ville USA undersøke mulighetene for å bruke Jan Mayen som landingsplass for amerikanske militærfly. USAs motivasjon er å legge til rette for at fly fra US Air Force skal kunne lande og ta av på Jan Mayen, og åpne øya for trening med allierte land. Dette skjer i et havområde der russiske atomubåter passerer for å komme ut i Atlanterhavet.

«– Her trekkes Norge inn i en stormaktsrivalisering fordi vi selv ikke klarer å holde orden i eget bo med egne styrker», sa den frittalende Tormod Heier da dette ble kjent.

Andre har for lengst advart mot at Norge ikke har felles interesser med USA. Filosofen Jon Hellesnes har påpekt at det for et lite land alltid er farlig å være alliert med en stormakt, fordi det skaper en asymmetrisk militærallianse. Interessene til en stormakt er annerledes enn interessene til et lite land. I verste fall kan det lille landet oppfattes som en bonde på sjakkbrettet, en brikke som stormakten lett kan ofre.

Norge kan gjøre seg selv til angrepsmål

Som Tormod Heier påpeker er det ingen rasjonalitet som ligger til grunn for å hevde at Russland har offensive angrepsplaner, med tanke på å erobre norsk territorium. Men Russland må selvsagt ta hensyn til at norske politikere har forlatt politikken som lå hjemlet i baseerklæringen, og lar allierte styrker etablere seg i Norge.

Listen over allierte baser og militærinstallasjoner på norsk jord er etter hvert lang:

  • Forhåndslagrene av amerikansk forsvarsmateriell i Trøndelag, som ble opprettet på 1980-tallet, er kraftig oppgradert
  • US Marines kom i 2017. De har nå 700 soldater fordelt på Værnes i Trøndelag og Setermoen i Indre Troms
  • Norske og britiske myndigheter har inngått en tiårig avtale om at 1.000 soldater fra det britiske marinekorps RM får drive vintertrening nord for polarsirkelen. I januar 2020 ble det åpnet en leir for utenlandske soldater i Målselv
  • Radarsystemet Globus i Vardø er initiert og finansiert av USA. Den nye Globus III radaren er under direkte styring av US Stratcom, USAs strategiske kommando. Amerikansk personell jobber i Vardø
  • Vardøradaren og norske sivile satellitter inngår i USAs atomstrategi
  • Amerikanske P-8 Poseidon overvåkingsfly bruker Andøya flystasjon
  • Det stasjoneres ca. 200 amerikanske tjenestemenn på Ørland Flystasjon, for å ivareta særskilte sikkerhetsbehov som F-35 krever
  • USA har fått ja til å bruke Rygge flystasjon i forbindelse med det europeiske «avskrekkingsinitiativet» EDI. Forsvarsdepartementet har bekreftet at superflyet F-22-Raptor er en av de aktuelle flytypene
  • Det legges til rette for anløp av allierte atomubåter ved Tønsnes, en sivil havn utenfor Tromsø. I dag finnes ikke tilsvarende sivile havner i Norge for anløp av reaktordrevne fartøy
  • Amerikanske CIA og NSA arbeider tett med den norske militære Etterretningstjenesten og finansierer store deler av driften.

Selv om Russland ikke har planer om å invadere Norge er de derfor nødt til å ta hensyn til at vi lar USA og NATO-styrker bruke norsk jord som oppmarsjområde mot russiske grenser. Dette er ikke i norske interesser.

Kilder:

«Russisk skyteøvelse utenfor norskekysten for tredje gang på under ett år», nrk.no 05.02.20, «baseerklæringen», snl.no, «Kritisk til amerikanske militærfly på Jan Mayen: – Her trekkes Norge inn i stormaktsrivalisering», nrk.no 23.01.20, «The 435th CRS strengthens EUCOM capabilities», Ramstein Air Base 10.01.20, «Stadig større deler av norsk forsvar overtas av utlendinger», derimot.no 04.02.20

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Idlib:

Vil Erdogan følge opp krigstruslene med handling?

Forrige innlegg

Tyskland pusser på gamle drømmer:

Vil ut i verden og gjenoppta gamle stortyske tradisjoner.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.