POSTED IN Endring av politikken, Helse, Storbritannia

Sorry, vi kunne ikke hjelpe deg.

Kreftpasient dør som følge av koronautsatt behandling.

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

Dette er en effekt av den voldsomme koronapasient-prioriteringen det siste halve året. Den vil ramme og føre til alt for tidlig død av andre pasienter med alvorlige lidelser. Dette er fullstendig underkommunisert i våre medier fordi det ikke passer inn i skremselsfortellingen vi har servert befolkningen vår i et halvt år.

Kreftbehandling er også ressurskrevende

Men de som sliter med andre helseproblemer og er avhengig av et et helsevesen i full drift har naturligvis merket dette. Jeg snakker med flere som er fly f. over det de har blitt utsatt for, men naturligvis sier de ikke noe av solidaritet med hvem? Og deres historier er det heller ikke passende å få servert av mediene. Medienes sin harmoniske fremstilling av solidariteten og dugnaden overfor en enkelt pasientgruppe må stå uten lyte eller skjemmende flekker.

Da får vi disharmonier i vårt koroniske hyldningskor og vår kollektive godhet blir skjemmet av at den kanskje er ond for langt flere enn det vi liker å se og å høre. Nei, andre utsatte pasientgrupper skal hverken se eller høres.

Vi gjentar i denne artikkelen et poeng som det konsekvent unnlates å ta med i Korona-regnskapet. Den prisen kan det ikke understrekes sterkt nok. Det er bare en liten del av omkostningene som fremgår av denne artikkelen.

Knut Lindtner

SORRY FOR Å HA TATT LIVET DITT:

Kreftpasient kunne ikkje lenger opererast etter lockdown-forseinking.

«Etter 52 rundar med kjemoterapi kunne kreftsvulsten opererast»

av Marko Marjanović

Anti-empire den 30. august, 2020

Ein tarmkreftspasient som fekk operasjonen sin kansellert på grunn av Covid-19 har sagt at «folk vil ha døydd» av utsettingar.

Adrian Rogers, 46, skulle etter planen opererast i april, men etter behandlingsforseinkingar vart kreften hans inoperabel.

Bildet er hentet fra artikkelen

Stillasarbeidaren frå Retford, Nottinghamshire, seier regjeringa kunne ha gjort meir for å sikre tilgjengelege sengeplassar for dei mest sårbare.

Regjeringa seier: «Det er utruleg trist å høyre om tilfelle der kreftbehandling har blitt påverka.»

Herr Rogers fekk diagnosen tarmkreft stadium fire i juli 2018.

«Etter 52 rundar med kjemoterapi kunne kreftsvulsten opererast; noko som var eit godt teikn,» sa han.

Han vart tatt av kjemoterapi i åtte veker for å la immunsystemet hente seg inn nok til å overleve ein operasjon ved Manchester Royal Infirmary. Men behandlinga vart kansellert fordi dei sa det var for risikabelt for han å dele plass på intensiven med Covid-pasientar.

På grunn av forseinkinga fekk hr. Rogers 20 nye tumørar, og tilstanden hans vart atter inoperabel.

Bildet hentet fra artikkelen

Han trur at det ikkje vart gjort nok frå regjeringa si side for å sikre tilgjengelege sengeplassar for dei kreftpasientane som treng det mest.

Han sa: «Folk vil no ha døydd som følge av behandlingsutsetting.»

Hr. Rogers held no fram med kjemoterapien, og skal starte med ein medisin kalla Avastin, som ikkje er tilgjengeleg under det offentlege helsevesenet, NHS.

Kona Amanda har gjennom GoFundMe samla inn 27 000 pund til behandlinga.

Manchester University NHS Foundation Trust seier dei har halde fram med å gi kreftbehandling til pasientar unntatt når «risikoen ved behandling er større enn fordelane».

Ein talsperson for Department for Health and Social Care seier: «Kreftdiagnose og -behandling har framleis vore ein absolutt prioritet.»

Cancer Research UK seier det var 20 000 færre behandlingar mellom april og juli i England, ein reduksjon på 28% samanlikna med same periode i 2019.

Chief executive Michelle Mitchellseier Covid-19-pandemien har hatt ein «katastrofal innverknad på kreftbehandlingar og liva til kreftpasientar.» Ho seier ein er bekymra for at det vil hope seg opp med ubehandla pasientar ein ikkje får ut av køene raskt nok.

Kjelde: BBC/anti-empire: https://www.anti-empire.com/sorry-to-have-killed-you-cancer-patient-left-inoperable-after-lockdown-delay/

Fritt omsett av Monica Sortland

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

De hellige krigerne var ikke terrorister.

De var USAs redskap for regime-endring.

Forrige innlegg

Hvor mange mennesker har norske styrker drept?

Nå forberedes nye krigseventyr.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.