POSTED IN Propaganda

Som i det ville Vesten:

Maktutfoldelse og manipulering med hjelp av media

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Northern Light

«USAs president Joe Biden har kommet med lovlig forsvar for de amerikanske luftangrepene i det østlige Syria denne uken. Han sier disse operasjonene er et rettmessig svar på en lang rekke drone- og rakettangrep mot USAs styrker i regionen».

Sitat fra artikkelen «USA sier at Syria truer USAs baser i Syria.«

Du har et hus, og noen bryter seg inn og okkuperer ett av rommene i huset. Det rommet hvor du har matforrådet og pengeskapet ditt. Okkupanten stjeler av forrådet ditt, og selger det til andre. Når du prøver å få den ulovlige okkupanten ut, skyter han på deg.

Du henvender deg fortvilet til politiet (Verdenspolitiet FN) men de responderer ikke. Du forteller omgivelsenes presse og media (verdenspressen) om situasjonen, men de gjengir okkupantens versjon av saken, ikke din. Marerittaktig, men dessverre for Syria er det ikke et mareritt de kan våkne opp i fra. For Syria er det virkelig.

Saken forteller også alt om vestlige hovedstrømpresse og media, det er ikke annet enn en synkronisert propaganda-maskin, helt underlagt eierne, Wall Street finanskapitalen. Og de finansielle eierne er de mektige kapitalforvaltningsselskapene som også er eier av USAs krigsvåpenindustri. Finanskapitalen bruker USAs krigsmaskin gjennom sin utøvende enhet Washington D.C., for å erobre andre lands landressurser og markeder.

Biden sier «USAs styrker i regionen». Er en landsdel av en suveren nasjon en region? Ordet region brukes vanligvis om en del av en verdensdel, ikke om en del av et mindre lands areal. De som skriver Bidens taler og hovedstrømpressen såkalte journalister bruker ord som skal få leseren til å tro at det er en «regional konflikt», og at «USA er der for å beskytte».

Den vestlige verdens befolkning styres av finanskapitalens hovedstrømpresse og media mer enn av politikerne. Pressen skal forberede og marinere befolkningene om saker som finanskapitalen vil ha gjennomført, og når det er flertall i opinionen, setter finanskapitalens politikere det ut i livet.

«Ingen opplysninger vil nå offentligheten uten å ha passert vår kontroll. Dette mål har vi allerede oppnådd ved det faktum at alle nyheter blir mottatt av noen få byråer, hvor de sentraliseres fra alle jordens kanter. Når vi får makten, vil disse byråer fullt og helt tilhøre oss, og vi vil bare offentliggjøre slike nyheter som vi akter å tillate. Hvis vi under de nåværende forhold har maktet å vinne kontroll over det fremmede samfunn til en slik grad at dette ser på verdens-affæren gjennom briller, som vi farger og setter for dets øyne, hvis det allerede nå ikke eksisterer noen hindring for vår adgang til statshemmeligheter, som de dumme fremmede kaller dem, hvordan vil ikke vår stilling bli, når vi offisielt erkjennes som verdens beherskere, i vår verdens-keiser?

Litteratur og journalistikk er de to hovedfaktorer blant de oppdragende krefter. Av denne grunn vil vår (verdens)regjering kjøpe opp de fleste tidsskrifter. På denne måten kan vi nøytralisere den private presses slette innflytelse, og oppnå en enorm innflytelse på menneskenes sinn. Men publikum må ikke få den minste anelse om disse forholdsregler, og derfor må alle våre tidsskrifter tilsynelatende være av innbyrdes motsatte meninger og oppfatninger, som gir tiltro, og viser et beroligende ytre til våre intetanende fiender, som vil falle i vår felle og uskadeliggjøres.

Forrest i rekkene vil vi sette den offisielle pressen. Den vil alltid være på vakt for våre interesser, og derfor vil dens innflytelse på den offentlige mening være forholdsvis ubetydelig. I annen rekke kommer den halv-offisielle pressen, hvis plikt det blir å tiltrekke de likegyldige og lunkne. I tredje rekke vil vi sette den presse som vi vil gi utseende av å være opposisjonens, og som i ett organ rent uttalt vil synes å være direkte motstandere. Våre virkelige fiender kan ikke unnlate å betro seg til denne opposisjonen, og vi får se alle deres kort».

Fra Zions lærde eldstes protokoller (1897), utdrag fra kapitlene om pressen.


Forsidebilde fra 1869, kalt «An Armed Neutrality.»
Brukt også i en artikkel med den passende tittelen

«Will the Real Journalists Please Stand Up?«

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • Glimrande samanlikning.

  «Biden sier «USAs styrker i regionen». Er en landsdel av en suveren nasjon en region? Ordet region brukes vanligvis om en del av en verdensdel, ikke om en del av et mindre lands areal.»

  Eg òg synest bruken av ordet «region» er underleg av Biden. Vanlegvis bruker ein ordet «distrikt» om eit område i eit land. Til dømes er Sunnfjord (der eg kjem frå) eit distrikt, ikkje ein «region». Kommune- og fylkessamanslåingane i 2020 blir derimot kalla «Regionreforma». Inneber dette at dei noverande 11 fylka i Noreg er del av ein verdsdel, og ikkje administrative einingar i ein suveren nasjon? Ei kjelde av Saksyndig seier at dei «regionane» som grensar til Sverige, faktisk held fram inn i Sverige utan ei tydeleg landegrense. Difor kan Biden sin bruk av ordet «region» innebere at dei ikkje lenger ser på det aktuelle landet som ein sjølvstendig nasjon lenger. Er dette eit døme på nytale? Kanskje, kanskje ikkje.

  Svar
 • Johannes Åtta Førtifira
  1 november 2023 12:00

  Det er derfor det er så viktig å vite hvem som eier og kontollerer de gamle, fortsatt dominerende massemediene, og å huske på hva Jesus sa om dem som tilhører «Satans Synagoge:

  «Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker. Han har vært en morder fra begynnelsen av og står utenfor sannheten, for det finnes ikke sannhet i ham. Når han lyver, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.» Johannes 8:44
  bibelen.no/chapter.aspx?book=JHN&chapter=8

  Vers 48: «Da svarte jødene: «Har vi ikke rett når vi sier at du er en samaritan og en besatt?»»

  Svar
 • «Vi skal oppdras til å godta det Big Money ønsker seg»

  …»derfor må alle våre tidsskrifter tilsynelatende være av innbyrdes motsatte meninger og oppfatninger, som gir tiltro, og viser et beroligende ytre til våre intetanende fiender, som vil falle i vår felle og uskadeliggjøres.»

  » Pressen skal forberede og marinere befolkningene om saker som finanskapitalen vil ha gjennomført, og når det er flertall i opinionen, setter finanskapitalens politikere det ut i livet.»

  Og vi skal lures/læres opp til å tro at det er de frie nasjonale samfunnene som er årsak til krig i verden. – Og at verden trenger en verdensregjering som kan styre det hele. (- Og en verdensvaluta. – Og totalkontroll over rentene. )
  Altså Totalkontroll.
  Og hvem skal ha denne myndigheten?
  Disse bør vel helst være ‘utvalgt av gudene’. ;-)

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Russiske styrker omringer snart Avdiivka.

Endelig vil storbyen Donetsk kunne få fred for terrorbeskytningen fra Ukraina.

Forrige innlegg

Sør-Kinahavet:

Er det i ferd med å bli et kinesisk innhav?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.