POSTED IN Klima

Solen:

Driveren av klimaendringene.

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Einar R. Bordewich


99,99% sannsynlighet for at solen driver klimaendringer, viser ny forskning

Einar R. Bordewich
Einar R. Bordewich

NRK og Cicero tok fullstendig feil og har feilinformert publikum i mange år om at vi har en CO2 basert klimakrise. Dette er nå også bevist via den såkalte Total Solar Irradiance (TSI) i en ny studie.

En relativt ny fagfellevurdert studie publisert i Journal of Space Weather and Climate i fra 2020 viser at temperaturendringer på jorden styres av TSI med 99,99% sikkerhet. Dette dokumenteres via de fem kuldeperiodene i det vi kaller den lille istiden. Studien tilbakeviser derved blant annet NRK og Cicero sine vanvittige påstander i programmet Klimakrisa, om at klima har vært tilnærmet stabilt siste 10000 år og at nå skjer det noe.

Tidligere fagfellevurderte studier i fra 2013 med folk fra blant annet NASA og National Institute of Polar Research har også vist denne sammenhengen, men det er selvsagt ikke mye omtalt i media.

Den absurde kurven fra NRK om at Jordens temperatur har vært stabil men svakt økende over 20000 år. Siste 10000 årene har der ikke vært globale endringer i temperaturen før etter 1900 påstår NRK.

I NRK programmet påstår de at den lille istiden var lokalt for kun Europa og at den ikke påvirket global temperatur. Dette tilbakevises nå i studien med data fra blant annet Kyoto i Japan som har over 600 år med målinger fra 1230 til 1890, som viser med 98% sannsynlighet at den lille istiden var styrt av TSI.

Når de tar med to andre uavhengige studier som viser perioden 1650-1890 så øker bevisene og de ender opp med totalt 99,99% sannsynlighet for at TSI står bak den lille istiden.

Siden TSI er en global effekt som nå er dokumentert som driveren av den tidligere påståtte lokale lille istiden, er konklusjonen at den lille istiden var global.

Fakta360 vil også bemerke at dersom den globale temperaturen virkelig var jevn, så må der finnes en tilsvarende men motsatt oppvarming enten et annet sted på den nordlige halvkule eller den sørlige som annullerer den lille istiden, slik at temperaturen globalt blir stabilt. En slik motsatt lokal oppvarming er aldri dokumentert og følgelig ville selv en lokal istid ha påvirket det globale gjennomsnitt.

TSI også bak årets store globale varmebølger og rekorder

Klimaforsker Jason Box dokumenterer også at TSI er en av de fem årsakene som drev årets globale temperaturer opp til nye rekorder i følge en annen studie. I tillegg til TSI, El Niño, økt varmeopptak i havet, redusert atmosfærisk vindu nevner han reduksjon av svovelholdig utslipp fra shipping industrien som kombinert årsak til sommerens varmerekorder.

Siden 2019 har TSI økt med nesten 1,5 W/m2 og er fremdeles økende. Dette er mer en nok i seg selv til å drive opp temperaturen, men i samvirkning med de andre faktorer skaper dette en såkalt perfekt storm.

Renere luft gir varmere klima

Det faktum at International Maritime Organization (IMO) i 2014 påla skipsindustrien fra 2015 om å redusere svovelinnholdet i drivstoffet har gjort atmosfæren renere og mindre refleksiv for innkommende TSI. Derved har både jorden og spesielt havet mottatt langt mere stråling og som resultat gitt en oppvarmet atmosfære.

Se også filmen fra Jason Box som står bak den andre studien i fra 2013 vi henviste til i innledningen, hvor han forklarer årsaken til sommerens temperaturrekorder.

Innlegget er hentet fra fra Fakta 360

Forsidebilde: iStock

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • Forfatteren legger her fram en graf som bare går fram til år 2D00. Dette er useriøst! (Hallo vi er nå i 2023!)

  Det ser ikke ut som forfatteren her har klart å få med seg det veldig spesielle vulkanutbruddet som skjedde i Stillehavet i 2020 (som dere på Derimot.no refererte til her om dagen).
  https://fortune.com/2023/07/27/why-extreme-heat-not-just-climate-change-el-nino-volcano/

  Men sier at solen styrer klima, og da kan man vel ikke ta virkningen av vulkanutbrudd på alvor?
  (Slikt som feks fimbulvinter med sammenhengende vinter som varte i 3 år har ikke skjedd?)
  Det er forskjell på å hevde at solen styrer klima kontra det at solen dominerer klima.

  Svar
 • So what. Om en graf er fra 2000 tallet eller 2023 for illustrasjon og forklaring av klima er ett fett. Uansett om du liker det eller ikke er det solen og jordas deklinasjon mot sola som styrer klima når jorden er i balanse. At vulkanutbrudd eller for den saks skyld atombomber kan i en relativ kort periode på noen år gjøre kloden kald og ubebolig. Men når støvet har lagt seg er det igjen solen som styrer klima. Siden jordkloden består 70% av vann er det fordamping og skyer som er klimadriverne. Og som artikkelen over sier har intensiteten av solen økt noe, som gjør det varmere og luften kan ta opp mer co2 som er helt i henhold til Henrys lov fra fysikken. Når intensiteten minker vil det bli kaldere og co2 vil gå ned. Mennesker har ingen påvirkning på klima, men de har stor påvirkning på miljø. Fokus bør ligge på lokal forurensning enn globalt klima. Men der er ingen penger å hente for den rike lobbyen og ikke tema idag.

  Svar
 • Årets ekstremeffekter kan ha blitt påvirket av tre ekstraordinære naturlige fenomener: El Niño, undervannsvulkan på Tonga som forårsaket enorme vanndampmengder opp atmosfæren, og en helt eksepsjonell lav indeks for den Nordatlantiske oscillasjon (NAO) med eksepsjonelt høye havtemperaturer.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Kan FNs sjef lære av de nye tonene fra IPCC?

IPCCs nye styreleder avviser klimahysteriet og villedende påstander.

Forrige innlegg

Derimot.no ved frontlinjen i Donbas:

Intervju av to russiske frontsoldater.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.