POSTED IN Klima, Norge

Hundre år med dommedag og katastrofe

Katastrofene skjer ikke. Når mister skremmerne penga?

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Ingen dommedagsmeldinger fra religiøse ledere eller dem som melder om framtidig ulevelig vær, har fått rett i sine spådommer.  Jesus har ikke kommet tilbake. Fristene vi har fått fra klimavarslene «om innen x antall år» har bomma alle som en. Ingenting ille har skjedd. Trass i alle spådommene som ikke slo til,  fortsetter de i enda kraftigere ordelag tross de foregående bomskudda.  Katastrofe- og dommedagsvarslene blir verre for hver dag som går. 
Spådommer om framtida er ikke fakta, og modellene til FNs klimapanel feiler. Uten at de vil rette dem opp, og uten at det finnes journalister som er kritiske til «den eneste mulige sannheten» på veg mot «katastrofen». 

Av Ove Bengt Berg
Henta fra politikus.no

 Trædal truer på Twitter – i 2017

I 2017 meldte skremmeren Eivind Trædal at vi hadde tre år på oss. Både han og vi lever fortsatt.  Bjørn Samset utga i 2021 boka «2070» om dommedag som skulle skje i 2070. Det viser seg å være for langt fram, og Dagsavisen videreformidler Samset 28.05.2023 om at det blir verre enn dommedag — straks. Nettavisen gjenga i 2021 forskere som like godt slo til med at menneskeheten på grunn av CO2 bare har 20-30 års eksistens igjen på jorda.

Hvorfor fortsetter de med alle disse spådommene, trass i at alle tar feil gang på gang? Det er et tegn på et ensretta samfunn når hele det ledende samfunnssjiktet er samla om at denne katastrofen kommer og hva som er årsaken til det. En sånn samfunnsmessig ensretting kan ikke være mulig uten styrende økonomiske drivkrefter. Mer om det i kommende innlegg. Nå først om alle de feilslåtte varslene.

 Dagsavisen 28.05.2023

Refrenget «Mer ekstremvær og flere naturkatastrofer i vente» er et hundreårig refreng, like populært hele tida. Det er tilsynelatende uforståelig at de tør. Interessant er det at han som pinseaften i år heva skremslene til en ny høyde, presenterte den siste boka si med å si at «Klimabøker har hatt en tendens til å være litt dystopiske» [svært triste]. For to år sia sa han

«— Lenge har behovet vært å si fra at «Hallo, dette skjer! Vi er nødt til å gjøre noe nå!». Men det opplever jeg og mange andre at det har vi egentlkig skjønt. Politikerne har skjønt det, næringslivet har skjønt det, folk flest har skjønt det, med noen få hederlige unntak, og da trenger vi noe annet, sier Samset.»

Så gikk det to år, så har tydeligvis ikke alle forstått det likevel, for Samset skriker enda høyere i pinsen i år til en velvillig og ukritisk Dagsavisen.

Hvor lenge virker trusselskrikene om «innen straks»?

Kjell-Magne Rystad mener alle disse overdrivelsene og den enorme samkjørte mediestormen kan virke mot sin hensikt. 

Skrekkvarsler, katastrofer og dommedag
En populær næringsvei
Her er varslene og skremslene bare de siste 50 åra. Før forrige verdenskrig og etter var det både varsler om varme tider og kalde tider. Varslene henta fra en oversikt fra et innlegg av Bent Patey

 Aftenposten 1937

1971: Washington Post siterer forskere som frykter at det går mot en istid. 
1972: «Angripes ikke miljøproblemene nå, blir det vanskelig å unngå katastrofen. Vi har 10 år på oss!». Maurice Strong, FNs miljøprogram.
1989: «Hele nasjoner kan bli vasket vekk fra jordas overflate på grunn av økende havnivå, dersom oppvarmingstrenden ikke er reversert innen år 2000.» Noel Brown, leder N.Y.-kontoret i FNs miljøprogram.
1989: «Vi har ti år igjen hvis vi vil redde denne jorda.» Venstre-leder Arne Fjørtoft.2006: «Menneskene har bare 10 år igjen til å redde planeten fra å bli en total stekepanne.» Al Gore, tidligere visepresident i USA.
2007: «Vi har en jordklode som koker.» Rasmus Hansson, MDG.2007: «Et globalt vippepunkt vil bli nådd i 2016 hvis nivåene av drivhusgasser ikke er redusert.» James Hansen, leder Goddard Institute.
2009: «Vi har kun timer på oss for å unngå en tsunami i sakte film som kan ødelegge sivilisasjonen slik vi kjenner den.» Elisabeth May, leder av Canadas Grønne parti.


 Washington Post 1971

2009: «Havet ser ut til å stige tre ganger raskere enn FNs Klimapanel opprinnelig regnet med.» TV 2s reporter Per Kristian Orset fra Tromsø.2009: «Våre eksperter sier vi har 96 måneder på oss til å redde verden.» Prins Charles av Wales.
2009: «2014 er blitt beregnet å være det tidspunktet hvor det ikke lenger er tid til å utvikle den industri som kan levere en lavkarbon-økonomi. Etter dette er det ingen vei tilbake.» Karl Mallon, Climate Risk.
2011: «Vi har ti år på oss for å redde jorda.» Friluftsmannen og miljøforkjemperen Øystein Dahle.
2020: «Vi har bare ti år på oss til å gjøre endringene som kan redde menneskeheten fra enorme ødeleggelser og lidelse.» FNs tidligere klimasjef til VG.
2023: «Det er et ekstremt tydelig budskap: vi må handle dette tiåret. Det vi gjør de neste syv årene, har konsekvenser de neste tusen årene.» Bjørn Samset, Cicero. 

Nettavisen siterer de tøffeste varslerne, i 2021.

Aldri har færre omkommet i naturkatastrofer

Det brenner mindre nå enn før. Skogbrannenes omfang er sterkt overdrivi. «Arealet som brant i 2020 var bare 11 % av det arealet som brant på begynnelsen av 1900-tallet. I motsetning til klimaklisjeene, så har brent areal i hele verden blitt redusert siden 1900 og fortsetter å falle.» Dette skreiv Bjørn Lomborg i Wall Street Journal 6. august i 2021.0

Havvisen rundt Nordpolen


I 2008 meldte forskere at Arktis «vil være fri for sommeris  senest i 2015». Merk «senest»! I 2023 er det mer is enn på flere år. Se utdraget fra Adresseavisen i 2008.

Statens medium NRK fastslår 25.12.2022 som et faktum om framtida for isen rundt Nordpolen: «Nordpolen vil fortsette å krympe jevnt og trutt». Da nettstedet Værstat påpekte at dette faktisk er feil, endra NRK teksten til:

Men noen skikkelig forklaring på hvorfor isen forsvinner noen steder og vokser andre steder, har man ikke. Men totalt sett vil havisen rundt Nordpolen fortsette å krympe jevnt og trutt. Nordpolen kan være helt isfri så snart som i år 2040.

For faktum er at i perioden fra 2010 til november 2022 viste havistjukkelsen følgende:

Tidsserie for månedlige estimater for havistykkelse for hele Arktis, CryoSat-2 (Centre for Polar Observation and Modelling)

Statlige NRK er en bevisst kringkaster for alle de feilaktige spådommene vi har vist til her. Meterologisk institutt viser til økning av havisutbredelsen i Arktis i år. Det rødmerka området viser fast is. Isen er mer utbredt nå en ntidligere, og i strid med katastrofevarslene.

Klimavarslerne — ikke bedre enn spåkjerringer

 Bild, Leipzig fra 2007

Det blei ikke noe kollaps etter ti år i 1972, heller ikke ti år etter 1989, sommerisen i Arktis som 300 forskere påstod skulle forsvinne i 2015 ikke har forsvunnet og isbreen på toppen av Kilimanjaro som Al Gore fikk Nobelprisen — i fred — for i 2006 å spå skulle være borte innen 2010, er der fortsatt. Og havet skulle stige med 6 meter «innen nær framtid» sa Gore, mens det hittil har stigi med 2 mm i året, dvs 20 cm til 2100. I Oslo har havnivået sunket, og NASA viser til at havet har sunket generelt. 
Den som roper om hjelp i ett sett blir til slutt ikke trodd på, lærte vi som barn. Hvorfor tror noen fortsatt på disse mislykka spådommene?

Det er som Bjørn Lomborg sier, dette er falsk alarm. Og enda verre, om det i så fall skulle vise seg at det blir litt klimaendringer, litt varmere eller litt kaldere, bør vi bruke de økonomiske ressursene på å tilpasse oss endringene. Sånn som vi har gjort i hele menneskehetens historie, og sånn vi har gjort for at det dør færre av flommer, regnvær og brann. Sjøl om alle disse naturfenomenene har blitt mindre med åra. Men den bransjen som vil tilpasse seg, har foreløpig blitt helt utspilt av den bransjen som vil tjene penger på å skape det ene luftslottet etter det andre. I et håp om at statens innkrevde skatter ikke bare skal dekke utgiftene til investering og drift, men også dekke overskuddet. 

Også varslerne innrømmer 
at katastrofemeldingene ikke stemmer

FNs klimapanel meldte i 2001 følgende:

«I klimaforskning og computermodellering må man ha det klart for seg at klimasystemet er et koblet, ikke-lineært kaotisk system, og at det derfor ikke er mulig å uttale seg om fremtidens klima

Til og med statens eget organ for katastrofevarsler, Cicero, der Samset lønnes, meldte i en rapport fra 2018, side 18:

«For de neste par tiårene vil naturlige variasjoner være viktigere enn de menneskeskapte klimaendringene for å forklare endringer i temperaturen og andre meteorologiske parametre.»

Alle bomvarselene om klima har utgangspunkt 
i myten om den religiøse ustoppelige flodbølgen
I det siste kapitlet i Terje Tvedts  bok Verdenshistorie, skriver han om Klimaendringer og sivilisasjoners undergang. Tvedt lar et epos fra 4 000 år f. Kr. karakterisere kapitlet:

Den mørkeste dagen for mennesket venter deg nå. Menneskets ensomhet venter på deg nå. Den ustoppelige flodbølgen er det du venter på nå. 

I boka skriver Tvedt «at det ikke er mulig å dokumentere en eneste tydelig klima-relatert flyktningekrise». (Side 332). Det er heller ikke noe korallrev som har sunket. Tvedts kapittel er omtalt her: Katastrofen er nær – igjen! Menneskets historiske frykt for flodbølger og dommedag.

En hel næringsgrein står på spill 
— klimanæringen

De stadig mer høylydte varslene om dommedag og katastrofe, er et tegn på at det haster — for varslerne. Når det de spår, ikke skjer, står næringa i fare for å miste finansieringa fra statene. Da er er virkemiddelet å rope enda høyere. Hvor lenge vil de lykkes med det?

Framheva bilde: Foto av to sider i Dagsavisens avis for pinsehelga.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • Rolf Galgerud
  2 juni 2023 14:58

  Uten CO2 ville jorden vært en stor ørken, uten noe liv slik vi kjenner det. Alt grønt er avhengig av CO2 og jo mer CO2, jo mer grønt. Det er litt av «gift» som truer menneskeheten.

  Svar
 • Hva ville ( de religiøse) gærningene som har gått rundt på gater streder i minnelige & uminnelige tider og proklamerte verdens undergang?
  Er dagens (offentlige betalte) gærninger bedre sammenskrudd?
  De vil antagelig få flere med i menigheten sin de også .
  For å redusere sin egen (akademiske) livsangst.
  Livsglede er det ihvertfall ikke. Selv om de proklamerer at de vil redde oss. Til hva?

  Vi bør ha sympati for deres livsfrykt. Eventuelt le, – som man gjorde tidligere før man fikk en overdreven respekt for akademikere/fariseere.
  Og la det være med det.

  Svar
 • Tida nærmar seg for å stevne slike ufordragelege løgnarar som Bjørn Samset for retten og syte for at han blir dømt for å ha skremt ein generasjon ungdommer til å skusle bort livet på grunn av hans beviselege løgn og falske dommedagsprofetier.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Råd til de som vil sjekke klimafakta:

Klimatro og klimafakta, kun det siste er verdt å bry seg om

Forrige innlegg

En tilfeldighet?

Overdødeligheten i Tyskland startet samtidig med covid-vaksineringen.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.