POSTED IN Helse, USA

Smittevernsjefen i USA:

Innrømmer at økonomisk belønning kan ha ført til for høye korona-dødstall.

12 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Det som kommer frem i artikkelen under er ingen stor nyhet, men det kan være greit å få den fra landets (USA) høyeste myndigheter. Når en får ulike økonomisk tilskudd for hvilken diagnose folk har når de dør, da vil det være svært fristende å gi den diagnosen som gir høyest utbetaling, ikke minst hvis det kan reises tvil om dødsårsaken. Det hjelper på at mange sykehus er private og slik finansierer driften.

Det er det smittevernsjefen i USA i artikkelen under innrømmer. Saken er at antallet døde av korona i USA (som også i Norge) er blitt en politisk sak. Den har stadig mindre med helsevern å gjøre.

I Norge blir det mer og mer et påtrengende spørsmål hvorfor en stenger ned landet, kaster folk i arbeidsledighet og ødelegger livene til mange for en sykdom som knapt er en krusning på dødstallene fra år til år. En sykdom som ikke tar livet av noen under 50 år og som er farlig bare for gamle folk med alvorlig tilleggslidelser.

Mens en utsetter diagnostisering og behandling av alvorlige og livstruende sykdommer for langt yngre mennesker. Og i disse dager kommer de første tallene som bekrefter akkurat dette. I Norge diagnostiseres nå færre kreft-tilfeller enn tidligere år. Årsaken er opp i dagen: Fordi folk oppsøker lege mindre enn tidligere.

Det betyr at vi fremover vil få en økning av kreftdødsfall som følge av for sein diagnostisering og oppfølging. Kreft er en langt mer dødelig sykdom enn korona. I U-land blomstrer nå tuberkulosen opp igjen av samme grunn.

I virkeligheten er den en stor helsepolitisk skandale det som nå foregår. Og det forteller sitt at ikke en kritisk stemme slipper til i våre største medier.

Da har en virkelige en dårlig sak.

Når vi offentliggjør denne artikkelen enda en gang er det for å minne folk på det jukset med tall og med ord som har pågått hele tiden for å skremme folk.

Knut Lindtner
redaktør

CDC-direktøren innrømmer at sjukehusa har penge-‘insentiv’ for å auke koronavirus-dødstala

Eit «perverst insentiv»

Chris Enloe 3. aug, 2020

Center for Disease Control and Prevention (CDC), Robert Redfield, innrømte førre veke at sjukehusa i USA kan ha monetære insentiv for å auke koronavirus-dødstala. Under ei høyring ved Husets Oversight and Reform Select Subcommittee on the Coronavirus Crisis på fredag, spurde representanten Blaine Luetkemeyer (R-Mo) om det stemde at sjukehus har «perverse insentiv» for å heve dødstala for COVID-19.

Sjokkerande nok, innrømde Redfield at det har dei.

«Eg trur du har rett i at vi har sett dette i andre sjukdomsprosessar også,» sa Redfield.

Robert Ray Redfield jr. er en amerikansk virolog. Han er direktør for Centers for Disease Control and Prevention og administrator av Agency for Toxic Substances and Disease Registry siden marsh 2018. Wikipedia

«Under HIV-epidemien kunne nokon få eit hjerteinfarkt, men også ha HIV – sjukehuset ville heller [klassifisere] det som HIV fordi det gir større tilbakebetaling,» forklarte han. «Så eg trur det er noko sant i det».

«Men når det gjeld innrapportering av dødstal, er det til sist korleis legen definerer det i dødsattesten, og … vi går igjennom alle dei dødsattestane. Så eg trur det sannsynlegvis skjer sjelnare med dødsårsak, sjølv om eg ikkje vil seie at det aldri skjer,» heldt han fram. 

«Eg trur nok at når det gjeld spørsmål om sjukehus-tilbakebetalingar eller individ som blir skrivne ut, kan det sikkert føregå eit spel.»

Det har rasa ein debatt om kor nøyaktig dødstala blir telde, og ulike studiar har kome til motstridande konklusjonar.

Washington Examiner skriv:

Ein Yale-studie konkluderte med at dei totale koronavirus-dødstala i USA er ei «substansiell underopptellling» av dei reelle tala; dr. Deborah Birx, medlem av Det kvite huset si koronavirus-responsgruppe, meinte i mai at det kunne vere snakk om ei overopptelling av dødsfall på 25%.

Det ser ut til å finnast tilfelle der det motsette har skjedd. Ei gransking i Forida fann at mange dødsfall var feilaktig tilskrivne viruset, inkludert saka med ein mann som døydde av skotsår i hovudet.

Kan denne forårsake Koronadødsfall?

CDC si nettside listar opp over 3700 koronavirus-dødsfall karakterisert som «aktsam og uaktsam skade, forgifting og andre uheldige hendingar». I Texas vart fleire enn 3000 menneske nyleg fjerna frå lista over det totale koronavirus-dødstalet, fordi dei aldri hadde blitt testa for koronavirus, men berre antatt å vere «sannsynlege» tilfelle.

Likevel, kanskje blir det aldri mogleg å finne eit nøyaktig tal på daude eller smitta, sidan ikkje alle som pådrar seg sjukdommen blir testa.

For det er faktisk slik at antistoff-testar stadig vekk viser at ein signifikant stor del av populasjonen sannsynlegvis har hatt COVID-19, utan at dei i det heile tatt har visst om at dei hadde viruset.

Omsett av Monica Sortland

Tidligere publisert på derimot.no

Forsidebilde: Javier Matheu

https://www.anti-empire.com/cdc-director-admits-hospitals-have-monetary-incentive-to-inflate-coronavirus-death-count/

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

12 kommentarer. Leave new

 • […] Det bør også nevnes at det ikke finnes noen overdødelighet i befolkningen på dette tidspunktet. Klassifiseringen av Covid-19 dødsfall er misvisende da man vet at mange land teller døde med framfor døde av, noe […]

  Svar
 • I New York ble covid og ikkecovid pasienter med vilje blandet. Når de testet positivt, ble de overtalt til å legge seg i respirator, helt unødvendig. Respiratorene var stilt på svært høye trykk og drepte fort selv relativt unge mennesker. Sykehusene fikk $ 39.000 for hver respiratorpasient fra staten. For akuttpasienter som ikke trengte respirator, fikk de bare $ 13.000.
  https://www.bitchute.com/video/aKyZusU2xRJZ/

  Svar
  • Et fint vitnesbyrd/intervju. – Men dette er jo helt utrolig !
   Så mye om etterrettelighetene om Covid-19 dødstallene i USA !
   Er det sant?

   Svar
  • Det er det du tar fram her som er det viktigste. Pasienten, som er frisk og tester positivt på 40 omganger med rt-PCR. Han/hun gis en stor dise Remdesivir og morfin eller ligende eller noe som gjør pasientene så apatiske at de slutter å puste selv tilkoblet respiratorene. Noe lignende skjedde i England, portugal og Sverige. Remdesivir er vel på vei hit også fikk jeg med meg fra FHI. Man får altså svært mye penger ved å drepe pasienten.

   Svar
 • Svar
 • «—det jukset med tall og med ord som har pågått hele tiden for å skremme folk. »

  Og når vi har et , unisont/ statstøttet, media som fullstendig har gått bort fra sin egentlige oppgave – å være vaktbikkje i forhold til makta , da er det ikke rart folk blir hjelpesløse i propagandaen.

  Dette er mye farligere enn et Covid- virus. Dette er et mentalt virus.

  Svar
  • Tvangsfinansiert statspropaganda i kombinasjon med en «influensa» med svært lav dødelighet er faktisk livsfarlig. Til mer jeg tilegner med informasjon om det som foregår rund dette «viruset» blir jeg bare mer og mer forundret over folks vilje til å sluke propagandaen med krok, agn, søkke og snøre helt uten ett eneste kritisk spørsmål. Nettet er jo fylt til randen med informasjon som i aller høyeste grad burda få folk til å steile … Jeg klarer ikke å holde kjeft når temaet blir brakt inn i diskusjonen, informerer om det jeg har tilegnet meg av kunnskap om dette, og deler villig mine kilder til informasjon med håp om en diskusjon rundt temaet, bare for å få et misbilligende blikk med beskjed om at; du må slutte å tro på konspirasjonsteorier … Det myndigheten sier er det enste rette, og de må vi ha tillit til … Jeg gremmes.

   Svar
 • Sveinung, det du møter er massepsykose i praksis. Du finner en artikkel om dette her på derimot, søk på massepsykose og du finner artikkelen «De som kjemper mot hjernevasken blir fienden».
  Men ikke gi opp, fortsett å fortell det som ikke står i avisene. Du når alltid en eller flere, som i sin tur forteller videre. Vi må ikke bli stille, da taper vi!

  Svar
 • Rekord overdødelighet i Eu

  Ifølge Eurostat steg dødeligheten i EU til + 16% i juli 2022, sammenlignet med + 7% i juni og Mai. Dette var det høyeste tallet så langt i 2022 og betyr rundt 53.000 flere dødsfall i juli i år sammenlignet med månedlige gjennomsnitt for 2016-2019.

  https://www.wochenblick.at/corona/rekord-uebersterblichkeit-in-der-europaeischen-union/

  Svar
 • Legestanden fremstår som etisk forkastelige og lette å kjøpe for en neve dollar.

  Svar
 • Northern Light.
  26 mars 2023 16:09

  Storbritannia: Myndighetenes egne tall viser at covid-vaksinerte tenåringer og unge voksne har 92 % større sannsynlighet for å dø enn uvaksinerte.
  Av The Exposé.
  Tall publisert av Storbritannias Office for National Statistics (ONS) viser at dødsfall per 100 000 blant dobbeltvaksinerte 18-39-åringer, i gjennomsnitt var 91 % høyere enn dødsfall per 100 000 blant uvaksinerte mellom januar 2021 og januar 2022 . Dette betyr at det ikke lenger kan benektes at covid-vaksinene er dødelige fordi selv myndighetenes egne publiserte tall nå beviser det.

  ONS er Storbritannias største uavhengige produsent av offisiell statistikk, og det anerkjente nasjonale statistiske instituttet i Storbritannia. Den har ansvaret for å samle inn og publisere statistikk knyttet til økonomi, befolkning og samfunn.
  Det som umiddelbart fanger øyet når man ser tallmaterialet, er dødeligheten per 100 00 blant 18-39-åringer i januar måned 2021. Tallene viser at dødsraten blant uvaksinerte denne måneden var 67,7 dødsfall per 100 000. Mens dødsraten blant de delvis vaksinerte, minst 21 dager etter vaksinering, var 119,9 dødsfall per 100 000.

  Dette viser at vaksinerte 18-39-åringer hadde større sannsynlighet for å dø i januar 2021, noe som tyder på at covid-injeksjonene økte risikoen for død eller spilte en rolle i å forårsake død. Rundt juni 2021 er det en overgang fra de som har fått én injeksjon til de som har fått to når det gjelder økt dødelighet sammenlignet med uvaksinerte. Det som er mest bekymringsfullt her er at den andre injeksjonen ser ut til å gjøre ting mye verre når det gjelder risikoen for død.

  I januar 2021 tilsvarte dødeligheten per 100 000 blant uvaksinerte 67,7. Denne falt deretter måned for måned til 33,1 i mai, før den økte igjen i juni til 44,8. Det samme kan imidlertid ikke sies for de som hadde fått én injeksjon minst 21 dager før deres død. I januar 2021 tilsvarte dødeligheten per 100 000 blant de delvis vaksinerte 119,9. Dette betyr at dødeligheten var 77 % høyere enn dødeligheten blant uvaksinerte. Dette falt deretter til 68,3 dødsfall per 100 000 i februar, før det klatret til 90,1 i mars, deretter til 108,8 i april.

  Dette betyr på dette tidspunktet at dødeligheten blant de delvis vaksinerte var 193,3 % høyere enn dødeligheten blant de uvaksinerte. Men ikke lenge etter at den andre dosen ble gitt, blir det enda verre. Den høyeste dødeligheten blant de dobbeltvaksinerte, minst 21 dager etter vaksinasjon, skjedde i september 2021, med 125,9 dødsfall per 100 000. I samme måned var dødeligheten blant uvaksinerte 46,8. Dette betyr at dødeligheten blant dobbeltvaksinerte var 169 % høyere enn uvaksinerte.

  Men den største statistiske forskjellen skjedde i november 2021. Dødeligheten blant de uvaksinerte tilsvarte 33,4 dødsfall per 100 000 mens dødeligheten blant dobbeltvaksinerte tilsvarte 107. En forskjell på 220,4 %. Den gjennomsnittlige dødeligheten for de som hadde fått én injeksjon minst 21 dager etter vaksinasjon, tilsvarer 66,3 dødsfall per 100 000. Mens den gjennomsnittlige dobbeltvaksinerte, minst 21 dager etter, hadde en dødelighet tilsvarende 84,02 dødsfall per 100 000 mellom 1 januar 21 og 31 januar 22.

  Den gjennomsnittlige dødligheten blant trippelvaksinerte er også høyere enn de uvaksinerte med 55 dødsfall per 100 000. Men det er verdt å merke seg her at det bare er et par måneders data tilgjengelig, så vi må vente på neste oppdatering for å få et klarere bilde av hva som skjer med den tredje injeksjonen, men bildet ser ikke pent ut.

  Så det disse offisielle tallene fra ONS sterkt antyder, er at Covid-vaksinene dreper og øker risikoen for død på grunn av en hvilken som helst årsak, muligens på grunn av ødeleggelsene på både hjerte og kar-systemet og sentral-nervesystemet. Og det ser ut til at hver ekstra injeksjon gjør ting verre. I gjennomsnitt hadde de som var vaksinert en gang, 51 % større sannsynlighet for å dø enn de uvaksinerte mellom 1 januar 21 og 31 januar 22.

  I gjennomsnitt hadde de dobbeltvaksinerte 91,4 % større sannsynlighet for å dø enn de uvaksinerte mellom 1. januar 21 og 31 januar 22. Og basert på tallmaterialet som er tilgjengelige så langt, har de trippelvaksinerte i gjennomsnitt 25,3 % større sannsynlighet for å dø enn de uvaksinerte. Derfor kan det ikke lenger benektes at Covid-vaksinene er dødelige fordi selv myndighetenes publiserte tall nå beviser det.

  Fra The Exposé, publisert 26 mars 2023.
  Oversatt fra engelsk og forkortet. Link til ONS tall, oversikter og diagrammer i orginalartikkelen.
  Orginal artikkel: UK Gov. confirms COVID Vaccinated Teens & Young Adults are 92% more likely to die than Unvaccinated Teens & Young Adults.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Stoltenberg om Ukraina:

Ukraina kan bli nødt til å gjøre et kompromiss med Russland

Forrige innlegg

Larry Johnson til FNs sikkerhetsråd om North Stream sabotasjen:

Følg pengene!

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.