POSTED IN Virkelighetsforståelse

Slike holdninger finnes og preger mange med makt.

Overklassen ser på den øvrige befolkningen som kveg.

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

USA sin dysfunksjonelle overklasse

Denne artikkelen skriven av Michael Barone for Epoch Times, men henta frå Zero Hedge, fortel om den amerikanske overklassen si openberre forakt for folk flest. Deira usosiale og arrogante haldningar er prikk like no som dei var på 1800-talet – det er jo dei same styrtrike familiane som styrer no som den gong.

Forholda i USA er bortimot identiske med dei her i Noreg. Vi har ein overklasse som ikkje berre er raknande likesæle til folk flest, men som ser på oss som parasittar som øydelegg planeten og som difor må fjernast frå jordas overflate. Det gjeld andre reglar for dei enn for oss, og dei hevar seg galant over lovverket. Vi skal ikkje få nyte det dei ser på som luksus, til dømes privatbil og ferieturar, som dei meiner berre skal vere reservert for dei sjølve. Dette er ingen konspirasjonsteori, dette har medlemmer av eliten sjølve sagt i ei spørjeundersøking.

Innlegget er hentet fra Saksyndig

Barone skriv (mi omsetjing):

«Dette er implikasjonane av resultata frå to spørjeundersøkingar for elitemenneske utført av Scott Rasmussen i Committee to Unleash Prosperity [«komité for frislepp av velstand»], ein organisasjon som støttar låge skattesatsar og låg statleg bruk av midlar. Spørjeundersøkinga dekte ikkje store delar av befolkninga, men var avgrensa til topp 1%-en av samfunnet.

Éi spørjeundersøking, Eliten, inkluderte berre informantar med post-doktorgrader, inntekter på meir enn 150 000 dollar [i overkant av 1,5 millionar kroner], og dei som budde på ei postadresse med meir enn 10 000 menneske per mile [1,6 kvadratkilometer]. Ei anna, Ivy League-avgangsstudentar, inkluderte vaksne som hadde gått på eit Ivy League-college eller andre selektive private colleges slik som Chicago, Duke, Northwestern eller Stanford.

Du vil sikkert ikkje bli overraska over at det store fleirtalet av denne Eliten kjenner seg velbemidla. Ei heller, dersom du har følgt med på nylege endringar i parti-identifisering, vil du bli særleg overraska over at desse elitane identifiserer seg sjølve som Demokratar og berre 14% som Republikanarar.

Det som er kor drastisk denne amerikanske overklassen vil gå til verks for å frårøve innbyggjarane sine ting som dei har teke for gjeve. Halvparten av desse gruppene, 47% av Elitane og 55% av Ivy League-gjengen, seier at USA gjev folk ‘for mykje individuell fridom’.

Meir enn tre fjerdedelar er i favør av ‘det å kjempe mot klimaendring, streng rasjonering av energi, gass og kjøt’, ei meining som 63% av folket avviser. Igjen, ‘det å kjempe mot klimaendring’, er mellom halvparten og to tredjedelar i favør av å forby gasskomfyrar (eit nyleg mål, trass opposisjon frå Biden-byråkratar og Demokratar frå delstaten New York), bensindrive bilar (i høg disfavør blant Biden-Demokratar og California-herskarar) og SUV-var, ‘privat’ air condition og ‘ikkje-essensielle flyturar’.

Asket-økonomen Thorstein Veblen argumenterte i si bok frå 1899, The Theory of the Leisure Class [«teorien til fritidsklassen»], at rike tok del i ‘påfallande forbruks-’aktivitetar slik som golf, polo og samling av kunst, som vanlege folk verken hadde tid eller pengar til.

Meir enn 125 år seinare har USA altso rikfolk som håper å frårøve vanlege folk ‘påfallande forbruks-’aktivitetar som dei har råd til, og der dei lagar kø på flyplassar, utfartsårer og luksus-kjøpesenter.

I fleire generasjonar har Demokratar lika å portrettere seg sjølve som tribunen for den vesle mannen, forsvararen av politikk som lèt vanlege folk utan spesielle fordelar, eller med mange bakdelar, å leve komfortabelt, trygt og i verdigheit. Ein kan finne ei viss nedlatande haldning i denne posisjonen, men òg eit betydeleg element av respekt.

Denne undersøkinga viser at i dag har denne 1%-en, som inkluderer nær sagt alle valdeog utpeikte Demokratar i Washington og delstatar som California, New York og New Jersey, tendens til å sjå mesteparten av sine medborgarar som sjølvopptekne og destruktive, og som ikkje berre treng disiplin, men som òg fortener strenge restriksjonar på fridommen sin.

Denne attityden finn ein igjen i den større gruppa av Demokrat-veljarar. Ei spørjeundersøking av Pew Research i 2023 viser at medan 31% av Republikanarane, sjølv når partiet deira ikkje sit med makta, trur USA ‘står over alle andre land i verda’, so trur berre 9% av Demokratane det.

Det er ein ustabil og farleg situasjon når ein i hovudsak eitparti-elite står med frykt og avsky og ser på det som Rasmussen skildrar som eit ‘Grand Canyon-gap’ mellom seg sjølve og sine medborgarar. Det liknar litt på ‘lat dei ete kake’-royalistane i Frankrike i 1789 eller den russiske adelen i 1917. Ein overklasse som er so fråkopla og full i forakt risikerer opprør.

Ei betre tilnærming kjem frå det som utan tvil er ein medlem av den amerikanske eliten, JPMorgan Chase adm.dir. Jamie Dimon. I ein samtale med CNBC i Davos førre månad fortalde Dimon om ein busstur til Spokane og Boise og Bozeman: ‘Folket veks. Dei er svoltne etter å vekse. Dei er innovative. Det er overalt. Det er ikkje berre Silicon Valley.’

Dimon, som kallar seg sjølv en sentrist-Demokrat, og som kanskje er klar over at dei i fjella i Midtvesten stemmer på Republikanarar, vedgjekk at tidlegare president Donald Trump ‘ikkje tok feil om somme av dei kritiske temaa’ og hadde ‘nokso rett’ om NATO og immigrasjon og ‘fekk økonomien til å vekse ganske godt’.

Om forakta Demokratane har for Trump-tilhengjarar, hadde han mindre å seie.

‘Demokratane har gjort ein god jobb med samansuriet, som klemmer sine biblar, sitt øl og sine våpen. Eg meiner, seriøst? Kan vi gje oss med dette tullet, bli vaksne og behandle andre menneske med respekt og høyre litt på dei?’

Det er eit spørsmål andre medlemmer av vår dysfunksjonelle overklasse kanskje burde stille seg sjølve.»

Redaksjonen har lagt til bilder

Forsidebilde: iStock

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • Noen har tiltro til at Trump fryktes av mange, ikke bare for politikk, men for avsløring av satanismen i eliten:
  Cia, Disney og mange flere navn navn og tilfeller nevnes, de som selger barna sine til misbruk og ofring, de som kjøper dem, i filmen jeg nettopp ser, på youtube, svært grundig gjort, etter min mening:

  JonBenet Ramsey Case. How to create a mind-controlled population

  «we’ll hang from noose», skal Hillary sagt, da Trump vant: «vi kommer til bli hengt».
  Om denne troen på The Donald er berettiget, jeg vet ikke. Historier om «Shifty Schiff» florerer.
  Forbindelser til norsk overklasse og lakeiene, politikerne, kunne være ideelt til å bli kvitt noen, helst mange.
  Hva sier Epsteins bekjente, platinablonde Mette-Marit om ideen?

  Svar
 • Det er jo ingen ‘overklasse’. 😉
  Men det er noen som definerer seg som det muligens.
  Dette er ingen innsikt. Det er ingen høyverdighet eller klokskap Det er en mental sykdom, infantlitet:

  ‘Vår rase er Mesterens rase. Vi er guddommelige guder på denne planeten. Vi er like forskjellige fra de underordnede rasene som de er fra insekter. Faktisk, i forhold til vår rase, er andre raser dyr, i beste fall kuer.
  Andre raser bør anses som menneskelig ekskrementer. Vår skjebne er å herske over de underordnede rasene. Vårt jordiske rike vil bli styrt av vår leder med et våpen av jern.
  Massene vil slikke våre føtter og tjene oss som våre slaver.’
  (Menachem Begin – Israeli Prime Minister 1977-1983)

  Den jødiske utenriksminister i Frankrike Itzig Aron Cremieux sendte i 1860 et opprop til verdens jøder, og det heter her bl.a.:
  «Unionen som vi vil grunnlegge, skal ikke være noen fransk, engelsk, irsk eller tysk, men en jødisk verdensunion. I ingen henseende vil en jøde bli en venn av en kristen eller en muslim, før øyeblikket kommer da den eneste rettens religion stråler over hele verden i jødetroens lys…. Vår nasjonalitet er våre fedres religion og ingen annen nasjonalitet kjenner vi…. Tiden er nær da Jerusalem vil bli et bedehus for alle nasjoner og folk Vår makt er ufattelig, hvis vi lærer å sette inn makten for vår sak … Dagen er ikke fjern da alle rikdommer og alle jordens skatter skal bli Israels barns eiendom.’

  ‘Dei var Europas mektigaste.
  Få familiar har vore meir myteomspunne eller rikare enn Rothschild. Familiehistoria
  Rothschild-dynastiet strekkjer seg over 200 år. Historia startar innanfor fire murar.
  I 1744 vart Mayer Amschel Rothschild fødd i jødegettoen i Frankfurt am Main.
  DET FØRSTE HUSET: I Judengasse i Frankfurt am Main, cirka 1868.
  Dei fleste som vaks opp her, levde heile livet sitt på innsida av murane, men Rothschild blei send i lære hos ein forretningsmann i Hannover. Her kom han i kontakt med mange prominente kundar gjennom å selje sjeldne myntar og medaljongar.
  21 år gamal kom Rothschild tilbake til Frankfurt, der han bygde opp byens leiande mynt- og antikvitetshandel ved hjelp av bror sin.
  DYNASTIETS FAR: Mayer Amschel Rothschild (1743–1812).
  Så starta brødrene det som skulle bli familiens hovudgeskjeft: ein bank.
  Rothschild-familien skapte nesten på eiga hand ein ny måte å låne ut pengar på, nemleg den private obligasjonsmarknaden.
  Det vil seie at Rothschild utferda verdipapir til folk og institusjonar som trong å låne pengar. Pengane kom ikkje frå Rothschild, men frå investorar som Rothschild skaffa. Rothschild garanterte for lånets sikkerheit, men trong mindre eigenkapital enn ein tradisjonell bank. I tillegg forvalta han formuane til etter kvart ganske så prominente folk.
  Det store gjennombrotet kom då han fekk
  William XI som kunde. Rothschild forvalta formuen så bra at landgreven sat igjen med mykje ekstra etterpå, og namnet Rothschild fekk dermed ein klang av eksklusivitet og kvalitet.
  – Det Rothschild driv med, er ei form for koplingsverksemd. Det er på mange måtar eit omdømespørsmål. Viss eit lån er tilrettelagt eller garantert av Rothschild, så er det eit uttrykk for kvalitet, forklarar Øksendal.
  Frøet var sådd. No venta resten av Europa.
  I løpet av to–tre generasjonar blei Rothschild-familien ekstremt mektige og rike.
  Mayer Amschel Rothschilds søner vidareførte familieforretninga i fleire europeiske byar –éin i London, éin i Paris, éin i Wien, éin i Napoli, og sistemann tok over i Frankfurt.
  Ved inngangen til 1900-talet hadde Rothschild-familien verdas største privateigde formue. Dei blei kalla «den jødiske kongefamilien», ‘
  nrk.no/kultur/xl/slik-blei-bankfamilien-rothschild-europas-mektigaste-1.16574726

  Men disse indolente gærningene må jo stoppes.
  Den beste måten vi kan stoppe de på, uten å drepe, er å analysere det tullete/tryllekunstner penge- økonomiske systemet de narrer på oss, med rentegalskap. Deres viktigste våpen. Og så bare le av dette tullballet. Og le av deres religion som ‘ de utvalgte’. Begge deler er jo infantil galskap.

  Vår mentalitet er vår skjebne.

  Svar
  • Og som på barne/ungdomskolen er det jo noen som regner seg som innvidde. Og som holder noen utenfor, og noen innenfor. Enten ved hjelp av ‘kongehus’ eller fester, eller penge-makt.
   Til slutt så tror vi, hjelpesløst, på dette.
   Men som voksne kan (bør ) vi jo se dette utenfra, og at dette er barnsligheter, infantilisme.

   Vi bør bli voksne. Tenke sjøl.
   Vår mentalitet er vår skjebne.

   Svar
 • Ulf Ayirtahsk Berg
  20 februar 2024 20:23

  Overklassen + jeg ser på den øvrige befolkningen som kveg… Med OVERVELDENDE god grunn, også. Det betyr dog ikke at jeg vil de noe vondt, eller mener noen som helst dårlig behandling av mennesker skulle være moralsk. Det er det jo ikke, akkurat som du ikke skal plage en katt, heller. Men den ideen at folk IKKE er ‘kveg’, ville kun være ideologisk basert, ikke ’empirisk’. Vi har jo sett litt avsløring av allmuens egenskaper, i den såkalte pandemien (and counting…)

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Tror du på ytringsfrihet, tror du på diskusjon?

Når krig forberedes kommer sensuren.

Forrige innlegg

Vestens politikere går i fella.

Penger til voldsom opprustning vil svekke Europa ytterligere.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.