POSTED IN Demokrati, Klima

Slik er det blitt i vesten:

Stiller du spørsmål ved dogmene havner du på det politiske bålet.

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Klimadebatten begynner i feil ende 

Av Peter Haisenko 

Nesten hvert eneste innlegg i klimadebatten innledes med setningen «Selvsagt er også jeg opptatt av klimabeskyttelse.» Den som ikke vil fremsi denne trosbekjennelsen, får ikke adgang til å delta i offentlige diskusjoner om klimaet. Slik unngår man en diskusjon om de spørsmålene som virkelig er viktige. Det spørsmålet som for all del ikke må stilles, er om det i det hele tatt finnes menneskeskapte klimaendringer, eller om det kanskje ikke hadde vært så ille med et varmere klima.  

Det minner om middelalderen og spørsmålet om jorden er flat. Den gang var den katolske kirken den ubestridte opinionslederen, og den som stilte spørsmål ved jordens form, havnet fort på bålet. Det er omtrent det samme som i dag skjer med alle som stiller spørsmål ved det offisielle narrativet. Naturligvis blir de ikke virkelig brent, men det virtuelle bålet er ikke mindre ødeleggende for dem som rammes. Disse personenes tidligere anerkjente fagkompetanse blir rakket ned på, og i mange tilfeller blir deres livsgrunnlag ødelagt. Man trenger altså en betydelig porsjon mot for å diskutere de virkelig grunnleggende spørsmålene. Det er ikke et demokrati verdig. 

I de offentlige klimadebattene blir det – etter at trosbekjennelsene er avlagt – bare diskutert hvordan klimaet skal reddes. «Klimabeskyttelse» er det magiske ordet. Allerede her begynner begrepsforvirringen. En gang i tiden var klimavern vern mot klimaet. Det handlet om hvordan man kunne innrette seg på en hensiktsmessig måte, ved f.eks. å sørge for å ha tak over hodet eller å være kledd etter forholdene for å ha en beskyttelse mot et umildt vær. Det gjelder også den dag i dag. Vi i de tempererte sonene har ullgensere, og i araberlandene har man på seg kaftaner, som fungerer som et lite klimaanlegg og beskytter en mot den sterke varmen. Eller nesten ingen klær i det hele tatt fordi man rett og slett ikke trenger dem i klimaet ved de sørlige havområdene. 

Det finnes alltid et eller annet sted med hete eller kulde 

Det finnes forskjellige klimasoner som er fordelt over hele jordkloden, og som avhenger av breddegrad og spesielle lokale forhold. Fra arktisk klima på den ene siden, klima i tempererte soner, middelhavsklima, de tørre sonene med stor varme ved hestebreddene (ca. 30 grader nord eller syd for ekvator), helt til klimaet i tropene. I hver av disse sonene har menneskene tilpasset seg slik at de er i stand til å overleve. De bedriver klimavern idet de beskytter seg mot de respektive klimaenes ublide sider. Å ville beskytte selve klimaet er det rene nonsens, og da måen jo spørre: Hva er det klimaet skal beskyttes mot? 

Moderne vitenskap har gjort det mulig å hente opp iskjerner fra dyp på mer enn tusen meter ogå evaluere dem. Resultatene er entydige. De viser at jordens klima til alle tider har vært gjenstand for kontinuerlige og sykliske forandringer. Fra istider til varmeperioder som alltid har falt sammen med tider for fred og høykultur. Som eksempler vil jeg her bare nevne “det romerske klimaoptimum” og den gotiske tidsalderen, hvor gjennomsnittstemperaturen var cirka tre grader høyere enn i dag. Det er hevet over tvil at mennesket ikke hadde noen som helst innvirkning på disse prosessene. Nå er vi i slutten av en «liten istid», og kan håpe på å bevege oss mot det neste “varmeoptimum”. Det som er helt vanvittig med den falske debatten, er altså at manønsker seg tilbake til klimatiske forhold som har ført til nød, krig og utvandring. Det var ikke for sin fornøyelses skyld at mennesker utvandret fra Europa til Amerika, men de gjorde det av ren og skjær nødvendighet for ikke å sulte i hjel. Veien til Amerika var livsfarlig. 

Diskusjoner som er blottet for fakta 

Inkvisisjonen tok seg av folk som stilte de feile spørsmålene, altså kjetterne. Her er det Galileo som trekkes for retten. (Maleri av Joseph-Nicolas Robert-Fleury)

Ingen av disse faktaene må nevnes i klimadebattene. Enhver tvil om de menneskeskapte klimaendringene er forbudt og blir med religiøs iver stemplet som vranglære. Det er ikke lov å stille spørsmål ved hensiktsmessigheten av å ville redusere CO2-utslipp. Hvordan var det igjen med den flate jorden? Men den gang var det riktignok slik at selv kirken måtte bøye seg for den objektive vitenskapen. Dette nederlaget blir i dag forhindret med alle midler. Og dette gjør man nettopp ved å sørge for at en slik diskusjon aldri kan finne sted. Men det beviser jo at økosektene er veldig godt klar over at de ikke har noe å stille opp med i en slik diskusjon, da de mangler vitenskapelig funderte argumenter og fakta. 

Det som kalles klimadebatter, kan ikke kalles debatter i det hele tatt. Det er propagandaforestillinger som blir gjennomført for å forhindre målrettede diskusjoner. På denne måten vil de fjerne de siste restene av tvil om at det overhodet finnes menneskeskapte klimaendringer, og de finnes ikke. De tyske økosektene er selvsagt de mest radikale i så måte. Men dette har lenge vært et typisk trekk ved den tyske «debattkulturen». For eksempel er det ikke engang lov å antyde at det vi kaller et demokrati, kanskje ikke er det. Like lite som det er lov å tvile på om det gir noen mening å påtvinge hele verden demokrati, om nødvendig med vold og bomber. 

De nye religionene 

Nei, det er ikke engang lov å diskutere om religionen demokrati kanskje burde reformeres, eller om USAs krav på å sitte i førersetet virkelig kan bringe med seg noe godt for verden. Jeg vil i den forbindelse minne om at det var akkurat det samme som gjaldt under koronavanviddet. Eller med doktrinen om det “aggressive Russland” og årsakene til myrderiene i Ukraina. Uten dette ideologiske filteret ville alt dette raskt bryte sammen. Men dette forbudet mot ærlige debatter er kjennetegnet på diktaturer og burde ikke aksepteres i angivelig demokratiske land. Like lite som forsøket på å forby et ekte opposisjonsparti med usaklige argumenter. Akk ja, når så man sist gang en AfD-politiker delta i diskusjonene i statskanalene? Et problem med AfD er at dette partiets parlamentariske gruppe har det klart høyeste gjennomsnittlige utdanningsnivået i Forbundsdagen. Vi kan stille dette opp mot det faktum at ikke ett eneste medlem av forbundsregjeringen er i nærheten av å ha de kvalifikasjonene som egentlig kreves for å utøve sitt verv. Det gjelder også for de ledende personene i partiet De grønne. Det eneste de kan, er å vike unna spørsmål og unngå å besvare dem. Men det er jo noe som kjennetegner psykopater. 

Ingen får delta i “diskusjonen” uten å avlegge trosbekjennelse 

En trosbekjennelse er en tekst som uttrykker de grunnleggende og viktigste sidene ved en religion/religiøs tro. Wikipedia. Innenfor religioner er dette viktig, men innenfor vitenskapen…

Meningsdiktaturets metodikk er lett gjennomskuelig. Den fungerer likt på alle nivåer. Det etableres en doktrine som det ikke er tillatt å diskutere. Alle såkalte debatter må så utelukkende ta utgangspunkt i denne doktrinen. Men selve doktrinen er det ikke tillatt å sette spørsmålstegn ved. Den som ønsker å delta i slike “debatter”, må alltid først avlegge en trosbekjennelse til denne doktrinen. Selvsagt er jeg for klimabeskyttelse… Selvsagt fordømmer jeg Russlands “angrepskrig” i Ukraina… Jeg er ingen koronafornekter… Og nå, etter at overdødeligheten er i ferd med å komme ut av kontroll som følge av koronainjeksjonene, kommer den nye doktrinen: “hetedøden”. 

Da burde man kanskje stille det meget aktuelle spørsmålet om det har klikket for dem alle sammen. Fremfor alt når vi tar i betraktning at Australia og New Zealand nå har hatt den kaldeste begynnelsen på vinteren siden man begynte å foreta målinger av temperaturene. Etter en særlig kald april og mai måned hos oss, og også måneden juni har til nå vært for kald. Hvordan forholder man seg til disse faktaene? Stadig varsler systemmediene farlige temperaturer på mer enn 30 grader, men disse nekter å innfinne seg. Nå skal man innføre loversom gjør det forbudt å gå på arbeid eller på skolen når det blir varmt. Akk ja, det het tidligere en gang varmefri, og det var en avgjørelse som ble tatt av øverste sjef for virksomheten basert på situasjonen. Og man skal da ikke ha lov til å forlate leiligheten ved høye temperaturer, og det skal til og med være straffbart. Da vil nok alle de glede seg som bor i en toppleilighet, og som ikke lenger har mulighet til å kjøle seg ned ute. 

Påbudt bruk av munnbind ved 30 grader 

Husker dere dette? Maskene ga ingen beskyttelse, likevel skulle vi gå med dem.

Minner ikke dette om koronavanviddet, hvor skolebarn måtte sitte med munnkurv på skolen i 30 grader og ikke engang fikk lov til å ta den av i gymtimene? Skal det da også bli forbudt å feriere i land hvor temperaturer opp mot 40 grader er en naturlig del av sommeren? For eksempel i Hellas? Eller i Dubai, Egypt eller rett og slett Sicilia? Da må man jo stille seg spørsmålet om hvordan det er mulig for en turist å komme levende hjem igjen fra disse landene. Hvordan er det i det hele tatt mulig for mennesker å bo i disse landene? 

Før man diskuterer hvordan man kan “beskytte klimaet”, må man først diskutere alle disse spørsmålene. Klimaet, som mennesker ikke kan påvirke på noen som helst måte. Og man må da først og fremst ta stilling til spørsmålet om CO2 faktisk har en innvirkning på klimaet, som kan påvises. Iskjernene har nemlig vist at det er nøyaktig omvendt. Først blir havene varmere, og deretter stiger CO2-innholdet i luften. Varmere vann kan binde mindre CO2 enn kaldt vann. Og det det da handler om, er den lille mengden på 0,04 prosent CO2 som finnes i atmosfæren. Så lenge disse spørsmålene blir holdt utenfor diskusjonen, er det all grunn til å anta at all denne galskapen er ment å tjene et helt annet formål. Her får hver og en gjøre seg sine egne tanker, for vi befinner oss nå midt i en uhyggelig skrekkfilm. 

Oversatt av Rune G

Artikkelens nettadresse: Anderweltonline.com: Die Klimadebatte beginnt am falschen Ende

Forsidebilde: Jeanne d’arc på bålet.

Redaksjonen har lagt til bilder m/tekst1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 1 899 ganger.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • «Det finnes forskjellige klimasoner som er fordelt over hele jordkloden, og som avhenger av breddegrad og spesielle lokale forhold.»

  Men….. – Det må da være (politisk) urettferdig?

  Vi får overlate klimaet til (globalist-) politikere , slik at vi får ett klima på hele kloden.

  Svar
 • Høyt henger de og uspiselige eplekart er de, unge og Grønne i betydningen uferdige og umodne, eller grønnskolling, om du vil, som Tysklands Grønne Annalena Baerbock, som erklærer krig mot Russland og drar til Kina og innbiller seg at hun på noe vis kan respekteres. Norske MDG har også nok å ta av i kurven av umodne og eplekjekke spirer.

  Svar
 • Kalle Henderson
  10 juli 2023 22:56

  Klima hysteriet er svindel akkurat som coward19 hysteriet er svindel og begge deler er iverksatt av de samme megalomane hyper rike maktsyke psykopatene… Follow the money og du finner ut hvem som står bak og tjener på dette. Co2 er en gass som bindes opp i havet og frigis når temperaturen stiger, ikke motsatt slik klima svinderne påstår og derfår gir de falsk intrykka av at co2 FØRER til temperaturøkning… Mer co2 = mer plantevekst som igjen opptar mer co2, det er selvregulerende.

  Det vi bør være redde for er LAVARE temperaturer ikke temperatur økning. Lavere temperatur vil føre til verdens ompsennende hungersnød.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Vennligst skriv inn en gyldig e-postadresse.

Next Post

Australias x-statsminister:

Jens Stoltenberg opptrer som en agent for USA.

Previous Post

Interessante spørsmål:

Kan jorden ha fått besøk av UFOer og Aliens?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.