POSTED IN Coronavaksiner, Helse

Skremmende data fra den britiske regjeringen.

Covid-19 vaksinene skader immunsystemet.

43 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

DEN BRITIISKE REGJERINGENS EGNE DATA BEVISER AT COVID 19-INJEKSJONENE SKADER DET ADAPTIVE IMMUNSYSTEMET, OG AT SKADENE FORVERRES OVER TID. 

Fra The Daily Expose 11/2-22

Britiske helsedata beviser at C-19-sprøytene skader immunsystemet betydelig. Det medfører også at immunsystemet hos uvaksinerte fungerer overlegent mye bedre enn hos fullvaksinerte. 

Covid-19- tallene for England blir produsert av UK Health Security Agency (se her

De siste dataene fra dem er tilgjengelige som en nedlastbar pdf HER

Side 43 inneholder data for Covid-tilfeller i England etter vaksinasjonsstatus fra 3-30 Januar -22 som viser at størstedelen av smittede var blant de  trippelvaksinerte.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-108-1024x828.png

Neste diagram viser Covid-19 tilfeller pr. 100.000 etter vaksinasjonsstatus for hver aldersgruppe over 18 i England. Pluss gjennomsnittlig antall smittede pr 100.000 for alle voksne i England:

This image has an empty alt attribute; its file name is image-110-1024x756.png

Når det gjelder antall tilfeller, har de vært høyest blant vaksinerte i alle aldersgrupper, men de trippelvaksinerte har også langt høyere smittetall enn de i den uvaksinerte delen av befolkningen. Og dette er ikke gode nyheter. 

Når vi nå kjenner smittestatistikken, kan vi bruke Pfizer`s egen smitteeffektformel for å beregne vaksinenes virkelige effekt. 

Uvaksinerte tilfeller – vaksinerte tilfeller/uvaksinerte tilfeller= vaksinens effektivitet, f eks hos dobbeltvaksinerte ifølge tallene i diagrammet 18-80+:1846,38-5226/1846,38=minus 183%

Dermed er den virkelige effektiviteten til vaksinen for alle voksne i England MINUS 183%. Dette betyr at fullvaksinerte voksne har større sannsynlighet for å pådra seg covid enn uvaksinerte voksne. Dette er det vaksinene har påført den engelske befokningen. 

This image has an empty alt attribute; its file name is image-111-1024x792.png

Men vaksineeffektivitet er ikke bare en måleenhet, det er egentlig et uttrykk for effektiviteten til mottageren av vaksinen. 

Vaksiner lærer opp immunsystemet til å reagere på ytre fiender som virus, og når de har gjort jobben sin forsvinner de fra systemet. Hvis du overfører denne tankegangen på covid-19-viruset etter vaksinering, er det ikke vaksinen selv som går til angrep på viruset, det er ditt immunsystem etter at vaksinen har lært det opp til å gjenkjenne viruset som en fiende. 

Følgelig, når helseautoriteter sier at vaksinen mister effekt over tid, så er det de egentlig mener at immunforsvaret hos de vaksinerte blir dårligere over tid. 

Men for å beregne hvor godt immunforsvaret til enhver tid er, må vi endre formelen litt og dele svaret i den første formelen på enten det høyeste antallet uvaksinerte, eller det høyeste antallet vaksinerte. 

Uvaksinerte tilfeller-vaksinerte tilfeller/høyeste antallet vaksinerte/uvaksinerte=Immunforsvarets effektivitet. F eks. Dobbeltvaksinerte 18-80+:1846,38-5226,1/5226= minus 65%

Det betyr at i gjennomsnitt har fullvaksinerte briter for øyeblikket 65% lavere immunrespons enn uvaksinerte overfor Covid-19, men følgende diagram viser det sanne bildet for hver enkelt aldersgruppe også:

This image has an empty alt attribute; its file name is image-113-1024x793.png

Det betyr med andre ord at fullvaksinerte personer i England bare har 35% effekt av sitt immunsystem for å bekjempe visse klasser av virus og enkelte krefttyper etc..

Nå vet vi med sikkerhet fra britiske helsemyndigheters egne tall at Covid-19- injeksjonene skader vårt adaptive immunforsvar i en slik grad at uvaksinertes immunsystem er mye bedre  egnet til å beskytte mot en infeksjon. Kan tallene overføres til beskyttelse mot sykdom og død?

Uheldigvis viser de samme regjeringsdataene at disse vaksinene skader immunsystemet såpass at en uvaksinert persons immunforsvar gir mye bedre beskyttelse mot sykdom og død også. 

Følgende diagram viser Cov-19- dødsfallrate pr 100.000 i forhold til vaksinasjonsstatus for alle aldersgrupper over 18 i England, utregnet etter antall dødsfall som ble funnet i UKHSA Vaccine Surveillance Report og størrelsen på den vaksinerte befolkningen.

Den dobbeltvaksinerte populasjonen har den høyeste dødsraten for alle aldersgrupper bortsett fra  de mellom 18-29 og. 40-49 år. Basert på historiske data må vi dessverre forvente at også disse to gruppene vil vise tilsvarende utvikling som de øvrige for hver uke som går. 

Når vi nå kjenner dødsfallraten, kan vi igjen bruke Pfizer`s vaksine-effektivitetsformel til å beregne vaksinenes virkelige effektivitet mot død i England.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-119-1024x796.png

Virkelig effektivitet av Cocid-19-vaksinene mot død i England mellom 3. Januar-30 Januar-22 var så lav som -110,24% i aldersguppen over 80.Den var -97% i gruppen fra 70-79, og 98,14 for alle voksne over 18.

Dette diagrammet viser den fullvaksinerte befolkningens immunitetsbeskyttelse mot død.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-120-1024x795.png

Når vi holder oss til historiske trender som viser at disse vaksinene har forårsaket skade på immunsystemet, som forverrer seg ukentlig, ser vi at den laveste immunresponsen opptrer hos de som vaksinerte seg først, med de over 80 på -52,4, og de i 70-79-gruppen med en Immunrespons på -49,2%.

I gruppen 30-39 år opptrer det en anomali: I 30-39-årsgruppen burde vi se en positiv immunrespons omtrentlig på 29%, mens den for øyeblikket er på -15,4%. Det kan foreligge ulike forklaringer på dette, men ingen av dem er positive.

For enten er tilstanden genuint verre for denne gruppen, eller alle andre aldersgrupper har mye dårligere resultater enn vi blir fortalt. 

Dataene her viser et klart bilde av at vaksinene ikke bare er ineffektive, men fører til skade på vårt adaptive immunsystem til de grader at en ikke-vaksinert persons immunsystem er mye bedre til å beskytte mot død også. 

Men hva betyr dette?

Det kan fremføres flere hypoteser for det som skjer, men igjen, ingen av dem er gode. 

En mulighet er at vaksinene forårsaker vaksine-assosiert forsterket sykelighet som leder til tilstander som antistoff-avhengig forsterkning. (Antibody.Dependent Enhancement). Dette er en plausibel forklaring siden til og med Pfizer advarte mot en teoretisk risiko for dette i hemmelige dokumenter fra April.

En annen mulighet kan være at den vaksinerte delen av befolkningen utvikler en ny type Ervervet Immunodefisient Syndrom på grunn av selve vaksinene.

Dette syndromet medfører tap av immunceller og gjør pasienten sårbar for andre infeksjoner og utvikling av enkelte krefttyper, og medfører immunsvekkelse.

Dette betyr ikke at det er den samme tilstanden som sannsynligvis skyldes HIV-viruset; isteden kan det være en en svært sammenlignbar tilstand som blir startet opp pga de eksperimentelle vaksinene. 

Videre evidens som støtter denne teorien kan også finnes i den samme UK Government data på side 52.

UKHSA fant at vaksinene ikke bare forstyrrer kroppens evne til å produsere antistoff mot piggproteinet etter en infeksjon, men også mot andre deler av viruset. Vaksinerte individer ser ikke ut til å produsere antistoff mot nucleocapsid protein, virusets kappe, noe som er en vesentlig del av immunresponsen hos uvaksinerte mennesker. 

Og dette betyr igjen at vaksinerte mennesker vil være mye mer sårbare for mutasjoner av piggproteinet til og med etter forutgående infeksjon og tilfriskning. 

Det er ikke mulig å fastslå nøyaktig hva som foregår siden regjeringer rundt om i verden samt vaksineselskapenes vitenskapsmenn gjør sitt ytterste for å feie dette under teppet. 

Men uansett hva man måtte kalle det, er det en kjensgjerning at den britiske regjeringens data bekrefter at MRNA-vaksinene skader det adaptive immunforsvaret, og at skadene forverres uke for uke. 

Originalartikkel i The Expose (https://dailyexpose.uk/2022/02/11/uk-gov-data-proves-covid-jabs-damage-immune-system/)

Gjengitt i globalresearch.ca (https://www.globalresearch.ca/uk-government-data-proves-covid-19-injections-cause-damage-innate-immune-system-worsens-week/5770396)

Oversatt av Hans Borge

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

43 kommentarer. Leave new

 • Et par argumenter:

  1. Selvfølgelig er det flest fullvaksinerte som blir smittet. Dette er fordi 72.6% av UK er fullvaksinerte. Vaksinerte personer kan også få COVID-19, men forskjellen er at de ikke havner på sykehus av den grunn, fordi de klarer å motstå COVID-19 mye bedre.

  2. Ja, immunforsvaret svekkes, men dette er kun i de første 2-3 dagene frem til immunforsvaret styrkes igjen. Hver gang du blir smittet av det vanlige forkjølelsesviruset, svekkes også immunforsvaret. Men så fort du blir frisk igjen, blir immunforsvaret spesielt rustet mot forkjølelsesviruset du fikk. Det er sånn det SKAL være.

  3. Diagrammene dine som viser immunforsvarets effektivitet for vaksinerte mot uvaksinerte ser ut til å komme fra kildene «DailyExpose» og «GlobalResearch.ca» . Her anbefaler jeg at dere gjør litt kildevurderinger før dere drar konklusjoner. Dette er kjent som «fake-news» nettsider. Jeg anbefaler å gjøre litt research på nettet for å lese mer om disse nettsidene, da kildene deres ikke er korrekte. Disse kildene har vært kjent for å spre falske nyheter fra FØR Covid-19 eksisterte.

  Når jeg leser dette, stiller jeg meg så klart veldig skeptisk til nyheter som blir delt her på derimot.no.

  4. Det er veldig viktig at når dere legger inn lenker på siden deres, at de fungerer. Når de ikke fungerer er det flere som tenker at disse sidene har blitt «tatt ned» av «de der ute». Dette skaper mye fremmedfrykt, og mangel på tillitt til folk.

  Jeg referer da for eksempel til lenken du har ved siden av teksten «Covid-19- tallene for England blir produsert av UK Health Security Agency» nesten øverst på siden. Der du skriver «(Se her)» Denne leder til «Denne siden kan ikke nåes». Og dette er fordi lenken er skrevet inn feil fra deres side. Dette er hva dere har skrevet inn:

  http://covid-19-%20tallene%20for%20england%20blir%20produsert%20av%20uk%20health%20security%20agency%20%28se%20her%29%20https//www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccine-weekly-surveillance-reports

  men riktig lenke er følgende:

  https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccine-weekly-surveillance-reports

  Jeg er veldig spent på hva dere har til svar på dette.

  Takk for oppmerksomheten.

  Svar
  • Skal prøve å rette dette med lenken. Takker for denne påpekningen.

   Argumentet om at noen nettsteder er «fake news»-nettsteder er ikke noe argument det er en påstand uten dokumentasjon. Jeg er egentlig temmelig lei at det ikke er budskapet men budbringer som angripes. Tyder på at en mangler argumenter og velger den lettvinte løsningen med «konspirasjonsteorier» «eller fake news nettsteder».

   Personlig regner jeg de store mediene som «fake news-nettsteder», men dette avgjøres ikke av påstander eller om et flertall tror det eller ikke. Da vil enhver ny tanke være «fake news» helt til den er godtatt av et flertall, noe som er et helt håpløst standpunkt.

   Ifølge artikkelen svekkes immunforsvaret over tid. Du må tilbakevise det som fremkommer i artikkelen. Den forteller at det svekkes over lang tid, ikke bare etter 2-3 dager.

   Svar
   • Til Knut og Magnus

    De siste 12 måneder har presset for at folk skal utsette seg for disse eksperimentelle «vaksinene» økt i omfang og det er faktisk ingen tvil om at disse er både ekstremt farlige og vil i større eller mindre grad ødelegge kroppens immunforsvar !
    Dette kan være individuelt men man har god grunn til å anta at dette vil ramme de fleste i større eller mindre grad !
    Det er fremlagt over 1000 vitenskapelige studier på at dette er tilfelle og jeg kan referere til dem alle dersom ønskelig ! – Glem “DailyExpose” og “GlobalResearch» og prøv å motbevise dem alle så vil du få litt av en jobb !

    En annen ting er at det å fortsette å injisere mennesker med Covid «vaksiner» mot et «virus» som faktisk ikke eksisterer lenger er faktisk ikke bare galskap men fullstendig latterlig og uansvarlig !

    «Hva vitenskapen vet er mye – men blant annet vet man at når du inntar Cov – «vaksiner» vil piggproteinet slå av funksjonen til visse reseptorer (TLR) som er særdeles viktige for vårt immunsystem. Disse reseptorene detekterer fremmedlegemer i kroppen vår. – Resultatet er at immunsystemets varslingsmekanisme blir kompromittert og vil ikke lenger kunne holde kreft i sjakk ! Man vet heller ikke i hvilken grad disse piggproteinene vil fortsette å «romstere» i kroppen etter injeksjon – men man har indikasjoner på at dette kan vare leeeenge ! »

    «Men du som vet så mye Magnus kan vel muligens motbevise dette også» !
    ~Synn~

   • Mens vi er i gang med denne diskusjonen ….
    Pfizer og Corona vaksinen ! – Inside Pharma !

    EN HISTORIE OM FEIL, FABRIKASJON OG FALSIFIKASJON – Direkte fra kilden !
    Den 7. september 2020 begynte Brook Jackson sin ansettelse hos Ventavia Research Group («Ventavia») som regional direktør.
    Ventavia eies ikke av Pfizer men Pfizer overførte det kliniske utprøvingsarbeidet til det som er kjent som en Contract Research Organization (CRO).

    Å beskrive det Brook oppdaget på Ventavia kan beskrives som «grusomt» , og er det er ikke engang i nærheten !
    Bruddene og feilbehandlingene var utenkelig !

    https://hedleyrees.substack.com/p/brook-jackson-spills-the-beans-on?utm_source=substack&utm_medium=email&utm_content=share

   • Inside Pharma !
    Brook Jackson`s søksmål mot både Pfizer og hennes tidligere selskap Ventavia Research Group !

    Sjansene for suksess er ikke gode, men «det er bare en sjanse jeg må ta,» sa Jackson.
    «Jeg føler bare at noen må holdes ansvarlige.»
    Det har hun selvfølgelig helt rett i !!! (Modig kvinne)

    Vi andre dødelige har selvfølgelig også ALL RETT til å stille spørsmål om hva som F*** foregår og dermed ALL RETT til å forlange svar på hva FHI og ansvarlige helsemyndigheter vet og visste !

    Vi «trodde» vel kanskje at dette handlet om FOLKEHELSA men det er vel ganske så TVILSOMT !

    https://www.documentcloud.org/documents/21206071-brook-jackson-lawsuit

  • Wasan Totland
   19 februar 2022 15:19

   Dette er offentlig data. Hvis du har noen problemer med datasettene kan du påpeke feilene slik at vi kan se på de. Hvem som formidler dataene er underordnet. De trenger ikke å svines til av sånne som deg.

   Svar
  • Northern Light.
   19 februar 2022 16:59

   «1. Selvfølgelig er det flest fullvaksinerte som blir smittet. Dette er fordi 72.6% av UK er fullvaksinerte».
   Hvis du er vaksinert mot et virus skal du ikke bli smittet av viruset du er vaksinert mot. Det er slik tradisjonelle vaksiner virker. Når Covid-19 mRNA-injeksjonene ikke beskytter mot viruset, virker de ikke, eller så er de ikke vaksiner.

   «Dette er kjent som “fake-news” nettsider. Jeg anbefaler å gjøre litt research på nettet for å lese mer om disse nettsidene, da kildene deres ikke er korrekte. Disse kildene har vært kjent for å spre falske nyheter fra FØR Covid-19 eksisterte».

   De fleste artikler hos Global Research og TheExpose viser til fagfellestudier og offisielle rapporter, og er skrevet av forskere og fagfolk innen fagfeltene. Alle som setter spørsmålstegn ved det offisielle korona narrativet blir beskyldt for å spre konspirasjonsteorier.

   Før Covid-19 eksisterte kritiserte de den globale storkapitalens militære og økonomiske kriger, og hvordan Wall Street bankkartellet ødela u-land, og avslørte hvem som sto bak de økonomiske krisene, og katastrofekapitalismen som 9/11, med like godt underbygde artikler. Det liker heller ikke Wall Street finanskapitalen, og får sin vestlige presse og media, med sine kapitalforvaltningsselskaper som finansielle eiere, til å angripe det som konspirasjonsteorier og falske nyheter.

   Svar
  • 1. Relevante tall er pr 100.000 vaksinerte/ uvaksinerte, og gir derfor et korrekt bilde av utviklingen. Dessverre viser disse grafene at vaksinerte både blir smittet, havner på sykehus og dør mye oftere enn uvaksinerte.
   3. Diagrammene er utarbeidet etter data fra engelske helsemyndigheter. Det fine med dette er at hvem som helst kan gå inn og kontrollere gehalten i påstandene; forfatteren har til og med gitt sidehenvisning for å forenkle letingen.
   https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1052353/Vaccine_surveillance_report_-_week_5.pdf

   Svar
  • Magnus, du er forbausende ignorant.

   1. “ .. fordi de klarer å motstå Covid-19 mye bedre.”
   Hvor har du det fra? Oppgi troverdig referanse.

   2. “ .. dette er kun i de første 2-3 dagene ..”
   Hvor har du det fra? Oppgi troverdig referanse.

   3. Har du selv gjort kildevurderinger før du skriver det du gjør?
   Interessant å vite er også hvordan du gjør en saklig kildevurdering.

   4. Det er lett å taste feil, slik Knut har gjort denne sjeldne gangen.
   Noen få ganger har jeg selv oppdaget slike feil, og har da sendt en mail til derimot.no om dette.
   Så mye smidigare og som jeg ser det mer korrekt (og høfligere).
   Når du skriver “Jeg refererer da for eksempel ..” mer enn antyder du at det ikke går å stole på det som står på derimot.no. Min erfaring av Knuts webside er udelt positiv, den er et lysende fyrtårn i en så mørk verden. All heder til deg, Knut!!

   Svar
   • Tror ikke han kommer igjen her, men det første jeg tenkte da jeg leste skrivet hans, var at det ser jo akkurat som noen som bare forholder seg til Nrk.
    Og ja, Nrk når de fleste her til lands mens Derimot når promiller av Norge. Så det er da greit at Nrkister dukker opp og får lese noe annet enn propaganda.

  • Bjørn Halvor Enciso Kvilhaug
   21 februar 2022 17:59

   Her er det snakk som prosent vis som blir smittet og ikke antall personer, så da blir tallene rette. Er det flere som sier STOPP vaksinene.? Når tid er det Norge og FHI og legemiddel kontrollen sier STOPP, noen må nå gripe inn og få snudd løgnen og slik som disse faktasjekkerne på står alt vi har skrevet er og var konspirasjonsteorier, inkludert jeg har skrevet. Jeg skrev fra jeg fikk høre om dette spike proteinet som skulle spise opp virus partiklene, da var mine ord at ok, vaksinen sider opp korona men når vaksinen har spist opp korona viruset da begynne spike proteinene å lete etter mer virus for å spise opp for det ser ikke forskjell på korona virus og ande virus vi har i kroppen som ligger der som et immunforsvar, når det også er oppspist da står vi der uten immunforsvar for mangt og mye som vi har arvet og som vi selv har bygget opp gjennom et langt eller kort liv.
   Nå er dette oppspist og folk står der nakne tilbake uten immunforsvar oppspist av spike proteinet, så jeg fikk vist rett.
   Så kan du se dette. https://www.facebook.com/oker31v2/videos/547014569698011

   Svar
  • UK health security agency dukket på merkelig vi plutselig opp i 2021, så jeg tar de hvertfall ikke for god fisk.
   Ellers fint du følger med.
   Men orker ikke motargumentere, når det er derimot du spør.
   Det er for meg helt tydelig at det er ting som skurrer for deg også.
   Forskjellen er nok bare at du tviholder det lille ekstra på det du vil skal være sannheten.

   Svar
  • Hans B g Nordberg
   22 februar 2023 12:38

   man kan godt diskutere nyanser her som du gjør , magnus, men hovedproblemet er at vaksinen ser ut til å kverke langt flere enn den hjelper mot alvorlig sykdom. DET VIRKER OGSÅ SOM MANGE AV DERE KORONAVAKSINETILHENGERE FULLSTENDIG OVERSER BIVIRKNINGSTALLENE FRA VAKSINEN NÅR DERE VURDERER TOTALTETEN. vI VET AT DET ER STORE MØRKETALL HVA ANGÅR BIVIRKNINGER, MEN OM MAN BARE TAR MED DE REGISTRERTE ER DET ALLEREDE OVERTYDELIG AV VAKSINEN GJØR LANGT MER SKADE ENN GAVN.

   Vi har nå solide tall for overdødelighet verden over som ingen lenger klarer å bortforklare. 95% av teoriene peker nå på vaksinen.

   Svar
  • Nei Magnus!
   De første dagene etter en vaksinasjon jobber immunforsvaret hardt! Det blir ikke dårligere de 2-3 første dagen. Derimot er det normalt å bli syk de første dagen fordi immunforsvaret jobber med å fjerne inntrengeren. Og dette gjelder selvfølgelig en vaksine!
   Når det kommer til de såkalte vaksinene mot covid-19 (gen-manipulering) fungerer det ved at kroppen begynner å produsere ett protein som ligner på covid-19 proteinet! Og det produseres i mange tilfeller helt enorme mengder med dette kjempe-proteinet. Så immunforsvaret har fullt opp med å forsøke å angripe og tilintetgjøre disse proteinene. Da de er en gift! Og om man ikke får i seg tilstrekkelige mengder med D-vitamin kan ikke kroppen produsere nok T-celler til å forsvare kroppen mot denne enorme mengden protein som produseres. (Derfor har også regjeringen gått ut og nedjustert anbefalt daglig inntak av D-vitamin. For at «vaksinen» skal kunne gjøre større skade!) Og om mRNA’et tas opp av kroppens DNA, så vil kroppen bare fortsette å produsere protein, kanskje i mange år, kanskje bestandig! Og dette gjør at innunforsvaret ikke er istand til å motstå sykdommer som kroppen utsettes for. Og derfor blir også vaksinerte lettere smittet, og også mye sykere. Uvaksinerte generelt blir jo ikke syke!! Mens vaksinerte blir syke, og også syke av alt mulig annet. Og syke ekstremt lenge. Ja bortsett fra alle de vaksinerte som dør av alle mulige sykdommer de pådrar seg da!!

   Svar
 • Full støtte til deg Knut. Veldig positivt at du legger ut slike artikler. Setter stor pris på dem og de bekrefter allerede mine mistanker om at vaksinen ikke er bra for friske mennesker uten underliggende sykdommer. Angrip på budbringer er kun ett utrykk av hersketeknikk og ingenting annet. For dem som er leselysten, finnes 1011 stk. linker på negative omtale av mRNA vaksiner her :
  https://www.saveusnow.org.uk/covid-vaccine-scientific-proof-lethal/

  Svar
 • Northern Light.
  19 februar 2022 17:12

  EN OFFISIELL BRITISK LABRORATORIERAPPORT VISER AT ALLE COVID-19 VAKSINENE INNHOLDER DET GIFTIGE STOFFET GRAFEN.

  Covid-19-vaksinene er blitt rettsmedisinsk undersøkt i Storbritannia og en laboratorierapport bekrefter at de inneholder grafen-nanostoffer som kan trenge igjennom kroppens naturlige barrierer og skade sentralnervesystemet, og grafenoksid kan skade indre organer, ødelegge blod, utløse kreft, og forårsake endringer i genfunksjoner blant en rekke andre bivirkninger.

  Etter hennes egen erfaring med pasienter som hadde fått skader og bivirkninger av vaksinene, sto en britisk lege frem i desember 2021 og tilbød seg å hjelpe til med en undersøkelse for å finne ut om resultatene som ble oppdaget av Dr’s Noack og Campra kunne gjentas i Storbritannia og også for å undersøke covid-19-hetteglassene for om det kunne finnes giftstoffer eller uventet innhold.

  Legen tok et hetteglass fra kjøleskapet i operasjonssalen der hun arbeidet, og overleverte det til en uavhengig etterforsker som hjalp til med å undersøke saker knyttet til skade påført som følge av injeksjoner under massevaksineringen. Ytterligere hetteglass har siden blitt undersøkt for å finne grafen-stoffene fra de tre hovedprodusentene i Storbritannia: Pfizer, Moderna og AstraZeneca.

  Innholdet i injeksjonsglassene ble rettsmedisinsk undersøkt, og en laboratorierapport er nå offisielt publisert. Rapporten med tittelen «Qualitative Evaluation of Inclusions In Moderna, AstraZeneca and Pfizer Covid-19 vaksines» har blitt presentert for politiet i den britiske straffesaken, 6029679/21, som sies å gi dem mer enn nok rimelig mistanke om alvorligheten, det har blitt begått lovbrudd i forbindelse med injiseringen av eksperimentelle injeksjoner.

  Rapporten inneholder toksikologiske rapporter om innhold i hetteglass som har blitt rettsmedisinsk undersøkt, med funn som gir «mer enn nok grunn» til at politiet kan vise til politi- og straffebevis-loven fra 1984 og beslaglegge hetteglassene som inneholder injeksjonene. Politiet vil da kunne sende dem til et laboratorium med sikte på å bekrefte funnene, og vil sikre at de får håndfaste bevis for å sikte selskapene for alvorlige lovbrudd. I tillegg er politiet, i tråd med aktsomhetsplikten overfor publikum, bedt om å be om å øyeblikkelig stanse den eksperimentelle massevaksineringen.

  Rapporten: kvalitativ evaluering av inkluderinger i Moderna-, AstraZeneca- og Pfizer Covid-19-vaksiner. Fire vaksineglass var gjenstand for undersøkelsen. To Moderna-prøver, og 1 AstraZeneca- og 1 Pfizer-prøve ble samlet inn for undersøkelse for å analysere innholdet og identifisere om ikke-deklarerte komponenter var til stede i dem.

  De fire hetteglassene er fra selskapene Moderna, AstraZeneca og Pfizer.
  Analysen av alle de fire innholdet i hetteglassene identifiserte partikler som er like for alle og har blitt definert og illustrert i rapporten individuelt.

  De identifiserte stoffene var:
  Grafen nanobånd belagt med polyetylenglykol
  Grafen kompositt type 1.
  Grafen kompositt type 2.
  Mikrokrystallinsk kalsitt med karbonholdig innhold
  Grafen Nano typer med og uten fluorescens
  Grafen nano partikler
  Grafen nano- fragmenter.

  For å konkludere kan det slås fast at de fire prøvene av vaksinene (Moderna 1, Modern 2, AstraZeneca, Pfizer) inneholder betydelige mengder karbonkompositter, grafenforbindelser og jernoksid. Disse ingrediensene var ikke deklarert av produsentene og er fraværende i listen over ingrediensene i vaksinene. Studier viser imidlertid hvor farlig Grafen-stoffene er, og folk er ikke blitt advart mot på at de blir injisert med det dødelige stoffet.

  Et oversatt utdrag av en artikkel i Principa Scientific 15 Februar 2022:
  Official UK Lab Report: Covid-19 Jabs DO Contain Graphene Oxide.
  Hele rapporten med oversikter og linker på websiden.
  Skrevet av: Daily Expose.

  Svar
 • Magnus er et troll, så han gidder jeg ikke å ta seriøst. Spørsmålet er bare om han får betalt eller om han er så fullstendig indoktrinert at han gjør det av egen fri vilje for religionen vitenskapismen hvor Fauci er en av yppersteprestene som definerer vitenskapen.

  Magnus prøver å bevisst bruke tankefeilen «skyld ved assosiasjon», da han ikke klarer å komme med konstruktiv kritikk. Det logisk absurde i tillegg til ovennevnte er at han bruker masse tid på å komme med et langt svar her på et nettsted som «faktasjekkerne» også hadde gitt tommel ned. Men det gir perfekt mening for et troll som ikke er interessert i sannheten, men å spre desinformasjon og dårlig stemning.

  Mitt tips til Knut er å slette slike kommentarer som kun kan betraktes som støy/spam. All bruk av tid på sånne troll tar energi vekk fra å forsøke å finne sannheten, samt bidrar til dårlig kvalitet på debatten i kommentarfeltet.

  Og til Magnus trollet: Du kan ikke bevise at immunforsvaret styrkes igjen etter 2-3 dager. mRNA injeksjonene er fortsatt høyst eksperimentelle og ingen vet langtidsvirkningene av dem på mennesker. Tidligere forsøk på dyr resulterte i katastrofale følger og masse død for de injiserte.

  Svar
 • «Mitt tips til Knut er å slette slike kommentarer som kun kan betraktes som støy/spam. All bruk av tid på sånne troll tar energi vekk fra å forsøke å finne sannheten, samt bidrar til dårlig kvalitet på debatten i kommentarfeltet.»

  Et debatt-felt bør jo også inneholde motforestillinger, – uten at man tar mannen istedet for ballen.
  Ellers blir det en underlig debatt.
  Og det han skriver om artikkelens :
  » Ja, immunforsvaret svekkes, men dette er kun i de første 2-3 dagene frem til immunforsvaret styrkes igjen. Hver gang du blir smittet av det vanlige forkjølelsesviruset, svekkes også immunforsvaret. Men så fort du blir frisk igjen, blir immunforsvaret spesielt rustet mot forkjølelsesviruset du fikk. Det er sånn det SKAL være.» , er jo sant.

  JEG savner STØRRE debatt, og motargumenter her på derimot. Ellers blir det lett et ekkokammer. Da kan man nesten like godt samtale i eget rom.

  Svar
  • Å komme med banale tankefeil som «skyld ved assosiasjon» er ikke motargumenter Frikar. Det er bare støy.

   Svar
   • Nå skjønte jeg ikke hva du mener. Kan du utdype?

    Ellers mener jeg ikke at man ikke skal være skeptisk til de som vil forsuere eller ødelegge en debatt, eller selve nettstedet derimot.no . Men sak/argumenter bør angripes som sak.
    Folk/lesere er ellers ( forhåpentligvis) i stand til å vurdere innlegg/debattanter sjøl.

   • Hva er det du ikke forstår Frikar? Anbefaler deg å lese min opprinnelige kommentar først, så bør mitt siste svar være åpenbart.

    Enig i at folk bør være i stand til å vurdere innlegg selv. Men det er ikke poenget mitt. For å gjøre det ekstremt enkelt for deg: Si jeg sender deg en million søppelmeldinger. Du vil forhåpentligvis forstå at hver og en av dem er søppel, men vanlige folk ønsker ikke å kaste bort tid på slikt og derfor ønsker fornuftige folk slike meldinger filtrert vekk. Mitt poeng er at Magnus kommer ikke med et seriøst innlegg, men forsøpler kommentarfeltet med trolling.

  • « ” Ja, immunforsvaret svekkes, men dette er kun i de første 2-3 dagene frem til immunforsvaret styrkes igjen. Hver gang du blir smittet av det vanlige forkjølelsesviruset, svekkes også immunforsvaret. Men så fort du blir frisk igjen, blir immunforsvaret spesielt rustet mot forkjølelsesviruset du fikk. Det er sånn det SKAL være.” , er jo sant.« Hvis dere gider lese artikkelen, fremkommer det at immunforsvaret svekkes suksessivt over tid. Kanskje det skyldes at dette IKKE skyldes et banalt forkjølelsesvirus, men en sprøytevæske med et eksperimentelt syntetisk innhold. Til og med dyreforsøk med mRNA ble avsluttet fordi forskerne fikk et lite problem: Forsøksdyrene døde.

   Svar
 • Vi lever i en opp/ned verden – «Virus» svekker ikke immunforsvaret ! – Det er det faktisk «vaksiner» og dårlig kosthold som har ansvaret for !
  Det som svekker immunforsvaret vårt er hovedsakelig vår moderne livsstil !
  Det kan nevnes: mangel på Søvn, lave D vitamin nivåer, fysisk aktivitet – samt Bearbeidet mat, stress / angst & visse medisiner – (og 5G om jeg får nevne) !

  Covid «Vaksiner» er hverken medisin eller vaksiner – Det er en inokulasjon og er derfor mer skadelig for vårt immunforsvar enn alt ovenfornevnte !
  Det at enkelte uvaksinerte kan bli lettere smittet av dette såkalte «viruset» er til en viss grad riktig, – men .. og det er stort men ! – Man tillater ved injeksjon av disse falske vaksinene at tvilsomme antistoffer, giftige sådan blir sprøytet inn i kroppen vår ! (Det er faktisk dette som beskrives som inokulasjon)

  Fakta når du blir injisert med disse falske vaksinene: !
  Det er at kunstig genererte spiker okkuperer tilførselsveien til celler og organer via ace2 reseptorene. – Disse spikene vil ikke i nevneverdig grad oppløses på celleoverflaten på samme måte som «virusets naturlige spiker» da disse er mer motstandsdyktige en «virusets» egne spiker. (Mange bevis på dette)
  De vil på den måten hindre inntreden av enkelte «virus» men ikke alle !

  (Spikene til «viruset» oppløses ganske så raskt og «plopper» så inn i celler og organer – men her har faktisk ikke antistoffer noen som helst funksjon – Fakta ! Her er det kun det originale immunforsvaret som kan ta opp kampen mot infeksjoner ! )

  Det at kunstige spiker hindrer inntreden av virus kan nok virke «positivt» i første omgang selv om dette ikke var/er hensikten med disse kunstige spikene og «vaksinene» ! – Men problemet er at celleoverflaten til organene våre kan/vil bli angrepet av vårt originale immunforsvar og dette vil i større eller mindre grad kunne trigge Autoimmune sykdommer ! (Mange bevis på dette)

  Så igjen det dette med immunforsvaret da !
  I -første- omgang kan det faktisk være «hensiktsmessig/ en fordel» med en lavere grad av immunforsvar da kroppen ikke alltid vil angripe infeksjoner som virus, bakterier, «fastlåste spiker» osv. med full styrke. – Imidlertid – Dersom du har du et godt utviklet immunforsvar kan dette faktisk utvikle seg til noe mye verre da ditt originale immunforsvar vil angripe med full styrke ! – Det er dette som gir deg høy feber og du vil føle deg meget uvel/syk og kan faktisk medføre død !
  Til sammenligning kan nevnes at forskjellig grad av allergiske reaksjoner på pollen osv, – Dette medfører ofte at organer hos enkelt sveller opp og kan være direkte livstruende for den enkelte – det gjelder også fastlåste spiker i cellemembranet selv om dette ikke nødvendigvis medfører autoimmunitet – men alvorlig er det !

  For øvrig ;
  Det som er nevnt er bare en liten del av problemene vi utsetter oss for ved disse vaksinene !
  Alle Skadene disse kunstige genererte Spikene, samt alle disse lipidene vi får injisert med vaksinene er ikke nevnt fordi skadevirkningene av dette må vi vel alle ha forstått nå – Eller ikke ?

  Angående immunforsvaret vårt – Det vil være permanent tilbakestilt så lenge disse kunstige spikene romsterer i kroppen – Men ta gjerne en Booster dose – Det vil holde svekkelsen av immunsvorsvaret under kontroll – til slutt ødelegge det – og til slutt ….evnen til å tenke selv (da det er stor sannsynlighet for at spikene vil til slutt penetrer hjene /blodbarriæren! )

  Ser ingen direkte feil i det hva Knut formidler i dette innlegget !
  «Han skal faktisk ha all ære for at han orker fortsette med å informere oss i denne ellers etter hvert så mer og mer Tvilsomme og Korrupte Verden»

  God Søndag 🙂

  Svar
 • Einar Skovly
  20 februar 2022 22:50

  Jeg ville sjekke om de to første grafene stemte overens med datagrunnlaget dere linker til. Dessverre får jeg det ikke helt til å stemme.

  Tallene i rapporten gir en helt annen graf enn den første dere viser til. Her er den korrekte med tall fra side 43:
  https://imgur.com/4nTmxVS

  Grafen er litt amatøraktig konstruert, for den siste søylen viser totalen av de foregående søylene. Det er uansett en lite interessant graf, fordi den viser absolutte tall, ikke relative tall per 100 000 innbyggere.

  Men det gjør den andre grafen. Den viste seg å delvis stemme med tabellen på side 47. Jeg finner ikke tallene for dobbelvaksinerte i rapporten. Men tallene for uvaksinerte og trippelvaksinerte er helt korrekte.

  Interessant nok har den samme tabellen også data om innlagte og døde. Lager man grafer av de tallene kommer dessverre uvaksinerte veldig dårlig ut.

  Innlagte (uvaksinerte vs fullvaksinerte):
  https://imgur.com/8ith3R4

  Døde (uvaksinerte vs fullvaksinerte):
  https://imgur.com/PxV24zU

  Jeg synes det er uærlig å bare vise til tall der uvaksinerte kommer best ut, men ikke tall (fra samme tabell) som virkelig betyr noe – nemlig innlagte og døde. Det minner meg om kritikken mot FHI da de publiserte en graf som viste risikoen for å bli innlagt per 100 000 (uvaksinerte vs fullvaksinerte). Også her cherry-picker man tallene som passer en best og ignorerer det som ikke passer. Dobbeltmoral?

  Når de to første grafene var så misvisende og fulle av feil var det vanskelig for meg å forholde meg til påstandene i resten av artikkelen.

  Jeg håper dette viser viktigheten av god kildekritikk. Hvis Derimot vil bli tatt på alvor bør dere ta kildekritikk på alvor.

  Svar
 • Dette kommentarfeltet på Lindtner’s private nettside er et dårlig verktøy for å kommunisere og kommentere data, så jeg har kritisert artikkelen her:

  «Overivrig vaksinekritikk / Hva forteller britiske helsedata om RNA-vaksinene?»
  https://www.selvstyre.no/t/overivrig-vaksinekritikk-hva-forteller-britiske-helsedata-om-rna-vaksinene/2340

  Svar
  • Jarve Borken
   26 august 2023 2:11

   Jeg tror ikke det går an å få klarhet i noe som helst av helsedata fra myndigheter. Noen steder oppgis f.eks. kategorier som 1. dose, 2. dose etc. men her i Norge het det seg at hvis du ikke tok boosteren eller fulgte opp med flere doser, ville du havne i kategorien ´uvaksinert´ igjen – og dermed kanskje ikke få fornyet helsepass. Så her kan man jonglere tallene som man vil alt etter hvordan man definerer dem, eller hvilke tidsrammer som benyttes. Det sikreste blir vel å se på overdødeligheten? Om den f.eks. sammenfaller med graden av vaksinerte? Dette er gjort for enkelte land, men konklusjonene uteblir. Derimot mangler det ikke på gode forslag. Et blad kalt `Science´ (host host) kom med nyheten om at et mulig ukjent stoff fra verdensrommet (!) kunne være en av årsakene til overdødelighet. Vi vet fint lite. Det merkelige, synes nå jeg da, er at det ikke finnes noen interesse for å finne ut av det. I UK blir Myokarditt nå definert som ´vanlig´ og dermed noe vi ikke trenger å ta hensyn til. (John Campbell, sitat helsedept. UK)

   Svar
 • Den politiske situasjonen vi opplever i disse dagene er så uhyggelig og skremmende:
  Hadde disse injeksjonene vært vaksiner, hadde vi aldri diskutert statistikk over døde og skadde.
  Hadde de vært vaksiner, ville antall døde vært svært få og antall alvorlig skadde ikke mange tusen.
  Dette må vi bare ikke glemme, vi må holde fokus!
  Fokus akkurat nå må være de drakoniske tiltak som truer å bli innført, hvor grunnloven/demokratiet blir kjørt over. Å nå legge energi på å diskutere statistikk er avledning.
  La oss fokusere på fremtiden og i første omgang på å overholde grunnloven!
  Statistikken kan vi diskutere om noen år, når skadeomfanget er kommet for dagen.

  Svar
  • Enig Rosa – Bivirkninger fra både legemidler og vaksiner er vanlige, men dessverre meget underrapportert. Skal man ta hensyn til avvik i rapportering om både bivirkninger og uønskede vaksinehendelser i både nåtid og nær fortid gir som sagt kurver og diagrammer ingen relevans!
   Man kan faktisk anslå at færre enn 1 % av uønskede vaksinehendelser rapporteres !

   Når jeg ser på dagens kurver og diagrammer vedrørende Covid tenker jeg på økonomi og analyser av et eller annet men er heller upassende i den situasjonen vi befinner oss i nå.

   Riktig ! – Statistikk kan vi diskutere om noen år !

   Svar
 • Merker meg at fakta-sjekkere har inntatt Derimot. – En kommentar til dette!

  Som min gamle professor i Medisin og Biologi bemerket: !
  «Fest aldri tillit til statistikk når det gjelder skadevirkninger av hverken medisin eller vaksiner fordi de sjeldent eller aldri er korrekte, – de beskriver stort sett kun resultater i nåtid ! – De virkelige skadevirkningene av medisin og vaksiner må observeres over tid »
  Det hadde /har han selvfølgelig rett i !

  Når man studerer hva disse falske vaksinene faktisk !!! er «sauset» sammen av er det nå faktisk slik at skadevirkningene vil oppstå over tid og grafer og statistikk presentert på nettet kan man faktisk glemme med mindre man kun lever i nåtid da – Men de fleste av oss vil muligens ønske å leve litt lenger eller ? 😉

  Muligens presentasjonen til Knut er litt upresis men den er ment for å advare og ikke minst oppfordre oss til å tenke selv, – noget som er ganske så fraværende hos majoriteten av det Norske folk for tiden !

  Svar
  • Langtidseffektene er viktig. Men som en studie over forandring i smitte og dødelighet i 135 land fra slutten av fjoråret viser: allerede nå er effekten av vaksiner negativ for de fleste land. Studien fant f eks en effekt på dødeligheten i storbritannia på +35% ifjor. Når alt telles opp til slutt blir nok resultatet mye verre, selv om det foregår febrilske forsøk på å skjule resultatene. Skottene har allerede stoppet med å fremlegge data, pga at de kan gi publikum et falskt bilde av hvor effektiv vaksinen er!!! https://www.docdroid.com/CToaD02/worldwide-bayesian-causal-impact-analysis-pdf#page=36

   Svar
   • Hei !
    Jeg vet at det allerede nå kan fremlegges faretruende konkrete bevis på skadeligheten av covid vaksinene og at det også forgår febrilske forsøk på å skjule resultater og sannheten i undersøkelser vedrørende dette !

    Problemet er imidlertid at såkalte fagkyndige innen FHI undertrykker problemet. De forteller en annen versjon av problemet og stempler de som faktisk både kan og forstår problemet som konspiratører mot Big Pharma og «Helsemyndighetene» !

    Derfor er det dessverre slik at når sannheten ikke lenger kan ignoreres at skadeomfanget kommer for dagen (som Rosa uttrykker det) – men da er det vel egentlig for sent ! Vi kan bare håpe at flere av oss tar til fornuften !

    Referer til Barbara Loe Fisher, president og medgründer av National Vaccine Information (USA) !
    Hun presser på for åpenhet rundt «vaksinen» ! – og som hun sier :
    «Disse ofrene for vaksineskade blir utelatt i kulden, og jeg kan forestille meg hvor opprørte de er»

 • De siste advarende prognosene om konsekvensene av Covid 19 «vaksinene» slår fast at 25% av de vaksinerte kommer til å dø innen 3 til 5 år, også om de kun har tatt den første ‘vaksinen’ med flere boostere inkludert. I høst lanseres den 4. sikre, effektive og trygge vaksinen mot den såkalt milde omikron varianten, av flere lands myndigheter, det også med nye boostere som må tas garantert i ettertid.

  Svar
  • Jeg leser din siste lange setning som ironi. Fletter dette inn for ordens skyld, idet så mange følger opp helsemyndighetenes invitasjon om nye omganger med såkalte «forbedrede» vaksiner.

   Svar
 • Covid vaksiner skader hele kroppen din og da selvfølgelig også ditt medfødte immunsystem !
  De som vil fortelle deg noe annet bedriver fryktporno, vår «helseminister», våre 2 siste regjeringer og media likeså !

  Den kampen de har ført og fremdeles fører mot alle som utfordrer den «offisielle sannheten» er faktisk en konspirasjon, hverken mer eller mindre og ikke omvendt. Problemene vi erfarer nesten hver dag er at ledende stillinger i alle samfunnslag nesten utelukkende tilhører psykopater og jeg vet at i de fleste tilfeller har jeg rett!

  Så mitt spørsmål i denne debatten er: – Kan ikke for en gangs skyld ansvarlige «helsemyndigheter» i Norge forholde seg til Sannheten og ikke pumpe oss full med løgner ?
  Det er ingen tvil lenger om at de høye nivåene av destruktive kjemikaliene som injiseres i nervesystemet, så vel som frie radikaler som genereres av disse falske injeksjonene vil spre seg gjennom nervesystemet og kan gjøre stor skade på både kropp og sjel !

  Norge i dag blir styrt som et Dukketeater og vi trenger en «stille» revolusjon for å gjenvinne respekt for oss selv og det samfunnet vi ønsker !

  Det Norge vi opplever i disse dager er neppe noe for folk flest, vedrørende hverken helsepolitikk, energipolitkk eller det meste annet !

  Svar
  • Begynnelsen av min artikkel var vel litt dårlig formulert.
   Dette med fryktporno er hva som har gjennomsyret samfunnet i over 2,5 år nå, og hva som gjelder alvorlighetsgraden av Covid-sykdommen hos barn er fakta at alvorlighetsgraden av denne faktisk er mindre alvorlig enn influensa for de fleste av disse aldersgruppene !

   God Helg

   Svar
 • Wasan Totland
  22 februar 2023 19:01

  Covid 19 har aldri vært isolert men er patentert artefistisk i 2009. Jeg mener å ha belegg for at det aldri ble sluppet ut noe virus. Jo mer intesivt de testet med den ubrukelige testen sin, jo mere virus fant de. Da anvendes testen politisk.

  Svar
 • Northern Light.
  23 februar 2023 16:54

  mRNA-vaksiner er i ferd med å bli brukt i kjøttindustrien.

  Av Hanne Nabintu Herland.
  Det kommer snart til å være en god grunn til enten å velge vegetarmat eller få kjøttet ditt fra lokale, pålitelige kilder: mRNA-vaksiner er i ferd med å bli implementert i kjøttproduksjonen. Storfe, kyllinger, griser og får vil bli gitt regelmessige mRNA-injeksjoner.

  Som vi har sett med mennesker, kan mRNA-injeksjoner sirkulere gjennom kroppen og havne i blod og organer. Få kroppen til å produsere giftige proteiner som kan forårsake toksiske effekter. Tette arterier og drepe eller skade med slag eller hjerteinfarkt. Endre kromosomer og forårsake permanente genetiske endringer i organismen.

  Sprøytestikk er ikke den eneste måten å få disse mRNA-stoffene inn i kroppen. De kan også svelges eller de kan komme inn gjennom hudkontakt, skriver journalist Mike Adams, Natural News. Bare å håndtere rått kjøtt med mRNA-vaksine, tilsvarer sannsynligvis risken med å bli utsatt for smitte ved hudkontakt med vaksinerte. Selv om magesyre sannsynligvis ødelegger mRNA-stoffer, er det absorpsjonen som foregår i munnen, under tungen, som er grunnen til at mange medisiner og kosttilskudd – inkludert CBD-oljer og sink – ofte absorberes best under tungen i stedet for å bli svelget.

  Dermed kan mRNA-vaksinerte animalske kjøttprodukter, hvis de ikke er kokt og gjennomstekt, utsette deg for smittefare av mRNA-produkter som kan absorberes i blodet, og sirkulerer gjennom kroppen. Disse kan inneholde proteiner som er fremmede for mennesker.

  Pfizer, Bayer og andre giganter kunngjør mRNA-vaksiner for buskap.
  Som Dr. Robert Malone avslørte i en nylig artikkel, begynte Big Pharma-gigantene å annonsere bruk av mRNA-vaksiner for dyr allerede i 2016. Et eksempel fra artikkelen: Bayer samarbeider med BioNTech for å utvikle mRNA-vaksiner og legemidler for dyrehelse.

  Det er klart at storfeindustrien er i ferd med å bruke mRNA-vaksiner, som sannsynligvis vil drepe et sjokkerende antall dyr, forårsake økende infertilitet, og forgifte kjøttforsyningen med mRNA-stoffer som piggproteiner. Dette kan sees på som en slags «utrydding av buskap»-agenda for å eliminere kjøtt, og tvinge folk til å spise melorm og gresshopper. Snart, hvis du spiser kjøtt, vil du spise bioteknologiske resultater av mRNA-masse-«vaksinering» av dyr.

  Hvis du spiser kjøtt, må du vite hvor det kommer fra.
  Fra nå av bør du velge å spise kjøtt som du vet hvor kommer fra. Hvis det kommer fra storskala storfekjøttproduksjon, er det nesten sikkert at det snart blir forgiftet med mRNA-bioteknologi. Det kan være mulig at koking/steking med høy varme kan ødelegge proteiner generert av mRNA-bioteknologi. Av denne grunn, unngå å spise rå/rosa biff. Vi vet ennå ikke sikkert hvordan man kan tilberede mat for å ødelegge piggproteinene, så vær forsiktig når du spiser kjøtt fra butikk-kjedene. Hvis du spiser kjøtt, finn lokale kjøttleverandører som unngår mRNA-injeksjoner på sine besetninger. Støtt lokalt jordbruk, og du vil ha en matforsyning med renere mat. Velg alltid dyr oppdrettet med økologisk fôr hvis mulig.

  Eller du kan spise melorm og «billeburgere» for å blidgjøre globalistene.
  Det virker åpenbart at globalistene prøver å både forgifte og ødelegge matforsyningen, og erstatte dyrekjøtt med larver, melorm, gresshopper og svarte soldatfluelarver. En StudyFinds org-artikkel fremhever en nylig studie på melorm, som hevder at disse tørkede larvene snart vil erstatte kylling i kyllingnuggets. Snart er dette hva folkemassene vil bli tilbudt som proteinkilde. I mellomtiden, uten tvil, vil globalistene nyte naturlige indrefileter og organiske salater i sine private jetfly, fordi de vet at ren mat gir et langt liv.

  Fra The Herland Report, publisert 23.02.2023. Skrevet av Hanne Nabintu Herland.
  Oversatt fra engelsk, linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: MRNA vaccines about to be implemented in meat industry: Opt for vegetarian food or get meat from local sources.

  Svar
 • Fy for h….har alle mista vettet!? Hvordan er dette mulig og innfisere maten vår med disse sataniske stoffer. Jeg melder meg ut av dette vannvittige «samfunnet». Begynner som jeger/fisker, og driter i matindustrien.

  Svar
 • Hva skal man si om dette da …? Hadde vært greit om vaksinestatus for de syke ble oppgitt. Jeg for min del tror at immunsystemet er kraftig svekket på grunn av «vaksina» Tror ikke det er mange idrettsfolk som ikke er vaksinerte … om noen i det hele tatt!

  https://www.abcnyheter.no/nyheter/sport/2024/03/14/195989258/sykdomseksplosjon-i-idrettsmiljoet-dette-kan-vaere-grunnen

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Israelsk rabbi:

Drep alle sammen!

Forrige innlegg

Det NORSKE forsvaret.

Hvilken fantasi.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.