POSTED IN Migrasjon og flyktninger, Tyskland

Skepsisen til innvandring øker i Tyskland.

Stadig flere tror at innvandrere vil overta landet.

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

Meir enn halvparten av alle tyskarar trur dei blir skifta ut i sitt eige land

Raw Egg Nationalist skriv på InfoWars:

Meir enn halvparten av alle tyskarar trur at dei blir skifta ut av innvandrarar i sitt eige land, og eit fleirtal vil at islamsk immigrasjon til landet skal ta slutt.

Innlegget er hentet fra Saksyndig.

Ifølgje ei ny spørjeundersøking gjort av mediegruppa Nius, sa 57% av dei spurde tyskarane at dei var «redde for at tyskarar vil hamne i mindretal i Tyskland». I kontrast til dette sa 37% at dei ikkje var redde for at dette skulle skje.

Nesten halvparten, 47%, sa at dei trudde tyskarar med vilje vart skifta ut med innvandrarar. Det tyske kontoret for beskyttelse av grunnlova klassifiserer denne trua, ofte referert til som «Den store utskiftinga», som ei «høgreekstremistisk» tru. 41% av respondentane var ueinige i dette.

Eit fleirtal sa seg òg einige i at «i visse område i småbyen eller landsbyen min, har eg kjensla av å ikkje lenger vere i Tyskland».

Betydelege fleirtal aksepterte at der skjer «rasisme mot kvite» i Tyskland, og at integreringa av innvandrarar har mislykkast.

Då spørjeundersøkinga såg på responsar på temaet immigrasjon, sa 52% at dei var ueinige med ytringa, «Tyskland burde generelt ikkje lenger ta imot flyktningar frå islamske land». Berre 34% uttrykte usemje med denne ytringa.

Spørjeundersøkinga er vidare bevis på at haldningane til vanlege tyskarar blir hardare når det gjeld immigrasjon. Nylege spørjeundersøkingar viste at anti-immigrasjonspartiet Alternative für Deutschland (AfD) no er det mest populære politiske partiet blant ungdommar i nasjonen, og det nest mest populære partiet i landet generelt. Der har kome krav frå politikarar og statstryggleikstenester om at partiet skal bli forbode.

Omsett av redaksjonen i Saksyndig.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

 • Northern Light.
  9 mai 2024 14:41

  Demografi bestemmer alt for en nasjon. Situasjonen i Tyskland er den samme i alle vestlige land. Når den etnisk opprinnelige befolkningen har en negativ fødselsvekst, og de fleste innvandrerne er fra MENA (midt-Østen og nord-Afrika)-land, har en positiv fødselsvekst, og hvor selv tredje generasjon ikke integreres, blir det åpenbart store problemer.

  Hvis ikke etnisk opprinnelige europeiske kvinner får minst to barn hver med en etnisk opprinnelig europeisk mann, blir ikke bare innfødte europeere i mindretall raskt, de blir også borte, og med det europeiske nasjoners identitet og kultur. Bare i Nederland er over 50 prosent av innbyggerne i de store byene innvandrere fra midt-Østen og Afrika, i Brussel 70 prosent ifølge Eva Vlaardingerbroek, advokat, rettfilosof og selv fra Nederland, som advarer sterkt mot utviklingen.

  Det er den etnisk opprinnelige befolkningen i Tyskland som står for skattegrunnlaget, mens de fleste av innvandrerne fra MENA-land går inn i parallellsamfunn, og binder opp store resurser i den passive økonomien. De fleste fra MENA-land er ufaglærte, og mange fra tredje generasjon forlater grunnskolen uten å kunne lese og skrive språket i vertslandet godt nok, enn si deres eget morsmål.

  Det har ingenting med skole- og utdanningssystemet å gjøre, for de fleste innvandrere fra andre deler i verden, som India og øst-Asia, nord- og sør-Amerika går rett inn i den produktive økonomien, og barna deres klarer utdanningsløpene til tekniske fag og administrasjon. De utgjør bare en liten del av innvandringen i Europa. Det er innvandrere fra MENA-land som foretrekkes selv etter 50 år med innvandring, og at de ikke integreres kunne observeres bare etter ett tiår. Kritikere ble da som nå drevet tilbake med rasismebeskyldninger.

  Det er for få innvandrere fra MENA-land som kan kvalifiseres til et europeisk arbeidsliv, de erstatter ikke den etnisk opprinnelige befolkningen i den produktive delen av økonomien, for eksempel når en ingeniør i infrastrukturen faller for aldersgrensen, erstattes han/hun ikke av noen fra Afrika, det bare unntaksvis. Likevel får de alt til livets opphold som bolig, som etnisk opprinnelige europeere må låne til i et Europa med overprisede boliger, som for det meste skyldes en spekulasjons-økonomi, men også at den store innvandringen fører til mangel på boliger. Det er landenes boligpolitikk, og de kjøper boliger til innvandrerne fra MENA-land.

  Til tross for at de får boliger og ytelser som ofte er høyere enn svake grupper fra vertbefolkningen, takker de for dette med en enorm kriminalitet, som får ordensmakten i de fleste europeiske land i knestående. De kan ikke beskytte landenes egen befolkning som betaler lønnen deres, og i flere europeiske land prioriterer politiet nå etterforskning av woke-kriminalitet, som at noen tiltaler en annen med feil pronomen, enn kriminalitet fra innvandrere fra MENA-land mot vertbefolkningene.

  Det er en innvandringspolitikk som bare kan ende med katastrofe for vertbefolkningene, påført dem av globalistenes politikere, for den ikke-integrerbare masseinnvandringen til Europa fra MENA-land er en globalistisk politikk. Det skyldes ikke uvitenhet eller dumhet fra politikerne, de utfører et oppdrag for den globale storkapitalen de tjener, som med landbrukspolitikken.

  At innvandringspolitikken fører til en snarlig ruin for europeiske land, vet investoren og billionæren George Soros meget godt. Han og hans organisasjoner står bak mye av masseinnvandringen. Han har organisert fergetrafikken over middelhavet med migranter fra Afrika, og migrant-ruter over land til Europa, og har finansiert utallige NGOer, stiftelser, påvirkningsgrupper i media, kampanjer for mer innvandring fra MENA-land, og kampanjer mot de som protesterer.

  I taler hos World Economic Forum i Davos har han oppfordret europeiske land å oppta tusenvis av milliarder euro, for å finansiere en innvandring fra MENA-land som han som investor utmerket godt vet ikke er bærekraftig. Det er heller ikke meningen, som globalist, er hans intensjon at Europas land skal bli så forgjeldet at statsgjelden ikke kan betales, så han og hans like blant annet kan ta over Europas industri og landressurser.

  Ved å bruke ikke-integrerbar masseinnvandring som våpen for å ødelegge Europa, og få europeiske land til å betale for det selv, kan de snart overta alle verdiene i boet Europa, en plan globalistene har hatt i mange tiår som nå er i ferd med å fullendes. Det er en økende bevissthet blant befolkningene om dette, men for lite for sent. Uten en positiv fødselsvekst hos de etnisk opprinnelige europeerne, kan ikke dette snus, spesielt ikke også når piggproteinet i mRNA-injeksjoenene kalt vaksiner for å folk til å ta dem, et annet angrep på verdens befolkning av globalistene, også skader ovarier.

  Globalistene kjører flere løp parallelt for sin agenda for verdensherredømme, masseinnvandring fra MENA-land og multikulturisme for å utviske europeiske nasjonalstater, nasjonal identitet og kultur, er ett av dem.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Israel taper nå i opinionen.

De under 40 ser brutaliteten direkte.

Forrige innlegg

Dette er en dårlig melding for Nato.

De nye russiske våpnene som endrer alt.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.