POSTED IN Coronavaksiner

Sjokkerende CDC-rapport:

Autoimmune hjertesykdommer øker kraftig etter covid-vaksinasjon.

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av The Expose.

En studie utført av US Centers for Disease Control (folkehelseinstituttet USA) og Food and Drug Administration (legemiddeltilsynet USA), har vist at risikoen for myokarditt etter covid-vaksinasjon er rundt 133 ganger større enn normalt i befolkningen. Dette betyr at covid-vaksinasjon øker risikoen med 13 200 %, for å få myokarditt, en autoimmun sykdom som forårsaker betennelse i hjertet.

Studien, utført av forskere fra U.S. Centers for Disease Control (CDC) og flere amerikanske universiteter og sykehus, undersøkte virkningen av av covid-vaksiner produsert av Pfizer og Moderna. Studiens forfattere brukte data hentet fra CDCs VAERS-innrapporteringssystem, som ble krysssjekket for å sikre at de overholdt CDCs definisjon av myokarditt. De bemerket også at siden VAERS-systemet er et passivt system, vil antallet rapporterte tilfeller sannsynligvis være en underestimering av antall tilfeller.

1626 tilfeller av myokarditt ble studert, og resultatene viste at Pfizer-vaksinen var mest assosiert med høyere risiko, med 105,9 tilfeller per million doser etter det andre vaksinen i aldersgruppen 16 til 17 år for menn, og 70,7 tilfeller per million doser etter den andre vaksinen i aldersgruppen 12 til 15 år for menn. Den mannlige aldersgruppen 18 til 24 år så også en betydelig høyere forekomst av myokarditt for både Pfizers og Modernas vaksiner, (henholdsvis 52,4 og 56,3 tilfeller per million).

Studien fant at mediantiden til symptomene viste seg var to dager, og at 82 prosent av tilfellene var hos menn, i samsvar med tidligere studier. Rundt 96 prosent av de syke ble innlagt på sykehus, og de fleste ble behandlet med ikke-steroide anti-inflammatoriske legemidler; 87 prosent av de innlagte hadde svake symptomer ved tidspunktet for utskrivning.

Myokarditt er en betennelse i hjertemuskelen

På tidspunktet for gjennomgangen at tallmaterialet var det to rapporter om dødsfall hos personer yngre enn 30 år, med potensiell myokarditt som fortsatt ble undersøkt, og ble ikke inkludert i antall tilfeller. Blant de rapporterte symptomene var: brystsmerter, trykk eller ubehag (89 %), kortpustethet (30 %), unormale EKG-resultater (72 %) og unormale hjerte-MR-funn (72 %).

Studiens forfattere bemerket at myokarditt etter vaksinasjon så ut til å bedre seg raskere enn i typiske virale tilfeller, men når vaksinasjon ikke lenger anses som en pålitelig måte på å unngå covid-smitte, er det imidlertid uklart om dette har noen relevans for fordel-ulempe-analysen av covid-vaksinasjon, spesielt med tanke på den lave risikoen for komplikasjoner for aldersgruppen som har størst risiko for hjerterelaterte komplikasjoner etter vaksinasjon, etter de har blitt smittet av koronavirus.

Med antallet studier som bekrefter en sammenheng mellom vaksinasjon og myokarditt, har CDC startet aktiv overvåking av ungdom og unge voksne, for å overvåke deres bedring etter hjerterelaterte hendelser etter vaksinasjon. Tallmateriale om langtidsvirkninger er imidlertid ennå ikke tilgjengelige. I mellomtiden anbefaler American Heart Association og American College of Cardiology at personer med myokarditt bør avstå fra konkurranseidrett i tre til seks måneder, og bare gjenoppta anstrengende trening etter at normal EKG og andre testresultater er oppnådd. I tillegg anbefaler de at ytterligere mRNA-vaksiner bør utsettes.

Avslutningsvis bemerker studiens forfattere at risikoen for myokarditt etter å ha fått mRNA-baserte covid-vaksiner var økt i flere aldersgrupper, og var høyest etter den andre vaksinasjonsdosen hos unge gutter og unge voksne menn, og at denne risikoen bør vurderes opp mot fordelene med covid-vaksinering.

Fra The Expose, publisert 10 februar 2024.
Oversatt fra engelsk. Linker og link til studie i orginalartikkelen. Oversatt av Northern Light.
Orginalartikkel: Shocking CDC Report: Autoimmune Heart Disease Risk Skyrockets Post-COVID Vaccination.

Forsidebilde: Wikipedia

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • «unge gutter og unge voksne menn», steriliser og avliv, send menn til døden i krig, lite nytt under solen. Kvinnene som slavinner, uten en mann til sitt forsvar.

  Svar
 • I følge hjertespesialist dr mc cullough kan det være nesten umulig å påvise «små» hjertebetennelser , feks etter vaksinasjon. Det kan oppstå små betennelser som ikke gir noe særlig ubehag og hvor ev svake symptomer går raskt over. Disse små betennelsene kan skape arrdannelser som ikke er mulig å se på vanlig undersøkelser, men som er nok til å skape hjerteproblemer i fremtiden.

  Svar
  • wasan Totland
   16 februar 2024 21:00

   Legen min sa at en D dimer test måtte foretas på sykehuset på grunn av kortest mulig tid mellom prøvetaking og analyse. Man kan tenke seg at svært små blodpropper i lungene er vanskelig å oppdage.

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Opprør i Trondheim

Klassekamp er noe AP-ledelsen ikke forstår.

Forrige innlegg

Hvis ikke USA stopper Israels planlagte Rafah-invasjon:

USAs forhold til Egypt kan bryte sammen.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.