POSTED IN Terrorisme, USA

Sjokk-terapi økonomen Jeffrey Sachs sier det alle ellers i verden skjønner:

USA stod bak en av verdenshistoriens største enkelt-terrorhandlinger.

14 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Sprengningen av gassrørene vil føre til at tusenvis mennesker fryser i hjel til vinteren.

Jeg vet det sitter langt inne hos svært mange i vesten (også i Norge) å innse realitetene bak sprengningen av North Stream-ledningene. For en slik erkjennelse vil velte hele forstillingen til mange om at vi (USA m/tilbehør) er de snille, mens Russland er de slemme.

Realitetene er likevel slik at en må være bra forstokket hvis en ikke innser at det er den mest sannsynlige forklaringen. Noen prøver å redde seg ved å spille dumme: «Det finnes ikke bevis så derfor vet vi det ikke». Men realiteten er likevel overveldende så det er bare et spørsmål om tid før det siger inn hos stadig flere. USA kanskje med hjelp fra noen andre (Polen?) stod med overveldende sannsynlighet bak sprengningen av gassledningene til Tyskland.

I resten av verden skjønner stort sett alle dette, ifølge Jeffrey Sachs. Og når erkjennelsen siger inn også i den norske befolkningen vil det bli stilt spørsmål og mange må justere sin forståelse av det som skjer i verden i dag.

I Tyskland og en del andre europeiske land vil en skjønne konsekvensene ganske snart. Og USA gjorde naturligvis dette fordi den bindingen som ville oppstå mellom Tyskland og Russland ville umuliggjøre opprustning og en større krig i Europa. Begge landene bli være gjensidig avhengig av hverandre av ulike grunner. Dette er Europas to sterkeste stater og denne forbindelsen ville sprenge Nato-alliansen i fillebiter.

Vi har her på derimot.no hevdet at dette har ligget i kortene i flere år og vi ser nå at vår analyse var korrekt. Vi har hele tiden ment at gassrørledningen var et viktig fredsprosjekt. For det militær-industrielle komplekset var dermed dette en dødelig trussel som måtte stoppes for enhver pris – noe de nå har gjort gjennom en av verdenshistoriens største terrorhandlinger.

Knut Lindtner
Redaktør

«Sjokk-terapi»-økonom  kommer med teori om Nord Stream.

Bloomberg-verter jobbet hardt for å motsi Jeffrey Sachs som kom  med alternative teorier om hvem som har skylden for eksplosjonene på Nord Stream.

Økonomen Jeffrey Sachs spekulerte på mandag om sabotasjen på Nord Stream-rørledningen kunne være USAs eller Polens verk.

Jeffrey Sachs - Wikipedia
Jeffrey Sachs

Dette til sorg for Bloomberg TV som raskt prøvde å skifte emne. 

Nå ble denne professoren ved Columbia University beryktet i Russland for å foreslå «sjokk-terapi»-reformer på 1990-tallet. Men han har også vært svært kritisk til Vestens behandling av konflikten i Ukraina de seneste månedene.

Han var invitert til Bloombergs Surveillance show på mandag. 

Sachs ble bedt om å kommentere Russland «som han kjente så godt» under president Bopris Jeltsin.

Men verten kuttet han tvert av etter at han sa at den nåværende konflikten «er på vei til å utvikle seg til en atomkrig», og at den slett ikke startet i februar 2022.

«Mesteparten av verden ser det ikke på den måten vi beskriver det på», sa Sachs til Bloombergs Tom Keene. 

Øyeblikkelig prøvde den andre programlederen Lisa Abramowicz å skifte emne til inflasjonen. I Europa.

Men Columbia University’s Jeffrey Sachs fortsatte: »Ødeleggelsen av Nord Stream-rørledningen vil jeg tippe er gjennomført av USA og Polen.

Først av alt er det direkte radarbevis på at militære helikoptre fra USA, som normalt er stasjonert i Gdansk, sirklet over området …»

«EU er nå inne i en kraftig økonomisk nedtur», sier Sachs. 

Kontinentet har «vært hardt truffet « en energi-mangel. Og den blir enda verre «når Nord Stream-rørledningen er blitt ødelagt. Jeg tipper at dette var en USA-operasjon, sammen med Polen», rakk han å si før Keene avbrøt han, og etterlyste bevis for den påstanden.

«Vel, først av alt så er det direkte radarbevis på at helikoptre fra USA, som normalt er stasjonert i Gdansk, sirklet over området.

Det har også tidligere i år kommet trusler fra USA, at man på en eller annen måte få slutt på Nord Stream.

Det kom også tydelige uttalelser fra USAs utenriksminister Antony Blinken sist fredag på en pressekonferanse.

Han sa at «dette er en fantastisk mulighet».

Beklager, jeg synes dette er merkelig snakk dersom du er bekymret for angrep på internasjonale strukturer av livsviktig betydning», svarte Sachs.

Vestlige medier sier at Russland blåste Nord Stream til værs. Men hvorfor skulle Moskva ødelegge rørledninger de har brukt milliarder av dollar på å bygge?

«Jeg vet at dette er imot vår fortelling om dette. Man får ikke lov til å si slike ting i Vesten. Men saken er at – over hele verden – når jeg hører folk snakke- så mener de USA gjorde det», legger han til.

Abramowicz  prøvde nok en gang ¨skifte tema. Hun sa at Bloomberg ikke kunne komme med «motforestillinger» til de han sa.

Men Sachs svarte uforferdet på det neste spørsmålet med å beskrive den nåværende situasjonen som «det farligste øyeblikket i historien siden Cuba-krisen» i 1962, da USA kom med beskyldninger mot både Russland og Kina, og uten at de løftet en finger på å dempe situasjonen.

Den nåværende direktøren for Center for Sustainable development ved New Yorks Columbia University, Sachs, ble beryktet blant russerne for sine «sjokk-terapi»-reformer i 1991 – 1993. 

Det  veltet overende hele den sovjetiske økonomien, og endte med å ødelegge livene til millioner av russere, samtidig som landets verdier ble overlatt til en håndfull oligarker.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

14 kommentarer. Leave new

 • Freeeedooom
  6 oktober 2022 8:56

  «Tar De livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, så tar De lykken fra ham med det samme»
  – Henrik Ibsen, Vildanden

  De mest hjernevaskede klarer ikke å ta innover seg at USA er ondskapen i verden, de blir rett og slett for vanskelig for sinnet deres å håndtere. Fornektelsen er hjernens måte å beskytte seg mot den ubehagelige virkeligheten, men dessverre så kan man ikke beskytte seg mot konsekvensene av å ignorere virkeligheten.

  «We can ignore the reality, but we cannot ignore the consequences of ignoring the reality.»
  – Ayn Rand

  Nordmenn er et av de mest hjernevaskede, naive folkeslag på kloden, og det er mange som nå i nær fremtid vil måtte ta et oppgjør med sin egen virkelighetsoppfatning.

  Svar
  • Sannhet før alt annet
   6 oktober 2022 10:38

   Du har så altfor rett, Freeeedooom. I en større undersøkelse gjort i 2011 rundt konformitet og lydighet havnet Norge på en sjetteplass, kun slått av et lite knippe asiatiske land. Hadde den samme undersøkelsen blitt gjennomført i dag, er det ikke utenkelig om vi ville oppnådd en pallplassering. Det er rett ut skremmende å oppleve den grad av naivitet, blindhet, døvhet og sløvsinn den norske befolkning er rammet av, der norske myndigheter står for orkestreringen av hele massepsykosen.
   Slik jeg klarer å lese situasjonen er ikke norske myndigheter ett hakk bedre enn sin lederku USA, når det kommer til løgn, korrupsjon og ondskap. Så får flokken kalle meg hva de vil. Sannheten vil før eller senere komme fram.

   Svar
   • Ja, helt riktig det; neddopet av « økonomisk framgang» i flere tiår. Trolig også de mest naive politikere i maktposisjoner i Vesten.
    Beredskap på område etter område er neglisjert. Stortinget har 3,5 mnd «ferie», i en tid hvor problemstillinger tårner seg opp. Kapitalismen styrer sinnene.

   • Hva får folk til å begå grusomme handlinger? Det var spørsmålet i Stanley Milgrams klassiske autoritetsstudie.

    Mener å ha lest at dette eksperimentet ble utført i Norge i 1961 – 1963 eller der omkring. Nyhetsspeilet.no har/hadde en artikkel om dette for noen år siden. Og ifølge konklusjonen i den artikkelen, var Norge best i klassen – der også

    Kan lese lit om dette eksperimentet her: psykologisk.no/2014/06/milgrams-autoritetsstudie/ Og Wikipedia her: no.wikipedia.org/wiki/Milgram-eksperimentet

   • Jan Davidsen
    8 oktober 2022 8:49

    Kanskje ikke så rart for stordelen av den norske befolkningen er foret med NRK og de største avisene. Alt annet må, etter deres syn, være propaganda.

   • Har møtt den argumentasjonen mange ganger… og eventuelt filmdokumentasjon, er ikke noe annet enn manipulerte bilder satt i system. Har opplevd at folk blir rett og slett forbanna fordi jeg mener man må stille kritiske spørsmål ved mye av informasjonen vi blir presentert. De nekter konsekvent å se en annen vei enn det msm sier de skal. Lover ikke bra dette…

  • USA mangler voksenopplæring i form av krig på eget territorium. I dag er krig noe Hollywood fremstiller og YouTube viser med sine patetiske «soldier coming home, suprice mom» ol. Så denne erfaringen er noe befolkningen i USA mangler og bør få kjenne på. En dag vil de gjøre det. Kanskje man da vil vurdere verdens annerledes.

   Svar
 • Torfinn Slettebø
  6 oktober 2022 11:57

  Støre-regjeringa vil auka militærbudsjettet med 10%. Nato og våpenfabrikantane kan vera nøgde. Dei har lukkast i å skremma folk til denne dumskapen. Toskne skattebetalarar let seg blakka for å betala for å gjera verda endå meir utrygg.

  Kva med eit alternativ til det evigvarande krigsropet? Kva med å føra siviliserte samtalar med Russland og samstundes byggja ned det norske angrepet? Mindre avskrekking og meir nedroing vil i tillegg vera ei velsigning for natur og miljø. Men i gjeldande i norske angrepsplanar er tanken omsnudd: Meir avskrekking og ressursøyding, mindre nedroing.

  Takk til Lindtner for framifrå innleiing. Sjølvsagt er det Vesten med USA i spissen som har sabotert ved Bornholm.

  Smak elles på denne:
  «USA vil ikke stanse russisk oljeeksport, men heller gjøre den mindre lønnsom. Amerikanke myndigheter har utredet en makspris på russisk olje som alle kunder vil bli pålagt å holde seg innenfor, og har fått EU til å gjøre det same» (BT 6.10.2022)

  Slik snakkar ein verdsdiktator. Iran har eit poeng når dei kallar USA Den store Satan. Me kjem til å få svi stadig hardare for at me blindt og tankelaust lyder verdsdiktatoren.

  Stortinget imponerte ikkje i dag heller. Representantane såg ut til å vera programmerte til å opplysa om at det er krig i Europa.

  Svar
  • Den «Store Satan» er en politisk pitbull i kort lenke under kontroll av den «Lille Satan». De rotløse kosmopolitter, som Josef Stalin kalte dem, er satanistiske krefter som har ranet definisjonsretten til genocide, rasisme, antisemittisme, humanisme, rasisme etc. Som eiere av denne retten tillates de terrorisere verden med kriger, pandemier, hungersnød. Mye tyder derfor på at både den «store» og den «lilles» innflytelse bør demonteres samtidig for at verdenssamfunnet skal komme i en slags balanse.

   Svar
   • Ja, det er nettopp sånn. Satanistene må bekjempes og nedkjempes dersom vi ikke alle skal bli palestinere – døde og slavebundne palestinere.

    God artikkel av red. Knut Lindtner, og kode kommentarer fra dere foran meg.

 • Redaktør Lindtner skriv presist at gassrørledningane er eit fredsprosjekt.
  Eit enormt fredsprosjekt.
  Eit viktig europeisk fredsprosjekt.
  Samhandel er fredsprosjekt.

  Udåden er gjort i fullt dagslys, overvåka av både Danmark og Sverige.
  Spørsmålet er om Norge også har ein finger med i spelet, ikkje berre USA, UK og Polen.

  Svar
 • «det farligste øyeblikket i historien siden Cuba-krisen i 1962» . . .

  Full Speech of Putin on 30-09-2022 – English subtitles:
  https://www.youtube.com/watch?v=HNtlL2YMNmo

  In all my 68 years on this planet, I have never heard a deeper statement of reality than what was delivered in this speech, a speech that will go down in history as one of, if not the most pivotal speech delivered by any national leader! . . .

  Every person on the planet should listen carefully and realize the implications of Putin’s words!

  As a citizen of Norway, listening to this absolutely monumental speech by Russian leader Vladimir Putin on behalf of all of Russia, there was no way to stop the tears streaming down my face, firstly, because of the odd feeling that a mental burden was being lifted from my shoulders in absorbing the chronologically and logical facts presented, secondly, and more importantly – the overwhelming disappointment and genuine anger directed at Western political leaders and establishments, mainly at the US and similar Anglo-Americans, but no less towards the European quisling vassals of the US, and last but not least [I’m sad to say], my home country – Norway, it’s utter quisling, self-serving and suservient political/military establishment, and it’s thoroughly manipulated and willfully misled citizenry – ALL representing critically essential parts of the problem! . . . .

  Svar
 • Saboteringen av Nord Stream passer elegant inn i mønsteret til USAs bidrag til siviliasjonen. Likeså mainpulering av MSM som nå nærmer seg hysterisk morsomt og ensidig. Men heller ikke det er noe nytt.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

En PR-kamp om opinionen:

Det dreier seg ikke om sannheten, men hva folk tror er sant.

Forrige innlegg

Ny smell for EU/USA:

OPEC kutter i oljeproduksjonen.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.