POSTED IN Ideologi, Israel

Er det selve ideologien som er problemet?

Sionist-jøder og ledere i Staten «Israel» har likhetspunkter med nazister.

10 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Trond Ali Linstad

Sionistiske jøder som støtter Staten Israel – og «Israel» selv: Engasjert i massakre og folkemord på palestinere – og har likhetspunkter med nazister.

Sionistiske jøder som i sin tid opprettet Staten Israel, drev omfattende massakre på palestinere for å drive dem bort fra Palestina – som «etnisk rensing»; slik den israelske statens ledere og støttespillere bifaller tilsvarende i Gaza nå.

Den verdenskjente historiker Arnold Toynbee har tillater seg å peke på likhetspunkter mellom de tidlige sionist-jøder som opprettet Staten Israel hjulpet av massakre – fulgt opp av Staten Israel i Gaza – og massakre som metode brukt av Tysklands nazister.

Han viser til et klart skille; det er viktig. Men trekker også en parallell. Toynbee skriver:

«Jødene visste i 1948 av personlige erfaringer hva de gjorde, og det var deres største tragedie at lærdom gitt dem fra møtet med Nazi-Tysklands gentiler, ikke skulle være å sky, men kopiere noen av de onde handlinger som nazistene hadde begått mot jøder.»

Toynbee gir denne presisering: «Det kaldblodige systematiske ‘genocid’ av flere millioner mennesker i utrydningsleire, og som hadde vært det verste av nazistenes forbrytelse mot jødene, hadde på ingen måte noen parallell i jødenes mishandling av palestinske arabere.» Han trekker likevel en sammenlikning:

«De onde gjerninger begått av sionistiske jøder mot de palestinske arabere som kan sammenliknes med forbrytelser begått mot jøder av nazistene, var massakren av menn, kvinner og barn i Deir Yassin, 9. april 1948 som forårsaket flukten av den arabiske befolkningen, i stort antall, fra områder innen rekkevidde av de jødiske væpnete styrkene, og den etterfølgende bevisste fordriving av den arabiske befolkningen fra distrikt erobret av de jødiske væpnete styrkene.» (Arnold J. Toynbee: «A Study of History». Bind 8. Oxford University Press. 1954.)

Likhetspunkter i handling mellom datidens nazister i Tyskland mot jøder, og sionistiske jøder i Staten «Israel» mot palestinere; tidligere og nå – med likhetspunkter også i tenkning? Den ene gruppen sett ned på, mindre verd, og den andre eksklusiv og utvalgt? Rasisme i bunnen? Sionisme tilsier det.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

10 kommentarer. Leave new

 • Berøringsangsten for å bli stemplet som antisemitt har ført til at «folk» ikke påpeker det helt i øyenfalle som i Keiserens ny klær. At keiseren er naken. Det er godt å oppleve at det blir flere og flere som som ser at den rasistiske sionist ledelsen i Israel har klare fasiske trekk.

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  9 desember 2023 10:28

  Noreg har gjeve 14 milliardar til hjelp for Palestina sidan 1993. Noko er forsvunne i korrupsjon. Noko er brukt til oppbyggjing.
  Vår viktigaste allierte, USA, leverer no bombene som skal til for å drepa palestinarar og smadra alt som er bygt opp.

  Minister Barth Eide bjeffar mot USA, men kjem Noreg til å handla annleis heretter?

  Er det ikkje snart på tide å frigjera oss frå åket under verdas verste terror-stat og pengeutpressar?

  Lars Birkelund har to framifrå artiklar på Steigan.no i dag. Effektiv motgift mot Nato-sprøytet.

  Svar
 • Jo, akkuratt som de alle fleste norske er mentalt nazi bastarder.

  Svar
 • Når utgangspunktet er som galest….:

  » «Det kaldblodige systematiske ‘genocid’ av flere millioner mennesker i utrydningsleire, og som hadde vært det verste av nazistenes forbrytelse mot jødene»

  ‘ Våren 1939 så Hitlers siste forsøk på å løse problemene med de tyske jødene på en sivilisert måte. Han sendte Hjalmar Schacht, president i Reichsbank og arkitekten av den tyske utvinning, til England i den hensikt å forhandle fram et stort lån som ville gjøre Tyskland til å la de resterende 250.000 jøder utvandre med sine eiendeler og nødvendige økonomiske midler for å sikre nødvendige innvandring og visum.Guvernøren i Bank of England, Montagu Norman, sammen med mange medlemmer av parlamentet, var positiv til denne ordningen, men det ble umiddelbart torpedert av Chaim Weitzmann og krigshisserne rundt Churchill, som hadde blitt en trofast tjener for den jødiske bank hierarki etter at de hadde reddet ham fra konkurs fra tapet av sine formuer i ulykken i 1929. I tidligere tider hadde han vært en frittalende anti-jøde. ‘

  Nå er det vel britenes boerkrigsleire som er den eneste utryddingsleiren som har (kjent) eksistert, men tonet ned.
  Jødene (og kommunistene) ble satt i interneringsleire til krigens slutt, grunnet deres motarbeidelse av produksjon og velferdsoppbygging. Og politisk destabilisering i Tyskland gjennom deres verdensomspennende nettverk, globalisme. Der nasjonalstater og selvstyring ikke hadde noen plass.
  Jødene hadde stort sett kontroll med bankvesen og media i Tyskland før 1933. Da de erklærte verdensomspennende økonomisk krig mot Tyskland, og hindre nasjonens handel for å knuse Tysklands velferdsoppbygging.

  Altså (nesten, men ikke så omfattende) som i Norge etter 1945.:

  ‘All nazistisk litteratur skulle avleveres. Aktive nazister skulle fjernes fra offentlig stillinger – og alle viktige private stillinger. ‘
  http://www.adressa.no/pluss/magasin/2016/03/17/Troppsvarme-12292388.ece

  Tidligere NS-medlemmer og deres familier ble jo også fratatt stemmerett og offentlige pensjoner fra 1945- 65 .

  Fra ‘utryddings’- leirene i Tyskland:

  ‘ Röda Korsets rapport är av värde då den klargör på vilka legala grunder judar greps och internerades i koncentrationsläger, det var som fientliga utlänningar. I USA internerades t.ex. alla japaner under andra världskriget, men även tyskar, italienare och amerikanska medborgare som var emot kriget och kunde utgöra en fara. I Storbritannien och Australien samma sak. Fria Sidor vill påminna om att det var den internationella Judenheten som förklarade Tyskland krig 1933 och att många judar arbetade emot Tyskland och kunde därför, på goda grunder, ses som en intern fiende. Många judar ansågs inte utgöra en fara för Tyskland. De kunde leva relativt fritt i samhället, vilket vi kommer se nedan.
  Fordi? Jo, fordi de var godt organisert med bedre standard enn noen tidligere konsentrasjonsleir i historien ( England sine, USA sine for alle japanere i USA fra 1942, og også i forhold de alliertes konsentrasjonsleirer.’
  friasidor.is/roda-korsets-rapport-fran-1948-man-vill-dolja-for-oss/

  Men Holocaust/brennoffer-myten ( en gammel jødisk myte som ble hentet fram) har jo vært forbudt å diskutere i de fleste land i 80 år.
  – Mens konstruerte løgner er blitt spredt fritt. – Hvorfor? – Og hvem sitter med kontroll over det meste av media i vesten?

  Svar
 • Derimot har denne uken avslørt at det er sionistene som er problemet, også kalt Azkenazier og Khazarer – også omtalt i Derimot. Judaistene er det som er igjen av semitter i Israel, mens palestinerne har høyere andel av semitt-DNA enn denne «13. stamme», som ikke er jøder i det hele tatt.
  Når Nethanyahu har sagt at alle som vil bosette seg i Israel er jøder, er det grunn til å tro at han er sionist og khazar. Når vi nå ser at USA går imot en FM-resulusjon om å stoppe å drepe sivile, er det grunn til å tro at B-administrasjonen også styres av khazar-jøder.
  Så takk til Derimot, som eneste norske medium, har ryggrad til å ta opp disse sammenhengene. Vi ser nå i stadig flere alternative media at sannheten kommer frem på stadig flere områder, da løgnene om injeksjoenene, klimabløffen, Biden-familien, EU, WHO, WEF, Agenda 2030 og hva de såkalte agenturene holder på med. kommer opp til overflaten. Det er håp for verden, og det er håp om at stadig flere media går mot dypstatens narrativer – eller rettere sagt løgner .
  Som det sies i alternative media «Nothing can stop what’s coming»

  Svar
 • «…men kopiere noen av de onde handlinger som nazistene hadde begått mot jøder.»»

  Hvorfor ikke sammenlikne med vestmaktenes allierte Sovjetunionen og GULAG-leirene istedet?
  Og :
  ‘På et tidspunkt i samtalen vår bemerket Churchill at Stalin hadde en stor fordel; han kunne skyte de som ikke delte hans oppfatninger, og at han allerede hadde brukt mye ammunisjon på dette… ‘
  «Vi stoler på England» , 1960. ( Francois Kersaudy )

  ‘Samanlikna med ‘regjeringa til arbeidarane og bøndene’, var tyskarane rett og slett dilettantar når det kom til kunsten å plyndre landsbygda.
  – Mange kjelder som vart intervjua etter krigen, fortel også at dei materielt sett hadde det betre under den tyske okkupasjonen enn i åra etter at tyskarane var jaga på retrett… ‘
  forskning.no/andre-verdenskrig-historie-partner/mange-russarar-hapa-hitler-skulle-fri-dei-fra-stalin/1271474

  Svar
 • En uhyggelig artikkel. Det må være forfatterens synspunkt at jødene skulle la seg drepe og la araberne fullføre hva nazistene ikke hadde klart tidligere på 40-tallet – å totalt utrydde jødene. Deir Yassin og dagens Gaza har noe felles: De er svar på vold og krig fra arabisk side.
  Til opplysning måtte flere jøder flykte fra arabiske land enn arabere som valgte å dra fra Israel. Araberne som valgte å bli i Israel nyter i dag høyere levestandard enn i nabolandene og de har ingen planer om å fly fra Israel.
  La ikke jødehat ødelegge dere!

  Svar
  • Jeg ser jeg har ikke uttrykt meg tydelig nok. Det er «ikke»-jødene, dvs sionistene som er problemet, de som kom fra Khazaria – omtalt i Derimot denne uken. Deres forfedre- og mødre har aldri tidligere bodd i Palestina . Judaistene, som representerer de 12 opprinnelige stammene, er historisk sett like skadelidende som dagens palestinere.
   Det Midt-Østen trenger er at sionistene blir tatt hånd om, slik at de ekte jødene, palestinere og arabere kan bo side om side, i fred og fordragelighet. En forutsetning for dette, er nettopp å skille mellom sionister og judaister, slik at de opprinnelige jødiske stammene ikke blir hatet for det sionistene gjør, som f.eks det Nethanyahu og de øvrige sionistene, Hamas og Biden-administrasjonen holder på med nå. De vi i som sitter på sidelinjen kan gjøre, er å be/meditere/manifestere for fred i verden og fred mellom alle etniske grupper – som alle er en del av denne planetens store familie

   Svar
   • deafdumbblind
    9 desember 2023 18:20

    Ja…La oss meditere…..» Happiness is being»……John Mc Loughlin.

  • Nei, Nora. Vi må passe oss.
   La ikke jødenes hat ødelegge palestinere eller oss:

   ‘I august 1945 ( etter at 2.verdenskrig var avgjort) slapp USA to komplette krematorieovner oppfunnet av jøder over Hiroshima og Nagasaki. 155 000 mennesker ble omgående levende stekt. ‘

   ‘ I en lekket epost skrev USAs tidligere utenriksminister Colin Powell at Israel har 200 kjernefysiske våpen.
   «Iranerne kan ikke bruke én om de endelig lager en. Gutta i Teheran vet at Israel har 200, alle rettet mot Teheran, og vi har tusener», står det i eposten’.
   dagen.no/Nyheter/midt%C3%B8sten/Powell-i-lekket-epost-%E2%80%93-Israel-har-200-atomv%C3%A5pen-387718

   ‘ Vår rase er Mesterens rase. Vi er guddommelige guder på denne planeten. Vi er like forskjellige fra de underordnede rasene som de er fra insekter. Faktisk, i forhold til vår rase, er andre raser dyr, i beste fall kuer.
   Andre raser bør anses som menneskelig ekskrementer. Vår skjebne er å herske over de underordnede rasene. Vårt jordiske rike vil bli styrt av vår leder med et våpen av jern.
   Massene vil slikke våre føtter og tjene oss som våre slaver.’
   (Menachem Begin – Israeli Prime Minister 1977-1983)

   Begin hadde vært involvert i terrorhandlinger i Palestina på 1940-tallet som leder av Irgun. Han hadde organisert bombingen av King David Hotel i 1946 og massakren på hele landsbyen Deir Yassin i 1948. Menachem Begin er den mest beryktede terroristen i israelsk historie og grunnleggeren av det politiske partiet som styrer Israel i dag, Likud.

   ‘ Sivile palestinere i de okkuperte palestinske områdene utsettes for trusler mot liv og helse som følge av konflikt-relatert vold, og fra politikk og praksis relatert til Israels okkupasjon, inkludert vold fra bosettere, slår OCHA fast.
   Nærmere 450.000 israelske bosettere bodde ifølge tall fra israelske myndigheter i bosetninger på Vestbredden ved utgangen av 2018, en økning på 3 prosent fra året før. Rundt 200.000 israelere bor i tillegg i okkuperte Øst-Jerusalem.
   De israelske bosetningene er opprettet i strid med den fjerde Genèvekonvensjonen, der det i artikkel 49 heter «Okkupantmakten skal ikke deportere eller forflytte deler av sin egen sivilbefolkning til territoriene som okkuperes». ‘
   aftenposten.no/verden/i/0EaWWE/Israelske-bosettere-angriper-stadig-oftere-palestinere

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Steve Kirsh taler for britiske parlamentarikere om vaksineavsløringene på New Zeeland:

Befolkningen skal ikke få vite hva offentlige data forteller om vaksinene.

Forrige innlegg

Selg aksjene i Raytheon!

Russland har ødelagt USAs militære troverdighet.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.