POSTED IN Ideologi, Jøder

Sionisme og falske narrativ:

Israel – Der svart er hvitt og hvitt er svart.

9 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Northern Light

Sionisme er det politiske grunnlaget for staten Israel. Antisemittisme er kritikk, motstand og hat mot jødene som etnisk gruppe. Sionister og apologeter for jødene hevder at antisionisme er antisemittisme i forkledning. Det for å stoppe all kritikk av alle uhyrlighetene Israel har gjort mot palestinerne siden staten Israel ble opprettet.

Staten Israel ble opprettet med politisk list, fullstendig urettferdig mot palestinerne som bodde og hadde utviklet et organisert sivilisert landbrukssamfunn i området gjennom årtusener, og har den historiske, etiske og moralske rett til landet. Siden staten Israel ble opprettet på et kriminelt grunnlag og begynte okkupasjonen, har Israel drevet en fordrivelseskrig mot palestinerne i 75 år. En fordrivelseskrig med jevnlige massakrer, fullstendig ødeleggelse av landsbyer, og en vedvarende terror som har kulminert i dagens krigshandlinger, som bare er en intensivering av et folkemord på palestinerne som egentlig begynte i 1948 med den første Nakba.

Representanter for staten Israel har ingen rett til å vise til Bibelsitater for å begrunne sitt folkemord av palestinerne. Satanisme er å snu alt på hodet, spesielt det som står i Bibelen. Det som jøder bosatt i Israel gjør mot palestinerne, med hjelp av jøder og 2.0 jødene, Askenasikhazarene, i Washington DC og i vestlige land, er det motsatte av det som står i Bibelen.

Det er også deres globalisme og nyliberale markedsøkonomi, åger, bruk av gjeld som våpen for å erobre nasjoners landressurser, militære- og sanksjonskriger, kjemisk krigføring med Big Pharma og Big Food, ødeleggelsen av kjernefamilien, spekulasjons-økonomi og spekulasjon i basisvarer som mat, drikkevann, energi og bolig blant annet. Dette er våpnene i krigen deres mot resten av menneskeheten, som påfører store deler av verdens befolkning en elendighet som tar hundretusener av liv hver dag.

Jødene har ingen rett til å kalle seg Guds utvalgte folk, spesielt ikke etter monstrøsitetene, uhyrlighetene og perversitetene mot palestinerne. Som sagt, satanisme er å snu alt som står i Bibelen på hodet, det en kan forvente at Guds motstander vil gjøre. Fra et ekte kristent ståsted, oppfører jødene seg heller som de er utvalgt av Gods motstander. Ikke bare i Palestina, men også i resten av verden. Da er de ikke fra Abrahams ætt, hvis forskjellige folk fikk tildelt hver sin nasjon. Som det står i Bibelen, hvert folk sin nasjon. Da er ikke herfra, da er de er av Lucifers ætt, og måtte få tilranet seg en nasjon på Jorden med politisk list.

Hvis det er et utvalgt folk, må det være kristne palestinere. Kristne i Gaza har blitt spesielt målrettet av israelske styrker, de bommer aldri på kristne kirker og sykehus, her bruker de presisjonsstyrte bomber, mens resten blir bombet med ikke-styrte bomber. Som til og med CNN rapporterte, israelske skarpskyttere skjøt en kristen mor og hennes datter mens de søkte tilflukt i en kirke.

Det er ikke første gang det skjer uhyrligheter gjennom tidene, blant mange eksempler; folkemordet på 65 millioner ortodoks kristne russere av Bolshevikene, som Alekander Solzjenitsyn sa ikke var herfra, første og andre verdenskrig, Vietnam og Kambodsja. Og Guds motstanders folk har vært sentrale i tilretteleggingen for dem alle. Det er en av deres spesialiteter å få personer, folk og nasjoner til å gå til krig mot hverandre, finansiere krigene på begge sider, og finansiere gjenoppbyggingen etter krigene.

Mange har advart mot dommedag igjennom århundrene, men de som nå spår at det er nært forestående, har aldri hatt flere holdepunkter for å si det som i dag. Som det står i skriftene, det er i endetiden at at Lucifers ætt vil vise sitt sanne ansikt, som de nå gjør i folkemordet av palestinerne. Det har skjedd mange ganger før i historien, men nå får vi det vist i sanntid i direktesendinger med mobiltelefoner fra krigsskueplassene, og de indoktrinerte fortellingene om et stakkars forfulgt folk faller. Det er de som driver krig mot resten av menneskeheten og skaperverket.

Forsidebilde: Lexica.art

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

9 kommentarer. Leave new

 • Jeg tror det vestlige folkeflertallet flest bryr seg null om verken Palestina eller Israel. Som naboen sa. La de krige der nede. Lås døra til Midt-Østen og kast nøkkelen.

  Svar
  • Kunne døra til Midtøsten låses så fredens religion og de utvalgte kunne slakte hverandre ned i velkjent stil og uforstyrret der, i Jahves og Allahs navn, så høres det bekvemt ut, men det sprer seg dessverre, slik også nye landsmenn i deres ghettoer dreper hverandre i klankriger, men de stopper ikke sin mentalitet der; de drar hele verdens folk med ned. Tradisjonelt kristne nasjoner heier på det ene eller andre laget og holder showet gående. Eller gir blaffen. Forståelig. Mer enn nok å ta fatt i i eget land, for de som orker og har tid, eventuelt overlate alt til støre eller solberg, og dermed velge mellom pest eller kolera.
   Jag opp religionskrig, det er flott, ifølge Albert Pike gir det sionistene full kontroll: Full kontroll er psykopaters drøm. Sionismen er psykopatisk. Nå er antisemittisme og anti-sionisme blitt synonymer, vedtatt ved lov, straffbart å kritisere. Enhver med en logisk hjernehalvdel som funker ser da at sionismen er psykopatisk.

   Svar
 • Bibelsitatene er helt prima, spør du meg, for der avsløres Jahve som deres elohim, en av mange elohim, og slettes ikke en gud. Det gjør banen klar for å sette jødenes gamle testamente i sitt rette lys. Fullt av bevisste feil-oversettelser. At en kan finne noen opplyste profeter i boka deres er sikkert tilfelle, men at deres Jahve ikke er en gud, men noe annet, en elohim, hva nå det er for noe jordisk eller utenomjordisk, en tyrannisk og ondsinnet herre, det kan de som mestrer språkene boka ble skrevet av vise. Guds utvalgte er de ikke, men Jahves slaver, i landet han fikk tildelt og med folket der med på kjøpet; de som skal gjøre som han sier, f.eks.: «knus Amalek, ødelegg alt de har, drep menn, kvinner og barn». Gud er god, gud er kjærlighet, har jeg hørt; Jahve er noe helt annet, en skapelse med dårligere trekk enn de menneskelige. Israel lærer opp sine små barn til å synge frydefullt om å jevne Gaza med jorden, tomtene er allerede lagt ut for salg for Jahves folk som vil ha en eiendom med strandlinje.

  Svar
  • Abrahamsreligionene må gjerne gå til grunne eller eventuelt revideres grundig med presise oversettelser. Da kan vi velge om vi tror det er noe gudelig å finne der mikset inn sammen med ugudeligheter. Som elohim Jahve. Mange har vendt ryggen til bibelens gud; det betyr ikke nødvendigvis at man er ateist, ikke at man forkaster det guddommelige som gjennomstrømmer alt, men at man ikke kjøper bibelen som guds ord. Det gamle testamente kan jødene beholde, og det nye testamente?; ville Jesus godkjent det? Opp til hver enkelt å tro hva de vil. De gnostiske tekstene ble fjernet. De egnet seg ikke til å undertrykke folket, religionenes hovedoppgave.

   Svar
  • Bibelens gudsnavn finnes i original kun på paleo-hebraisk. Dette språket har kun konsonanter fordi jødene via overlevering visste hvilke vokaler som skulle innlemmes mellom de skriftlige konsonantene JHVH. Ergo vet vi ikke om gudsnavnet skal uttales JaHVeH eller JeHoVaH.

   Velger man Jahveh må man imidlertid også benytte bokstaven A i alle de hebraiske navnene der prefikset/forstavelsen bygger nettopp på gudsnavnet. Sier du JAhveh, må du følgelig også være konsekvent å si JAhoshua/JAsus ( Betyr JAhveh er frelse), JAremiah, JAsajah etc. Skal du si JEsus/JEhoshua/JEremia/JEsaja etc. er det også korrekt å kalle gud JEhovah. Enten eller.

   Svar
 • Det kollektive vansinn er et faktum.
  «De styrter et hel fly for å myrde en person!
  De organiserer masseskyting for å ta fra oss rettigheter!
  De senker et helt passajerskip med tusenvis av passasjerer for å myrde 10 «brysomme» personer!
  De brenner ned «en paradisøy» så de kan eie den selv!
  De sprenger bygninger for å skjule tyveri av billioner!
  De starter kriger for å bli rikere!
  De gjør milliarder av mennesker syke for å få kontroll!
  De rigger valg, lurer ledere og kompromiterer dem for å beholde makten!
  De konstruerer rettsaker mot «farlige» motstandere for å skjule sine egne forbrytelser!»
  Jeg velger å beholde troen på det gode i menneskene! Jeg gir ikke opp!

  Svar
 • Gunnar Saunes
  27 desember 2023 17:28

  NL har hatt mange kloke innlegg feks når det gjeld «covidvaksina», men når det kjem til Israel og jødar kortsluttar han. Kven har rett til landet mellom elva og havet? Her kjem svaret:
  Folkeretten som kom til etter 1.Verdskrigen med først fredsforhandlingar i Paris i 1919, deretter vedtaka i San Remo i 1920 og til slutt Folkeforbundet si godkjenning i 1922,gav landet til jødane.. Det som er heilt klårt er at Mandatat for Palestina , som britane fekk ansvaret for, stod i ei særstilling: det hadde eitt hovudmål: å reetablere ein nasjon for det jødiske folket. Det er i ettertid vorte hevda at ut frå artikkel 22 i Versailles-traktaten, så skulle også arabarane få sjølvråderett her. Dette vert tilbakevist av m.a. folkerettsekspert Jacques Gauthier fordi vedtaka i San Remo og Folkeforbundet si stadfesting 24.7.22, eintydig viser at det jødiske folket skulle ha nasjonale rettar, arabarane som budde der skulle ha sivile rettar. Ei anna sak er at Churcill si kvitbok frå 1922 freista undergrave føremålet med mandatet: ein sjølvstendig jødisk stat. Boka samt Kairokonferansen i 1921 førte så til at (trans)Jordan vart skilt ut frå det som opphavleg skulle bli den nye nasjonale heimen til jødane. Å gje bort 78% av området var ei ulovleg handling av britane idet artikkel 5 i mandatet forbyr dette. Kor som er: med dette ulovlege vedtaket har palestinaarabarane alt fått sin stat (Jordan).
  Delingsplanen, Resolusjon 181 i GF 29.11.47 (ikkje bindande) gjekk som kjent ut på å dele restpalestina (1/4-part av det opprinnelege området som var tiltenkt jødane) i ein jødisk og ein arabisk stat. Dette vart under tvil godteke av jødane , ikkje av arabarane(statane). Dei gjekk i staden til åtak då jødane erklærte sin eigen , jødiske stat i 1948. Toget for dette vedtaket har mao gått. Eit anna poeng er at Artikkel 80 i FN-pakta gjorde resolusjon 181 ulovleg.
  Kva så med den sokalla Vestbreidda og dei» ulovlege» busetnadane der». Først: dette området vart okkupert ulovleg av Jordan under krigen i 1948, fram til 1967. For det andre: kva seier Stephen Schwebel , tidl. leiar for Den internasjonale domstolen i Haag og jusprofessor ved Harvard, mao ein folkerettsekspert, om dette?
  Han skil mellom å ta område som angripar og når det vert gjort i forsvar.
  1.Ein stat som vert angripen, kan erobre og okkupere lovleg område når det er naudsynt for eige forsvar.
  2. Før ei evt. tilbaketrekking har den angrepne part krav på sikringsgarantiar for at området ikkje enno ein gong vert brukt som utgangspunkt for nye åtak.
  3. Når den tidlegare/tapande part(her Jordan) har teke området (Judea/Samaria(vestbreidda) ulovleg, vil den staten (Israel) som deretter tilegnar seg området ved lovleg sjølvforsvar, ha større rett på området (enn angriparen,Jordan) .
  Sidan 1967 har så Israel administrert Judea og Samaria i påvente av fredsforhandlingar med Jordan som no har fråskreve seg retten til området.(1988)
  Ikkje berre Schwebel, men andre leiande folkerettsjuristar meiner at Israel var i si fulle rett til å ta kontroll over Judea, Samaria og Gaza – og at områda ikkje vart okkuperte i Genevkonvensjonen si betydning -(altså at Judea og Samaria var godkjent av verdssamfunnet til å vere ein del av Jordan – det var områda ikkje) -og som derfor ikkje kan gjerast gjeldande her. Dette fordi bestemmelsane der har som formål å sikre reetablering av retten til den tidlegare suverene part – som i dette tilfelle ikkje eksisterte.(dvs der var ingen sjølvstendig stat i Judea/Samaria/Gaza).
  Sjølv om Israel hadde vore ein okkupant ,ville framleis jødiske busettingar der vere lovleg etter folkeretten.
  Artikkel 49 § 6 i den Fjerde Genevkonvensjon forbyr ei okkupasjonsmakt å deportere eller overføre delar av si sivilbefolkning til dei okkuperte territoriar. Han forbyr ikkje sivile å handle på eiga hand, kjøpe seg land i okkuperte område og busette seg mellom den eksisterande befolkninga der. I tillegg kan okkupanten aktivt etablere sivile busettingar for sine innbyggjarar i dei okkuperte territoriane dersom slike busettingar er grunna i okkupanten sitt tryggingsbehov.
  Kort sagt: med heimel i folkeretten kan Israel fremme og oppmuntre til busetting av heile landet-Judea/Samaria/Gaza inkludert og dermed sette ut i livet dei prinsipp som vart utforma av Folkeforbundet i det opphavlege Mandatdokumentet.
  Å skulde jødane for folkemord på palestinaarabarane er berre latterleg. Talet på arabiske innbyggjarar i Gaza og Vestbreidda (Judea og Samaria) har auka med 400% etter 1948. Folkeveksten skaut fart etter at Israel fekk kontroll over områda i 1967. Eller sagt på anna måte: Palestinaarabarane som i dag bur på Gaza-stripa, Vestebreidda og i Israel har auka med ein faktor på 10 dei siste hundre år. Til samanlikninga har nordmenn auke med ein faktor på 2 i same tidsrom. Dette må då vere det mest mislukka folkemordet i historia?!

  Svar
 • Johannes Åtta Førtifira
  28 desember 2023 20:34

  Ja, la oss snakke litt om (ashkenazi-)jødene / khazar-jødene / zionist-jødene:
  Ikke stammer de fra de etniske jøder (de som fikk Jesus torturert og drept).
  Ikke stammer de fra Judea eller Benjamin, som var 2 av de 12 Israel-stammene.
  (Og heller ikke stammer de fra de 10 øvrige Israel-stammene).
  Ikke er de engang semitter (som de med sitt «anti-semitt»-skjellsord forsøker å gi inntrykk av).
  Ikke er de én rase (som de også forsøker å gi inntrykk av med sin psyke rasisme).
  De er av kun mer eller mindre oppblandede folkegrupper som en gang konverterte til Talmudismen.
  Noen få stammer til og med fra Etiopia.
  Det er derfor zionistjødene som i dag barbarisk herjer i Palestina, enten er «blenda-hvite», eller (noen få) Etiopia-brune.
  De har ikke jødedommen (fra Torah’en) som sin rettesnor, kun en pervertert versjon av jødedommen – den babylonske Talmudismen.

  «Kristen-zionister er avskum og nyttige idioter, sier Netanyahu»
  Psykopaten og barnemorderen snakket sant for én gangs skyld…

  Svar
 • Galskap er galskap. Uansett religioner og ‘utvalgte’ folk.

  Man ingen kan vel ha ha slike folk med en slik hybris/psykopat-kultur i sitt nabolag.:

  ‘ Den jødiske utenriksminister i Frankrike Itzig Aron Cremieux sendte i 1860 et opprop til verdens jøder, og det heter her bl.a.:
  «Unionen som vi vil grunnlegge, skal ikke være noen fransk, engelsk, irsk eller tysk, men en jødisk verdensunion. I ingen henseende vil en jøde bli en venn av en kristen eller en muslim, før øyeblikket kommer da den eneste rettens religion stråler over hele verden i jødetroens lys…. Vår nasjonalitet er våre fedres religion og ingen annen nasjonalitet kjenner vi…. Tiden er nær da Jerusalem vil bli et bedehus for alle nasjoner og folk Vår makt er ufattelig, hvis vi lærer å sette inn makten for vår sak … Dagen er ikke fjern da alle rikdommer og alle jordens skatter skal bli Israels barns eiendom.’

  ‘ Vår rase er Mesterens rase. Vi er guddommelige guder på denne planeten. Vi er like forskjellige fra de underordnede rasene som de er fra insekter. Faktisk, i forhold til vår rase, er andre raser dyr, i beste fall kuer.
  Andre raser bør anses som menneskelig ekskrementer. Vår skjebne er å herske over de underordnede rasene. Vårt jordiske rike vil bli styrt av vår leder med et våpen av jern.
  Massene vil slikke våre føtter og tjene oss som våre slaver.’
  (Menachem Begin – Israeli Prime Minister 1977-1983)

  Begin hadde vært involvert i terrorhandlinger i Palestina på 1940-tallet som leder av Irgun. Han hadde organisert bombingen av King David Hotel i 1946 og massakren på hele landsbyen Deir Yassin i 1948. Menachem Begin er den mest beryktede terroristen i israelsk historie og grunnleggeren av det politiske partiet som styrer Israel i dag, Likud.

  Deres kultur i enda nyere tid. :
  ‘Han er en høyt respektert eksgeneral i Israel. Giora Eiland har mer enn 30 års fartstid i det israelske forsvaret, IDF. Han har hatt ansvar for planleggingen i forsvaret, og ledet det mektige nasjonale sikkerhetsrådet i Israel i flere år.
  – Israel må skape en humanitær krise i Gaza som tvinger hundretusener til å søke tilflukt i Egypt.
  En alvorlig epidemi vil bringe seieren nærmere, skriver eksgeneralen i en kronikk i den israelske nettavisen Ynet.
  Israelske styrker bør ikke gjøre forskjell på Hamas-krigere og sivile – selv ikke kvinner, skriver han i en kronikk som stod på trykk i Israels største avis, Yediot Ahronot:
  Folk som Eiland er svært anerkjent. Han er ingen ekstremist.
  71-åringen sier at han har fått nesten utelukkende positive tilbakemeldinger på kronikkene han har skrevet.
  Jeg vil si at 80 prosent av de som har kontaktet meg i Israel har støttet forslagene mine. ‘
  nrk.no/urix/israelsk-eksgeneral-vil-sulte-og-fordrive-gazas-sivile-1.16694887

  Og fra samme artikkel:

  ‘Det var flere rapporter om seksuell vold og voldtekt under terrorangrepet. FN har sagt de skal etterforske påstandene. Det finnes ingen beviser som NRK har sett på at sivile palestinere deltok i terrorangrepet.’

  Under et raskt angrep fra Hamas, så tar de seg altså tid til voldtekt ( visstnok også av babyer ) ? ;-)

  Men i jøders religion er det faktisk lov (pålagt?) til å ljuge overfor ikke-jøder.
  (Holocaust-røverhistoriene gjennom siste 80 år i mente. )

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Det har levd folk før oss som har kunnet tenke:

Tre vise menn.

Forrige innlegg

Bivirkninger gir nytt marked

Marked for «rent blod» er det nye i helsesektoren

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.