POSTED IN Coronavaksiner

Ser en nøyere på tallene fra USA:

Minst 750000 døde og 30 millioner skader av vaksineringen.

12 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Oversikt viser at mer enn 750 000 mennesker døde og 30 millioner mennesker ble skadet på grunn av Covid-vaksinene.

Av dr. Veronika Kyrylenko.

Veronika Kyrylenko
Kyrylenko er lingvist og skribent som har skrevet for Western Journal, American Thinker, The Hill og andre publikasjoner.

Det føderale  USA  som er ansvarlige for nasjonens helsepolitikk har vendt det døve øret til opplysninger om det skremmende antallet døde og skadede i forbindelse med de eksperimentelle gen-oppbygde tiltakene mot Covid – altså Covid-vaksinene.

Alle alvorlige reaksjoner på disse vaksinene er rapportert «sjeldne»,

Steve Kirsch, ingeniør ved California Tech og en av grunnleggerne av Vaccine Safety Research Foundation (VSRF) har anslått av vaksinen har ført til at så mange som fem millioner amerikanere ikke er i stand til å arbeide, 30 millioner er blitt skadet, og mer enn 750 000 er døde fram til 24. juni 2022,

Ifølge den nyeste oversikten, utgitt av Pollfish på vegne av VSRF, så er vaksinen  forbundet med et stort antall  uheldige reaksjoner, både dødelige og livsendrende reaksjoner. 

Det betyr at vaksinasjonsprogrammet burde vært stanset øyeblikkelig.

Kirsch skriver:

Vår nyeste oversikt er katatrofal for den offentlige fortellingen:

 1. Omtrent 6,6 % flere hjertefeil
 2. 2.7 % er ikke i stand til å gå på arbeid etter å ha blitt vaksinert (5 mill. mennesker)
 3. 6,3 % måtte legges inn på sykehus
 4. Du har større sjanse for å dø av Covid om du har tatt vaksinen
 5. Nesten like mange (77,4 % for å være nøye) av husholdningene har mistet like mange på grunn av vaksinen som på grunn av Covid.

Han fortsetter å minne om at ifølge offisielle data så har mer enn én million amerikanere dødd «av Covid». Men det er ikke  klart om Covid var den viktigste dødsårsaken, siden Rochelle Walensky, direktør for USA Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i januar innrømmet at 75 prosent av Covid-dødsfallene  skjedde det med personer som hadde «minst fire andre lidelser».

Steve Kirsch – Wikipedia
Steve Kirsch

CDC overser undersøkelser om det økende tallet døde og skadede som er blitt rapportert etter Covid-vaksinene.

Oversikten antyder altså at 750 000 personer har dødd av vaksinen … overraskende nok har det alltid våkende CDC ikke funnet noen som har dødd av denne mRNA-vaksinen. 

Ikke én enkelt person.

Så her er det altså et gap  på 750 000 personer! Det er et stort gap. 

«Her er det noen som ikke forteller sannheten».

Antakelig er Kirsch sarkastisk når han kaller CDC «alltid våkende» i lys av den siste ukens rapport som avslører at byrået ikke har analysert sin egen database – the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Dette er spesielt designet til  å oppdage trygghets-signaler rundt vaksinen.

Andre nøkkeltall fra meningsmålingen forteller følgende:

1.  Bare 34 prosent av amerikanerne vil få mer enn to vaksinedoser. Det betyr at omtrent 66    prosent av de vaksinerte ikke hører på regjeringens anbefaling om å «være oppdatert» med vaksiner, altså å ta oppfriskningsdoser, de såkalte booster.

2.  i 2,63 prosent av husholdningene var det noen som døde av Covid, mens det i 2,03 prosent av husholdningene var det noen som døde av vaksine-relaterte årsaker.

«Dette er slående, for det vise at vaksinene drepte nesten like mange som selve Covid-viruset har», konkluderer Kirsch. Han legger til : 

«Om man regner på en annen måte så er det 123 millioner husholdninger som har rapportert om dødsfall som har med vaksinen å gjøre. Dersom 2 % av disse opplevde bare ett vaksinedødsfall, så blir det 2,4 millioner dødsfall. 

Selv om dette er overdrevent med en faktor på 10X, så er dette forferdelig for vaksine-historien».

3. Av de over 18 år om ble vaksinert, har 2.7 prosent rapportert at de ikke kan komme på arbeid.

Ser vi på landet som helhet betyr det at mer enn 5 millioner var alvorlig skadet.

woman in blue t-shirt and blue pants holding baby
Mange har fått hjerteproblemer som følge av vaksinen

Samtidig svarer 16,7 prosent at de tror de har blitt skadet av vaksinene. På nasjonal skala betyr dette at det var mer enn 30 millioner vaksine-skadde personer.

4. Oversikten viser 6,6 prosent av hjerte-tilfellene, eller 13,3 millioner skadede amerikanere. 

«Dette er 1000 ganger høyere enn det CDC fortalte oss. Hvordan kan det ha seg at CDC overser denne alvorlige forskjellen i et slikt omfang?!!?» undrer Kirsch,

I husholdningene rapporterte 3,7 prosent at en person hos dem hadde fått en hjertelidelse på grunn av vaksinen.

Siden dette dette er 123 millioner husholdninger, kan dette til sammen bli så mye som 4,5 millioner nye hjerte-tilfeller.

5.  Opp mot 18 millioner personer – 9,2 prosent av de vaksinerte -tilfeller – krevde medisinsk tilsyn for skadene.  I tillegg måtte 6,3 prosent, bortimot 12 millioner amerikanere, legges inn på sykehus.

6. Vaksinen forbindes også med økende risiko for å få Covid. Det viser seg at det er 17 prosent større sjanse for å bli smittet, og det er 72 prosent større sjanse for å dø etter å ha fått vaksinen-

«Men regjeringen forteller oss det motsatte», klager Kirsch.

Ifølge reglene for meningsmålinger ser vi at 500 personer deltok i oversikten. De ble valgt ut helt tilfeldig. 

Med et underlag på 500 kan resultatet variere med en faktor på 2 eller mer, så VSRF planlegger å gjennomføre dette en gang til med større antall deltakere, med så mange som 8000 deltakere.

«Men selv om tallene i denne undersøkelsen kan ha en feilprosent på 10, så er disse tallene likevel  forferdelige», mener Kirsch.

Ifølge OpenVAERS.com har de fra april 2021 til 17. juni 2022 fått inn totalt 1 307 926 rapporter om avvikende hendelser på grunn av Covid-vaksinene. Av dem var 29 031 dødelige.

I 164 324 tilfeller var sykehusinnleggelse nødvendig, og 54 306 personer ble varig funksjonshemmet som et resultat av vaksinen. 

Ifølge CDC oppdragsgiver, USAs Department of Health and Human Services (HHS) er VAERS bare «en liten del» av alle de reaksjoner de har fått inn etter vaksinen, og at resultatene «peker i alle retninger».

Selv om tallet på uheldige virkninger av vaksinen kan knyttes til selve vaksinen er det ikke nok for beslutningstakerne å stanse vaksine-kampanjen før det har vært en nøyere undersøkelse. Dette heter i den nyeste rapporten fra World Council for Health.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

Forsidebilde: Maleri av Hans Andersen Brendekilde

https://www.globalresearch.ca/survey-more-than-750000-dead-30-million-injured-because-covid-vax/5784841

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

12 kommentarer. Leave new

 • Kaspar Gram
  2 juli 2022 11:15

  Nå må folk våkne til erkjennelsen av ar våre ledre ikke vil oss vel, at vi blir massivt løyet til og manipulert av politikere , myndigheter, media og multinasjonale konserner og at de følger ner enn en en skjult regiplan som de holder tett til brystet. Hele det moderne inkvisitoriske apparatet fra konspirasjonsstempling, latterliggjøring, sensur, karakterdrap til drap, massemanipuleringer osv brukes aktivt for hindre at erkjennelsens lys kastes på den skjulte maktutfoldelse. Men hva annet kan vi vente i et land som har en morder og massemorder til statsminister. Mange helsetopper og politikere skulle vært hentet ut i håndjern og stilt rettslig til ansvar. Sannsynlig har vi de største negative følger av «vaksinene» foran oss. Og i denne godt dokumenterte kunnskapssituasjonen drar Nakstad i gang nye evige runder med massevaksinering. Les boken til dr.Mercola+ «:Maskefall -viruset som rystet verden»nå på norsk, viktig å tilegne seg eksakt kunnskap for å ha god immunitet mot tsunamien av løgner. Hver enkelt bør føle at man har et ansvar og ikke forbli passiv. Bare det å få opp lesertallene for Derimot, vil gjøre en forskjell.

  Svar
 • «6. Vaksinen forbindes også med økende risiko for å få Covid. Det viser seg at det er 17 prosent større sjanse for å bli smittet, og det er 72 prosent større sjanse for å dø etter å ha fått vaksinen-»

  Hvis dette er sant er det jo ubegripelig at det ikke ropes høyere.
  Men høye dødstall ble jo proklamert også når det gjaldt selve viruset. – Så har det kommet fram etterhvert at dødstallene like godt kunne skyldes andre sykdommer eller f.eks. Dvitamin-mangel.
  Det er antagelig liknende grunner som forårsaker injeksjonsskader/døde. (?)

  Begge dødsårsaker, virus og injeksjon, burde bli gjenstand for upolitisk granskning.

  Svar
 • Skjønt. en upolitisk granskning vil nok bli vanskelig. Her er det mye penger & antagelig advokater ibnvolvert. – Og potensielt store politisk makt-fall.

  ‘Vaksinesalg bidro til dobling av Pfizers overskudd
  Farmasigiganten Pfizer doblet overskuddet og endte med et resultat på 22 milliarder dollar i fjor. ‘
  e24.no/naeringsliv/i/lVml3y/vaksinesalg-bidro-til-dobling-av-pfizers-overskudd

  Men man kan jo ta av seg hatten for århundrets foretningside: ;-)
  Først konstruere en krise, så lansere et unødvendig produkt. Og så få det meste av verdens ledere til å tvinge/skremme innbyggerne til injeksere produktet ‘ gratis’ ( Dvs. tvungen betaling over skatteseddelen), – og fristille produsenten for erstatningsansvar for produktskader. (!)

  Hvor har forbrukerombudet gjort av seg?

  Svar
  • Forbruker»ombudet» sitter i kjelleren og teller pengene de fikk for å «se bort fra» alle varsel-lamper som lyste rødglødende.
   Men Karma is a BITCH, noe alle de som har deltatt i dette folkemordet snart vil få merke.
   Man trenger ikke være en islamsk terrorist for å se for seg at menneskeheten vil slå tilbake mot dette.

   Svar
 • Northern Light.
  2 juli 2022 15:21

  De fleste land har ikke lenger regjeringer som representerer folk og lands interesser. Etter annen verdenskrig har arbeiderpartiene, landsorganisasjonene og de store fagforeningene blitt infiltrert av finansfolket, sammen med arbeiderpressen og stats-tv og radio kanaler. Hovedstrømspresse og media styrer og kontrollerer befolkningene sammen med regjeringer og parlamenter.

  Storkapitalen har sine folk sentralt i de større politiske partiene, og det blir det samme hvordan partiene settes sammen til en regjering, de politiske beslutningene kommer samlet over tid storkapitalen til gode. Finansfolket selv har ingen lojalitet til en nasjon eller folk, bare seg selv og sine medløpere. Det amerikanske folket får ingen særlig bedre behandling enn folk i andre land, selv om finansfolket har hovedsete i Wall Street, med Washington DC som utøvende maktapparat for deres økonomiske og militære kriger.

  Finansfolket har sine hos myndigheter og hovedstrømspresse og media i de fleste land, men de har hovedsete i USA, bare fordi at med verdens største økonomi og krigsmaskin er det lettere for dem å drive igjennom globaliseringen. Plandemiene implementeres likt av alle deres administrasjoner i alle land, RNA-masseinjiseringen er for depopulasjon og befolkningskontroll for deres nye verdensordning.

  I finansfolkets nye verdensordning er det ikke landegrenser og nasjoner med nasjonal identitet. Demokratiene blir skiftet ut med et globalt teknokrati, nasjonale sentralbanker med mynter og sedler blir byttet ut med en verdensbank digital valuta, og datamaskin-senteret for den styrt av AI, som utmåler et gradert beløp til hvert individs chipimplantat via 5G kan stå hvor som helst i en helt globalisert verden, for eksempel ved et norsk vannkraftverk.

  RNA-injeksjonene kalt vaksiner er ikke bare for depopulasjon, også befolkningskontroll, for de svekker immunforsvaret som mange studier viser, og gjør de som overlever avhengig av nye vaksiner og medisiner for å overleve. Ingen kan rømme til skogs og til fjells etter å ha fått en eller flere injeksjoner, virkningene av injeksjonene er irreversible, og de blir bundet til Big Pharma for resten av livet, og blir for svekket til å gjøre opprør. For de som får leve, blir det et liv i en 24/7 AI overvåket og forvaltet slaveklasse i finansfolkets nye verdensordning.

  Plandemiene med stadig nye bølger av konstruerte og fiktive virus er bare en av flere løp som finansfolket kjører parallelt. Katastrofekapitalisme som beskrevet av forfatteren Naomi Klein. Det orkestreres en matforsyningskrise og en energikrise som vil desimere verdens befolkning like mye som RNA-injeksjonene, og som Russland skal få skylden for.

  Over fire milliarder vestlige har fått en eller flere injeksjoner, som vil gi langtidsbivirkninger som i beste fall fører til redusert livskvalitet for de som overlever. Det virker som at finansfolket ikke satser på massevaksinering for depopulasjon av de store befolkningene i Afrika, Sør-Amerika og mange utviklings-land. Det er grunn til å frykte at en konstruert matforsyningskrise og energikrise skal gjøre dette.

  Finansfolket har med massevaksineringen av fire milliarder vestlige gitt den vestlige verden nådestøtet. Langtidsvirkningene vil ikke bare overbelaste helsevesenet, det vil kollapse, og så mange vil dø, og mange får så alvorlige bivirkninger at produksjon og infrastruktur ikke kan opprettholdes for milliarder av mennesker. Den gamle verden ødelegges for at finansfolkets nye verdensordning skal oppstå.

  Det blir derfor ikke noe trøst at mange av finansfolkets medløpere i regjeringer, statsforvaltning, myndigheter og media som tror de får et sete i styringsklassen i den nye verdensordningen, selv blir desimert. For det vil ikke bli nødvendig med så mye administrasjon av slaveklassen når verdens befolkning har blitt redusert med flere milliarder.

  Svar
  • Knakende godt innlegg.
   Situasjonen satt korrekt på spissen.
   Men, det er et lite men, sett under ett har jeg et historisk perspektiv på «Den Nimrodiske Rase» Khazarene.
   De vil tape, og de vil tape alt i kampen mot «det Gode» som man har forsøkt å «bortforklare» siden «tidenes morgen». Jeg tror det finnes en «skaper», en Gud som nå holder på å flytte skjeen over i en annen hånd, Han forbereder nå Nimrod’s / Sata’sn / Zev’s / Baal’s ekskludering fra «skuespillet», sammen med hans hjelpere. Så Karma vil nok fortsatt kunne betegnes som en bitch for disse «globalistene» når kruttrøyken legger seg. Hvor mange som fortsatt står oppreist etterpå vil (den nære) fremtiden vise.

   Svar
   • «Jeg tror det finnes en «skaper», en Gud som nå holder på å flytte skjeen over i en annen hånd, Han forbereder nå Nimrod’s / Sata’sn / Zev’s / Baal’s ekskludering fra «skuespillet», sammen med hans hjelpere. »

    Altså ikke en husgud, som tidligere ‘guder’, – som ble omgjort til ‘den eneste gud’ når stammene i midtøsten kranglet om makten seg imellom og vevde sammen psykopatfigurene til det som nå kalles ‘Gud’? Gjennom tidene kalt Jahve, El, El Shadaj, El Eljon, herren Sebaot, eller Allhærs gud. Eller med navn som ikke skulle kunne uttales, som JHWH.
    Bondeklassens forestillinger om gud var en annen enn tempelprestenes. Nomadenes gud var en annen enn de bofastes.

    Kanskje er det på tide å gå tilbake til Tor, Odin og Valhall i Norge, og la ørkenfolket leke med sin gud alene i egen ørken. – Hvis vi har behov for guder & tro istedet for fri filosofi og tanker.

   • Hvis din gud er virkelig vis ber han deg ikke tre inn i sin visdoms hus, men leder deg heller til din egen tenknings terskel. ;-)

 • Så vil vi se om skolerte medisinmenn og kvinner har sjel eller ikke.
  En nål i min kropp fra de der? Aldri i livet.
  Skam og straff skal de ha.

  Svar
 • Det er vel faktisk ingen tvil om at det er mange alvorlige medisinske komplikasjoner knyttet til covid
  «vaksinen» og at disse faktisk er mye mer livstruende enn selve covid viruset ! Det visste ansvarlige
  «helsemyndigheter» faktisk ganske så tidlig i begynnelsen av denne falske pandemien og før vaksineskandalen var et faktum !

  Det er mange skadelige faktorer knyttet til denne Covid vaksinen. Det er «slitsomt» å nevne dem alle, men FHI og våre helsemyndigheter burde definitivt hatt kjennskap til de fleste av disse da det ble fremlagt bevis for åpenbare og mulige skader på et tidlig stadie, men de valgte å overse dem, .. bevisst eller ubevisst ?
  Spørsmålet er: – Trodde «myndighetene» at det ville gå bra ?
  En ting er sikkert !… Det å Tro, det kan man gjøre i «kjerka», når det gjelder folkehelsa, da bør man definitivt helst vite, ellers kan det få fatale konsekvenser !

  Som kjent er det piggproteinet som genereres i celle-ribosomene som er den store synderen.
  Jeg husker at FHI og helsemyndighetene forsikret oss om at disse «piggene» ville forlate de manipulerte cellene og «kun» utskilles i blodet. Men hva var grunnlaget for denne antagelsen ?
  Videre.. trodde de virkelig at problemet var løst ved at disse piggproteinene ville sirkulerte rundt i kroppen via blodet og infiserte alt de kom i kontakt med ?

  Videre .. kunne de vite at piggproteinet ikke ville komme inn i cellekjernen?
  Sannheten er at enten visste de det ikke eller ganske enkelt, de ville ikke forstå, men er det godt nok ? selvfølgelig ikke !

  FAKTA er at i enkelte tilfeller vil piggproteinet komme inn i cellekjernen og vil deretter definitivt forstyrre DNA-reparasjonsmekanismen kjent som NHEJ ! Mange mennesker vil oppleve død og alvorlige skader som følge av disse forstyrrelsene !

  FAKTA er at mRNA-vaksiner både kan og vil resulterer i kromosomale endringer i kroppens celler og vil skape kaos med hensyn til genetisk integritet!
  FAKTA er at COVID-vaksiner ødelegger naturlig immunitet og gjør folk avhengige av booster-skudd!
  FAKTA er at mange ikke utvikler antistoffer selv om de «dynges» ned av vaksiner !
  FAKTA er at når mennesker utsettes for 5G stråling samt kreftfremkallende stoffer i vaskemidler, kjemiske hjelpemidler. samt produkter for personlig pleie kan kroppen utsettes for DNA skader !

  Vi utsettes for så mye annet enn kun virus i det daglige og vi tenker ikke over dette. Vi er vanligvis beskyttet mot disse skadelige kjemikaliene, men det er å bemerke at etter relativt små eksponeringer fra selv «uskyldige» miljøgifter kan disse forårsake mutasjoner og utvikle kreft.
  Derfor er det er viktig at NHEJ-motoren vår fungerer normalt da de reparerer kromosomer som skades av ioniserende stråling etc., derimot når NHEJ mekanismen undertrykkes kan ikke kroppen reparere DNA-skader ! Voksende mikrosvulster blir da et problem !

  Sannheten er at FHI og det norske «helsevesen» har utvist grov uforstand i tjenesten, men hvorfor?
  Var det Grunnet panikk eller noget annet ?

  Svar
  • «Det er vel faktisk ingen tvil om at det er mange alvorlige medisinske komplikasjoner knyttet til covid
   «vaksinen» og at disse faktisk er mye mer livstruende enn selve covid viruset ! »

   Jo, selvfølgelig og heldigvis er det mye tvil. Både til Covid og Covid-injeksjonene.
   Men riktige/ikke-manipulerte tall bør fortelle mye.
   Derfor er det viktig å holde tunga rett i munnen.
   Bare slik kan vi finne ut sannheter og arrestere feil og skyldige.
   Ellers blir det kun påstand mot påstand, tro mot tro.

   Svar
   • Enhver har rett til å usette sin egen kropp for hva de selv ønsker. Kan vel muligens kalles en menneskerett. Jeg er hverken dommedagsprofet eller vaksinemotstander men biologi kan jeg faktisk ! Hele livet foregår det en kamp i kroppen vår om hvorvidt vi skal overleve eller ikke.
    For at vi skal få et godt og meningsfylt liv er det viktig at vi opprettholder genetisk integritet, det er faktisk en nødvendig betingelse for alt liv !

    Det er nå nok av bevis for at spike proteinene generert av disse falske vaksinene undertrykker de cellulære mekanisme som er nødvendige for alt liv! – De endelige konsekvensene av dette kan man vel bare forestille seg, men det ser ikke hyggelig ut. Det er av den grunn all grunn til å være meget bekymret og direkte inhumant å ikke informere !

    God Helg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Stadig flere forstår det.

USA er i ferd med å tape globalt.

Forrige innlegg

De nordiske landene gir etter for Tyrkias krav.

Sverige og Finland fjerner asylretten mot å bli Nato-medlem.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.