POSTED IN Endring av politikken, Helse

Selvmord tar livet av langt flere USA-soldater enn Covid.

Men selvmordsforebygging er ikke lønnsomt for krigsindustrien.

0
Print Friendly, PDF & Email

Selvmord er en svært tragisk hendelse som i virkeligheten rammer svært mange over hele verden, også i Norge. Antallet som tar livet av seg i vårt land er lang høyere i dag enn tallet på mennesker som dør i trafikken eller som blir drept av andre. Men en snakker gjerne ikke om det fordi det er et vanskelig og ubehagelig tema. Dessuten vet en lite om hvordan en kan forhindre det.

Da jeg som yrkesaktiv psykolog arbeidet med mennesker med psykiske lidelser hadde jeg også ofte kontakt med mennesker som overveide å ta livet av seg, men jeg opplevde bare en gang at en pasient jeg hadde ansvaret for gjorde det. Det gjorde stort inntrykk på meg.

Selvmordshandliger er derfor handlinger som virkelig «snakker høyt» og er en av de viktigste dødsårsakene i verden i dag. Likevel er det svært vanskelig å få ned tallet på mennesker som velger dette som en utvei.

Årsaken er komplisert og svært sammensatt og det er ofte umulig å forutse. Min påstand er at helsevesenet som regel er på siden og ikke på skuddhold av selvmordshandlinger. De klarer ikke å forhindre at det skjer. Svært ofte kommer de uten forvarsel eller bare med små signaler forut for handlingen.

Likevel vet vi om noen årsaker til at selvmord øker eller synker. Hvis et mennesker mister sin opplevde fremtid og/eller sin kulturelle tilknytning (sosiale identifikasjon) øker sjansen for selvmord. Vi har tall fra kulturer som er ødelagt av ulike grunner og der er selvmordstallene forhøyet. Tap av sosial status, gjerne økonomi, er også en utløsende faktor.

people sitting on floor while praying photo
Å være inkludert som respektert og verdifullt menneske i et sosial fellesskap, har stor betydning for psykisk velvære.

Og som i dette tilfellet under, tapet av selvrespekt, kan bidra til dette. USA har drevet sammenhengende kriger i over 20 år. De har fortalt sine soldater at de har vært på de gode sin side. Men i virkeligheten har soldatene blitt utsatt for situasjoner hvor de har blitt tvunget til å utføre handlinger eller oppleve slike, som i praksis har fortalt dem det motsatte. 

Mange kommer hjem med stor skyldfølelse for det de har vært med på, men de finner ingen måte å sone eller fjerne ubehaget som handligene/opplevelsene har drevet inn i dem. Har de i tillegg hatt  sterke moralske krav til seg selv forsterker det problemet. Hvis de ikke har et godt nettverk rundt seg og de sliter med økonomi, bolig og arbeid, da kan det være tilstrekkelig for å utløse selvmordshandlinger.

Jeg regner dette som helt sentrale årsaker til de høye selvmordstallene til X-USA-soldater. Det hjelper også at tilgangen på skytevåpen er stor i landet. Da skal de ikke stor fantasi å se for situasjoner hvor en i fortvilelse eller raseri retter «gunneren» mot seg selv.

Og disse tallene fortelle hva resursene skulle vært brukt til. Ikke til vaksiner for en sykdom som ikke truer dem, men å sørge for at alle disse guttene og jentene får et liv med en fremtid. Det beste forebyggende tiltakene er å stoppe krigen. Men i dagens situasjon er dette utenkelig – særlig for en regjering som handler på oppdrag for den private krigsindustrien.

Knut Lindtner ( redaktør derimot.no)

Pentagon avslører at flere soldater har begått selvmord på få måneder enn de som har dødd av Covid-19 siden pandemien startet.

Flere soldater i USAs militære har dødd av selvmord bare det siste kvarte året enn de som har dødd av koronavirus under hele pandemien. Det heter det i en bekymret Pentagon-rapport.

Fra begynnelsen av april til slutten av juni har det forekommet 139 selvmord blant de militære. 99 av disse var i aktiv tjeneste, 14 blant reservistene, og 26 i Nasjonalgarden. Dette kommer fram i den siste rapporten fra Defense Suicide Prevetion Office (DSPO).

Det fremstilles som noe ettertraktbart og tøft, men bildene lyver.

Statistikken avslører en økning på 46 prosent selvmord blant soldater  i aktiv tjeneste i USAs hær i forhold til samme tidsrom i 2020.

De nye tallene betyr at selvmord bare i det nevnte tidsrommet har mer enn doblet seg i forhold til de offisielle dødstallene fra Covid-19 blant de væpnede styrkene. Tallet der er 58 prosent så langt.

Forsvarsdepartementets årsrapport fra 2020 som ble publisert i slutten av september viser 580 dødsfall i løpet av 2020. Dette er korrigert opp til 581, opp fra totalt 505 året før.

Selvmordsraten blant reservister og i Nasjonalgarden har stått «på stedet hvil» siden 2016. De i aktiv tjeneste har hatt en betydelig økning, sier dr. Karin Orvis som tok over som sjef for DSPO i 2019.

Selvmordsraten blant de i aktiv tjeneste var 28,7 pr. 100 000 i 2020. Det er det høyeste tallet som har blitt registrert siden man begynte å føre en slik statistikk i 2008. Da var teller 16,9 pr. 100 000.

Vervede menn under 30 år har høyest risiko for å begå selvmord. De utgjør 42 prosent av hele militærkorpset i 2020. Men de utgjør 63 prosent av militære selvmord det året, sier Orvis.

Selvmord i hæren har en rate på 36,4 pr. 100 000, nesten dobbelt så mange som tallet fra marinen, som var 19,3.

Tallet fra andre kvartal 2021 er fra tiden før USA trakk seg tilbake fra Afghanistan. Det skjedde jo i august.

Selvmord i forbindelse med luftbroen fra Kabul og slutten på den 20 år lange konflikten i Afghanistan vil komme fram i rapporten for tredje kvartal.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

Forsidebilde: Dan Meyers

https://www.rt.com/usa/537404-military-suicide-report-pentagon/

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Han skulle ha vært alle journalister ideal. I stedet har han vært fengslet i 2,5 år.

Norske mediers taushet i denne saken forteller alt om vår feighet.

Forrige innlegg

Skriv under!

Krav til regjeringen om umiddelbar stans i vaksineringen av barn og unge.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.