POSTED IN Krig-fred, Media

Selektiv anti-krig?

Imot en krig, men ikke alle (våre) kriger.

5 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Gumanister

Skrevet av Bjørn Ditlef Nistad

I de siste dagene har jeg mottatt eposter og andre henvendelser fra personer som misliker min erklærte støtte til Putin og russiske myndigheter etter den igangsatte russiske militære intervensjonen  mot Ukraina. Noen av reaksjonene har kommet fra personer med utilslørt anti-russiske oppfatninger, for å si det forsiktig. Disse har det vært lett å ignorere. Men det har også kommet negative reaksjoner fra mennesker som på ingen måte kan anklages for å være russofobe.

Dette kan være mennesker som er kritiske til vestlig utenrikspolitikk, som mener at statskuppet i Ukraina i 2014 var galt, som har vært forferdet over Kiev-regimets bombing av Donbass, og som har vært positive til mitt opplysningssenter. Noen av dem har til og med støttet den russiske overtakelsen av Krim. De nå pågående militæroperasjonene i Ukraina, derimot, forferder dem.

__________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Kaleidoskop
__________________________________________________________________

Jeg skal ikke hevde at den militære intervensjonen i Ukraina er uproblematiske. Den har kastet to broderfolk, russere og ukrainere, ut i krig med hverandre. Det vil bli en konflikt mellom Russland og Europa, og USAs tilstedeværelse i Europa vil øke. Det vil oppstå et nytt jernteppe. Landene vil ruste opp. Det politiske klimaet vil bli mer tilspisset, både i de vestlige landene og i Russland.

Man bør like fullt spørre hva som var alternativet til den nå igangsatte militære intervensjonen. I åtte år forsøkte Russland å få makthaverne i Kiev til å oppfylle Minsk-avtalene fra 2014–15, som så for seg en løsning av konflikten i Ukraina ved hjelp av desentraliserende reformer. Kiev-regimet saboterte avtalene, og førte samtidig en terrorkrig mot befolkningen i Donbass som har kostet over 4000 sivile livet. De vestlige landene avviste samtlige av Russlands krav om sikkerhetsgarantier i form av ikke-utvidelse av Nato, ikke utplassering av offensive våpen i Øst-Europa og en internsasjonal avtale om ukrainsk nøytralitet. Den ukrainske presidenten, Vladimir Zelenskij, har uttalt at Ukraina vurderer å skaffe seg atomvåpen, noe den tidligere sovjetrepublikken trolig  ville kunne gjøre i løpet av kort tid. Nylig blusset kampene i Donbass opp igjen med masseevakuering av sivilbefolkningen til Russland som resultat.

Kan noen være i tvil om hva som ville skje med befolkningen på Krim dersom dette avskummet skulle få kontroll over halvøya?

Å kreve den type tilbakeholdenhet er et uttrykk for en svermerisk, uansvarlig pasifisme. Kan noen forestille seg redslene befolkningen på Krim ville bli utsatt for dersom halvøya – i ly av ukrainske eller amerikanske atomvåpen – skulle bli erobret av Høyre Sektor?

Denne type pasifisme betegner Nordahl Grieg i Ung må verden ennu være (1938) som gumanisme. Gumanister er personer som vil det gode, i dette tilfelle å beskytte befolkningen på Krim og å redusere faren for atomkrig. Men de er ikke villig til å akseptere virkemidlene som må til for å virkeliggjøre det gode, i dette tilfeller å forhindre at Ukraina får tilgang på atomvåpen.

Sannsynligvis skyldtes den russiske beslutningen om å intervenere militært i Ukraina en kombinasjon av flere faktorer. Putin-kritikere hevder at intervensjonen skyldtes at Putin og kretsen rundt ham er redd for at demokrati og pluralisme skal spre seg til Russland. La oss for argumentets skyld forutsette at de har rett. Men selv en intervensjon gjennomført av en diktator, som eventuelt er i ferd med å miste forstanden, slik enkelte hevder, vil bidra til to ting det er vanskelig ikke å betrakte som positivt: Den vil gjøre slutt på Kiev-regimets terrorkrig mot befolkningen i Donbass. Og den vil fjerne et regime som har gjort russisktalende til annenrangs mennesker og vedtatt en rekke lover og forordninger for å utrydde russisk språk og kultur.

For meg er det vanskelig å forstå at personer som oppriktig tar avstand fra Kiev-regimets terrorkrig mot Donbass og den nærmest apartheidaktige diskrimineringen av russiskspråklige, tar avstand fra en militær intervensjon som gjør at regimet som har stått for terrorkrigen og diskrimineringen, fjernes.

For meg er slike personer det Nordahl Grieg betegner som gumanister.

Folk dør som en følge av den russiske militære intervensjonen i Ukraina, og boliger og andre objekter ødelegges. Men uansett hvor dramatiske meldinger våre massemedier måtte bringe, er det som nå skjer i Ukraina knapt mer blodig og ødeleggende enn det menneskene i Donbass har måttet utholde i åtte år.

Slutt på terrorkrigen mot Donbass – kombinert med en reduksjon av faren for atomkrig i Europa – for meg er det mer enn god nok grunn til helhjertet å støtte den russiske militære intervensjonen mot dagens ukrainske regime.

Forsidebilde er hentet fra Syria.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

5 kommentarer. Leave new

 • Har aldri festet lit til vestlig krigspropaganda. Tror heller ikke at Putin er problemet.

  Svar
 • Det som skjer akkurat nå i Ukraina er det som måtte skje med et vesten som er hjernedød. Dette hylekor av vestlige ledere og det det ekkokammer av hjernedøde vestlige politikere er et faktum. Har den såkalte «kalde krigen» funnet sted? – motivasjon: I 1991 ble washava – pakten oppløst og det skulle jo allerede da bety at NATO ble oppløst….
  Men hva skjedde så – Nato ekspanderte østover, med det som måtte komme, med et forøk på å omringe og utslette ledelsen i Russland, Hvorfor…..
  Verdensherredømme og utslette oss, den vanlige arbeiderklassen som nye slaver med Worls economic forum, Black street, Vanguard osv. i lederrollen.

  Høyre, Ap og fremskrittpartiet er tre fiender av vanlige mennesker. Bevis; se hva de har fått gjort de siste 8 år i stortinget….

  Vi er med antikrist (USA) og vi er med Bryssel og Eu. Det som kommer nå «etter dette» er et spørsmål som ingen på nåværende tidspunkt kan vite…

  Ha en God dag alle sammen, og lykke til videre…

  Kongsvinger 28 feb. 2022
  Knut Olsen.

  Svar
 • Økonomisk krig er også krig.

  Vesten/Euopa ( Les . USA) var redd for at gass-TILBUDET ( ikke tvang) fra Russland ville kunne gi et nakketak på Europa.
  Har Russland mulighet til å bruke et slikt økonomisk nakketak/krig ( som bakmennene i USA/Israel har brukt flere ganger gjennom historien) på vesten? :

  ‘SWIFT er et meldingssystem som finansinstitusjoner bruker for å snakke sammen. Når russiske banker stenges ute fra dette systemet, får de ikke gjort nødvendige overføringer med utlandet.
  Det betyr igjen at de ikke får mottatt betaling for varene de eksporterer, og heller ikke kan betale for varer de trenger å importere. Det begrenser både myndighetenes aktiviteter, men også helt ordinær forretningsdrift. ‘
  https://www.nrk.no/ytring/dette-er-vestens-okonomiske-vapen-mot-russland-1.15872855

  Svar
 • Kaspar Gram
  1 mars 2022 1:24

  Pressetalskvinne Maria Sakarova i russisk UD anslo at ca 14 000 har blitt drept i Donbass-området av nazi-milits fra Ukraina de siste 8 årene. Dette dekkes ikke av vestlige media.
  – Hva er det riktige drapstallet?
  Schwab forteller at også Putin har vært «young global leader» – dvs læretid og i folden til WEF.
  Et kjettersk spørsmål er om denne krigen har en rekke andre dimensjoner, at det er en og samme aktør ved The Great Chessboard – aktøren bak the Great resett. Denne krigen river all oppmerksomhet bort fra vaksinekatadtrofen og innføringen av digital id for detaljkontroll og detaljstyring av menneskeheten, fremskyndet den finansielle krisen som inngår i få realisert nwo osv.
  Men vestens enorme løgnsystemer og brutale håndtering av Russland hvor målet er å «strekke» og partere landet opp i biter, gjør at de som søker kjennsgjerninger og sannhet får forståelse for at nok var nok for Russland. Her har vesten manipulert frem og innsatt et nazi-orienter regime, verdens ledere er kyniske løgnere. Strategien og det som utlever seg nå, er nøye beskrevet i de store amerikanske tenketanken. Befolkningen lar seg manipulere og lure
  Spørsmål: Det berettes at USA har 11 biovåpenlaboratorier i Ukraina og som skal være tatt ut nå. Kjenner Nistad eller noen andre til dette?
  Uansett har vesten fått manipulert til en krige mellom to broderfolk og hindret utvekslingen av handel, kultur og åndsliv mellom sentral-Europa og Russland og de øvrige slaviske områdene.
  Det ondes dobbeltsidig dolk i full sving. Den holdes i hånden av angrepsakten NATO og WEF +++.
  Med den verdenskynisme NATO-landene står for, kan alt skje. Ikke minst falske flagg aksjoner som den vi kjenner fra 2001. Bomber i vesten hvor russerne får skylden, nye biovåpen angrep osv.

  Svar
 • Romvesenet Nistad kan også ta seg en fastelavensbolle.

  Hvor skal jeg begynne, for å oppløyse artikkelen til Nistad? Jeg begynner med meg sjøl. Jeg er norsk, som betyr at jeg er skandinavisk, som betyr at jeg er germansk. Etter ferden fra øst, så er moderlandet og opphavet til germanske stammer Skandinavia. Jeg vet hvem jeg er, og støtter mitt eget folk. Jeg har ‘norsk vilje’.

  Noe du oppnår ved å ha ‘norsk vilje’ er at du får en radar for det unorske. De…unorske. Du registrerer de åndstomme…de rent opportunistiske…de identitetsløse…og de sjelelige forræderne.

  Og så tilfellet ‘Nordahl Grieg’. Han tilbedde Stalin og Sovjet, og var klart et skall av en nordmann med et perverst og ustabilt indre; mer interessert i fremmed fiksjon enn norsk røynd. Bare å kalle ham ‘Nordahl’ er å besudle det norske, så vi kaller ham heller ‘Sovdahl Grieg’.

  Kort realhistorie. Det som skjedde på slutten av 30-tallet var at Polen ikke ville gi tilbake Preussen (som Tyskland vokste ut av), som førte til at Tyskland og Sovjet delte Polen i to jafs. Det største jafset tok Sovjet, som spiste hele 2/3 av daværende Polen. Deretter erklærte engelskmenn (som hadde glemt hvem de var) krig mot Tyskland (og kun Tyskland), fordi tysker-hatske krefter hadde vunnet frem i England – dette var den egentlige ulykka som ødela Europa, og som blant mye annen elendighet har ført til at tusenvis av engelske jenter har blitt voldtatt av muslimske hunder (mens identitetsløse og rasismeredde briter ser vekk).

  Og så var det Sovdahl Grieg, da. Forræderen. En av de ustabile kulturliberale; norske skall som én dag er jøder, én dag er muslimer, én dag er slaviske – å være nordmenn takler de ikke. Sovdahl Grieg ville gjerne bli med på demoniske Arthur Harris’ bombekampanjer mot sivile . Og med en lykkelig skjebnens ironi ble bombeflyet han var med på truffet av granater på hans første raid. Sovdahl styrtet i bakken og døde. Ja, vi får håpe han ble lemlestet og brent levende på vei ned, slik en forræder fortjener!

  Og poenget med alt dette skriveriet er altså å understreke at Sovdahl Grieg ikke er noe godt utgangspunkt overhodet for en etisk eller rasjonell diskusjon vedrørende invasjonen i Ukraina. Heller må man umiddelbart stille spørsmål om hvor lojaliteten til Nistad ligger, når han ikke klarer å identifisere en forræder! Har ikke Nistad ‘norsk vilje’…?

  Vel, ut ifra innlegget på Derimot.no, så har Nistad ‘russisk vilje’:

  Nistad:
  «Man bør like fullt spørre hva som var alternativet til den nå igangsatte militære intervensjonen.
  (…)
  For meg er det vanskelig å forstå at personer som oppriktig tar avstand fra Kiev-regimets terrorkrig mot Donbass og den nærmest apartheidaktige diskrimineringen av russiskspråklige, tar avstand fra en militær intervensjon som gjør at regimet som har stått for terrorkrigen og diskrimineringen, fjernes.
  (…)
  Folk dør som en følge av den russiske militære intervensjonen i Ukraina, og boliger og andre objekter ødelegges. Men uansett hvor dramatiske meldinger våre massemedier måtte bringe, er det som nå skjer i Ukraina knapt mer blodig og ødeleggende enn det menneskene i Donbass har måttet utholde i åtte år.
  (…)
  Slutt på terrorkrigen mot Donbass – kombinert med en reduksjon av faren for atomkrig i Europa – for meg er det mer enn god nok grunn til helhjertet å støtte den russiske militære intervensjonen mot dagens ukrainske regime.»

  Dette er partisk til de grader. Ville Nistad «støtta heilhjerta» en full-skala invasjon av Russland og «fjerning av regimet» fordi Russland har slått ned på den forsøkte løsrivelsen i Tsjetsjenia? …Har Putin redusert faren for atomkrig? …Var det ikke et alternativ å i hvert fall bare rykke inn i Donetsk og Luhansk? …Hvorfor er «diskriminering av russiskspråklige» noe som gjør Nistand så fornærmet og ille berørt?

  Nistad:
  «I de siste dagene har jeg mottatt eposter og andre henvendelser fra personer som misliker min erklærte støtte til Putin og russiske myndigheter etter den igangsatte russiske militære intervensjonen mot Ukraina. (…) Dette kan være mennesker som (…) har vært positive til mitt opplysningssenter.»

  Tror ikke Nistad forstår ordet «opplysning», slik det feks. brukes i ordet «opplysningstida». Det opplysende er søkende, reflekterende, oppklarende…noe partisk propaganda ikke er.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Europeiske kommunistpartier uttaler seg om Ukraina-krigen.

«Det er ansvar på begge sider!»

Forrige innlegg

Så hadde russerne litt rett likevel:

Ukrainsk spesialstyrke godkjent for integrert deltagelse i Nato.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.