POSTED IN Storbritannia, USA

Scott Ritter:

Hvordan USA villeder verdenssamfunnet om sin krig mot Jemen.

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

Mens Washington hevder at angrepene på Houthi-militære posisjoner er defensive og fullt lovlige, er ikke det tilfellet.

Av Scott Ritter.


«Angrepene i Jemen var nødvendige og i samsvar med internasjonal lov». Med denne uttalelsen forsvarte USAs delegat til FN de felles militærangrepene av USA og Storbritannia, mot Houthi-militsen natt til 12. januar 2024. Det ironiske med denne uttalelsen er at den ble fremsatt foran et organ, FNs sikkerhetsråd, som ikke hadde autorisert noen slik handling, og dermed eliminerte det ethvert krav på legitimitet som kan fremsettes av USA.

FN-pakten spesifiserer to folkerettslige vilkår hvor militær makt kan brukes. Den ene er legitimt selvforsvar som artikulert i artikkel 51 i charteret. Den andre er i samsvar med myndigheten gitt av FNs sikkerhetsråd, gjennom en resolusjon vedtatt under kapittel VII i charteret.

Den britiske utenriksministeren David Cameron siterte FNs sikkerhetsråd i sin begrunnelse for Storbritannias involvering i angrepene på Jemen, og hevdet at rådet hadde «gjort det klart» at «houthiene må stanse angrepene i Rødehavet». Mens Sikkerhetsrådet hadde utstedt en resolusjon som krevde at houthiene skulle slutte med sine angrep på internasjonal skipsfart i Rødehavet, ble ikke denne resolusjonen vedtatt under kapittel VII, og derfor hadde verken USA eller Storbritannia noen folkerettslig fullmakt til å gjennomføre sine angrep på Jemen.

Både USA og Storbritannia påberopte seg selvforsvar i sine angrep på Jemen, og antydet dermed indirekte til en handling som kan godkjennes i henhold til artikkel 51 i FN-pakten. USAs president Joe Biden rettferdiggjorde det amerikanske militærangrepet på Houthi-militsstyrker i Jemen i en uttalelse som ble gitt ut kort tid etter at angrepene var over. «Jeg beordret denne militære aksjonen», erklærte han, «i samsvar med mitt ansvar for å beskytte amerikanere hjemme og i utlandet».

Joe Biden og Rishi Sunak, her avbildet i 2023.

Hovedproblemet med dette argumentet er at houthiene ikke hadde angrepet amerikanere, verken hjemme eller i utlandet. I den grad amerikanske styrker tidligere hadde angrepet houthiene, hadde de gjort det for å beskytte ikke-amerikanske eiendeler – enten staten Israel eller internasjonal skipsfart – fra houthi-angrep. Under ingen omstendigheter kunne USA argumentere for at de hadde blitt angrepet av houthiene. De amerikanske angrepene, hevdet Biden, «ble utført for å avskrekke og svekke Houthienes evne til å sette i gang fremtidige angrep».

Språkbruken antyder at USA forsøkte å eliminere en overhengende trussel mot kommersielle internasjonale skipsruter. For å overholde folkerettens krav angående kollektivt selvforsvar – det eneste mulige argumentet for legitimitet, siden USA selv ikke var blitt angrepet – må USA demonstrere at de er en del av et kollektiv av nasjonalstater, som enten er under angrep av houthiene, eller blir truet med et overhengende angrep av en art som utelukker Sikkerhetsrådets intervensjon.

I slutten av desember 2023 hadde USA, sammen med flere andre nasjoner, samlet militære styrker i det som ble kjent som Operation Prosperity Guardian, for å avskrekke Houthi-angrep på skipsfart etter 19 november 2023. Imidlertid undergravde USA senere enhver sak de kunne ha fremsatt om at deres handlinger var i samsvar med internasjonal lov, nemlig at de var en handling av kollektivt forebyggende selvforsvar utført i samsvar med artikkel 51 i FN-pakten.

US Central Command (CENTCOM), som er ansvarlig for operasjoner i Midtøsten, sendte ut en pressemelding kort tid etter at Washington satte i gang et andre angrep mot et Houthi-radaranlegg, som den hevder hadde skipsfart i Rødehavet som mål.
Uttalelsen hevdet angrepet på Houthi-radaranllegget var en «oppfølging» av angrepene utført 12 januar, og hadde «ingen tilknytning til og er atskilt fra Operation Prosperity Guardian, en defensiv koalisjon av over 20 land som har skipsfart i Rødehavet, Bab al-Mandeb-stredet og Adenbukta».

Ved å distansere seg fra Operation Prosperity Guardian, kan ikke USA hevde at det er forebyggende kollektivt selvforsvar i henhold til artikkel 51 i FN-pakten, og gjør det åpenbart at USAs militære angrep på Jemen er ulovlig.

Fra Global Research, publisert 18 januar 2024.
Oversatt fra engelsk. Linker i orginalartikkelen. Oversatt av Northern Light.
Orginalartikkel: How the US Misleads the World About Its Involvement in Yemen. Scott Ritter.

Forsidebilde: Wikipedia

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

  • Saudi Arabia har jo lenge vært i krig med ( ønsker å overta?) Jemen.
    Er det en byttehandel her?

    Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Er Norge en delstat i USA? The establishment I USA og NRK kjempet for Nikki Haley i Iowa.

Trump vant en knusende seier.

Forrige innlegg

Zelenskys forslag til fredsavtale:

Russland skal erkjenne sitt nederlag!

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.