POSTED IN Klima

Satellittdata viser:

Ingen grunn til panikk. Ingen kokende klode i sikte.

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Klimamodellene feiler grovt i følge satellittdata

Innlegget er hentet fra Fakta360

Av Einar R Bordewich

Satellittdata viser at global oppvarming i det siste halve århundre er i gjennomsnitt 43% lavere enn det klimamodellene forteller. I USA alene er oppvarmingen målt fra satellitter mye mindre enn samtlige klimamodeller. Påstanden om at oppvarmingen skyldes CO2 alene kan ikke begrunnes med vitenskapen, sir Ph.D. Roy Spence som står bak studien. Han føyer til at i motsetning til medias og miljøorganisasjoners stadige rop om klimakrise, er vår tids globale oppvarming så svak og fordelaktig, at det rettferdiggjør ikke det grønne skiftet eller noen politiske reguleringer av CO2 .

Dette er i hovedtrekk resultatet av en omfattende studie ledet av Ph.D. Roy Spencer. Han understreker videre at det ikke finnes grunnlag i vitenskapen for de enorme omlegginger av samfunnet, med hensyn til skatter og avgifter på CO2 samt elektrifisering og satsing på såkalte fornybare energier.

Ph.D. Roy Spencer (68) er en amerikansk meteorolog og klimaforsker. Han er hovedforsker ved University of Alabama i Huntsville, og leder for det amerikanske vitenskapsteamet for Advanced Microwave Scanning Radiometer på NASAs Aqua-satellitt. Han har fungert som seniorforsker for klimastudier ved NASAs Marshall Space Flight Center. Han driver en egen nettside DrRoySpencer.com hvor han publiserer sin forskning.

Hovedpoenger i rapporten til Dr. Roy Spencer

 • Den observerte hastigheten på global oppvarming over de siste 50 årene er svakere enn det som er beregnet i samtlige klimamodeller
 • Klimamodellene som styrer verdens energipolitikk konserverer ikke engang energien, en nødvendig forutsetning for enhver fysikkbasert modell av klimasystemet
 • Vår politikk burde styres av observasjoner, noe som viser et helt ordinært klima, i stedet for klimamodeller som overdriver grovt om klima

Klimamodellene er ikke bare sterkt politisk styrt og overdrevet, men forskning viser også at de totalt overser de naturlige svingninger. Dette betyr at en vesentlig del, eller til og med alt av den observerte oppvarmingen kan være naturlig. For eksempel kan de den dag i dag ikke forklare den Romerske varmerperioden for 2000 år siden og heller ikke middelalderens optimum (Medieval Warm Period) for 1000 år siden. Begge opp til tre -3- grader varmere i dag. Før IPCC sin tid kaltes disse varme periodene for Climate Optimum. Den lille istiden blir også fullstendig ignorert i klimamodeller og man antar bare at slikt ikke skjer i dag.

Klimamodellene og religion

Roy Spencer er heller ikke nådig når han sier «Den nåværende antatte energi ubalanse på 0,6 W/m2 i jordens energibudsjett på 240 W/m2 blir fullstendig tilordnet mennesker sitt bruk av fossile energier.»

Så kommer han med dødsstøtet: «Denne ubalansen er en antagelse for Jorden og er et uttrykk for tro og ikke vitenskap. Som nevnt kan en naturlig energibalanse for jorden ikke påvises. Selv om man bruker NASA’s beste satellitt data for energiflyt gjennom klimasystemet.«

Klimamodellene forutsetter altså en energibalanse, et uforanderlig klima, men klarer selv ikke å gjenskape det. Klimamodellene er basert på at klima er naturlig stabilt og uforanderlig fra naturens side, og at klimaendringer derfor er unormalt. Klimamodellene er fintunet og justert til å være i naturlig balanse, og deretter kun reagere på CO2 økning. Dette er ikke vitenskap, det er tro og flikking av modeller, hevder Spencer.

Roy Spencer forteller videre at det er kun to modeller, begge Russiske, som produserer den samme varmetrenden som observeres. Men disse to blir ignorert av den politiserte media og av de som kjører klimahysteriet frem med full kraft.

Her er fem datasett fra satellitter (blå) sammenlignet med 36 klimamodeller (rød)

Forbedret global matproduksjon skjules

Fakta om at den globale matproduksjonen har økt raskere enn befolkningsveksten de siste 60 årene, antyder at eventuelle negative effekter av global oppvarming er totalt sett små. Også det fakta at planeten har blitt grønnere er dokumentert som en respons på økt CO2, noe som styrker både naturlig vegetasjon og produksjonen av mat.

Jordens vegetasjon økt med 2 x USA’s areal!

Hva annet enn CO2 kan skape klimaendringer?

En påstand er at mennesker må stå bak den globale oppvarmingen, med påfølgende forsterkning av værfenomener, siden klimaforskerne ikke kan forklare andre grunner. Dette argumentet er ikke fra kunnskap, men fra mangel av kunnskap. For eksempel kan de som nevnt ikke forklare hva som skapte den Romerske og middelalderes varmere perioder, og heller ikke den lille istiden eller den mye omtalte Dust Bowl på 1930 tallet i USA.

Et eksempel i så måte, er når for eksempel Rasmus Benestad i en artikkel på iNyheter forklarer at CO2 er med å påvirke våre tids værfenomener og forsterker disse, så er det ikke basert på kunnskap, men forutinntatthet hvor han utelukker andre fenomener eller nedtoner et naturlig svingende klima sin betydning. Hensikten hans er å maksimere betydningen av CO2 sin påvirkning på klima i enhver sammenheng.

Konklusjon – Modellene overdriver og feiler

Klimamodellene stemmer ikke med virkeligheten og produserer for mye varme i forhold til satellitt data. Uoverensstemmelsen varierer med 40-50% for mye varme globalt i modellene, og en faktor på 200-300% for mye varme lokalt for sommertemperaturene i USA.

Modellene baserer seg på at der ikke eksisterer naturlige klimaendringer og må manuelt justeres til dette, og deretter legges CO2 inn i form av en liten energi ubalanse på ca. 1% i jorden energibudsjett. De sier så at dette er bevis på global oppvarming, men modeller absolutt beviser ingen ting. Det er et sirkulært argument som ikke er vitenskapelig, men det lurer politikere og folk.

Klima og vær består av kaotiske interne variasjoner som gir store usikkerheter i både globale projeksjoner og som forklaring på historisk klima. Disse enorme usikkerhetene gir ikke grunnlag til politikere å omlegge hele energisystemet i samfunnet, når modellene helt tydelig overdriver og feiler.

Kilde: Global Warming: Observations vs. Climate Models

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • Torfinn Slettebø
  28 januar 2024 7:56

  Noko som burde gi oss panikk, er at USA er vår viktigaste allierte. Høyr professor J. Sachs sine vurderingar av Haag-domen og dagens USA-styre (24 minutt):

  https://www.youtube.com/watch?v=iUNrUclBnsA

  Det alliansefrie landet Sør-Afrika har gjort verda ei stor teneste. Noreg er på feil lag denne gongen òg.

  Svar
 • Alle datamodeller kan du hive ut av vinduet. De modellene forteller akkurat hva du vil de skal fortelle. Det kommer jo an på hvem som mater inn informasjonen. Og hvilket resultat de lnsker skal spys ut av den idiotiske datamaskinen. Det var kvalmende og se/høre på løgnhalsen AlGore stå og lyve oss rett opp i trynet under fredsprisutdelingen. «Jorden vil være oversvømt innen 2012»! «Tro på Vitenskapen!» Hvordan gikk det? Ble det slik? All tillit til vitenskapsfolk er i ferd med å forvitre totalt. All tillit til legemiddelindustrien er borte. «Det er penger i sykdom!» «Det er penger i klimaforskning!» ( Bare til de som forsker slik at folket holdes i frykt for dommedag.)

  Svar
 • Takk for en utmerket artikkel om «klimaendringer»
  Hadde vi hatt et fritt media, ville de skrevet mer om geo-engineering, som er dypstatens verktøy for å bevise at det finnes klimaendringer. Grekerne ødela for dem i fjor, da de fant ut at mesteparten av skogbrannene i Hellas var påsatte.
  Legger ved en artikkel fra amg-news, som viser grafer over hvor det finnes HAARP-stasjoner, bl.a en like nord for Tromsø og flere andre menneskeskapte verktøy som påvirker været https://amg-news.com/revealed-top-secret-haarp-facilities-and-military-bases-around-the-globe-uncovered-photo-gallery/

  Svar
 • «oppvarming så svak og fordelaktig,..»

  Nettopp.
  Ved varme/ sol kan en bolig/område kjøles ned ved hjelp av energien fra varmen/solen.
  Ved kulde kan det ikke gjøres motsatt.

  «Begge opp til 3- grader varmere (enn) i dag. »

  Et frykt- faktor som ble kjørt fram var /er jo ‘Tipping Point’ . Ingen mulighet for reversering.
  Dette faller altså på sin urimelighet.
  Visste ikke klimaalarmistende dette?
  Visste de, – men de brukte begrepet for å skape frykt?

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Fra partistyre til folkestyre.

Fra representativt demokrati til folkets demokrati.

Forrige innlegg

Overdødeligheten i Norge skyldes økning i hjerte-karsykdommer.

FHI klarer ikke å sammenligne vaksinerte mot uvaksinerte.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.