POSTED IN NATO, Tyskland

Sannhetens øyeblikk for Nato.

Kan Tyskland delta i en allianse hvor alliansepartner USA angriper dem direkte?

7 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Sprengningen av Nord Stream

Sannhetens øyeblikk i NATO?

Sprengningen av Nord Stream kan om sannheten skulle bli allment kjent bli et sannhetens øyeblikk i NATO.

Av Thomas Röper, Anti-Spiegel

Det russiske fjernsynet har i en kommentar slått fast at sprengningen av Nord Stream fort kan bli sannhetens time for NATO. Det er nok en riktig vurdering, for om sannheten om USAs sprengning av rørledningene, og også grunnene til at det skjedde, skulle bli allment kjent, vil offentligheten i mange europeiske NATO-stater stille seg spørsmålet om hva som egentlig er poenget med å ha en «forsvarsallianse» når en av «alliansepartnerne» utfører krigshandlinger mot en av de andre «alliansepartnerne».

Jeg tviler riktignok på at det vil skje, da den USA-støttede mediemakten ikke omtaler de faktaene som allerede er kjent og nok også kommer til å fortie nye fakta, og gjør alt den kan for å diskreditere dem som rapporterer om disse kjensgjerningene. Men jeg har likevel oversatt kommentaren til programlederen i Nyhetsrevyen, som det russiske fjernsynet sender hver søndag.

Oversettelsen begynner:

Sannhetens øyeblikk i NATO-alliansen

C4-sprengstoff, spesielle sonarer, det norske antiubåtskipet Alta og et dekompresjonskammer for dykkere, som CIA tok om bord. En svært kompleks operasjon. Jeg har selv drevet en del med dyphavsdykking, og vet meget godt hva dekompresjonskammeret blir brukt til. Det er for å komme raskere bort fra åstedet.

Dekompresjonskammer. Bildet er fra Norsk Oljemuseum.

Det maksimale dypet som de amerikanske dykkerne jobbet på, er jo 91 meter. Det betyr at de blir utsatt for et trykk på opptil ni atmosfærer. Ved et slikt trykk må man puste inn en gassblanding med surstoff, som løser seg i blodet. Hvis man stiger raskt opp fra et slikt dyp, begynner blodet å koke. Når man går direkte inn i dekompresjonskammeret, utjevner trykket seg umiddelbart, og de gassene som har løst seg i blodet, slipper langsomt ut. Ellers ville man under oppstigningen ha måttet legge inn flere dekompresjonpauser. Det tar lang tid. Men de var nødt til å komme seg raskt unna.

Naturligvis må hele denne historien igjen sjekkes grundig. Hvorfor skulle man tro Hersh på hans ord? Selv om han er 85 år gammel, er Seymour Hersh intellektuelt sett absolutt på høyden. Han er en profesjonell undersøkende journalist, kanskje den beste i sin sjanger i USA. Hans sensasjonelle avsløringer av amerikanske forbrytelser i Vietnam og i Irak ble alltid møtt med skepsis og avvisning.

Man har bebreidet ham for å bruke anonyme kilder og å ikke offentliggjøre dem. Men, unnskyld meg, ville en kilde på høyt nivå og med verdifull informasjon ha kunnet stole på Hersh om han noen gang hadde avslørt sine kilder? Da hadde Hersh måttet skifte yrke. Men slik som situasjonen er, har han i et halvt århundre og helt fram til i dag hatt det privilegiet det er å kunne trenge inn i det som skulle være hemmelig. Og hittil har resultatene av hans undersøkelser alltid før eller senere blitt akseptert av samfunnet. Men hvorfor skulle man bare tro på det? Det er ikke godt nok. Sjekk det! Når alt kommer til alt, handler det jo om USAs anseelse. Det handler også om troskapen til allianserelasjonene innen NATO og til og med om denne blokkens eksistensberettigelse.

Seymour Hersh

Det ville ikke være vanskelig å få verifisert Hershs påstander. La Biden forklare seg for kongressen, og la han sverge på Bibelen. Innkall de antatte gjerningsmennene og spør dem ut under ed om alle detaljene. Begynn med Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan. Var det ikke han som koordinerte den kriminelle operasjonen? Hvorfor har det ennå ikke skjedd? Uansett har det allerede vært veldig skadelig for USAs image å nekte for det som har skjedd. Og all denne fornektelsen er regelrett infantilisme på høyeste regjeringsnivå. De overbeviser ikke noen om noe som helst. Tvert imot, det styrker mistanken. Jo lenger uvissheten vedvarer, desto verre er det for USA.

Man kunne jo bare le av det hele, men Det hvite hus har ikke engang en egen versjon av hendelsesforløpet. Hva var det altså som skjedde utenfor øya Bornholm i Østersjøen? Amerikanerne sier at det ikke var på deres territorium, det angår oss ikke. Det får jo de landene hvor det skjedde undersøke. Vi har ikke noe med det å gjøre. Punktum.

Det formulerte det amerikanske utenriksdepartementets talsmann, Ned Price, slik: «Disse bombeangrepene har ikke funnet sted på amerikansk jord. De har blitt utført på våre partneres territorium, og jeg overlater det til dem å uttale seg om etterforskningen av hendelsene.»

Det er litt sleipt. For i grunnen er jo bombeangrepene på gassrørledningene en krigshandling, et væpnet angrep på Tyskland. Om det er tilfellet, hvordan er det da med artikkel 5 i NATO-traktaten, som sier at et angrep på en alliansepartner er å regne som et angrep på alle alliansepartnerne? Er det ingen som har forsøkt å se saken fra denne synsvinkelen? Biden har helt sikkert ikke gjort det. Han prioriteter annerledes og har andre motiver. Seymour Hersh ser det slik:

«Man fryktet at Europa ville trekke seg ut av konflikten. Nå har Biden gjort det klart for Europa: ‘Dere er annenrangs.’ Sabotasjen vil ha skrekkelige følger for europeerne. De politiske konsekvensene vil være enorme for oss. Biden og hans folk i Det hvite hus har nektet for at det jeg har kommet fram til i mine undersøkelser, er riktig, og gjør det fortsatt mens de blir støttet av pressen. Min tidligere arbeidsgiver for eksempel, New York Times, skriver av en eller annen grunn ikke lenger om temaet, men ignorerer det på samme måte som regjeringen. Det samme gjelder Washington Post. De politiske følgene for oss vil vise seg på lang sikt, det vil til og med kunne innebære at noen land forlater NATO, for å la dem være ute i kulden er ikke så ille for Biden. Mye viktigere er det å føre en militær konflikt som han ikke kommer til å vinne. Jeg er ganske enkelt bare forbauset.»

Det omstridte bildet på Nasjonalgalleriet illustrerer poenget i teksten godt: Leiv Eiriksson oppdager Amerika (1893) av Christian Krogh.

Jeg er sikker på at en grundig undersøkelse vil avsløre Storbritannias rolle. De er eksperter på slike saker. Men også nordmennene var involvert i hendelsen. Det er ingen overraskelse. Norge er en stor sjømakt. Allerede i det nestsiste årtusenet seilte vikinger med sine dekkløse skip med kvinner, barn og byggematerialer over Atlanteren til Island og til og med til Amerika, som de døpte Vinland. De plyndret Frankrike og terroriserte Europa fra Hamburg til Lisboa. I det tjuende århundre var det det landet som hadde den største handelsflåten i verden. Når det gjelder fiske, har Norge alltid vært blant de fem ledende landene i verden. Det utviklet skipsbyggingen, og på slutten av århundret gjorde nordmennene allerede pionerarbeid idet de bygde olje- og gassplattformer for vanndybder på flere hundre meter.

Tidligere pleide vi å tro at Norge er lite, men fjordenes land har en kystlinje på 22 000 kilometer, mer enn halvparten av ekvator. Norge er ikke så glad i Europa. Det har to ganger stemt nei til EU-medlemskap i folkeavstemninger. Men landet var med under stiftelsen av NATO og er USAs nærmeste alliansepartner. Amerikanerne har pumpet hundrevis av millioner, om ikke milliarder av dollar inn i den militære og etterretningsmessige infrastrukturen i landet. Det er klart at nordmennene har vært av uvurderlig betydning for USA under operasjonen med å ødelegge Nord Stream. Det var nordmennene som fant det ideelle stedet for terrorangrepet i Nordsjøen. Det var deres antiubåtskip Alta som satte ut amerikanske dykkere og brakte dem til overflaten, og det er nordmennene som har gjort kolossale superprofitter på å presse Russland ut av det europeiske gassmarkedet. Bare i løpet av det siste året har de tredoblet sine inntekter på olje og gass sammenlignet med fjoråret.

Hvis det blir bekreftet av Norge var medansvarlig i sprengningen av North Stream-ledningene er det mange som har grunn til å gremme seg.

Også nordmennene gjemmer seg nå… Vi forstår det. De er redde. Men, du vet, samme hvor mange tråder du knytter, vil enden komme. Hver uke kommer vi til å få mer og mer informasjon om århundrets forbrytelse. Det er ikke bare ofrene som finner situasjonen utrivelig, men også mange av gjerningsmennene.

Nå er, om vi kan si det slik, sannhetens time kommet i det atlantiske fellesskapet. Sannhetens time i NATO. Hvis NATO er en verdibasert allianse, som man pleier å fortelle oss, er da oppriktighet – i det minste innenfor alliansen – en verdi eller ikke? Eller blir oppriktighet nå erstattet av «diplomatisk imitasjon»? Og har alliansepartnerne rett til å stille hverandre spørsmål? Nå, rett og slett bare å spørre? Og kan de forvente et oppriktig svar? Eller er oppriktighet et konsept som for lengst har gått i glemmeboken der? Men hva er da denne alliansens vesen? Hva er dens grunnlag? Og er det overhodet noen som trenger den? Når alt kommer til alt, var det som skjedde for å være ærlig et virkelig svik. Det ordet har ganske enkelt ennå ikke blitt brukt i Tyskland, men den indre uroen vil snart melde seg. Og hva skjer da?

Jeg liker ikke å komme med spådommer, men i menneskelige relasjoner har svik alltid vært forbundet med tap. Tapet av en venn, en partner. I internasjonale relasjoner innebærer forræderi også alltid et tap. Tap av tillit, tap av en alliansepartner. Det er helt normalt. Psykologer har undersøkt fasene i sorgen over tap i menneskelivet. I internasjonale forhold gjør de seg også gjeldende. Det finnes et enkelt klassisk diagram med fem faser, men man kan også gjøre flere inndelinger i diagrammet.

Anti-Spiegel: I det følgende går man i programmet nærmere inn på denne illustrasjonen og går igjennom den trinn for trinn.

Emosjonene går først ned og så opp. Fra tap til det å venne seg til tapet. Tenk deg Tyskland. Bare ett land, det viktigste landet på det europeiske kontinentet. La oss for enkelhets skyld ta Tyskland.

Det kom som et sjokk. Følelsesløshet? Sannsynligvis er det der de er nå. Neste fase er fornektelsen. Nei, det kan ikke være sant! Tyskland vil komme til å gjennomgå fasen av fornektelse. 

Deretter kommer fasen med emosjonelle utbrudd. Dem kommer vi sannsynligvis til å få se. Så kommer raseriet: på USA. Deretter kommer redselen: Hvordan, hvorfor? Hvordan kunne de gjøre det mot oss? Og hva mer vil de gjøre mot oss, når vi er så forsvarsløse?

Da er det ikke til å unngå at man leter etter en utvei. Og her kan forskjellige ideer til og med lede til en fase som man kaller for desorganisering. Desorganisering av samfunnet. Det kan til og med oppstå panikk. Fortvilelse og lav selvfølelse. Så blir tyskerne overmannet av skyldfølelse: Nei det er vår egen skyld, siden vi er så enfoldige.

Det neste som kommer, er naturligvis ensomheten: Det er ingen som er glad i oss tyskere. Og hvor urettferdig er ikke det?

Ønske om å gjemme seg når virkeligheten blir for ubehagelig er rotfestet i oss

 Det kan til og med oppstå et ønske om å isolere seg fra omgivelsene. Tyskerne vil komme til å ønske å kunne krype inn i en kokong. Naturligvis skaper depresjoner problemer når man skal vende tilbake til normaliteten. Men hva er nå egentlig normalitet?

Men da vil ideen om et nytt forhold dukke opp. Kanskje med Russland? Moskva har alltid vært fair mot Tyskland. Og om man slår seg sammen, vil det oppstå et nytt globalt maktsenter. Å, det vil bli en ny livsstil for Tyskland.

Og så tennes det et håp. Naturligvis vil man tenke igjennom de erfaringene man har gjort. Og så hjelper man andre. Naboene. Da føler man ny lykke!

Det er disse fasene som tyskerne kommer til å gjennomgå om de ikke blir forhindret fra å gjøre det. Amerika, som har mistet all indre tilbakeholdenhet, vil i overført betydning komme til å sparke Tyskland i hjel. Vi får se hvem som er i stand til hva i den nye situasjonen. Det er fortsatt spennende. Og nå er sannhetens time kommet.

Slutt på oversettelsen

Oversatt av Rune G.

Redaksjonen har lagt til bilder m/tekst.

Forsidebilde: Jonatas Domingos

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

7 kommentarer. Leave new

 • «for om sannheten om USAs sprengning av rørledningene, og også grunnene til at det skjedde, skulle bli allment kjent…
  ……Når alt kommer til alt, handler det jo om USAs anseelse. Det handler også om troskapen til allianserelasjonene innen NATO og til og med om denne blokkens eksistensberettigelse.»

  Så da blir det ALDRI en offentlig undersøkelse. Aldri en rettsak. Det er for mye på spill.
  Det er bedre å slå fast at offeret er den skyldige i denne terrorhandlingen; som Jens Stoltenberg kunne slå fast få timer etterpå. 😉

  Svar
  • et land som tar livet av 3000 av sine egne borgere for å legitimere en krig mot taliban, fortjener ingen støtte eller allianser. Og når Norge aktivt støtter slik kriminalitet, har vi nådd bunnen. Sannheten har ingen plass i slike nasjoner.

   Svar
 • Er stort sett enig med konklusjonene her. Det som khazar-idiotene ikke ville skulle skje, at Tyskland og Russland samarbeider tettere, har deres gen-idioti sørget for at muligens nå skjer med større sannsynlighet enn før spregningen. England og Norge blir nok satt på listen over Russlands største fiender sammen med USA.
  Gud bedre så lei jeg begynner å bli av disse khazarene med sine innavlede gen-feil som forsøker å holde hele verden i sin «jern-neve», denne rasen har merket seg selv som «rød-listet» og i ferd med å utrydde seg selv, verden må bare bli enige om det først.
  Muligens vil man snart se et ekte «Holocaust» (brennoffer) utbre seg med «små uskyldige «Jøder» som offer.

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  25 februar 2023 17:59

  Ei standardfrase blant Nato-vener er slik: Nato truer ingen. (Matlary, Støre, Huidtfelt, osv.)

  Spør serbarar, libyarar, syrarar, afghanarar, russarar, kinesarar, iranarar, irakarar, folk i mellom-Amerika og Sør-Amerika om dei er einige i påstanden.

  Det ville vera fantastisk om NordStream sprenginga samstundes har sprengt Nato. Då må Bergens Tidende finna ein erstattar for Morten Myksvoll.

  Svar
 • Arno Mong Daastøl
  25 februar 2023 23:48

  Bra, men Steiro i document.no forteller oss om hvorfor USA ikke hadde bruk for Norge. Dermed framstår hersch påstander om Norge som en lynavleder, en distraksjon, for hva som egentlig hendte. USA alene?

  Svar
 • Northern Light.
  26 februar 2023 14:50

  Blir Norge kjent skyldig, må hele folket og landet betale prisen for det kanskje bare et par hundre personer har gjort.

  En kan bare håpe for det norske folks del, at Seymour Hersch tar feil om Norges deltagelse i sprengningen av Nord Stream. Men foruroligende nok sa talskvinne for det russiske utenriks-departementet, at «vi er ikke overrasket over konklusjonene til den amerikanske journalisten, om Oslos deltagelse i disse sabotasjehandlingene». Urovekkende er det også at talsmannen for den russiske Dumaen uttalte at «det er overlappende funn av Hersch sin rapport og undersøkelser som Russland har gjort i saken». Kilde: Tass. Noe som vil si at russisk etterretning har kommet frem til samme resultat.

  Skulle det vise seg at nordmenn var delaktige i udåden, var det kanskje bare 150-250 personer delaktige i godkjenning, planlegging og utførelse. Men det er likevel nasjonen Norge med 5,4 millioner helt uvitende og uskyldige folk som må betale prisen. For det er nasjonen Norge som blir holdt ansvarlig av omverdenen, og må ta ansvar for det de skyldige har gjort.

  En krigshandling mot Russland og Tyskland, men russerne er anstendige og vil ha de skyldige tiltalt i en internasjonal domstol og ha erstatning rimelig nok, som Norge må betale sin del av blir Norge kjent skyldig. Det kan hende gassledningene kan repareres ved at seksjonene med sprengte rør byttes ut, og at de deretter kan settes i drift. Men det kan også hende at salt sjøvann har fylt rørene, og svekket dem så de får redusert levetid. Da er det rimelig at Russland krever at et reservert beløp blir gitt til Russland for å dekke kostnadene med fremtidige utskiftninger av rørene, og erstatning for driftstap under utskiftning. Hvis det blir normaliserte forhold mellom Russland og Tyskland, og Tyskland kjøper gass fra North Stream.

  Blir Norge kjent skyldig, vil søksmålene stå i kø:
  «Gassledningen ble bygget av selskapet Nord Stream, hvor hovedeier er den store russiske gassprodusenten Gazprom med 51%. Tyske Wintershall Holding eier 15,5%, tyske E.ON Ruhrgas 15,5%, nederlandske Gasunie 9% og franske GDF Suez9 %». Kilde: Google.
  Selv om sprengningen skjedde før anlegget ble satt i drift, er det de overståendes eiendom, og alle selskapene vil kreve erstatning.

  Kan Norge også da få erstatningskrav for alle konkursene og elendigheten på kontinentet, som den enorme prisøkningen på energi har forårsaket, på grunn av sabotasjen på north Stream? En kan hevde nei, fordi Tyskland var pålagt å ikke kjøpe gass fra North Stream i sanksjons-krigen mot Russland, selv om den var klar til å settes i drift.

  Men skulle en internasjonal domstol gi en saksøker medhold i dette, vil det ikke bli ende på søksmålene. Tapene som europeisk industri og næringsliv har hatt, overstiger kanskje allerede verdien på Oljefondet. Norge kan også risikere å bli forhatt av europeiske land og folk, få stempel som terrorstat, og relasjonene på alle plan med kontinentale Europa kan bli ødelagt.

  Norge kan da også risikere at Tyskland og Frankrike kutter handelsforbindelsene med Norge. Mye av infrastrukturen i Norge er bygget av og med deler fra selskaper i Tyskland og Frankrike, som for eksempel telekommunikasjon, kraftstasjoner og strømnett. Norge vil da ikke reparert og vedlikeholdt vitale infrastruktur, og har ikke penger å kjøpe for etter å ha betalt erstatningene.

  Blir Norge kjent skyldig, må Norge vise resolutt handling mot de få hundre skyldige som har fått land og folk i denne situasjonen, skal Norge kunne håpe på tilgivelse fra omverdenen. Deltagelsen i sabotasjen er også forræderi og landssvik. reaksjonene fra Russland og Europa kan ødelegge Norge, og elendigheten som den for mange ubetalbare prisen på energi forårsaker, vil ta titusener av liv på kontinentet. De skyldige må stilles til rette, og det på et rettersted. Det skal bare være en straff for denne udåden, og det er ikke fengsel.

  Svar
 • Arno Mong Daastøl
  2 mars 2023 0:17

  Norge må stå til doms. Skyldig? Helt OK. Norge må betale. befolkningen er IKKE uskyldige. Politikerne er bevisst valgt av voksne mennesker.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Allierte i den samme unionen?

Tyskland blokkerer Ungarns atomreaktorprosjekt, og setter Budapests energi-suverenitet i fare.

Forrige innlegg

Big Pharma har en agenda!

mRNA-vaksiner er i ferd med å bli brukt i kjøttindustrien

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.