POSTED IN Norge

Salter egne penger i skatteparadis.

Kan han være forvalter av Norges felles sparegris?

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

Brannmuren er full av hull!

Innlegg stod på trykk i Fædrelandsvennen 10/7. Artikkelen er en sterkt bearbeidet og oppdatert versjon av en artikkel som ble publisert i nettmagasinet Argument Agder. 

Nicolai Tangen representerer den søkkrike internasjonale finanseliten. I Norge er han den viktigste markedføreren for bruk av skatteparadis og andre spekulative finansielle virkemidler.

Illustrasjon: T. Vestaas.

Som sjef for Oljefondet innleder han et paradigmeskifte i norsk politikk: Aksepten av den rovgriske kapitalismen som ikke lar seg stoppe av noen grenser, verken nasjonale eller moralske.


_____________________________________________________
Innlegget er hentet fra Øyvind Andresens blogg
_____________________________________________________

Tangen flytter gradvis fram sine posisjoner i det norske samfunnet gjennom kalkulerte manipulasjoner. Han har blant annet fått Norges Bank til å anerkjenne bruk av verdens verste skatteparadis Cayman Island som har spesialisert seg på investeringer fra hedgefond (gribbefond).

Likevel er det ikke endelig avgjort om han får jobben. Representantskapet i Norges Bank, bankens kontrollorgan, har valgt å sende saken over til Stortinget. Det skal avholdes en høring i Stortinget 10. august.

Det er oppbyggingen av den såkalte brannmuren, som skal bygges mellom Tangen som oljefondssjef og hans selskaper, som er den mest sentrale utfordringa. Et enstemmig representantskap krever at risiko for interessekonflikter mellom Nicolai Tangens selskap Ako og hans rolle som leder av oljefondet skal elimineres.

Julie Margrethe Brodtkorb er en norsk næringslivsleder og tidligere politiker. Fra mai 2017 er hun direktør i Maskinentreprenørenes forbund. Wikipedia

Leder Julie Brodtkorb i representantskapet påpeker til Dagens Næringsliv at avtalen som ble offentliggjort tirsdag 1. juli ikke oppfyller kravet om å fjerne all risiko.

Tangen har i flere måneder påstått at han vil bryte alle bånd til Ako Capital når han blir oljefondsjef. Men dette er ikke sant. Brannmuren er full av hull. Dette er påpekt i en rekke artikler i DN (6/6 og 10/6)

I tillegg til at selvangivelsen til Tangen vil røpe innsyn i framtidige investeringer, kan Tangen også følge med de såkalte 13-F-rapporten som Ako må levere til Det amerikanske finanstilsynet hvert kvartal, skriver Haldor Hoddevik, arbeidende styreformann i Rann Rådgiving og Richard Priestley, professor ved Handelhøyskolen BI i et innlegg i DN 10/6.

«Den (altså 13-F-rapporten) gir en oppdatert og detaljert beskrivelse av de deler av Akos portefølje som er underlagt amerikansk regulering, og den er fritt tilgjengelig på internett. Rapporten kreves fra institusjonelle investorer med mer enn 100 millioner dollar under forvaltning. Den brukes aktivt av investorer som et verktøy for å følge proffene. For Ako dekker oversikten nesten 30 prosent av totale aktiva».

Med andre ord: I følge DN kan Tangen legge føringer for investeringene før han blir oljefondsjef og kan følge med hva som skjer etter at han får jobben, helt i mot intensjonene i ansettelsesavtalen. Og hva skjer når han fratrer som oljefondsjef ? Det er veit vi ikke. Det er, som Eva Joly sa i et intervju med TV2, svært sjeldent at milliardærer gir fra seg milliardene sine!

Eva Joly er en norskfødt fransk politiker og tidligere forhørsdommer. På 1990-tallet ble hun kjent for sin rolle i Elf Aquitaine-saken og hun ble da omtalt som en av Frankrikes mest nådeløse og ubestikkelige korrupsjonsjegere. Wikipedia

Den framsynte kapitalisten i dag driver merkevarebygging av sin egen person og opptrer som en velgjører gjennom veldedige stiftelser («foundationes»).  Merkevaren i dette tilfellet heter «Nicolai Tangen»: en jovial og hyggelig sørlending med bløde konsonanter, som liker å gå på ski og spise pizza og misliker at kona maser på han at han må kaste søpla. Men først og fremst er han et godt menneske som har funnet en mening i livet og stifta «Ako Foundation» I et intervju med Dagens Næringsliv 28/5 sier han:

«Vi har bygget opp et fondsselskap som produserer fortjeneste som går til veldedige formål. Det synes jeg er helt fantastisk. Det er kjempeviktig for meg. Jeg tenker på hva Ako Foundation gjør for vanskeligstilte kvinner i India og Afrika både gjennom Strømmestiftelsen og institusjoner som vi støtter. Det er jo det som gir livet mening, sier Tangen.»

I et debattprogram  med Fredrik Solvang sa Tangen at han ville hjelpe «vanskeligstilte piger fra India». Og det virker nesten som han oppriktig mener det, og ikke innser det meningsløse i at han samtidig forsvarer skatteparadis som salter ned enorme summer som kunne ha utrydda fattigdommen globalt mange ganger.

Tangen har utnytta  sine sterke finansielle muskler kombinert med dyktig nettverksbygging til å få kontroll over deler av kunstfeltet og økonomien. Han har et kraftfelt rundt seg, og hans tilhengere uttrykker seg på samme måte som Tangen. Ett av mange eksempler: Sentralbanksjef Øystein Olsen etterplaprer de samme ordene om skatteparadis som Tangen har sagt og skrevet i fire år.

Det er uhyggelig å se hvor langt Tangen har kommet, til tross for kraftig kritikk fra Norges Banks representantskap, lederskribenter, politikere, jurister og ikke minst – fra folk flest. Men er siste ordet sagt? Det blir jo færre og færre som tror han kan representere norske interesser.

Står det så dårlig til med demokratiet i dette landet at det er umulig å få stoppet denne mannen? Representantskapet har gjort en god jobb, men nå må Stortinget vise om de kan ytre motstand mot Tangen. Eller skal vi la den internasjonale finanskapitalen ta fullstendig over styringa av dette landet?

Noen bilder m/tekst er lagt til av Knut Lindtner

Forsidebilde: Markus Winkler

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

  • «…for bruk av skatteparadis og andre spekulative finansielle virkemidler. »

    Nå er vel dette penger som Tangen har tjent i andre land; da er det vel naturlig at han ikke skatter til Norge? Ihvertfall er det ikke noe Norge har mistet.
    Men hvis skattetriksing er så populært ( f.eks. Dnb sin Panamatriksing), og lovlig til tider- vis man kan triksene, hvorfor ikke gi vanlige borgere uten skatteadvokater den muligheten?
    En flat skatt for alle på f.eks. 20%, ville frigitt tusenvis av arbeidskrefter/advokater/byråkrater og regnskapsfolk som nå mis-brukes for å lage, og å lure, lovene.

    Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Drammen nei til EU:

Er EU et fredsprosjekt?

Forrige innlegg

Advarsel:

Ikke tro alt du leser!

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.