POSTED IN Krig-fred, Økonomi

Russlands utenriksminister:

«Sanksjonene mot Russland er egentlig en økonomisk krigserklæring.»

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Vesten vil ha «total krig» mot Russland sier Lavrov.

Moskvas toppdiplomat sier at vestlige nasjoner prøver å «kvele» og «ødelegge» den russiske økonomien med sanksjoner.

Den russiske utenriksministeren Sergei Lavrov har beskyldt  Vesten for å lansere en «total hybridkrig» mot landet hans. Han sier at den siste bølgen med sanksjoner har som mål å «utrydde den russiske økonomien».

Kommentaren kom under et møte i Gorbatsjov Public Diplomacy Fund i Moskva på fredag. Der sa Lavrov at den vestlige hevnen på Russlands angrep mot Ukraina for en måned siden nå grenser mot «krig».

«I dag er det blitt erklært en reell hybridkrig, en total krig». sa han. Han la til at det siste uttrykket «ble brukt av Hitlers Tyskland», og «nå brukes det av mange europeiske politikere når de snakker om hva de vil gjøre med den russiske føderasjonen».

«De har ikke lagt skjul på målet sitt. De har erklært denne krigen offisielt. De vil ødelegge, bryte ned, utrydde, kvele den russiske økonomien og Russland som et hele».

Ministeren mener at sanksjonene ikke vil få den tiltenkte effekten med å isolere Russlands økonomi. Han sier at «de fleste land i verden er interessert i et ensartet mellomstatlig samarbeid basert på nøkkelprinsippene i FN-charteret».

Sergej Lavrov – Wikipedia
Sergei Lavrov

Han oppfordrer medlemmene blant verdens diplomater i merke seg at det er land som har nektet å slutte seg til «det anti-russiske hysteriet», til tross for presset fra USA og flere av deres allierte.

Disse landene inkluderer både Kina og India. De har nektet å kutte forbindelsen til Moskva på grunn av deres militære operasjoner i Ukraina, selv om begge har bønnfalt om en slutt på kampene. De går inn for en diplomatisk løsning på krisen.

Beijing har helt tydelig slått fast at de ikke vil bryte sine forbindelser til Russland. De insisterer på å innta en «uavhengig» holdning til Ukraina-konflikten.

India har økt sin handel med Moskva de siste ukene. De vil kjøpe russisk råolje til prisen som gjaldt tidligere denne måneden.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

Forsidebilde: Taton Moïse

https://www.rt.com/russia/552736-lavrov-west-total-war/

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • «…total krig». sa han. Han la til at det siste uttrykket «ble brukt av Hitlers Tyskland»

  Når startet 2 verdenskrig? 1933 eller 1939? :

  ‘ ”Vi benekter ikke og er ikke redde for å innrømme at denne krigen er vår krig og er utkjempet for å befri Jødedommen… Sterkere enn alle fronter til sammen er vår front, den jødiske. Vi gir ikke denne krigen bare økonomisk støtte som hele krigsproduksjonen er basert på, vi gir ikke bare vår fulle propagandamakt som utgjør den moralske energi som får denne krigen til å fortsette. Garanti for seier er basert på en svekkelse av de fiendtlige styrkene, å ødelegge dem i sine egne land, innen motstanden. Og vi er den Trojanske hest innenfor fiendens forlegninger.
  …og bringe det tyske folk til fornuft gjennom å ødelegge deres eksporthandel, en eksporthandel som er deres eksistensgrunnlag.” – Samuel Untermeyeri en radiosending på WABC i New York, 6 august 1933. Gjengitt i New York Times, 7 august 1933.
  Sammen med Samuel Untermeyer i agitasjonen for krig mot Tyskland, talte Bernard Baruch samtidig for forberedelser for denne krigen. ”Jeg understreket at et nederlag for Tyskland og Japan og deres påfølgende utestengelse fra verdenshandelen ville gi Storbritannia en fantastisk mulighet til å øke sin utenlandshandel BÅDE i VOLUM og PROFITT.” ‘

  Da krigen var vunnet for de allierte, var det første man gjorde å løse den tyske sentralbanken fra demokratisk kontroll og gjeninnføre gjeldspengesystemet. Dernest innførte man uinnskrenket asylrett i Grunnloven. Tyskerne skulle ikke lenger få lov til å være en homogen nasjon.

  Svar
 • Northern Light.
  2 april 2022 18:20

  DR. PAUL CRAIG ROBERTS: OPPDATERING OM KRIGEN I UKRAINA.

  Del 1. Akkurat som alt du ble fortalt om Covid av media og helse- og myndighetspersoner var falskt, så er alt du har blitt fortalt av de samme propagandistiske løgnerne om Ukraina. Amerikanerne har ikke blitt fortalt noe annet enn løgner siden attentatet på USAs president John F. Kennedy, på hans bror, den amerikanske senatoren Robert Kennedys som skulle bli den neste presidenten, Martin Luther King, Vietnamkrigen, 9/11, Saddam Husseins ikke-eksisterende «massevåpen». ødeleggelse,» Assads «bruk av kjemiske våpen», iranske atomvåpen, de ekstraordinære løgnene om Kaddafi, Covid-pandemien, russiske invasjoner.

  Hele den vestlige verden lever i en matrix, en verden skapt av propaganda. De aller fleste mennesker i Vesten har ingen anelse om virkeligheten de lever i. Dette gjør dem maktesløse og fullstendig ute av stand til å beskytte friheten sin. De er sittende mål for et tyranni som raskt omslutter dem.

  Ta for eksempel Ukraina-fortellingen. Historien slik den presenteres for offentligheten av vestlige medier har ikke noe rot i virkeligheten. Ukraina-narrativet har falt sammen like fullstendig som Covid-narrativet. Det blir ingen vei tilbake fra det. Fortellingen vil ganske enkelt bli droppet når neste krise, kanskje inflasjon eller et nylig utgitt patogen får overskriftene.

  Det var aldri en russisk invasjon av Ukraina. Russisk militært fokus var på Donbass-regionen i øst og sør Ukraina. Bebodd av russere og en del av Russland frem til sovjetiske ledere overførte det som Krim til Ukraina. Da USA styrtet den demokratisk valgte ukrainske regjeringen i 2014 og tok kontroll over Ukraina, stemte Krim- og Donbass-russerne med overveldende flertall for å bli gjenforent med Russland. Kreml godtok Krim, men ikke Donbass.

  Dette var en strategisk tabbe som demonstrerte manglende bevissthet fra den russiske regjeringens side. Umiddelbart begynte de nynazistiske restene i vest-Ukraina, hvis forfedre hadde kjempet for Hitler mot Russland i andre verdenskrig, å mishandle den russiske befolkningen i Donbass-regionen i øst. Den amerikanske marionettregjeringen i Kiev fulgte opp med å forby bruken av det russiske språket.

  For å beskytte seg selv erklærte Donbass-russerne sin uavhengighet i form av to republikker, Donetsk- og Luhansk-republikkene. Ukrainske tropper og nynazistiske militser begynte å angripe disse «utbryterrepublikkene». De har beskutt Donbass landsbyer, tettsteder og byer i 8 år med artilleri, og drept tusenvis av sivile. De ukrainske styrkene, selv om de ble beseiret to ganger av de samlede styrker i Donbassregionen, klarte å få kontroll over store områder av utbryterrepublikkene.

  Det var utplasseringen av 100 000 stor ukrainsk styrke på de grensene til Donbass, for en invasjon for å gjenerobre territoriet som fremprovoserte den russiske intervensjonen. Washingtons avslag på å gi Kreml en sikkerhetsgaranti var en annen grunn til den russiske militære intervensjonen. Russland fortalte Washington i klarspråk at Russland ikke ville tillate at Ukraina blir medlem av NATO. Likevel holdt Washington frem med sine provokasjoner.

  Russlands militære intervensjon i Ukraina er hovedsakelig fokusert på å fjerne ukrainske og nynazistiske styrker fra Donbassregionen. Dette er grunnen til Putins sakte krigføring som utelukker bruk av tunge våpen i sivile områder. De sivile er russere og som Putin sa, «vi gikk inn for å frigjøre disse menneskene, ikke for å drepe dem».

  Vestens presstituerte og myndighetspersoner gir en feilaktig fremstilling av russernes intensjon om å unngå å drepe russiske sivile som et tegn på en «russisk invasjon som har stoppet opp» som CNN og NPR-presstituerte erklærer. Noen av de vestlige presstituerte går enda lenger og sier det er et «russisk nederlag». Hvis det blir et russisk nederlag, vil det skje i forhandlinger, ikke på slagmarken. Russere er for tillitsfulle til å være forhandlere og gjør det aldri bra. De russiske militære har en høyere ytelsesstandard. Før noen russiske tropper gikk inn i Donbass, ble den ukrainske militære infrastrukturen, luftvåpenet og marinen fullstendig ødelagt. Den ukrainske hæren er ikke i stand til å handle. Den har ingen kommunikasjon, ingen luftdekning og er avskåret fra forsyninger.

  Svar
 • Northern Light.
  2 april 2022 18:23

  Del 2. Russlands grunnlag for fredsforhandlingene er å unngå å utslette de ukrainske troppene som de nynazistiske kommandantene krever skal kjempe til siste mann. Russland ser ikke ut til å forstå at de forhandler med en «regjering» som ikke har kontroll over noe.

  Russerne har utplassert 200 000 soldater mot Ukrainas 600 000 soldater trent og bevæpnet av USA og Storbritannia. Den ukrainske hæren, som overgikk russerne 3 til 1, ble ødelagt som en kampstyrke enda raskere enn russerne ødela den amerikanske og israelske væpnede og trente georgiske hæren som invaderte Sør-Ossetia i august 2008. Den eneste grunnen til at det står igjen bygninger eller at noe ukrainsk eksisterer i Ukraina, er russisk tilbakeholdenhet.

  Kreml er sikre på at Russland kan nå sine mål uten å ødelegge Ukraina. Dette er sant militært, men jeg tror at den russiske regjeringen er for godtroende til å lykkes i forhandlinger. Russland har fortsatt en moralsk standard og legger tillegger feilaktig Vesten det samme. Vesten har ingen moralsk fiber, russere vet ikke hvordan de skal forhandle med Satan. Husk Hugo Chavez sin tale i FN. Husk at den jødisk-amerikanske utenriksministeren sa på nasjonal TV at USAs drap på 500 000 irakiske barn «var verdt det». Ja, verdt det for Israels dominans av Midtøsten.

  Amerikanere, briter, franskmenn, tyskere, Japan, hele det amerikanske imperiet forstår ikke hvordan de har blitt forrådt, hvordan de har blitt involvert i monstrøse forbrytelser, hvordan de har blitt hjernevasket av løgner fra et media som de naivt stolte på, hvordan Washington har ødelagt omdømmet til USA, eller hvorfor det meste av verden hater Amerika.

  Idiotene i Washington forstår heller ikke at det amerikanske imperiet er ved slutten. Det sanksjonene har gjort er å ødelegge den dollarbaserte verdenen som tillot amerikanerne å påtvinge finansieringen av sitt enorme handelsunderskudd, hovedsakelig på grunn av at amerikanske selskapers utflagging av deres produksjon for det amerikanske markedet til resten av verden. Russland, Kina, Sentral- og Øst-Asia vil nå utvikle sine egne betalingsmåter atskilt fra Vesten. Dette vil ødelegge dollarhegemoniet og amerikansk makt.

  Vi har gått en full sirkel. Den amerikanske hybrisen skapte en arroganse som ikke kunne seire over den russiske, kinesiske og indiske viljen til å eksistere som suverene nasjoner. Amerikansk globalisme, Washingtons metode for å utøve hegemoni er i ferd med å kollapse. Idiotene i Washington har selv ødelagt sitt styresystem ved tankeløse sanksjoner som driver østen ut av dollarsystemet.

  Russlands problem er internt. Problemet består av elementer fra det intellektuelle og overklasse- og finanssystemet som ser sine interesser best alliert med Vesten. Disse forræderne, tolerert av Kreml, er de facto vestlige agenter som ble formet under Jeltsin-regimet av de amerikanske overherrene.

  I den russiske regjeringen er deres mektigste person sjefen for den russiske sentralbanken hvis politikk tjener Vesten og ikke Russland. Putin, til tross for advarslene fra Russlands eneste økonom, Sergey Glazyev, stoler på den pro-amerikanske sjefen for den russiske sentralbanken som holder Russlands fremtid. Den russiske sentralbanken, som aldri har tjent Russland, er Washingtons største allierte i håpet om å beseire Russland. Det er Putins blindhet for denne trusselen som er dolken som peker mot Russlands hjerte.

  Fra Dr. Paul Craig Roberts blogg, 1. april 2022.
  Oversatt fra engelsk, orginal artikkel: Ukrainian Update #9 .
  Skrevet av: Dr. Paul Craig Roberts.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Noen ganger er det ikke nok å unnlate å fortelle sannheten.

Noen ganger må vi lyge, demonstrerer VG.

Forrige innlegg

Våpeninspektør og etterretningsoffiser fra USA, Scott Ritter:

Russland la en felle for vesten som de bet på.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.