POSTED IN Endring av politikken, Russland

Russlands krigføring i Ukraina:

Verden og Europa på vei inn i ny epoke. Ingenting blir som før.

22 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Dette er slutten på USA-dominansen i verden.

Av redaksjonen

Situasjonen rundt konflikten i Ukraina er nå svært uklar. Det er en rekke spekulasjoner om Russlands militære mål, og for mange – også for oss – kom denne eskaleringen overraskende. Vi hadde ikke ventet det.

En som forutså dette er The Saket (falken) blogger i Florida, USA, som har levert, etter vår mening, presise kommentarer over utviklingen vedrørende konflikten i Ukraina i flere år. For to dager siden skrev han følgende, før Russland startet sin militære eskalering:


«I går holdt Putin en ganske fantastisk (og kort) pressekonferanse…, han listet også opp de fire trinnene som må foretas av Ukraina for å unngå en direkte, ensidig, russisk handling :
Ukraina må anerkjenne Krim og Sevastopol som russisk territorium

Ukraina må offisielt gi avkall på å bli med i NATO

Ukraina må forhandle frem et oppgjør med LDNR-republikkene

Ukraina må demilitariseres og erklæres nøytralt. Dette er helt klart et ultimatum, men denne gangen til myndighetene i Kiev. (Vår uthevning)

Det kan ikke være tvil om hvilken konklusjon som må følge av det ultimatumet som er fremsatt, og som The Saker refererte til over. Og det som nå skjer blir dermed en logisk følge av dette.

Vi tar ikke stilling til den russiske fremrykningen og beskytningen av ukrainske styrker og mål i denne omgang. Til det vet vi for lite om hva som faktisk skjer. Men jeg må si at advarslene som er gitt i en årrekke fra Russland til fullstendig døve vestlige politikere, det realiseres nå i handling. Og Russland har de militære midlene landet trenger for denne okkupasjonen. Vi har i en rekke artikler her på derimot.no informert om forskyvningen av det militære styrkeforholdet , som i verden – og ikke minst i Europa – har funnet sted.

white and grey concrete tower
Russland har gjort slutt på den unipolare verden med USA-dominans med det som skjer i Ukraina.

I Norge er det få som er klar over dette forholdet, og vi har politisk forholdt oss til Russland som om det er det samme landet i dag som da den fordrukne president Jeltsin ledet i sin tid. Situasjonen er nå snudd på hodet. Det er Russland som er dominerende militært i Europa, og de kontrollerer også i praksis deler av økonomien til EU.

Det er på tide at norske politikere tar inn over seg Norges situasjon når vi nå åpner opp for 4 USA-baser i landet vårt, uten kontroll over hva som befinner seg på disse, altså på vårt eget territorium. 

USA kan ikke forsvare Norge militært hvis Russland bestemmer seg for å okkupere Nord-Norge. Vil USA starte en atomkrig for å forsvare landet vårt? Er vi tjent med dette?

Dette er spørsmål som vil måtte diskuteres hvis vi ønsker å ta vår geopolitiske situasjon på alvor. Det som nå skjer i Ukraina forteller med all tydelig at vi må ta Russlands sikkerhetsbehov og advarsler på alvor.

Det er altså på tide å diskutere det norske medlemskapet i Nato, og om det kan finnes andre alternativer, som f.eks. et nordisk forsvarssamarbeid, hvor en erklærer seg nøytral både i forhold til Russland og Nato. Eventuelt vurdere andre typer samarbeid i Norden, som sikrer vår uavhengighet på en måte som ikke omgjør landet vårt til en krigssone.

Et lite hjertesukk: De voldsomme fordømmelsene stinker. Ikke ett ord av fordømmelser da NATO bombet Jugoslavia i 78 dager, ikke ett fordømmende ord da NATO/USA knuste Afrikas fremste velferdsstat, Libya. Da Tyrkia invaderte Kypros var den ingen sanksjoner og lite fordømmelser. For landet var NATO-medlem. Den tyrkiske okkupasjonen  på Kypros fortsetter.

20 års invasjon og okkupasjon av Afghanistan har heller ikke ført til høye stemmer i vest mot USA, tvert imot har Norge deltatt i denne ulovlige okkupasjonen helt til siste slutt. Og da USA invaderte Irak på en løgn var det forbausende stille blant alle som nå fordømmer Russland.

Akkurat nå okkuperer USA deler av Syria og forsyner seg av landets olje. Også i denne forbindelse er det helt stille. Denne formen for selektiv moralsk fordømmelse er derfor uttrykk for en politisk dobbeltmoralsk holdning.

Forsidebilde: Louis Hansel

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

22 kommentarer. Leave new

 • Russland kommer ikke til å angripe Norge. Da hadde de gjort det i 1945. De kom, jaget nazistene ut av norge. Så dro de seg ut. Det Putin gjør er å bombe sønder og sammen alle ulovlige biolabber (biologisk krigføring)som private selskaper og usa’s skyggeregjering finansierer. Ukraina er gjennomkorrupt.

  Svar
 • Svar
 • Forklaring på hvorfor Putin angriper helt spesielle områder i Ukraina!

  1. WEF markedsførte en pandemi høsten 2019. En måned senere sendte Wuhans biolab (styrt av dr. Fauci i USA) et biovåpen (covid-19 viruset) ut i verden. Bill Gates hadde patent på biovåoenet covid-19 viruset.
  2. For en uke siden markedsførte Bill Gates en ny pandemi som skulle bryte ut med et nytt virus. Har Bill Gates patent på dette viruset, siden han markedsfører det i hele verden, akkurat nå?
  3. Alle forstår nå hvorfor det er så viktig å få omgjort Norge fra en rettsstat til et diktatur FØR Bill Gates slipper løs sitt neste biovåpen (også kalt virus). Norske myndigheter har derfor en meget kort høringsfrist, og kommer til å innføre loven/forskriften uansett. (Et samlet Storting står bak forræderiet, og ELITEN i Norge jatter med.) (Hverken Aftenposten eller NRK har nevnt denne høringen med ett eneste ord). Norge forstår først etter at Bill Gates har sluppet ut det nye biovåpenet/viruset i kombinasjon med 5G, at depopulasjonen er et faktum. (Bare Trump og Putin kan stoppe WEF/Bill Gates/alle verdens regjeringers forræderi!)
  4. Hvorfor angriper president Putin spesielle steder i Ukraina? Putin sier selv at han slår ut militære styrker og de-nazi-fiserer (avnazifiserer) Ukraina. De militære enhetene er USAs fremskutt biolaboratorier på Ukrainas landområde. Dette skulle, som Bill Gates fortalte oss bli det nye WUHAN med ett nytt utbrudd av et virus som sammen med 5G, skal utrydde verden, samtidig med at alle verdens regjeringer har innført diktatur (i tilfelle ny pandemi).
  5. VÅKNE OPP FØR DET ER FOR SEINT!! Ikke la dere lure av regjeringen/Guldvog/Nakstad/Stoltenberg!

  Svar
  • Dette du her sier kan jo være (en del av) forklaringen på hvorfor det er så viktig å få injisert absolutt alle med mRNA «vaksinen». Denne legger da mest sannsynlig «veien åpen» for det nye depopulasjons-viruset. Takke F for de som har vært oppegående og takket nei til faenskapet, de vil nok bli syke, men overleve takket være sitt imunforsvar hvis Gates klarer å få ut dette bio-våpenet. At disse lab’ene er i Ukraina er ikke underlig, «jødene» (Azkenazi khazarene) mener jo nå at Ukraina skal omgjøres til Israel 2.0, men blir nå stoppet av Putins invasjon. Det skal vi takke for, spesielt hvis han får «tatt ut» alle disse bio-våpen sentralene samtidig.

   Svar
  • Sivert Klugge
   27 februar 2022 10:02

   Haha, tror du på dette?

   Svar
 • Q forteller at de nærmeste 21 dagene, fra 16.februar 2022, vil vise verden i stort format, noe de ikke visste noe om!

  Svar
 • En god artikkel.
  Ser man på ‘det kollektive Vesten’ som Russland/Kina har begynt å kalle oss (en dyp ironi i dette, som også slår tilbake på de selv), så er det en massepsykose på gang for å svartmale Russland.
  Tar man et skritt tilbake og setter på seg mer objektive briller, så er det lett å se hvordan Vesten har brudt spilleregler og til en stor grad spilt falitt i denne spenningsoppbyggingen. Artikkelen kunne også nevnt at de i 2013-14 styrtet det eksisterende styret. I et land med store interne spenninger, der halvparten er romersk-katolsk og halvparten Rusisk-ortodoks, så satte de inn en jøde (!) som president. Forteller godt hvem som styrer USA, og at ‘splitt og hersk’ var helt sentralt her.
  Tar man enda et skritt tilbake, så er det mulig å se at man har et mønster der sterke krefter ønsker storkrig i Europa for å kvitte seg med en da fler av dem. Vi er nok den mest brysomme befolkningsgruppen for globalistene. Og Putin kan også være en manipulert brikke.
  Artikkelforfatterens forslag om å gå ut av Nato og gå i et nordisk alternativ er interessant. Men det fordrer en ting fra hele befolkningen som vi er milevis fra å få til ennå:
  En kompromissløs dedikasjon til oppbygging av egen styrke – på alle plan. Naturen aksepterer ikke annet, og til syvende og sist vinner den. Alltid.

  Svar
 • En usikkerhet er hvor Putin befinner seg i WEF-kabalen. Han var (er?) jo en young global leader, sammen med Merkel, Trudeau, Macron etc. Var han der for å observere eller for å bli en av dem?
  Hva mener dere?

  Svar
  • Må legge til at Russland så sent som oktober 2021 ble medlem av Centre for the Fourth Industrial Revolution Network. Dette er en del av WEF og er også det skapt av Klaus Schwab. Så Russland ER en del av WEF. Hvordan totalbildet ser ut kan jeg bare spekulere over, men at der er et totalbilde er jeg sikker på. Og at det bildet er ikke noe hyggelig, for å si det svært forsiktig, er jeg like sikker på.
   Vi har nok ikke et fnugg av mulighet å unnslippe. Det første vi vil merke, er at det totalitære høringsforslaget til regjeringen blir vedtatt – uansett mange negative kommentarer (og de er jo statsfientlige, vel å merke..).

   Svar
  • Kanskje Putin har blitt voksen? Var det ikkje på den tida Russland ville inn i NATO?

   Men alle krigar fører til større profitt for eigarane av våpensmiene i Norge, Europa, USA og Russland.

   Svar
  • Northern Light.
   3 mars 2022 15:58

   Rosa Lux:
   «En usikkerhet er hvor Putin befinner seg i WEF-kabalen. Han var (er?) jo en young global leader, sammen med Merkel, Trudeau, Macron etc. Så Russland ER en del av WEF. Hvordan totalbildet ser ut kan jeg bare spekulere over, men at der er et totalbilde er jeg sikker på. Og at det bildet er ikke noe hyggelig, for å si det svært forsiktig, er jeg like sikker på».

   En annen urovekkende ting er at den innerste kretsen rundt presidentene i atommaktene USA, Russland, England og Frankrike er finansfolket som bare utgjør mindre enn to promille eller to tusendeler av verdens befolkning. Slik har det vært i Russland fra Jeltsin, og i de andre atommaktene hele tiden, også etter Trump.

   «Fra og med 1999 vervet Putin to av sine nærmeste fortrolige, oligarkene Lev Leviev og Roman Abramovich, som skulle fortsette å bli Chabads største beskyttere over hele verden, for å opprette Federation of Jewish Communities of Russia under ledelse av Chabad-rabbineren Berel Lazar, som ville komme til å bli kjent som «Putins rabbiner».

   Noen år senere ville Trump lete opp russiske prosjekter og kapital ved å slå seg sammen med et partnerskap kalt Bayrock-Sapir, ledet av de sovjetiske emigrantene Tevfik Arif, Felix Sater og Tamir Sapir – som opprettholder nære bånd til Chabad. Selskapets satsinger førte til flere søksmål med påstand om svindel og en kriminell etterforskning av et leilighetsprosjekt på Manhattan».

   Et Google oversatt utdrag fra artikkelen The happy – go – lucky Jewish Group That Connects Trump and Putin. Skrevet av Ben Schreckinger, reporter for Politico 09.04.2017.

   «Påtroppende president Joe Biden fylte månedene før innvielsesdagen og stilte opp en liste med statssekretærer, assistenter og rådgivere, mange av dem jødiske. Bidens valg reflekterer et mangfoldig tverrsnitt av amerikansk jøder, som besitter ekspertise hentet fra tiår med erfaring innen myndigheter, vitenskap og medisin og juss».

   Et Google oversatt utdrag av artikkelen «All the Jews Joe Biden has tapped for top roles in his administration». Skrevet av redaksjonen i The Jerusalem Post 20 Januar 2021.

   Finansfolket er «tribal» og opptrer som en «hive», uansett hvor de er i verden virker de sammen for sitt eget slag og sitt mål om en verdensregjering. Når de utgjør bare to tusendeler av verdens befolkning og utgjør den innerste kretsen rundt presidentene og statslederne for atommaktene må det gi det grunnlag for spekulasjoner. Som er det bare et planlagt gigantisk spill vi er vitne til, er det avtalt en begrenset krig med begrenset skadeomfang, som skal ha en spesiell geopolitisk virkning i en trinnvis implementering av den nye verdensordningen?

   Er det en planlagt virkning av sanksjonene mot Russland at for eksempel prisene på energi ødelegger Europas industri og økonomi, så Wall Street kan kjøpe alt på billigsalg? Blir det et avtalt opprør mot Putin i et isolert Russland, så han går av/avsettes og settes i husarrest for livstid i sin luksuriøse datsja med egen skog og jaktmarker? Etter at WEF har fått innsatt en avtager som «åpner Russland mot Vesten», isoleres Kina, og stormløpet mot Xi som Soros startet, fortsetter til også Kina erobres av New World Order? Spørsmålene må stilles, for det blir ingen NWO uten at Russland og Kina er erobret.

   En kan ikke vinne over finansfolket ved å analysere hva de har gjort etterpå, som ved alle børskrakk og finanskriser, 9/11 og kriger. Men de har en svakhet, for de kan ikke la være å skryte. Når de er på oppløpssiden og ser målsnoren, da blir de mer åpne om sine intensjoner for eksempel som i WEFs publikasjoner, og det tyder urovekkende på at de kan være sikre på at de er nære målet med sin nye verdensordning.

   Svar
 • Northern Light.
  25 februar 2022 16:14

  «Det er på tide at norske politikere tar inn over seg Norges situasjon når vi nå åpner opp for 4 USA-baser i landet vårt, uten kontroll over hva som befinner seg på disse, altså på vårt eget territorium».

  En av Russlands krav er ar Ukraina skal demilitariseres, noe som må leses som at Russland krever at NATO ikke skal utplassere våpen i Ukraina. Disse kravene må underskrives av en ny ledelse i Ukraina før Russland eventuelt trekker sine styrker tilbake. En av Russlands grunner for invasjonen må være for å forhindre at USA/NATO utplasserer for eksempel rakettbatterier der.

  Da burde norske politikere forstå at å tillate at USA bygger fire militærbaser i Norge, hvor de kan bringe hva de vil av angrepsvåpen uten å informere norske styresmakter om det, utsetter Norge for en enorm risiko. Det vil bli en like stor trussel for Russland som om USA/NATO skulle utplassere krigsvåpen på Ukrainsk jord.

  Bringer USA rakettbatterier hit og atomvåpen hit som gravitasjonsbomben B61-12 som etter USAs nye doktrine fra 2018, «bare er en bombe med mer smell» og som F-35 kan bestykkes med, er Norge umiddelbart i en livsfarlig situasjon.

  Det blir en så stor trussel at Russland kan reagere momentant, for de kan ikke tillate at en F-35 bestykket med en B61-12 tar av fra en amerikansk militærbase i Norge selv for øvelse, les provokasjon. På grunn av globalistiske politikere på Stortinget underlagt den globale storkapitalen i Wall Street kan Norge bli den første slagmarken i en storkrig som USA/NATO fremprovoserer med Russland.

  Det å underskrive en slik avtale som gjør at store områder i Norge faktisk blir amerikansk territorium hvor norsk lov blir underordnet, kan bare bety at norske politikere setter amerikanske interesser høyere enn det norske folk og lands interesser. Vi har uformelt gjort til USAs 51 stat, en stat som USA kan ofre som den bonden på sjakkbrettet vi er i storkapitalens hasardspill om globalt herredømme.

  Svar
  • Du skriver “kan bare bety at norske politikere setter amerikanske interesser høyere enn det norske folk og lands interesser.”
   Et samlet storting setter agendaen til WEF høyere en det norske folk og lands interesser. Militærbasene er bare en del av dette foraktet. Og vi vanlige folk, folk flest, kan ikke gjøre noe som helst med det. Håper jeg tar feil, men hva skal vi gjøre da, Northern Light?

   Svar
  • «bety at norske politikere setter amerikanske interesser høyere enn det norske folk og lands interesser. »

   Ja, vi så det i Norge i 1940-45.
   Det var ikke omtanke for Norge da ( med omfattende bombing av sivile, mens de trakk seg ut da norske styrker trengte støtte), og det er ikke omtanke for hverken Norge eller Ukraina nå.

   Det er bakmennenes stormakts»politikk» for å lage En verden, En leder , – og En valuta.

   Norge/norske politikere bør holde seg til tidligere avtaler, og ikke tillate amerikanske styrker eller atomvåpen på norsk jord.
   Dessverre har vi trojanske hester på Løvebakken; med en statsminister, i samarbeid med forrige Ap-statsminister, som angrep et annet land uten annen grunn enn å følge ordren til bakmennene som fryktet en annen styrende valuta enn dollar på det afrikanske kontinentet.

   Svar
   • «En verden, en leder, en valuta» på tysk: Ein welt, ein führer, ein währung.
    Setter det i perspektiv ..

   • Ja, Rosa.
    Litt pussig er det at ( bakmennene i) Storbritania beskyldte Tyskland for å ville erobre verden.
    – Mens ( bakmennene i ) Storbritania ALLEREDE hadde tilranet/underlagt seg det meste av jordens kolonier og styrte det meste av verdenshandelen. – Og var redd for å miste grepet om handel og valuta.

    ‘ ”Vi benekter ikke og er ikke redde for å innrømme at denne krigen er vår krig og er utkjempet for å befri Jødedommen… Sterkere enn alle fronter til sammen er vår front, den jødiske. Vi gir ikke denne krigen bare økonomisk støtte som hele krigsproduksjonen er basert på, vi gir ikke bare vår fulle propagandamakt som utgjør den moralske energi som får denne krigen til å fortsette. Garanti for seier er basert på en svekkelse av de fiendtlige styrkene, å ødelegge dem i sine egne land, innen motstanden. Og vi er den Trojanske hest innenfor fiendens forlegninger.
    …og bringe det tyske folk til fornuft gjennom å ødelegge deres eksporthandel, en eksporthandel som er deres eksistensgrunnlag.” – Samuel Untermeyeri en radiosending på WABC i New York, 6 august 1933. Gjengitt i New York Times, 7 august 1933.
    Sammen med Samuel Untermeyer i agitasjonen for krig mot Tyskland, talte Bernard Baruch samtidig for forberedelser for denne krigen. ”Jeg understreket at et nederlag for Tyskland og Japan og deres påfølgende utestengelse fra verdenshandelen ville gi Storbritannia en fantastisk mulighet til å øke sin utenlandshandel BÅDE I VOLUM OG PROFIT.”

    ‘Den jødiske utenriksminister i Frankrike Itzig Aron Cremieux sendte i 1860 et opprop til verdens jøder, og det heter her bl.a.:
    «Unionen som vi vil grunnlegge, skal ikke være noen fransk, engelsk, irsk eller tysk, men en jødisk verdensunion. I ingen henseende vil en jøde bli en venn av en kristen eller en muslim, før øyeblikket kommer da den eneste rettens religion stråler over hele verden i jødetroens lys…. Vår nasjonalitet er våre fedres religion og ingen annen nasjonalitet kjenner vi…. Tiden er nær da Jerusalem vil bli et bedehus for alle nasjoner og folk Vår makt er ufattelig, hvis vi lærer å sette inn makten for vår sak … Dagen er ikke fjern da alle rikdommer og alle jordens skatter skal bli Israels barns eiendom.» ‘

   • Frikar, her er en artikkel som løfter frem det du skriver.
    Meget interessant (og uhyggelig), skal si!
    https://peterkrabbe.wordpress.com/2022/02/26/har-gud-gjort-fel-val/

 • » står bak klima og corona hysteriet»

  Dette var nok, som vanlig- selv om den var makt -avansert, den økonomiske krigen før den militære krigen.
  Derfor, når klima og Corona ikke var nok til å lamslå og tappe verden og forstyrre verdenshandelen til sin fordel, så så bakmennene ikke annen mulighet enn militær krig.
  – Som vanlig.
  1. og 2. verdenskrig lærte vi tydligvis lite av. Bakmennene sitter fortsatt med makta.
  Vil vi lære noe av denne tredje?

  Svar
 • Ja, Rosa, fra lenken din:

  ‘ Jeg tror at de kristne i Vesten (og Russland) undervurderer det svært langsiktige jødiske målet om å oppfylle Bibelens løfter til det utvalgte folk, som vil koordinere og styre hele verden, kanskje fordi vi deler opprinnelsen til våre religioner gjennom Det gamle testamente og ønsker å se jødisk historie som noe gjennomgående. Hvis det ikke var slik, ville kristendommen også ha en mistenkelig bakgrunn?

  Og jesuittene, er de virkelig en måte for jødedommen å infiltrere og i hemmelighet styre Vatikanet? Er målstreken nådd også der med en jesuitt som pave? Er det derfor kirken vår avvikles i et raskt tempo, slik at kristendommen skal ebbe ut og forsvinne? For globalismen vil tilby oss EN religion for alle, skal vi gjette hvilken?

  Jeg ser på globalisme som ingenting annet enn den siste implementeringen av dette målet, etter å ha overtatt verdens økonomiske makt, er det nå på tide å avslutte med inkludering av formell makt. Det inkluderer våre regjeringer, politiet, militæret, rettsvesenet og media med propagandainstitusjoner. Organisasjoner som FN, EU, WEF, NATO, Bilderbergare, WHO, TC, Romklubben, Verdensbanken og mange andre.

  At globalismen ledes av jødiske aktører, fra Rothschilds og Kissinger til Soros, Gates og Schwab, kan neppe ha unngått noen. At de følges av en hale av sekulære vestlendinger og politikere som ønsker å se sin økonomi sikret i dette samfunnet, kan heller ikke ha gått unna noen. Men ve den som tar opp temaet til diskusjon, om dette må vi ikke snakke høyt. Likevel er det nettopp dette som forklarer alt som skjer i politikken i dag. Russland er den største bremsen for globalismen i dag, så russerne må knuses! Etter at Lenin og Trotskij utryddet kristendommen i Sovjetunionen, gjenåpnet Putin kirkene i et kristent Russland! Et Ukraina under russisk innflytelse blir kristent, til tross for at det jødiske Khazar-Europa begynte akkurat her. Ve og pine, Russland må utryddes – kristendom og globalisme er ikke forenlige! Du kan alltid kjøpe Kina, kineserne er handelsmenn, men russerne er nasjonalister som kjemper til siste blodsdråpe. Best å la Biden holde en skjelvende pekefinger over den røde knappen. Det er absolutt beklagelig at Morganthaus’ råd etter andre verdenskrig til de allierte om å bombe atomvåpen i hele Sovjetunionen mens de fortsatt pågikk, havnet i søpla. En fattig sovjet lå på ryggen, et enkelt sverdslag hadde eliminert femti år med kald krig.

  Det er spådommer om at kristendommen vil ha sin viktigste fremtidige bolig i Russland og Kina (!). Det vi ser i dag i Europa og resten av den vestlige verden peker i den retningen. EU, USA og Canada leder an mot diktaturer under jødisk styre. WEF i Genève under Klaus Schwab er ansvarlig for den politiske retningen for denne transformasjonen .

  Hvis vi ikke stopper det, innen bare et par år, vil EU ha blitt til et system der innbyggerne er totalt forbudt og blir oversett av de økonomiske og voldelige rettshåndhevelsesbyråene. Det vil ikke være mulig for dagens medlemmer å forlate unionen. Ukraina kan være glad for at de kvitter seg med oss.

  I Sverige har regjeringen bedt om en rask utredning av en grunnlovsendring slik at vi ved neste pandemi, uten at Riksdagen trenger å godkjenne den, kan varsle nedstengning og tvangskarantene osv. I følge den tyske advokaten Brigitte Röhri g har vi følgende å forvente innen EU:

  «Kommer etter 30. juni 2022: Europarådet har endret resolusjon 2361 og har ikke lenger noen innvendinger mot OBLIGATORISK VAKSINASJON. Fra 1. juli 2022 kan EU kunngjøre «lovgivningen» for de obligatoriske EU-covid-19-sertifikatene, som vil fjerne alle dine friheter dersom du ikke har et QR Covid-sertifikat. Dersom et flertall av medlemslandene sier ja, vil OBLIGATORISK VAKSINASJON innføres!

  Ved utgangen av 2022/2023 vil det være en digital valuta. EU produserer en digital ID for hver EU-borger uten konsultasjon. Minibanker vil bli erstattet av QR-koden minibank i nær fremtid. Belgia og Frankrike er allerede i ferd med å installere dem fullt ut. Uten disse integrerte QR-kodemaskinene kan kontanter ikke lenger tas ut fra banker og/eller andre steder. EU har som mål å fase ut kontanter fullstendig innen 1,5 år. Alle dine digitale betalinger er da fullstendig sporbare. ‘

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Spartakus:

Ødeleggelsen av Jugoslavia (Del 1)

Forrige innlegg

Prinsipielt spørsmål:

Kan en tvangssammenslått kommune oppløse bindingen?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.