POSTED IN Atomvåpen

Russland:

Klargjør nytt dommedagsvåpen.

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Russland klargjør nå sine nye langtrekkende interkontinentale missiler. Putin annonserte disse den 1. mars 2018, som et av flere våpen som USA ikke har forsvar mot.

USA har allerede sagt opp INF-avtalen som gjelder missiler med kortere rekkevidde og Russland har svart at utplasseres nye missiler i Europa som kan nå Russland vil de svare med tilsvarende trekk overfor USA. Det betyr at USA ikke vil kunne avgrense en evt. kjernefysisk konflikt til Europa og selv slippe unna.

Dette er den virkelige og umiddelbare trusselen menneskeheten står overfor, ikke livets gass CO2. Men denne trusselen skal det ikke snakkes om.

Den tiden er forbi og de må regne med at eget land nå er uten beskyttelse og også vil bli ødelagt. Det er en forferdelig situasjon verden er kommet i som følge av opprustningen men den kunne faktisk vært verre: Hvis en av partene trodde de kunne vinne en kjernefysisk krig gjennom et overraskelsesangrep.

Svaret på denne skremmende utviklingen er fred og avspenning – deretter nedrustning. Det er bare det militær-industrielle komplekset som ikke har objektiv interesse av dette i virkeligheten.

Artikkelen under beskriver et av de nye russiske våpnene. For mer informasjon vil jeg anbefale følgende artikkel: Her og her.

DOMMEDAGSVÅPEN: Siste del av testfasen for russiske Sarmat i gang

av Drago Bosnic

Det siste teststadiet for det interkontinentale ballistiske missilet RS-28 “Sarmat”, med ei rekkevidd på 18 000 km, har nett starta.

RS-28 “Sarmat” gjerne kalt Satan II i vest.

«Vi utfører allereie praktiske testar, og ved enden av året vil vi fullføre den siste fasen med testing,» fortalde Dmitry Rogozin, sjef for Roscosmos, til journalistar under eit besøk til anlegget Krasmasj, som produserer Sarmat.

«Eksperimentelle oppskytningar har vist at dette er eit utmerkt missil med eit kolossalt potensial,» sa sjefen for Roscosmos.

Krasnoyarsk Maskinbyggingsanlegg – “Krasmash” førebur allereie sine fasilitetar på serieproduksjon av det nye interkontinentale ballistiske missilet (ICBM).

Dmitry Rogozin

«Ved sidan av å gjere anlegget klart for serieproduksjon, vil vi også utstyre det for testing av Sarmat. Samtidig arbeider vi med å redusere den totale produksjonskostnaden, så sluttprisen på ICBM’en vil bli betydeleg lågare enn venta,» sa Rogozin.

For tre år sidan sa dr. Jurij Borisov at ICBM’en Sarmat ville klare å fly over både Nord- og Sør-polen med si ekstreme rekkevidde. Dette betyr at missilet kan nå målet sitt via ei heilt uventa bane som ikkje blir dekka av ABM-forsvar (Anti-Ballistisk Missil).

ICBM har ein nyttelastkapasitet på opptil 10 metriske tonn. Det gjer det mogleg å integrere ei spesiell blokk med dei manøvrerande hypersoniske termonukleære stridshovuda Avantgard.

Mozyr Active Protection System

Sarmat er utforma for å bli skoten ut ifrå herda underjordiske siloar. Desse siloane vil bli utstyrte med Mozyr Active Protection System, som inneheld ein pakke på 100 artillerirøyr. Dette usedvanlege systemet har utmerkt avfyringskraft og har radarsamband. Så snart det blir oppdaga at eit flygande objekt nærmar seg missilsiloen, blir ein aktiv komponent i dette systemet aktivert til å spy ut eit svimlande tal på 40 tusen destruktive element i retning «inntrengaren».

Systemet er også i stand til å danne ei røyksky over missilsiloen. Røykskya vil dekke eit område på 6 km i diameter. Slik vil det bli umogleg å utføre noko høgpresisjonsangrep på missilsiloen.

ICBM’en Sarmat kan bere 10 tunge eller 15 lette MIRV-stridshovud (multiple independently targetable reentry vehicle), opptil 24 Avantgard HGV (hypersonic glide vehicle) eller ein kombinasjon av stridshovud og massive mengder mottiltak utforma for å nedkjempe anti-missilsystem. Den veg 208,1 metriske tonn og har ei effektiv nyttelast på 10 metriske tonn. Mesteparten av vekta ligg i brennstoffet, som veg 178 metriske tonn.

Sarmat har ein kort oppstartsfase, noko som kortar ned intervallet då den kan sporast av satellittar med infraraude sensorar, slike som U.S. Space-Based Infrared System, og som dermed gjer det mykje vanskelegare å avskjere missilet. Missilet har i tillegg FOBS-kapasitet (Fractional Orbital Bombardment System), som betyr at rekkevidda er uavgrensa.

FOBS er eit leveringssystem for atomvåpen som vart utvikla av Sovjetunionen på 1960-talet. Det er eigentleg som eit kinetisk bombardementsystem, men for atomvåpen. FOBS har uavgrensa rekkevidd, bana den flyg i avslører ikkje lokasjonen til målet, og stridshovud vil kunne bli dirigerte til nord-Amerika over Sør-polen og såleis unngå å bli oppdaga av NORAD sine nord-vende system for tidleg varsel.

Omsett av Monica Sortland

Kjelde: https://www.fort-russ.com/2019/07/judgment-day-weapon-final-testing-stage-on-russian-sarmat-now-underway/

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • Ola Henriksen
  30 juli 2019 10:33

  Når samfunnslivets biologi og psykologi en gang blir oss fullt bevisst, så kommer menneskeheten med stor forundring å se tilbake på sin egen utvikling.

   

  Svar
 • Jan Magne Skogan
  15 februar 2020 9:23

  Egentlig fremstår utvikling, produksjon og utplassering av disse atomvåpnene som temmelig absurd. Alt skulle isteden ligge til rette for at USA og Russland avviklet den eksistensielle trusselen slike våpen utgjør.

  Under valgkampen 2016 pratet Trump en del om å normalisere/utvide samarbeidet med Russland. Etter innsettelsen har dette blitt tonet ned, sannsynligvis pga beskyldningene om russisk innblanding i valgkampen til Trumps fordel.

  Dersom Trump vinner årets valg vil han ikke ha noe å tape på å gjøre alvor av sine løfter på dette området. Alternativet er et nytt atomvåpenkappløp, som ingen er tjent med.

  Svar
 • Reidar Kaarbø
  15 februar 2020 20:35

  Vi gleder oss alle til neste tekniske feil på alarmsystemene …
  Og klokken er ett minutt på tolv.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

F. William Engdahl:

USAs opprusting for verdensdominans

Forrige innlegg

Trump:

Militærpakten med Filippinene ikke viktig.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.