POSTED IN Kronikk

Vesten terger – men får tilsvar.

Russland setter nok en ICC-dommer på arrestbegjæringsliste

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Terje Sørensen
Pensjonert advokat

Fra ulike medier, blant annet FNs nettsider og nettavisen «Russia Today» (RT), er jeg blitt inspirert til å fortelle følgende:

I mars 2023 utstedte Den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC) en arrestordre mot Russlands president Vladimir Putin og kommissær for barns rettigheter, Maria Lvova-Belova, for at de angivelig hadde gjennomført «ulovlige deportasjoner» av ukrainske barn til Russland. Arrestordren anklaget dem for å ha individuelt ansvar og kommandoansvar for de påståtte lovbruddene under ICCs etableringstraktat, Roma-vedtektene.

I september 2023 utstedte russiske myndigheter arrestordre mot presidenten, nestlederen og en av dommerne i ICC, som etterforsker og stiller personer for retten siktet for de groveste forbrytelsene, nemlig folkemord, krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og aggresjonsforbrytelser.
Den 13.10.2023 uttalte FNs menneskerettighetskontor, OHCHR, at det var «dypt bekymret» over Russlands beslutning om å utstede arrestordre mot seniordommere i Den internasjonale straffedomstolen (ICC), etter tidligere arrestordrer mot aktor og dommere involvert i etterforskning av potensielle krigsforbrytelser i Ukraina.

Den russiske regjeringen fulgte 6.11.2023 videre opp ved i samsvar med en artikkel i den russiske straffeloven å plassere nok en dommer, Sergio Gerardo Ugalde Godinez, ved ICC på sin liste over arrestbegjærte personer. Landet har ikke gitt noen andre detaljer om saken mot Godinez som er costaricansk statsborger.

Jeg nevner òg at Russland ikke formelt har anerkjent ICCs jurisdiksjon.

Så langt inspirasjonen fra ulike medier.

Videre med inspirasjon fra meg selv:

Det hører etter min mening med til denne – i alle fall juridisk sett – noe absurde situasjonen at den norske regjeringen ved Justis- og beredskapsdepartementet (JBD), ifølge opplysninger gitt på regjeringens informasjonsside 7.9.2022 (https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norske-etterforskere-til-den-internasjonale-straffedomstolen-icc/id2926772/), skal ha bestemt at

(Sitat 1 begynner)

«To etterforskere fra Kripos skal lånes ut til ICC for en periode på inntil to år.

Regjeringen er glad for at norsk politi kan bidra til etterforskningen av mulige krigsforbrytelser i Ukraina ved Den internasjonale straffedomstolen. Tirsdag møtte Mehl president i ICC, Piotr Hofmánski og sjefsanklager Karim A.A Khan QC. Norge har vært en av ICCs sentrale støttespillere siden opprettelsen.

Jeg er glad for at Norge kan bidra til domstolens viktige arbeid, særlig i en periode hvor etterforskingen av krigen i Ukraina krever mye ressurser, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (SP).

Norge fikk tidligere i år en forespørsel fra Den internasjonale straffedomstolen i Haag om bidrag i forbindelse med krigen i Ukraina. Norge er ett av flere land som mener at krigshandlinger i Ukraina bør etterforskes av Den internasjonale straffedomstolen.

– Hva slags saker de norske etterforskerne vil jobbe med er opp til ICC, men Kripos har viktig og god kunnskap for å kunne etterforske krigsforbrytelser, sier Mehl.

Den praktiske gjennomføringen følges opp av Politidirektoratet.»

(Sitat 1 slutt)

Veien videre

Jeg har siden februar 2022 interessert meg for – og forsøkt å sette meg grundig inn i – Vestens/NATOs og Norges engasjement i «Ukraina-saken» og har i tilknytning til det ovenstående, 7.9.2023 sendt en epost til JBD som lyder:

(Sitat 2 begynner)

Jeg forsøker å finne opplysninger om hvordan situasjonen for tiden er hva gjelder den internasjonale straffedomstolens etterforskning av krigen i Ukraina.

Av Regjeringens nettside https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norske-etterforskere-til-den-internasjonale-straffedomstolen-icc/id2926772/ ser jeg at to norske etterforskere fra Kripos skal lånes ut til ICC for en periode på inntil to år. Opplysningene er datert 7.9.2022.

Justis- og beredskapsministeren sier ifølge nettstedet:

«Jeg er glad for at Norge kan bidra til domstolens viktige arbeid, særlig i en periode hvor etterforskingen av krigen i Ukraina krever mye ressurser.»

Hvordan går det med denne etterforskningen?

Håper på et raskt svar.

Med vennlig hilsen

Terje Sørensen
Pensjonert advokat

(Sitat 2 slutt)

Jeg har ikke fått noe svar per 9.11.2023 …

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • Gleder meg til å lese svaret.
  Utrolig spennende at fredsnasjonen Norge skal etterforske krigsforbrytelser mot menneskeheten. Det er nok og ta for seg av. F.eks. 8års beskytning av etniske russere i Ukraina. Biologisk krigføring mot menneskeheten.

  Svar
 • wasan Totland
  12 november 2023 18:39

  Jeg har hørt via forum at lederen for folkets domstol Rainer Fuellmich er arrestert. Er det noen som vet mer og isåfall kan finne en måte å støtte ham på?
  https://stopworldcontrol.com/fuellmich/

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Litt informasjon:

Jøder, jødedom og Palestina

Forrige innlegg

Den evige krigen om virkeligheten.

Slik folk oppfatter verden bestemmer hvordan de handler.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.