POSTED IN Krig-fred, Virkelighetsforståelse

Russland har 5000 atomstridshoder, USA nesten like mange.

En ufattelig fare som ignoreres helt.

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

Verden står på randen av utslettelse

Av Dag Myhre

Verden har gått fullstendig av lage og vi har ikke forstått hvilken ufattelig fare vi står overfor. Jeg var offiser og jagerflyger i Nord Norge under Den Kalde Krigen og har i frisk minne alle de Sovjetiske bombeflyene vi møtte i luften og det presset Norge ble utsatt for fra vår store nabo i øst.

Under Den Kalde Krigen var faren for atomkrig på alle lepper. Vi hadde tilfluktsrom og gassmasker for hele folket. Forståelsen av konsekvensene for ikke bare sivilisasjonen som vi kjenner den, men menneskehetens mulige utryddelse, var allment kjent. Nuclear Winter ble forklart av vitenskapsmenn og formidlet til ledere i begge supermaktene. 

Kjernefysisk vinter

En atomkrig vil resultere i en støvsky som vil bre seg over hele jorden. De enorme ødeleggelsene som atombombene vil forårsake, vil drepe titalls millioner mennesker, men også ødelegge all distribusjon av alle slags produkter som mennesker er avhengig av. Så kommer sotstøvet, høyt over skyer og vær, som ikke faller ned til jorden, men blir værende i stratosfæren og stopper solinnstrålingen. Temperaturen over hele jorden vil falle med veldig mange grader, og all matvareproduksjon vil stoppe opp. 

Massesult vil ramme alle land med uhyggelige konsekvenser og sivilisasjonen vil gå i oppløsning.  Dette vet vi.  Derfor burde det være, i alle ansvarlige menneskers interesse, å føre en politikk som holder oss så langt som mulig, vekk fra en slik mulighet. 

Under Den Kalde Krigen var ledelsen i USA meget forsiktige. Amerikanske presidenter dempet retorikken mot Sovjetiske ledere.

Etter Cuba krisen ble  Khrushchev invitert til USA og feiret sammen med Kennedy. Nixon skålte i champagne med Breshnev.

John F. Kennedy og Nikita Sergejewitsch Chruschtschow.

Det var denne diplomatiske tilnærmingen til en Sovjetunion som var betraktelig mer formidabel enn Russland er i dag, som ledet til at Reagan og Gorbatchov kunne avvikle Den Kalde Krigen. Nå er det som om alt er forandret. 

Jeg skal ikke kjøre hele historien om hva som skjedde etter at USA ble den eneste supermakt, men èn ting er sikkert: Russland forstod etterhvert at de fremdeles var fienden. Hvorfor skulle ellers NATO utvides med 14 land og tilslutt invitere Ukraina og Georgia?

En lang rekke, jeg sluttet å telle på 25, amerikanske politikere, ambassadører, diplomater og historikere har gjennom årene protestert høylytt på denne politikken til ingen nytte. 

George Kennan

Georg Kennan, som kalles «father of containment»  som, etter manges mening, reddet verden fra kjernefysisk krig, var sterkt kritisk til utvidelsen av NATO. «Den mest skjebnesvangre feil i amerikansk politikk etter Den Kalde Krigen. Dette vil ødelegge utviklingen av demokrati i Russland og styrke den nasjonalistiske, anti vestlige og militaristiske krefter.»

 Putin hadde allerede i 2008 i Bucarest sagt helt klart i fra – hit men ikke lenger. Alle som kan lese et kart forstår hvorfor. Russland ser på dette som en eksistensiell trussel og med god grunn. 

I dag har vi ingen diplomater av Kennans kaliber, ingen Kennedy eller Reagan til å vise forsiktighet og få i gang forhandlinger. Kjernefysisk krig er ingen opptatt av lenger. 

Det er som vi går i søvne, vi går i søvne inn i en verdenskrig. Det er som en analogi fra første verdenskrig, der historikere beskrev hvordan landene gikk i søvne inn i krigen; ingen visste, forsto hva konsekvensene kom til å bli. Og det ser ut til å være det vi står overfor nå.

Den kinesiske vismannen Sun Tzu har sagt:

«Bygg en gyllen bro bak din motstander som han kan trekke seg tilbake på!»

Løsningen ligger i fred ved forhandlinger, men da må vi slutte å pøse inn våpen som vil ta livet av enda flere mennesker, og vi må få øynene opp for at også Russland har sikkerhetsbehov og at NATO, verdens sterkeste militære organisasjon, kan bli oppfattet som truende av andre stater.  

Da må USA og de som forteller Biden hva han skal si, innse at forhandlinger må gi Russland en «Gyllen bro» ut av situasjonen. Om du presser en rotte opp i et hjørne, angriper den. Denne rotta har 5000 atomstridsladninger.

Forsidebilde: iStock

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

 • Northern Light.
  1 juli 2023 17:10

  Lavrov: Skal vi ha en verden med suverene nasjoner eller USAs hegemoni?

  Av RT.
  Striden mellom Russland og Vesten er en «krig» mellom en verden med suverene nasjoner og USAs hegemoni, sa Sergey Lavrov . Moskva kan ikke lenger stole på noen avtaler med USA eller dets allierte, inkludert de juridisk bindende, mener utenriksministeren.

  Washington og dets allierte vil aldri tillate noen nasjon å føre en suveren politikk basert på nasjonale interesser, hvis det er i konflikt med USAs egne planer, sa Russlands utenriksminister Sergey Lavrov onsdag. Den pågående konflikten mellom Russland og de vestlige nasjonene er en «krig mellom verdener», som involverer uforenlige tilnærminger til internasjonal politikk, la han til.

  «Skulle en annen nasjon forsøke å forsvare sine nasjonale interesser like besluttsomt og bestemt, vil Vesten også vende seg mot den», sa ministeren til Great Game Show som ble sendt på Russlands Channel 1. USA og dets allierte behandler fortsatt «trusselen» fra Russland til deres planer som «taktisk», men tror at hvis Moskva seirer, ville det være «uakseptabelt».

  Vestlige nasjoner hevder å forsvare en antatt «regelbasert orden», sa den russiske ministeren, og la til at denne orden er ikke annet enn et diktat fra Washington og deres allierte. «Det er når Vesten bestemmer hvilket globalisering-system som gjelder for verden, hva som er dets mekanismer og hvordan handelstvister løses,» sa Lavrov.

  Den øverste russiske diplomaten sa også at Washington og dets allierte lett hadde brutt prinsipper de tidligere hadde erklært som ukrenkelige. «Vesten tråkket på alle sine prinsipper, som frihandel, rettferdig konkurranse og antagelse om uskyld, da Vesten trengte å straffe den russiske føderasjonen», sa han.

  «Når det gjelder våre tidligere vestlige partnere, kan vi imidlertid ikke stole på noen avtaler med dem, inkludert de av juridisk bindende karakter», fastholdt Lavrov. USA og dets allierte har gjentatte ganger omgått reglene for «ordenen» de angivelig forsvarte, og forsømt sine forpliktelser i avtaler inngått med Moskva, uttalte ministeren.

  Washington og mange vestlige nasjoner anerkjente Kosovos uavhengighet uten folkeavstemninger, på grunnlag av en ensidig erklæring fra Pristina, sa Lavrov, og la til at de samme landene avviste resultatene av folkeavstemningen på Krim, og hevdet at prinsippet om Ukrainas territorielle integritet tydeligvis har forrang i denne spesielle saken.

  I februar 2014, da den ukrainske opposisjonen brøt sine forpliktelser under en avtale som ble inngått med daværende president Viktor Janukovitsj, var det ingen av de vestlige garantistene for avtalen som «løftet en finger», sa Lavrov, og la til at listen over garantister inkluderer Frankrike, Tyskland og Polen på den tiden.

  Nå prøver Vesten å legge all skyld på Russland, og anklager oss for «uprovosert aggresjon», sa ministeren, og beskrev dette som ikke annet enn et forsøk på å flytte ansvaret fra Washington og dets allierte over på Russland.

  Fra RT, publisert 28 juni 2023.
  Oversatt fra engelsk.
  Orginalartikkel: Standoff with west is a ‘war of worlds’ — Russia.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Kronikk om forskjellige saker:

Hva skjedde EGENTLIG forrige helg?

Forrige innlegg

Er avindustrialiseringen allerede startet?

Stor kapitalflukt fra Tyskland nå.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.