POSTED IN Russland, Sanksjoner

Russland forutså de vestlige reaksjonene og var forberedt. Vesten gjorde det ikke.

Derfor taper de.

17 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Kharkov og mobilisering: «Taktisk seier for Ukraina, strategisk seier for Russland». Jacques Baud

Av Jacques Baud

Swiss former NATO, UN official Jacques Baud says the West has spent years inflaming tensions in The Ukraine | Newcastle Herald | Newcastle, NSW
Jacques Baud, født 1. april 1955, er en tidligere oberst i den sveitsiske hæren, strategisk analytiker, etterretnings- og terrorspesialist. (fra Wikipedia)

Global Research, 6. oktober 2022

The Postil Magazine 1. oktober 2022

Gjenerobringen av Kharkov-regionen  i begynnelsen av september ser ut til å ha vært en suksess for ukrainske styrker. Mediene våre jublet og formidlet ukrainsk propaganda for å gi oss et bilde som ikke er helt nøyaktig. En nærmere titt på operasjonene kan ha fått Ukraina til å være mer forsiktige.

Fra et militært synspunkt er denne operasjonen en taktisk seier for ukrainerne og en operativ/strategisk seier for den russiske koalisjonen.

På ukrainsk side var Kiev under press for å oppnå en viss suksess på slagmarken. Volodymyr Zelenskij var redd for en tretthet fra Vesten og at støtten ville stoppe. Dette er grunnen til at amerikanerne og britene presset ham til å utføre offensiver i Kherson-sektoren. Disse offensivene, utført på en uorganisert måte, med uforholdsmessige tap og uten suksess, skapte spenninger mellom Zelenskij og hans militære stab.

I flere uker nå har Vestlige eksperter stilt spørsmål ved russernes tilstedeværelse i Kharkov-området, siden de tydeligvis ikke hadde til hensikt å kjempe i byen. I virkeligheten var deres tilstedeværelse i dette området kun rettet mot å binde opp de ukrainske troppene slik at de ikke skulle gå til Donbas, som er russernes virkelige operasjonelle mål.

Donetsk and Luhansk in Ukraine: A creeping process of occupation | Europe | News and current affairs from around the continent | DW | 23.02.2022

I august var det indikasjoner på at russerne hadde planlagt å forlate området i god tid før starten av den ukrainske offensiven. De trakk seg derfor ordnet tilbake, sammen med noen sivile som kunne blitt gjenstand for gjengjeldelse. Som bevis på dette var det enorme ammunisjonslageret ved Balaklaya tomt da ukrainerne fant det, noe som demonstrerte at russerne på velordnet måte hadde evakuert alt sensitivt personell og utstyr flere dager tidligere. Russerne hadde til og med forlatt områder som Ukraina ikke hadde angrepet. Bare noen få russiske nasjonalgardister og Donbas-militstropper gjensto da ukrainerne kom inn i området.

På dette tidspunktet var ukrainerne opptatt med å sette i gang flere angrep i Kherson-regionen, som hadde resultert i gjentatte tilbakeslag og store tap for hæren deres siden august. Da amerikansk etterretning oppdaget russernes sorti fra Kharkov-regionen, så de en mulighet for ukrainerne til å oppnå en operativ suksess og videreformidlet informasjonen. Ukraina bestemte seg dermed brått for å angripe Kharkov-området som allerede var så godt som tomt for russiske tropper.

Tilsynelatende forutså russerne organiseringen av folkeavstemninger i fylkene (oblastene) Lugansk, Donetsk, Saporosje (Zaporozhe, Zaporizjzja, kjært barn, mange navn) og Kherson. De innså at Kharkovs territorium ikke var direkte relevant for deres mål, og at de var i samme situasjon som med Slangeøya i juni: energien til å forsvare dette territoriet var større enn dets strategiske betydning.

Ved å trekke seg ut av Kharkov var den russiske koalisjonen i stand til å konsolidere sin forsvarslinje bak elven Oskol og styrke sin tilstedeværelse nord i Donbas. De var dermed i stand til å gjøre et betydelig fremskritt i Bakhmut-området, et nøkkelpunkt i Slavjansk-Kramatorsk-sektoren, som er det virkelige operasjonelle målet for den russiske koalisjonen.

Siden det ikke lenger var noen tropper i Kharkov for å «binde» den ukrainske hæren, måtte russerne angripe den elektriske infrastrukturen for å forhindre ukrainske forsterkninger med tog til Donbas.

Som et resultat er alle russiske koalisjonsstyrker i dag lokalisert innenfor det som kan bli de nye grensene til Russland etter folkeavstemningene i de fire sør-ukrainske oblastene.

For ukrainerne er det en Pyrrhos-seier. De rykket inn i Kharkov uten å møte motstand og det var knapt noen kamp. I stedet ble området en enorm «drapssone» der russisk artilleri ødela et anslått antall på 4000-5000 ukrainere (omtrent 2 brigader), mens den russiske koalisjonen bare led marginale tap da det ikke var noen kamper.

Disse tapene kommer på toppen av tapene fra Kherson-offensivene. Ifølge Sergej Sjojgu, Russlands forsvarsminister, mistet ukrainerne rundt 7000 mann i løpet av de tre første ukene av september. Selv om disse tallene ikke kan verifiseres, samsvarer størrelsesordenen deres med estimatene til noen Vestlige eksperter. Med andre ord ser det ut til at ukrainerne har mistet omtrent 25 % av de 10 brigadene som ble opprettet og utstyrt de siste månedene med vestlig hjelp. Dette er langt unna den millionbemannede hæren nevnt av de ukrainske lederne.

Fra politisk hold er det en strategisk seier for ukrainerne, og et taktisk tap for russerne. Det er første gang ukrainerne har tatt tilbake så mye territorium siden 2014, og russerne ser ut til å tape. Ukrainerne var i stand til å bruke denne muligheten til å kommunisere om sin endelige seier, og utløste utvilsomt overdrevne forhåpninger og gjorde dem enda mindre villige til å delta i forhandlinger.

Slaget ved Borodino, også kalt slaget om Moskva, sto 7. september 1812, og var det største og blodigste endagsslaget under Napoleonskrigene. Over en kvart million soldater var involvert i slaget. Wikipedia

Dette er grunnen til at Ursula von der Leyen, presidenten for EU-kommisjonen, erklærte at øyeblikket » ikke er et for ettergivelse .» Denne Pyrrhos-seieren er derfor en forgiftet gave til Ukraina. Det har ført til at Vesten har overvurdert evnene til de ukrainske styrkene og presset dem til å engasjere seg i ytterligere offensiver, i stedet for å forhandle.

Ordene «seier» og «nederlag» må brukes med forsiktighet. Vladimir Putins uttalte mål om «demilitarisering» og «denazifisering» handler ikke om å vinne territorium, men om å ødelegge trusselen mot Donbas. Med andre ord, ukrainerne kjemper om territorium, mens russerne søker å ødelegge (militær) kapasitet. På en måte, ved å holde på territorium, gjør ukrainerne russernes jobb enklere. Du kan alltid gjenvinne territorium – du kan ikke gjenvinne menneskeliv.

I den tro at de svekker Russland, fremmer våre medier en gradvis forsvinning av det ukrainske samfunnet. Det virker som et paradoks, men dette er i samsvar med måten våre ledere ser på Ukraina. De reagerte ikke på massakrene på russisktalende ukrainske sivile i Donbas mellom 2014 og 2022, og de nevner heller ikke Ukrainas tap i dag. Faktisk, for våre medier og myndigheter, er ukrainere en slags «Untermenschen» hvis liv kun er ment å tilfredsstille målene til våre politikere.

Mellom 23. og 27. september var det fire folkeavstemninger på gang, og lokalbefolkningen måtte svare på ulike spørsmål avhengig av region. I de selverklærte republikkene Donetsk og Lugansk, som er offisielt uavhengige, var spørsmålet om befolkningen ønsker å slutte seg til Russland. I oblastene Kherson og Saporosje, som fortsatt offisielt er en del av Ukraina, var spørsmålet om befolkningen ønsker å forbli innenfor Ukraina, om de vil være uavhengige, eller om de vil være en del av Russland.

Why are parts of Ukraine holding referendums on joining Russia? Here's what you need to know | CBC News
Det ble avholdt folkeavstemninger i russisk-kontrollerte områder, enten vi liker det eller ikke.

Imidlertid er det fortsatt noen ukjente faktorer på dette stadiet, for eksempel hva som vil bli grensene til enhetene som vil bli knyttet til Russland. Vil de være grensene til områdene okkupert av den russiske koalisjonen i dag eller grensene til de ukrainske regionene? Hvis det er den andre løsningen, kan vi fortsatt få russiske offensiver for å gripe resten av regionene (oblastene).

Det er vanskelig å anslå utfallet av disse folkeavstemningene, selv om man kan anta at de russisktalende ukrainerne mest sannsynlig vil forlate Ukraina. Meningsmålinger, hvis pålitelighet ikke kan vurderes, tyder på at 80-90 % er for å slutte seg til Russland. Dette virker realistisk på grunn av flere faktorer.

For det første, siden 2014 har språklige minoriteter i Ukraina vært underlagt restriksjoner som har gjort dem til andreklasses borgere. Som et resultat har den ukrainske politikken ført til at russisktalende borgere ikke lenger føler seg ukrainske. Dette ble til og med understreket av loven om urfolks rettigheter i juli 2021, noe som tilsvarer Nürnberg-lovene fra 1935, som gir ulike rettigheter til innbyggerne avhengig av deres etniske opprinnelse. Dette er grunnen til at Vladimir Putin skrev en artikkel 12. juli 2021 og oppfordret Ukraina til å betrakte russisktalende som en del av den ukrainske nasjonen og ikke diskriminere dem slik den nye loven foreslår.

Selvfølgelig protesterte ingen Vestlige land mot denne loven, som er en fortsettelse av avskaffelsen av loven om offisielle språk i februar 2014, som var årsaken til løsrivelsen av Krim og Donbas.

Ukraine, Ethnic Division, Decentralization, and Secession
Ukraina er klart delt etter språk.

For det andre, i kampen mot løsrivelsen av Donbas, prøvde ukrainerne aldri å vinne opprørernes «hjerter og sinn». Tvert imot. De har gjort alt for å drive dem lenger unna ved å bombe dem, ved å minelegge veiene deres, ved å kutte av drikkevannet, ved å stoppe utbetalingen av pensjoner og lønn, eller ved å stoppe alle banktjenester. Dette er det stikk motsatte av en effektiv strategi mot opprør.

Til slutt, artilleri- og missilangrepene mot befolkningen i Donetsk og andre byer i Saporosje- og Kherson-regionen for å skremme befolkningen og hindre dem i å gå til valgurnene fremmedgjør lokalbefolkningen ytterligere fra Kiev. I dag er den russisktalende befolkningen redd for ukrainske represalier dersom folkeavstemningene ikke blir akseptert.

Så vi har en situasjon der de Vestlige landene kunngjør at de ikke vil anerkjenne disse folkeavstemningene, men på den annen side har de absolutt ikke gjort noe for å oppmuntre Ukraina til å ha en mer inkluderende politikk med sine minoriteter. Til syvende og sist, det disse folkeavstemningene kan avsløre er at det egentlig aldri har vært en inkluderende ukrainsk nasjon.

Dessuten vil disse folkeavstemningene fryse en situasjon og gjøre Russlands erobringer irreversible. Interessant nok, hvis Vesten hadde latt Zelenskij fortsette med forslaget han ga Russland i slutten av mars 2022, ville Ukraina mer eller mindre beholdt konfigurasjonen de hadde før februar 2022. Som en påminnelse: Zelenskij kom med en første anmodning om forhandlinger 25. februar, som russerne aksepterte, men som EU avslo ved å gi en første pakke med våpen verdt 450 millioner euro. I mars ga Zelenskij et nytt tilbud som Russland ønsket velkommen og var klar til å diskutere, men EU skulle nok en gang forhindre dette med en andre våpenpakke på 500 millioner euro.

Som forklart av Ukraïnskaya Pravda , ringte Boris Johnson Zelenskij 2. april og ba ham om å trekke forslaget sitt, ellers ville Vesten stoppe sin støtte. Så, den 9. april, under sitt besøk i Kiev, gjentok «BoJo» det samme til den ukrainske presidenten . Ukraina var altså klar for forhandlinger med Russland, men Vesten ønsker ikke forhandlinger, slik «BoJo» igjen gjorde klart og tydelig ved sitt siste besøk i Ukraina i august .

Det er bestemt disse utsiktene til null forhandlinger som har fått Russland til å engasjere seg i folkeavstemninger. Det skal huskes at frem til nå hadde Vladimir Putin alltid avvist ideen om å integrere territoriene i sør-Ukraina i Russland.

Det bør også huskes at hvis Vesten var så dedikert til Ukraina og dets territorielle integritet, ville Frankrike og Tyskland helt sikkert ha oppfylt sine forpliktelser i henhold til Minsk-avtalene før februar 2022. Dessuten ville de ha latt Zelenskij fortsette med sin foreslåtte avtale med Russland i mars 2022. Problemet er at Vesten ikke er ute etter å fremme Ukrainas interesser, men å svekke Russland.

Delvis mobilisering

Når det gjelder Vladimir Putins kunngjøring om en delvis mobilisering, bør det påminnes om at Russland har grepet inn i Ukraina med betydelig færre tropper enn Vesten anser som nødvendig for å gjennomføre en offensiv kampanje. Det er to grunner til dette. For det første stoler russerne på sin mestring av den «operative kunsten» og spiller med sine operasjonelle moduler i operasjonsteatret som en sjakkspiller. Det er dette som gjør at de kan være effektive med redusert arbeidskraft. De vet med andre ord hvordan de skal utføre operasjoner effektivt.

Den andre grunnen, som våre medier bevisst ignorerer, er at det store flertallet av kamphandlingene i Ukraina utføres av Donbas-militsene. I stedet for å si «russerne» burde de (hvis de var ærlige) si «den russiske koalisjonen» eller «den russiskspråklige koalisjonen». Antall russiske tropper i Ukraina er med andre ord relativt lite. Dessuten er den russiske praksisen å beholde tropper kun i en begrenset periode i et operasjonsområde. Dette betyr at de har en tendens til å rotere tropper oftere enn Vesten.

I tillegg til disse generelle betraktningene kommer de mulige konsekvensene av folkeavstemningene i sør-Ukraina, som sannsynligvis vil utvide den russiske grensen med nesten 1000 kilometer. Dette vil kreve ytterligere kapasitet for å bygge et mer robust forsvarssystem, bygge anlegg for tropper osv. Sånn sett er denne delmobiliseringen en god idé. Slik sett er denne delvise mobiliseringen en logisk konsekvens av det vi har sett ovenfor.

Det har i Vesten blitt gjort mye vesen av de som har forsøkt å forlate Russland for å unngå mobilisering. De eksisterer absolutt, likesom de tusenvis av ukrainere som forsøkte å unnslippe verneplikten og nå kan sees kjørende kraftige og dyre tyske sportsbiler i gatene i Brussel! Mye mindre omtale har blitt gitt til de lange køene av ungdom utenfor militære rekrutteringskontorer og de folkelige demonstrasjonene til fordel for beslutningen om å mobilisere!

Atomtrusler

Når det gjelder atomtruslene, nevnte Vladimir Putin i sin tale 21. september risikoen for en kjernefysisk eskalering. Naturligvis snakket de konspiratoriske mediene (dvs. de som konstruerer fortellinger fra ikke-relatert informasjon) umiddelbart om « atomtrusler ».

I motsetning til Putin som ikke har truet med atomvåpen har den tidligere britiske statsministeren, Liz Truss gjort det.

I virkeligheten er dette ikke sant. Hvis vi leser ordlyden i Putins tale, kan vi se at han ikke truet med å bruke atomvåpen. Faktisk har han aldri gjort det siden begynnelsen av denne konflikten i 2014. Han har imidlertid advart Vesten mot bruk av slike våpen. Jeg vil minne deg på at Liz Truss den 24. august erklærte at det var akseptabelt å angripe Russland med atomvåpen, og at hun var klar til å gjøre det, selv om det ville føre til en » global utslettelse !» Det er ikke første gang at den nåværende britiske statsministeren kommer med  slike uttalelser, som allerede hadde ført til advarsler fra Kreml i februar.. Dessuten vil jeg minne deg på at i april i år bestemte Joe Biden seg for å avvike fra USAs «no-first-use«-politikk og nå altså forbeholder seg retten til å bruke atomvåpen først.

Så tydeligvis stoler ikke Vladimir Putin på Vestlig oppførsel som er totalt irrasjonell og uansvarlig, og som er klar til å ofre sine egne borgere for å oppnå mål styrt av dogmatisme og ideologi. Det er dette som skjer innen energi og sanksjoner for øyeblikket, og dette er Liz Truss klar til å gjøre med atomvåpen. Putin er absolutt bekymret for reaksjonene til våre ledere som befinner seg i stadig mer ubehagelige situasjoner på grunn av den katastrofale økonomiske og sosiale situasjonen de med all sin inkompetanse selv har skapt. Dette presset på våre ledere kan få dem til å eskalere konflikten bare for å unngå å tape ansikt.

I sin tale truer ikke Vladimir Putin med å bruke atomvåpen, men andre typer våpen. Han tenker selvsagt på hypersoniske våpen, som ikke trenger å være atomvåpen for å være effektive og som kan forpurre Vestens forsvar. Dessuten, i motsetning til hva våre medier sier, har bruk av taktiske atomvåpen ikke vært en del av den russiske anvendelsesdoktrinen på mange år. Dessuten, i motsetning til USA, har Russland en policy om ikke-førstebruk.

Med andre ord er det Vestlendingene og deres uberegnelige oppførsel som er de virkelige usikkerhetsfaktorene.

Ignazio Daniele Giovanni Cassis er en sveitsisk politiker. Han ble 20. september 2017 valgt som medlem av Sveits’ Bundesrat, som etterfølger av Didier Burkhalter. Han er leder av Sveits’ utenriksdepartement. Fra 1. januar 2022 er han president i forbundsrådet. Wikipedia

Jeg er ikke sikker på om våre politikere har et klart og objektivt syn på situasjonen. Ignazio Cassis’ siste tweets viser at informasjonsnivået hans er lavt. Først og fremst, når han nevner Sveits sin rolle og nøytralitet ved å tilby sine gode kontorer, er han litt ute av kontakt med geografien. I Russlands sinn har Sveits forlatt sin nøytralitetsstatus, og hvis de ønsker å spille en konstruktiv rolle i denne konflikten, må de vise sin nøytralitet. Det er vi langt, langt unna.

For det andre, da Cassis uttrykte sin bekymring for bruken av atomvåpen overfor Lavrov, forsto han tydeligvis ikke Vladimir Putins budskap. Problemet med dagens Vestlige ledere er at ingen av dem i dag har intellektuell kapasitet til å håndtere utfordringene de selv har skapt gjennom sin egen dårskap. Cassis burde sannsynligvis heller uttrykt bekymringene sine til Truss og Biden!

Russerne – og Vladimir Putin spesielt – har alltid vært veldig tydelige i sine uttalelser og har konsekvent og metodisk gjort det de sa de ville gjøre. Intet mer, intet mindre. Man kan selvsagt være uenig i det han sier, men det er en stor, og trolig til og med kriminell, feil å ikke høre på det han sier. For hvis vi hadde lyttet, kunne vi forhindret at situasjonen ble som den er blitt.

Det er også interessant å sammenligne den nåværende generelle situasjonen med det som RAND Corporation beskrev som en plan for å prøve å destabilisere Russland, i rapportene de publiserte i 2019.

Figur 1 – Fra RAND Corporations 2019-artikkel om hvordan destabilisere Russland. Dette dokumentet viser at USA siktet mot en undergravingskampanje mot Russland, der Ukraina bare var et uheldig instrument.

Som vi kan se, er det vi er vitne til, resultatet av et nøye planlagt scenario. Det er svært sannsynlig at russerne var i stand til å forutse hva Vesten planla mot dem. Russland var dermed i stand til å forberede seg politisk og diplomatisk på krisen som skulle skapes. Det er denne evnen til strategisk foregriping som viser at Russland er mer stabilt, mer effektivt og mer effektivt enn Vesten. Dette er grunnen til at jeg tror at hvis denne konflikten skal eskalere, vil det være mer på grunn av vestlig inkompetanse enn på grunn av en russisk beregning.

*

Bearbeidelse av maskinoversettelse: Monica Sortland

Jacques Baud er en bredt anerkjent geopolitisk ekspert hvis publikasjoner inkluderer mange artikler og bøker, inkludert  Poutine: Maître du jeu? Gouverner avec les falske nyheter , og  L’Affaire Navalny . Hans siste bok er om krigen i Ukraina, med tittelen Operation Z .

Utvalgt bilde er fra South Front

Tidligere publisert på derimot.no

Forsidebilde: Kenny Eliason

Den opprinnelige kilden til denne artikkelen er The Postil Magazine

Copyright © Jacques Baud , The Postil Magazine , 2022

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

17 kommentarer. Leave new

 • Veldig fin artikkel! Men på et 2D/3D sjakk nivå, så tror jeg fortsatt de øverste lederne bak proxykrigen i Ukraina vet bedre. Jeg tror hele krigen er et påskudd for å flytte makten fra Vest til Øst. Vesten skal avindustrialiseres og gjøres ressurssvake. Da passer det perfekt med en krig som gjør oss tomme for energi og snart sultkatastrofe, samt at det vil kræsje valutasystemet våres og eliten kan innføre digital sentralbankvaluta istedenfor.

  Svar
  • Hvorfor, og av hvem, skal Vesten kjøres i grøfta? Forklar.

   Svar
   • Det har vært noen artikler på steigan som viser hvordan Tysk industri allerede er i ferd med å flytte over til USA hvor det er gunstige energi forhold. Makten skal flyttes vest.
    I vårt «demokrati» ser vi at makten forsvinner over til overnasjonale styrer, som igjen er styrt av hemmelig nemmelig. Vi vet allikevel at maktens navn er de store gjengangerne i Wall Street og City of London. De er drevet av Imperialistisk begjær om verdensherredømme.

   • Ok Valgeir. Ikke dumt. Når energi er billigere i vest (USA, pga sanksjoner) flytter tysk industri etter. MEN, industri avhenger mest av… intelligens. Hjernekraft. USA er i ferd med å bli hjernedød. Hvor er alternativet? India?

 • Wow! Informativt! Flink Monica. Takk takk. Mye nytt å lære om krigsstrategi.
  Siste sjakktrekk: Hele Bornholm uten strøm. «Kappe sjøkabler? Det kan vi også», viser Russland, som sikkert innser at Danmark har latt sabotasjen skje, evt. har aktivt deltatt; strategien kan koste menneskeliv uten å måtte ofre soldater eller ammunisjon, jo kaldere det er, desto verre, «se hva vi kan gjøre for eksempel som en gave til jul», f.eks. i Finnmark.
  Inkompetansen til vestens ledere er farlig, Liz Truss hisser til krig, men kan ikke geografi, og Sveits sluttet å være nøytral for en god stund siden.

  Svar
  • «…og Sveits sluttet å være nøytral for en god stund siden.»

   Ble TRUET til å slutte med nøytralitet for en stund siden. :

   ‘ Det direktedemokratiske Sveits gir ikke etter for alle EUs krav til en overordnet partneravtale.
   Brussel reagerer med å forby EUs investorer å handle på sveitsiske børser fra 1. juli. ‘
   abcnyheter.no/penger/bors-og-finans/2019/06/25/195588860/strid-om-partneravtale-mellom-eu-og-sveits-utloser-borskrig?fbclid=IwAR1MOdjwTO5ENsyQo97FSlnlB3cXMsE3Er-fDYitvf6R3PGs2Zu9YKAtCxY

   ‘Dollarsystemet gir også USA en finansiell makt som nylig er tatt i bruk i Iran-sanksjonene, hvor selskaper som bryter med sanksjonene selv risikerer å miste tilgangen til amerikanske banker og dollarfinansieringen de trenger …’
   e24.no/makro-og-politikk/dollar/oekonomiprofessor-tror-dollarens-grep-om-verden-vil-svekkes/24537782

   Svar
 • Torfinn Slettebø
  10 oktober 2022 10:35

  Er det fleire enn meg som har reagert på NRK sine gladreportasjar om ukrainske/tyske panservogner som susar fram i vakker natur? Sjåarar skal få ei kjensle av at ukrainsk siger er nær, utan skadde eller drepne ukrainarar og framandkrigarar. Utanfor Marienlyst er det vanleg å kalla slikt ‘propaganda.’

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  10 oktober 2022 10:49

  «Med andre ord er det Vestlendingene og deres uberegnelige oppførsel som er de virkelige usikkerhetsfaktorene.»

  Her treng maskinomsetjinga meir hjelp? USA og Vest-Europa? Me vestlendingar kan absolutt vera ubereknelege, men me tek ikkje på oss alt ansvar for elendet i Ukraina.

  Takk for endå ein verdfull artikkel! Me treng Derimot.no meir enn nokon gong.

  Svar
  • Takk, Torfinn, de berserke vikingene fra Viken, de innfule innlendingene fra Innlandet og de utkrøpne utlendingene fra Det Store Utland er ikke noe bedre, for ikke å snakke om hamburgerne fra Hamburg.

   Svar
 • Artikkelforfatteren har rett. Faren skapes av våre inkompetente, feige og spyttslikkende Wall Street og City of London politikere. De norske politiske folkefiendene er blant de verste. For å få vanke i elfenbenstårnene i FN og EU med sine europeiske og amerikanske førerhunder, selger de glatt land og folk til Pfizer og Pentagon. I siste forslag til statsbudsjett er det satt av 1,9 milliarder i støtte til Pfizer for kjøp av covid-«vaksine». Dette til tross for at de vet at tusenvis av nordmenn er drept av giften og tusener bare venter på sin sykdom og død, likevel fortsetter våre myndigheter dette sinnsyke skuespillet.

  Svar
  • Ja, London City og Wall Street fortjener stor respekt, for ingen andre evner å skape så mye helvete på jord. Det Norske Stortingspartiet har forstått dette, og følger opp.

   Svar
 • Lønner det seg å satse på bly-aksjer på børsen nå?
  Når «gjengjeldelsen» fra verdens befolkning kommer kan det raskt bli manko på dette metallet, noe som vil føre til skyhøye priser og stor fortjeneste ved salg. :D:D:D:D:

  Svar
 • Noen ville, og vil krig:

  ‘Våren 1939 så Hitlers siste forsøk på å løse problemene med de tyske jødene på en sivilisert måte. Han sendte Hjalmar Schacht, president i Reichsbank og arkitekten av den tyske utvinning, til England i den hensikt å forhandle fram et stort lån som ville gjøre Tyskland til å la de resterende 250.000 jøder utvandre med sine eiendeler og nødvendige økonomiske midler for å sikre nødvendige innvandring og visum.Guvernøren i Bank of England, Montagu Norman, sammen med mange medlemmer av parlamentet, var positiv til denne ordningen, men det ble umiddelbart torpedert av Chaim Weitzmann og krigshisserne rundt Churchill, som hadde blitt en trofast tjener for den jødiske bank hierarki etter at de hadde reddet ham fra konkurs fra tapet av sine formuer i ulykken i 1929. I tidligere tider hadde han vært en frittalende anti-jøde. Den polske diktatoren Pilsudski hadde konkludert et vennskap og ikke-aggresjon traktat med Hitler, men etter hans død ble etterfølgeren, oberst Beck, ble et villig offer for angloamerikanske intriger. Når Hitler foreslo det utrolig sjenerøse tilbudet og la Polen holde helt ufortjent byttet fra første verdenskrig, og bare ba om tillatelse til å bygge en autobahn gjennom de tidligere tyske landområder som utgjør » Korridor «for å koble Øst-Preussen med Reich, og bedt om retur av overveiende tyske byen Danzig, ble han avvist. 
  Danzig var en fri by under protektorat av Folkeforbundet. Roosevelts reise utsending, William Bullit , hadde fullført sitt oppdrag godt i Warszawa og London. England inngått en avtale med Polen lovende øyeblikkelig hjelp i tilfelle krig med Tyskland. det var fortsatt en store tysk minoritet i Polen, og en en utrolig terror mot disse fulgte umiddelbart. ‘
  referert fra boken, The Tvunget War, ved den eminente amerikanske historikeren David Hoggan . 

  ‘Vi gir ikke denne krigen bare økonomisk støtte som hele krigsproduksjonen er basert på, vi gir ikke bare vår fulle propagandamakt som utgjør den moralske energi som får denne krigen til å fortsette. Garanti for seier er basert på en svekkelse av de fiendtlige styrkene, å ødelegge dem i sine egne land, innen motstanden. Og vi er den Trojanske hest innenfor fiendens forlegninger.
  …og bringe det tyske folk til fornuft gjennom å ødelegge deres eksporthandel, en eksporthandel som er deres eksistensgrunnlag.” – Samuel Untermeyer i en radiosending på WABC i New York, 6 august 1933. Gjengitt i New York Times, 7 august 1933.
  Sammen med Samuel Untermeyer i agitasjonen for krig mot Tyskland, talte Bernard Baruch samtidig for forberedelser for denne krigen. ”Jeg understreket at et nederlag for Tyskland og Japan og deres påfølgende utestengelse fra verdenshandelen ville gi Storbritannia en fantastisk mulighet til å øke sin utenlandshandel BÅDE i volum og profitt.” ‘

  Svar
  • Arno Mong Daaastøl
   10 april 2023 19:06

   Korrekt 1). Churchills kostbare sløseri ble hans ‘slaveri’ – han ble ‘reddet’ av en jødisk bankmann fra Sør-Afrika, Henry Strakosch.
   2) Hitler innså helt korrekt at Tyskland, som England, hadde en befolkning som var for stor ift. arealet. Enland løste dette med verdens største koloni-rike. Tyskland forsøkte å kopiere dette, men mislyktes i WW I. Hitler ressonerte derfor at enten måtte Tyskland underlegge seg ‘frihandel’ (sjømaktene – England og USA), eller Tyskland måtte gå øst. Derfor invaderte Tyskland Sovjetunionen.

   Svar
   • «Derfor invaderte Tyskland Sovjetunionen.»

    Tyskland invaderte Sovjetunionen fordi Stalin hadde bygget opp en stor militær hærstyrke nær Tysklands grenser. Dette var en ønsket handling i samarbeid med vestmaktene. Vestmaktene som altså måtte knuse ‘ de farlige’ nasjonal- sosialistene/Tyskland som bygget velstand for hele befolkningen på kort tid. ( Men var farlige for bakmennene fordi Tyskland ble for sterkt industrielt, og ikke ville bruke jødenes pengesystem og renter.)
    – Dvs. farlig for bakmennene/jødene i USA som erklærte krig mot et Tyskland de hadde mistet kontrollen over, allerede i 1933.)

    Vestmaktenes plan var at Tyskland og Sovjetunionen skulle utradere eller tappe hverandre.
    Dette så vi også i 1945 da disse bakmennene ‘plutselig’ regnet sin ‘allierte’ Sovjetunionen som sin hovedfiende.
    – Og måtte atombombe to sivile byer i ødelagte Japan for å skremme Sovjetunionen. ( De turde ikke å sprenge to byer i Sovjetunionen da de var usikre på Sovjetunionens gjenværende militære kapasitet.)

    Til oppstart for 2 verdenskrig ble Polen og tidligere tyske områder der med stort sett tyske innbyggere, trakkassert.
    Til denne 3 verdenskrigen brukes samme taktikk for å provosere Sovjetunionen til krig, denne gangen med russiske områder i Ukraina.

    Så er spørsmålet om disse gærningene vil bruke samme taktikk igjen for å avslutte denne krigen , med atombombesprengninger, for å skremme.

    Denne gangen er et kompetent Kina også inne i bildet.
    Det skitne spillet til gærningene blir derfor ikke like lett.
    Men det er totalkontroll w.w. , spesielt økonomisk, som er deres agenda, – også denne gangen. Vi kan vente oss det verste.
    Og noen skrupler ser de ikke ut til å ha evne til , historisk sett.

   • » Vestmaktene som altså måtte knuse ‘ de farlige’ Nasjonal- sosialistene/Tyskland som bygget velstand for hele befolkningen på kort tid.»

    Og valgte altså Sovjetunionen som ‘alliert’. Et Sovjetunionen som sultet og fengselet sine egne arbeidere i mellomkrigstiden, mens Tyskland bygget velstand for alle arbeidere.
    Litt pussig? 😉

    Ikke noe nytt under solen:
    Nå er det altså Russland ( og Kina) som truer bakmennenes ønske om verdenskontroll, gjennom deres sterkere industri og ressurser.

    Både 1., 2. , og nå 3. verdenskrig, er handelskriger og valutakriger.
    Men disse tryllekunstnernee lurer oss til å se på den ene handa/handlingen, så vi ikke skal se hva den andre gjør.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Ny meningsmåling fra USA.

Lav tillit blant folk til både politikere og til systemet.

Forrige innlegg

På sykehuset som ble bombet var det svært mange kvinner og barn.

Går det mot full krig i Midt-Østen?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.