POSTED IN Helse, Krig-fred, Ukraina

Russland:

Biolaboratoriene i Ukraina er rettet mot oss.

6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Det russiske forsvarsministeriet: Biolaboratorium i Ukraina er ein global konspirasjon mot Russland

Oppdatering om biolaboratorium i Ukraina: Russland impliserer Pfizer, Moderna, Merck, Obama, Soros, Clinton-familien, Biden-familien, Rockefeller-familien og andre

Av Kelen McBreen, InfoWars, 11.mai 2022. Omsett og noko forkorta av saksyndig.

Den russiske regjeringa antydar massiv global konspirasjon.

Det russiske forsvarsministeriet (MOD) skuldar i ei melding onsdag 11.mai ei mengd av framtredande politikarar, farmasøytiske selskap og statlege einingar for å ta del i ein global konspirasjon i Ukraina.

Spesifikt påstår MOD at USA og andre NATO-nasjonar har vore del i ulovlege militær-biologiske prosjekt i Ukraina.

Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sin tidlegare pressesekretær Iuliia Mendel skreiv på Twitter at Russland spreiar «grunnlause skuldingar om at det amerikanske militæret dreiv og utvikla hemmelege biologiske våpen i Ukraina, men at dei denne gongen fekk hjelp av dei farmasøytiske selskapa Pfizer og Moderna.»

Det amerikanske forsvarsdepartementet sitt Biological Threat Reduction-program har bidrege med finansiering til biolaboratorium i Ukraina sidan dåverande senator Barack Obama fekk i stand ein avtale tilbake i 2005.

I eit mistenkjeleg trekk har den amerikanske ambassaden i Ukraina sletta dokument relatert til biolaboratoria frå nettsida si so fort historia vann internasjonal merksemd.

______________________________________________________
Innlegget er hentet fra Saksyndig
______________________________________________________

Den russiske regjeringa knytte tidlegare Hunter Biden, George Soros, Pentagon og CDC til biolaboratoria, og påstod, «hovudmålet til dette prosjektet var å utføre ein molekylær analyse av spesielt farlege infeksjonar som er endemiske i Ukraina.»

Russland har drive og klaga til FN om desse fasilitetane i fleire månader, og no har dei gjeve ut meir informasjon som visstnok knyter Big Pharma-selskap til opplegget.

Clinton family - Wikipedia
På dette bildet ser de uskyldige og harmoniske ut, men bilder kan bedra. Er de involvert i utviklingen av biologiske våpen i Ukraina?

«Ein bør merkje seg at ideologane i dei amerikanske militær-biologiske aktivitetane i Ukraina er leiarane av det Demokratiske partiet,» fastslo den siste briefinga frå Russland. «Altso, gjennom den utførande amerikanske greina vart det danna eit lovgjevande rammeverk for å finansiere militær-biomedisinsk forsking direkte frå det føderale budsjettet. Midlar kom under statlege garantiar frå NGO-ar kontrollert av leiarskapen i det Demokratiske partiet, inkludert investeringsfonda til familiane Clinton, Rockefeller, Biden, og Soros.»

MOD held fram, «Opplegget involverer større farmasøytiske selskap, inkludert Pfizer, Moderna, Merck og selskapet som har å gjere med det amerikanske militæret: Gilead. Amerikanske ekspertar arbeider for å teste nye legemiddel som omgår internasjonale tryggleiksstandardar. Som eit resultat reduserer vestlege selskap betydeleg kostnadene til forskingsprogram, og dei oppnår eit betydeleg konkurransefortrinn.»

Ifølgje Russland er eit slikt fortrinn i denne utbreidde konspirasjonen, at «leiarane i det Demokratiske partiet» kan bruke det for å «generere ekstra kampanjefinansiering og gøyme distribusjonen deira».

Den tyske regjeringa blir òg nemnt som ei eining med biolaboratorium i 12 land, inkludert Ukraina.

Russland fastslo, «På den tyske sida, involverer programmet Institutt for væpna styrkar mikrobiologi (München), Robert Koch-instituttet (Berlin), Loeffler-instituttet (Greifswald) og Nocht-instituttet for tropisk medisin (Hamburg).»

Vladimir Putins regjering sa, «Involveringa av institusjonar som er underordna Bundeswehr bekreftar den militære orienteringa,» om forskinga Tyskland er involvert i.

I tillegg var Polen visstnok involvert i enkelte ukrainske biolaboratirum, der dei samarbeidde med den USA-baserte Pentagon-entreprenøren Battelle Institute.

Russland la til meldinga si ei åtvaring, «provokasjonar blir førebudde for å anklage dei Russiske væpna styrkane for å bruke masseøydeleggingsvåpen, følgt av ei ‘syrisk scenario’-etterforsking for å fabrikkere det naudsynte bevismaterialet og plassere skuld.»

Kiev-administrasjonen sitt krav om personleg hud- og luftvegsverneutstyr for å beskytte mot giftige kjemikaliar og biologisk kontaminerande agentar, er bevis på den nærståande falsk flagg-operasjonen, ifølgje det russiske MOD.

«Denne spesial-militæroperasjonen til Dei russiske væpna styrkane har kryssa den amerikanske militær-biologiske ekspansjonen i Ukraina, og stoppa kriminelle eksperiment på sivile,» konkluderte pressemeldinga.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • Tor Bugge
  13 mai 2022 8:06

  VI FORSTÅR HVORFOR BIDEN VIL SIKRE AT PUTIN TAPER KRIGEN.
  1. Et av delmålene til Putin i Ukraina er å samle dokumentasjon for hvem som står bak fremdriften av BIOVÅPEN laboratoriene i Ukraina. 2. Hvis Russland taper krigen vil også alle dokumentene som beviser at Biden er en av de ansvarlige for BIOVÅPNENE i Ukraina, som også er en KRIGSFORBRYTELESE i hht FN, kunne bli fjernet permanent. 3. Derfor legger USA/Biden et enormt press på verdens statsledere for å sverte og demonisere Putin. Det er selvsagt ikke så vanskelig da DEEP STATE har betalt de samme lederne enorme summer for å følge USA til punkt og prikke. Det er dette Biden regimet som Norge støtter med våpen og utstyr, for å sikre at Biden ikke blir dømt for forræderi i USA og for KRIGSFORBRYTELSER i Ukraina. Statsminister Støre har jo vært meget opptatt av at KRIGSFORBRYTELSER skal strafflegges. Spørsmålet blir om dette blir like aktuelt når det er Biden som skal straffes?

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  13 mai 2022 8:23

  Støre er oppteken av å straffa russiske krigsbrotsverk. Sine eigne snakkar han mindre om.

  Svar
 • Sputnik News har en rapport om USA-finansierte og organiserte militære biologiske aktiviteter i Ukraina. Igor Kirillov, leder Av Russlands Strålings -, Kjemiske Og Biologiske Forsvarsstyrker, sa at Kievs hovedoppgave har vært «å skjule ulovlige aktiviteter, gjennomføre felt-og kliniske studier og gi det nødvendige biomaterialet».

  I 2020, sa Kirillov, ble det forsøkt å infisere innbyggerne i bosetningen Stepovoye I Lugansk med en multi-resistent stamme av tuberkulose ved hjelp av forfalskede pengesedler forurenset med tuberkulosebakterier og spredt blant lokal ungdom.

  Polske og tysk spesialister har også jobbet i ukrainske biolaboratorier, sa Kirilov.

  https://sputniknews.com/20220511/democratic-partys-leaders-are-ideologists-behind-us-military-biological-activities-in-ukraine-mod-1095433497.html

  Svar
 • I følge enkelte er fredag den 13 en dårlig dag, nå kan det se ut som de har rett, men at det gjelder dem selv og ikke «oss». Slike avsløringer er selvsagt dårlig nytt for WEFN (WEF+FN) og deres medløpere.
  De kan skrike og rope i sitt betalte smedia, men kimen er allerede sådd, den kan aldri fjernes totalt fra menneskers tanker. Slik virker «propaganda» og sannhet likt, og det er slik «vi» også må forstå og bruke det for alt det er verdt. Så frøene, og de vil vokse og gro av seg selv, de er ustoppelige.
  Eks. Se på «stortingspartiets politikere» i Norge, Alle som en er dratte i ansiktet, de ser mye eldre ut en de i virkeligheten er. Hva skyldes dette? «Nyansatte» ministere mister glød og farge, og blir dratte og rynkede i løpet av noen måneder. Er «Stortinget» et demonrede som suger kraften ut av dem som «jobber» der? Jeg har herved sådd kimen, andre vil nå sjekke bilder av «politikere» før og etter inntreden på Lyvebakken og se forskjellene på dem. Ideen min kan ikke «puttes tilbake i tuben».
  God fredag den 13!

  Svar
 • «Det amerikanske forsvarsdepartementet sitt Biological Threat Reduction-program har bidrege med finansiering til biolaboratorium i Ukraina sidan dåverande senator Barack Obama fekk i stand ein avtale tilbake i 2005.»

  Det bør være naturlig å spørre hvorfor USA støtter biolab. i Ukraina.
  Som det er like naturlig å spørre hvorfor USA går til miltitært angrep på nasjon etter nasjon.
  Er det død eller helse som driver disse bakmennene?

  Svar
 • «Dr mengele» ekprimenterog tortur på levende mennesker?

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Kunnskap vi ikke skal glemme – del 2

Ukraina og landets nazisme-problem

Forrige innlegg

Kunnskap vi ikke skal glemme

Ukraina-krigen, landets nazisme-problem

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.