POSTED IN Ideologi, Virkelighetsforståelse

Russisk toppanalytiker:

Ukrainakrigen vil knekke den vestlige eliten.

10 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Sergej Karaganov: «Vestlege elitar vil ikkje overleve Ukraina-konflikten»

Henta frå Free West Media. Omsett av og henta frå saksyndig.

Den russiske geopolitikaren og mangeårige rådgjevaren til presidenten, Sergej Karaganov, gjorde i eit nyleg intervju ei omfattande vurdering av Ukraina-konflikten, og snakka òg om moglege framtidige scenario.

RIAC :: Sergei Karaganov
Sergej Karaganov

Samtalen med New York Times kan sjåast på som ein oppfølgjar til eit intervju i april 2022 med det britiske tidsskriftet New Statesman, og eit anna i juni i det italienske geopolitiske tidsskriftet Limes.

Karaganov tolka krigen i Ukraina som eit resultat av den krypande «forholdseskaleringa» mellom NATO og Russland. Han sa at han hadde forventa krigsfaren lenge før og åtvara mot den. Derimot var den russiske leiarskapen overtyda om at det politiske Vesten snart ville kollapse, på grunn av økonomiske svakheiter, so vel som eit generelt politisk og moralsk forfall. I grunnen byrja den Nye kalden krigen for meir enn eit tiår sidan, og difor til og med før Euromaidan i Ukraina i 2014.

Vestlege elitar var ute etter å stoppe Ukraina sitt pågåande forfall ved å utnemne Ukraina til ei rampe for å råke «hjartet til Russland». Konflikten var uunngåeleg frå Moskva sitt synspunkt, som er grunnen til at Russland valde å slå til fyrst.

Folk stoler ikkje lenger på leiarane sine i Vesten

I lys av dei talrike krisene og den desperate situasjonen i den vestlege leiarskapseliten, var reaksjonane i Vesten føreseielege, ifølgje Karaganov. Til sjuande og sist handlar den noverande militære konflikten ikkje om Ukraina. Heller er konflikten beint fram eksistensiell for dei vestlege elitane, som i aukande grad misser tilliten til sitt eige folk.

Den noverande herskande vestlege eliten vil ikkje overleve denne konflikten, spådde Karaganov. Likevel vil dei fleste vestlege statar, når dei har kvitta seg med den «liberale globalist-imperialismen» påtvinga dei på slutten av 1980-talet, visseleg blomstre igjen.

I lys av det politiske, økonomiske og moralske forfallet i Vesten, gjer Russland klokt i å halde avstand i dei neste ti til tjue åra. Etter ei delvis endring av eliten i Vesten, vil relasjonane derimot vende tilbake til normalen. På ingen måte følgjer Russland det sjølvmordsaktige valet om å isolere seg sjølv frå resten av verda. Snarare er verda i prosessen rundt å endeleg frigjere seg sjølv frå vestleg hegemoni, og kan berre vinne ved å gjere det på den måten.

Kanselleringskulturen har skulda

Ifølgje Karaganov er den internasjonale sentrale faktoren vekk frå Russland, nært relatert til fenomenet rundt den sokalla «kanselleringskulturen». Russisk kultur, faktisk alt som er russisk, blir offer for den lagnadstunge rørsla i Vesten. Derimot er dette eit fundamentalt problem i Vesten, som òg er opptekne med å «kansellere» si eiga historie, sin eigen kultur og kristne moralar og verdiar. Til sjuande og sist har derimot den aggressive vestlege politikken òg fordelar – den har hjelpt til med å reinse russisk samfunn og elitane av «gjenverande pro-vestlege element».

I kontrast til Vesten, har Russland framleis vore i stand til å oppretthalde tankefridom og intellektuell diskusjon. I alle tilfelle kan ein ikkje finne fenomen slik som kanselleringskultur eller «overveldande politisk korrektheit» i Den russiske føderasjon. Russland stengjer heller ikkje seg sjølv ute frå europeisk kultur; dei vil i staden forbli ein av dei få stadene i framtida som tek vare på skattane til europeisk, vestleg kultur og deira åndelege verdiar.

Kva er Russland sine mål?

Karaganov skildra takinga av Donbass og erobringa av heile sør- og aust-Ukraina som Russland sine minimumskrigsmål. Området som framleis er under kontrollen til Kiev må bli politisk nøytralisert og fullstendig avmilitarisert, la han til.

Den russiske leiarskapen, sa Karaganov, stod overfor eit eksistensielt val. Dersom Russland ønskjer å sjå utviklinga av sin «stolte og suverene stat» ivareteken, må den noverande kampen for ein framtidig «rettvis og stabil verdsorden» halde fram.

Tilfeldigvis er Ukraina berre ein liten del av det omfattande forfallet av «verdsordenen til den globale liberale imperialismen» som vart påtvinga verda av USA. Verda bevegar seg for tida mot eit mykje meir rettferdig og friare system av multipolaritet og mangfald av sivilisasjonar og kulturar. Eit av sentra til den komande verdsordenen vil dukke opp i Eurasia, med Russland i si naturlege rolle som «sivilisasjonen til sivilisasjonane», og den nordlege garantøren av global balanse.

I april 2022, i eit intervju med den italienske avisa Corriere della Sera, hadde Karaganov allereie sagt at «krig var uunngåeleg, dei var eit våpenhovud til NATO. Vi tok det særs tunge valet å slå til fyrst, før trugselen vart dødelegare.» Han sa vidare at krigen i Ukraina «vil bli brukt til å restrukturere russisk elite og russisk samfunn. Det vil bli eit meir militant-basert og nasjonal-basert samfunn, og drive ikkje-patriotiske element vekk frå eliten.»

Han sa òg at «avmilitarisering tydar øydelegging av ukrainske militærstyrkar – det skjer og det vil akselerere. Naturlegvis, dersom Ukraina blir forsynt med nye våpen, kan det forlenge pinen… Krigen vil føre til siger, på ein eller annan måte. Eg antek at avmilitarisering vil bli oppnådd, og der vil skje de-nazifisering òg. Som vi gjorde i Tyskland og Tsjetsjenia. Ukrainarane vil bli langt fredelegare og vennlegare mot oss.»

Kven er Karaganov?

Sergej Karaganov er sett på som ein av Russlands pionerar innan utanriks- og tryggleikspolitikk. Han har lenge vore kjent for sine provokative og polariserande ytringar. I meir enn to tiår var Karaganov ein påverknadsrik rådgjevar til dei russiske presidentane Jeltsin og Putin. Han var medgrunnleggjar og æresleiar i Russlands eldste NGO, Råd for utanriks- og forsvarspolitikk (CFDP), so vel som det viktige utanrikstidsskriftet Russia in Global Affairs.

Den vitskaplege direktøren ved fakultetet for verdsøkonomi og internasjonale relasjonar ved det anerkjente russiske universitetet Høgare skule for økonomi, ser òg på seg sjølv som den åndelege faren til Russlands orientering mot Asia- og Stillehavsregionen.

Forsidebilde: iStock1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 3 411 ganger.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

10 kommentarer. Leave new

 • Desverre så er fungerer det helt motsatt… Ukraina krigen gjør den psykopatiske narsisistiske makt syke parasittiske hyper rike 0.1% «eliten» ENDA mer rik og mektig. De eneste som taper er vanlige folk…. Alle slike kunstig skapte kriser som corona hysteriet, krigen i Ukraina og klima hysteriet gjør de riskeste 0.1% rikere og mektigere og det er NETTOP det som er påenget med å skape slike «kriser»…

  Svar
 • Jöss,jeg tror jamen Karaganov leser Derimots kommentarfelt.

  Svar
  • Du skal ikke se bort fra det Jan. Men spesielt bland de som skal «opprettholde» statens maktkontroll er nok hvert innlegg gransket og «analysert». (ikke sant PST?) Regner med at kommentarfeltene er også svært interessante for mange som «ikke vedkjenner seg» at de leser «alternative» medier.
   Så leserskaren er nok ganske mye større en det gis intrykk av blandt de prestituerte i smedia (MSM).

   Svar
 • krisesignalene kommer. Oljefondet vårt tapte 1680 milliarder i første halvår av 22 – Se link nedenfor.
  Ja det kan vi takke forræderne i regjering og især Stoltenberg for. De har sprinklet pengene over de kjipeste firmaene på wall street, for å blåse dem opp og gjøre intressante og suksessfullle.. Er det noe rart at Lloyd Blankein (Goldman Sachs) roste Stoltenberg for å ikke falle for fristelsen for å bruke pengene på Norge (Infrastruktur, Jernbane etc)? Det var som om han hadde sagt, Så bra at du bruker pengene på meg og ikke sauene du har der hjemme.
  Og til neste år skal blodsprutern hjem for å se hva han kan stjele fra Norges Bank. Eller det er vel ikke så lenge til nå, om han ikke får utvidet permen sin.

  Svar
  • Norsk Hydro «legger «ned produksjonen i Slovakia.Produksjonskostnadene er blitt for höye.(EL).
   Fåmannsveldet har det vondt og verre skal det bli.Nå tygger de kanskje oxycontin,det gjör nok vondt i lommeboka om dagen.

   Svar
  • God beskrivelse, Valgeir! Takk for det!

   Svar
 • Svar
  • Oljefondet passerte 12 000 milliarder i 21, så tapet utgjør nesten 15%.
   Alle har nå fått med seg at børsene ikke går så bra,. Det er ikke en nyhet som kun er for alternative media, MSM sier det også, men bare ikke så store overskrifter.
   Det betyr for alle som er investorer at dem skulle ha revurdert sine investeringer. Dette tapet vi nå ser kan man avfeie med at børsene var noe oppblåste, men ettersom all tegn peker nedover, så burde man fort som faen flytte penga.
   Aller helst burde pengene vært brukt opp på infrastruktur i Norge, slik at vi hadde hatt ett lettvindt og lettstelt land, men en slik fordel har jeg sluttet å unne dagens regime å ha på seg.
   Og hvor og hva er den lovende og voksende økonomi her i verden? Jo man trenger ikke studere noe for å forstå det. Det er i planetens senter for befolkningstetthet. Sør Øst Asia. Finn selskapene og fondene der. Kjøp.
   Selvfølgelig gjør de ikke det, for de er bundet av sin lojalitet til Empire of Lies and a New Jerusalem in the greater Israel.
   Når børskurvene blir bratte vil også Goldman Sachs og selge sine aksjer, for de er bare intresserte i overleve og å fortsette. Da er oljefondet tapt.

   Svar
   • Om disse börsene i det hele tatt er nödvendige,det er kanskje en annen diskusjon,de produserer vel ikke noe annet enn milliardärer eller tapere uten innsideinnsikt,de er vel ikke kompiser med Pelosi eller han svensken,tenker jeg.
    Men Valgeir,er det ikke lurt å vente med pengeplasseringsråd,det er mye som skal slaktes i Asia også.
    Det er mye svart og ekkelt som har etablert seg der,ja faktisk i flere hundre år og de skal visst renses ut.

    Svar
    • Børser er nødvendig, men kun for Eliten». Husker her hvordan GHB (landsmoRderen) oppfordret småsparere til å «investere» på børsen da det begynte å gå trått der og «eliten» bare byttet «penger» med hverandre. Resultat? Småsparernes «penger» forsvant som dugg for solen.
     Da disse «inntektene» var borte begynte børskursene å gå rett opp, en bedrift med maskiner, råvarelager og varelager verdt 1 million, som gikk på børs ble «plutselig» over natten verdt 3 millioner eller mer «på papiret».
     Ellers er det mulig at du har litt feil i at «mye» skal slaktes i Asia også. Har lest om flerfoldige «sannsigere og spåmenn» som har forutsagt at kun Russland og de slaviske land skal stå etter den krigen vi nå ser komme. Visstnok skal en russisk Stor-Tzar oppstå som skal samle slaviske regioner under et kristent stor-Russland, hvor «falske profeter» skal utryddes og fjernes, og selv Anti-Krist skal frykte denne mektige Tzaren.
     Dermed ligger det i kortene at hele Asia går med i «dragsuget», sammen med resten av de «ugudelige».
     Vi lever i spennende tider, hvor jeg personlig håper at Satans hjelpere får en svært kort levetid på planeten.
     Forøvrig enig med deg, det siver svart «væske» ut av hvert eneste hull og revne om dagen, spesielt i det «siviliserte» Vest.

     Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Vennligst skriv inn en gyldig e-postadresse.

Next Post

Nå ogå i Tyskland.

Overdødelighet i land etter land

Previous Post

Politisk ideologi maskert

Kan vi stole på dagens vitenskap?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.