POSTED IN USA

Russisk skolebok:

Biden vant USA-valget i 2020 som følge av valgjuks.

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Vi har nesten ikke lov å hevde slikt offisielt i Norge, men det denne russiske læreboken forteller har vi ment hele tiden. Ikke fordi vi mener at Donald Trump er en stor statsmann, men fordi vi mener at USA befolkning fortjener at opptellingen av stemmer ved et valg skal skje på en korrekt måte.

Men vi tror at det har vært jukset ved valg hele tiden i et land som USA både direkte og indirekte. Ved valget i 2020 var det verre enn noensinne. Trump vant åpenbart det valget med stor margin, men valgjuks i en rekke stater sørget for at USA fikk den verste regjeringen i landets historie.

Det er ganske utrolig at at et så stort land med så mange dyktig og tenkende mennesker får en president som åpenbart har svekkete kognitive evner. Det sier sitt om det forfallet av landets ledelse som har funnet sted og hvilken drepende kontroll de store mediene har i landet. For ikke å blir misforstått: det er presis den samme prosessen som gjør seg gjeldende i Norge.

Knut Lindtner
Redaktør

Russiske lærebøker blir reviderte: USA fuska under presidentvalet i 2020

Innlegget er hentet fra Saksyndig

Martin Armstrong på ArmstrongEconomics.com publiserte 2.januar 2024 ein artikkel som bekreftar at Russland har eit mykje meir realistisk syn på kva som skjedde under presidentvalet i 2020, der Biden tilsynelatande «vann» over Trump. Han skriv (mi omsetjing):

«Russiske skular lærer ungdommen at USA fuska under sitt eige val i 2020. Elevar i 11.klasse har publisert utdrag frå sine reviderte lærebøker på Internett. Newsweek bad om ein kopi frå forlaget, Sonin, som erklærte at alt som er publisert er fakta og godkjent av Sergej Kravstov, utdanningsministeren i Russland.

Ei omtrentleg omsetjing av eit utdrag: ‘Donald Trump. Amerikansk statsmann og politisk figur, forretningsmann, fødd 1946, 45.presidenten i USA frå 2017 til 2021, den fyrste presidenten i USA som ikkje tidlegare har hatt eit offentleg embete. Den rikaste mannen av alle amerikanske presidentar. I 2020-presidentvalet nominerte han igjen seg sjølv som kandidat, men som eit resultat av openlyst bedrageri frå Det demokratiske partiet si side, tapte han valet til J. Biden.’

Andre delar frå boka har blitt publisert på nettet. Der er ein grunn til at denne boka ikkje utan vidare er tilgjengeleg i USA. Læreboka er ekstremt kritisk overfor Joe Biden og heile presidentskapen hans. Eit anna utdrag inkluderer eit bilete av Biden med eit munnbind. Omtrentleg omsetjing: ‘Om (maskerte) Biden frå den same russiske skulelæreboka ‘Heile hans politiske karriere har blitt følgt av korrupsjonsskandalar. Han og familien hans har kommersielle interesser i Ukraina.’

Den neste generasjonen russarar vil bli oppdregne til å tru at USA er fienden, som foreldra deira før dei òg vart leia til å tru. Amerikanske lærebøker framstiller Putin som ein fiende og diktator, og amerikanske elevar lærer at Russland er fienden, slik foreldra deira vart leia til å tru at Sovjetunionen var fienden. Historia blir konstant omskriven av sigersherren. I dette tilfellet trur eg dei fleste som leser denne bloggen [Armstrong Economics] veit sanninga. Det noverande berget av rettssaker mot Trump validerer berre Russland sin påstand om at USA driv med valfusk, for deretter å skulde på Russland dersom utfallet ikkje er det som etablissementet ønskte.»

Forsidebilde fra

Fine Art America - Buy Art Online

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • Titt for tatt? I 2000 og 2004 var det George W. Bush som fusket til seg president-embetet med kuppet i vippestaten Florida i 2000 og i vippestaten Ohio i 2004. Selvfølgelig, heller ikke dette er populært å publisere i USA.

  Svar
 • «Det er ganske utrolig at at et så stort land med så mange dyktig og tenkende mennesker får en president som åpenbart har svekkete kognitive evner. Det sier sitt om det forfallet av landets ledelse».

  Biden er tvert i mot presis en slik president som gutta boys har behov for og ønsker seg. Her har den korporative staten en figur de kan lede i akkurat den retning de ønsker. Fra et indre maktperspektiv er Biden derfor en ønskedrøm. Hans og sønnens kriminelle handlinger gir dem balletak på ham. Hans tiltagende demens gjør imidlertid at de må se seg om et nytt offer.

  Svar
 • «Den neste generasjonen russarar vil bli oppdregne til å tru at USA er fienden, som foreldra deira før dei òg vart leia til å tru. Amerikanske lærebøker framstiller Putin som ein fiende og diktator, og amerikanske elevar lærer at Russland er fienden, slik foreldra deira vart leia til å tru at Sovjetunionen var fienden.»

  Vel sannheten svir nok for enkelte, men fakta er at Russland og resten av verden har egentlig kun en fiende; USA, eller rettere sagt de khazariske oligarker som styrer USA og resten av den «siviliserte» verden i «hagen» til Borell.
  Russiske skolebøker burde presisere at det er ikke den jevne amerikaner innvandret fra hele verden til USA som er fienden, men nettopp de innvandrede fra nabolandet til Russland, Ukraina og de mongolsk/tyrkiske sletter innenfor.
  Det burde bli en fast prosedyre at absolutt alle tellet fingrene sine etter å ha tatt en khazar-«jøde» i hånden, dette burde skolebarn over hele verden ha blitt lært opp til.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Tidligere Gates-vaksineforsker spår kraftig befolkningsnedgang:

«Opptil 30-40 % i land med en fullvaksinert befolkning»

Forrige innlegg

Krig, mediepropaganda og politistaten.

Hvordan statsmakten brukes for å smi opinionen.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.