POSTED IN Krig-fred, Virkelighetsforståelse

Russisk leder:

Vesten står overfor et eksistensielt valg.

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

Vi må slutte oss til de betraktninger Konstantin Kosachev kommer med i denne korte artikkelen. Han fremfører et prinsipp som burde være selvsagt i alle sammenhenger. Ens egen sikkerhet kan ikke fungere på bekostning av at andre blir mere usikre.

Men problemet er ikke dette. Problemet er at det er noen som søker å dominere andre, og da må dette prinsippet vike. Kolonimaktene gjorde dette i flere hundre år. Og etter 1991, da Sovjetunionen falt sammen, har USA og Nato fulgt den samme politikken om verdensdominans. Det har ført til bombing, organiserte statskupp og økonomiske sanksjoner overfor land som ikke ville underkaste seg.

Vestens eksistensielle valg dreier seg derfor om å oppgi politikken med «global dominans». Den lider nå et stort havari i Ukraina. Merkels innrømmelser om at Minsk-avtalen (fredsavtalen for Ukraina i 2015) var aldri ment å føre til fred men til pusterom for Ukraina til ny opprustning (og krig), forteller om hva dette dreier seg om. Krig og dominans.

Merkel-intervjuet med den innrømmelsen forteller at vår vurdering av krigen har vært rett. Det er en krig vesten har forberedt i 7 år med lav-intensiv krigføring i Donbas (10 000 – 20 000 drepte) uten vestlig mediedekning. Når en så fremprovoserte en full konflikt med Russland var det lett å gi Russland skylden i en ikke-informert vestlig befolkning.

Ja, vesten står overfor et eksistensielt valg. Men valget vil gi seg selv nå alle mulighetene for dominans er uttømte. Men våre ledere, politisk blindet av medienes propaganda og forgiftet av forestillinger om egen storhet, vil slippe å velge. Virkeligheten vil innhente dem og vil diktere valgene for dem.

Knut Lindtner
Redaktør

Vesten står overfor et «eksistensielt valg».

Vestlige land står ved et veiskille og må bestemme seg for om de vil fortsette å føre egoistisk politikk som kun forholder seg til deres egen sikkerhet, eller erkjenner at dette er en blindvei, sier visepresidenten i det russiske parlamentets øverste kammer, Konstantin Kosachev, sa tirsdag.

West facing ‘existential choice’ – Moscow
Konstantin Kosachev

Kosachev, som også er leder av Forbundsrådets utenrikskomité, sa i Telegram at «før eller siden vil Vesten måtte ta et eksistensielt valg» mellom å ta hensyn kun til sine egne interesser, «eller å innrømme at denne selvmordsstrategien ikke fører videre.»

Senatoren bemerket at en tilbakevending til prinsippet om «sikkerhet er udelelig og må gjelde for alle» var den eneste veien videre. Kosachev forklarte at dette betyr en «bevisst avvisning av å sikre ens egen sikkerhet på bekostning av andre land», og la til at det fungerer «som en hjørnestein» for alle komplekse diplomatiske ordninger.

Han hevdet også at det er uenighet mellom vestlige land om dette spørsmålet. Han pekte på uttalelsene fra Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands kansler Olaf Scholz om behovet for et nytt sikkerhetsrammeverk etter at Ukraina-konflikten er over.

I følge Kosachev antyder disse kommentarene at det fortsatt er rester av sunn fornuft og en følelse av selvoppholdelsesdrift i Frankrike og Tyskland, som oppfører seg mer ansvarlig. Den følelsen deles imidlertid ikke av en rekke andre EU-land, inkludert de baltiske nasjonene og Polen, uttalte han.

Tidligere denne måneden ga Macron uttrykk for at NATO bør utarbeide sikkerhetsgarantier for Russland etter at Ukraina-konflikten er avgjort. Omtrent samtidig bemerket Scholz at fred i Europa avhenger av gjenopplivingen av sikkerhetsordninger med Russland etter den kalde krigen.

Reuters rapporterte mandag, med henvisning til kilder, at de tre baltiske statene, sammen med Polen og Slovakia, offisielt har avvist den franske lederens bemerkninger om å gi garantier til Moskva. 

Samme dag sa den polske viseutenriksministeren Pawel Jablonski at Russland ikke burde forvente slike løfter fra andre nasjoner, og hevdet at Moskva må sørge for sikkerheten til EU, og ikke omvendt.

Maskinoversatt og litt forkortet av redaksjonen

https://www.rt.com/russia/568155-west-existential-choice-security/

Forsidebilde: Jonathan Farber

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

  • » Når en så fremprovoserte en full konflikt med Russland var det lett å gi Russland skylden i en ikke-informert vestlig befolkning.»

    Ikke bare ikke-informert. Men en demonisering av Russland så effektivt propagandert at de fleste, i Norge, ikke har fått med seg løgnene til Nato-Stoltenberg. ‘Putin lyver alltid ‘ er visen.

    Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

En toksikologi ekspert advarer:

Covid-vaksinene medfører risiko for sterilitet.

Forrige innlegg

Derfor måtte de fjernes?

Kennedy og Nixon utfordret begge «Dypstaten».

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.