POSTED IN Norge

Russiagate ble startet av Clinton for å dekke egne ulovligheter.

Nå frigjør Trump de hemmeligstemlete dokumentene.

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Når noen mindre nettsteder skriver om slike ting, risikerer de å få stempelet som konspirasjonsteoretikere på seg. Som om det ikke er konspirasjoner hele tiden.

Saken er vel at en faktisk ikke er konspirasjonsteoretisk nok – en er ikke paranoid nok. For på alle bakrommene drives det med konspirasjoner hele tiden. Det er det vi har bakrom til. Den viktigste informasjonen kommer sjelden ut til offentligheten. Det sørger de store mediene for.

For offentligheten presenteres det som en vil at publikum skal få vite og tro på. Russiagatehistorien er en slik konspirasjon. Og når hemmelige dokumenter nå frigjøres om hva som egentlig foregikk, vil det nok dukke opp helt andre fortellinger om det som egentlig har skjedd og ikke skjedd.

Skjermdump

Som eksempelet med Hillarys bruk av sin private-epost til hemmeligstemplet materiale, som var et skandaløst brudd på alle sikkerhetsregler.

Vi merker oss også at det var de store mediene som fremmet konspirasjonsteorier om at Russland støttet Trump. Disse er nå skutt ned som «fake news». Men det var de små mediene, som derimot.no, som ble beskyldt for å fremme konspirasjonsteorier, fordi det var vi som hevdet at Russiagate var «Fake News».

Når Når Trump velger å frigjøre hemmeligstemplet informasjon tilknyttet Russiagatehistorien er dette bare gledelig, selv om det naturligvis er en del av valgkampen. Da får vi en liten flik innsyn at det som faktisk skjer.

Knut Lindtner

«Ingen redigering!»

Trump seier han har gitt ordre om TOTAL frigiving av alle dei hemmelegstempla dokumenta om Russiagate og granskinga av Clinton sine e-postar

RT, 7. oktober, 2020

USAs president Donald Trump seier han har autorisert frislepp av kvart einaste dokument relatert til Russiagate-konspirasjonsteorien og skandalen kring Hillary Clinton sine e-postar, og at materialet skal vere heilt fritt for redigeringar.

«Eg har gitt full autorisasjon til total deklassifisering av alle dokumenta som vedrører det aller største politiske BROTSVERKET i amerikansk historie, Russland-skrøna,» skreiv presidenten i ein tweet tysdag kveld.

Russiagate var Fake News som mange av de store mediene promoterte

Trump følgde opp den første tweeten med ein ny, der han slo fast at han hadde deklassifisert all informasjon om Russiagate «for lenge sidan», og beklaga at personalet hans hadde «vore svært seine» med å frigi det nye materialet.

Kunngjeringa kom nokre timar etter at direktøren for National Intelligence, John Ratcliffe, autoriserte frisleppet av fleire dokument med samband til Trump/Russland-skandalen, inkludert handskrivne notatar frå tidlegare CIA-direktør John Brennan, som hadde denne stillinga under siste halvdel av Barack Obama-administrasjonen.

Dei nedgraderte notatane antydar at Brennan har informert Obama om ein «plan» av Hillary Clinton, den gong president-kandidat for Demokratane, om å sverte Trump med påstandar om eit hemmeleg samband med Russland, som eit middel til å «distrahere publikum bort frå hennar bruk av ein privat e-post-server» før valet i 2016.

Ratcliffe nedgraderte notatane – og i tillegg eit memo frå 2016 adressert til dåverande FBI-direktør James Comey og ei vurdering gjort av russisk etterretning – seint i september. Alle dei tre dokumenta vart nemnde av Ratcliffe i eit brev til leiaren for Senatets Judiciary Committee Lindsey Graham (R-South Carolina), og indikerte at Clinton jobba med å fabrikkere Russiagate-skandalen for å plassere sin val-rival i skurkerolla og avverge negativ mediedekning. Ingen av dei vart sleppte ut til eit breiare publikum på det tidspunktet.

John Lee Ratcliffe er en amerikansk politiker som var kongressmedlem for Texas’ 4. distrikt fra 2015 til 2020.

Sjølv om Ratcliffe opprinneleg åtvara om at den russiske vurderinga – som var nedgradert, men ikkje publisert – «kunne gi inntrykk av overdriving eller fabrikasjon», har han gjort det klart at US-amerikansk etterretning ikkje ser på materialet som «desinformasjon». Men CIA-memoet, som også vart frisleppt på tysdag, viser informasjon som liknar Brennan sine notatar, då det diskuterer Clinton si «godkjenning av ein plan som handla om USAs presidentkandidat Donald Trump og russiske hackerar si innblanding i US-amerikanske val» som eit middel til å distrahere folk frå skandalen med den private e-post-serveren som forfølgde Demokratane sin valkampanje på den tida.

Clinton sin talsmann Nick Merrill har kalla alle påstandane i dokumenta for «grunnlaust bulls**it».

Det nye frisleppet på tysdag kom hakk i hel med ei rekke liknande publiseringar, som t.d. ein bunke med dokument, opna førre månad, som avslørte at FBI-agentar i Trump/Russland-granskinga hadde kjøpt seg forsikring som skulle dekke utgifter til rettshjelp ved eit eventuelt søksmål om tenestefeil eller -forsøming då dei frykta at granskinga var lovstridig, noko Trump har hevda er bevis for eit forsøk på «kupp» mot han.

Skuldingar om eit Trump/Russland-samband dukka opp før slutten på 2016-racet, med Clinton-teamet som fremja teorien om at den komande presidenten samarbeidde med Moskva om å øydelegge valet ved å koordinere ei rekke datainnbrot i Demokratane sine datamaskiner og hos Clinton-kampanjestaben, samtidig som russiske operatørar spreidde desinformasjon med «trollfarmar» på nettet. Men ei spesialadvokat-gransking, leidd av statsadvokat Robert Mueller, greidde ikkje å legge på bordet noko bevis for samrøre, og som resultat kom det ingen påtale som direkte var knytt til konspirasjonen.

Omsett av Monica Sortland

Fosidebildet fra «The Atlantic»

https://www.rt.com/usa/502757-trump-clinton-russia-collusion-declassification/

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

  • Bill Clinton,Hillary Clinton,Hunter Biden,Joe Biden,Obama,Eu,Christine Lagarde Ukraina,jovisst,Gro hadde rett,alt henger sammen med alt.

    Svar
  • Bill Clinton,Hillary Clinton,Hunter Biden,Joe Biden,Obama,Eu,Christine Lagarde Ukraina,jovisst,Gro hadde rett,alt henger sammen med alt.

    Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Tyrkia:

Med det største spion-nettverket i Europa?

Forrige innlegg

Innvandring/migrasjon

«Fordi jeg er marxist er jeg imot dagens innvandring»

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.