POSTED IN Virkelighetsforståelse

Russere rister vantro på hodet når de hører dette:

Det er Russlands skyld at Tyskland ikke har gass!

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Vi republiserer dette innlegget fordi mediene nå fremstiller virkeligheten slik at det er Ukrainakrigen som har skapt energikrisen. I virkeligheten skyldes den først og fremst to forhold. For det første «det grønne skiftet» hvor en har lagt ned kull- og kjernekraftverk og satset på vind-og solkraft. Disse leverer ikke når det er kaldt og vinter. Det vet alle, men likevel gjør de tyske myndighetene dette. Virkeligheten innhenter nå politiske illusjoner.

Den andre grunnen er sanksjons-tiltakene overfor Russland. En prøver ved å skylde på Ukrainakrigen å slippe unna sitt eget ansvar for hvorfor en ikke får gass. Det er å blande årsak og virkning. Det er EU/Tyskland som har innført sanksjonene mot russisk olje og gass, ikke Russland som har nektet å levere. Årsaken til energimangelen er sanksjonstiltakene og ikke at Russland nekter å levere.

En stenger altså ute billig russisk gass for å straffe Russland og påfører egen befolkning og industri stor skade. For å slippe unna konsekvensene av egne politiske feilgrep klarer mediene (de er en del av den rådende makta) gjennom ulike omskrivninger av virkeligheten å gi folk inntrykk av at de styrende er uten ansvar for den krisen som de sjøl har skapt.

At USA enten direkt sjøl eller gjennom avaler med andre klarte å sprenge gassledningene til Tyskland/EU forteller om den fullstendige politiske kollapsen i Tyskland/EU som fortsetter som lydige hunder å underkaste seg USAs ødeleggende politikk overfor dem.

Det er nesten ikke til å tro hvor fullstendig dresserte de som leder Tyskland/EU er og fullstendig uten evne til å se behovene til egen befolkning.

Knut Lindtner
Redaktør

«Jeg synes bare synd på tyskerne!»

Det er interessant hvor forskjellige oppfatninger mennesker i Russland og Tyskland har av hverandre. Jeg vil diskutere det her, for dette er et tema som mine russiske venner for tiden ofte kommer inn på.

Av Thomas Röper, Anti-Spiegel

Hva folk tenker om et annet land og menneskene der, avgjøres først og fremst av det bildet som mediene i landet skaper og formidler til sine konsumenter. Jeg har ofte rapportert om at det her er en stor forskjell mellom de vestlige og de russiske mediene.

Det bildet russerne har av Tyskland

Russiske medier, og også dokumentarer og historiebøker, skiller alltid klart mellom regjeringen i et land og menneskene i landet. Til og med under den andre verdenskrig het det ikke at man var i krig med tyskerne, men man sa alltid at man førte krig mot det fascistiske Tyskland, og denne formuleringen har blitt brukt i dokumentarer og historiebøker fram til i dag, og de aller fleste russere skiller klart mellom «tyskerne» og nazistenes forbrytelser.

Derfor er det i Russland heller ikke noen antiukrainsk stemning, men man har medfølelse med menneskene i Ukraina. Man anser seg ikke for å være i krig med ukrainerne, men i kamp mot den juntaen som regjerer landet, og som i årevis har påført menneskene i Donbass så stor lidelse og drevet sitt eget folk ut i fattigdom. Man kan være enig eller uenig i dette. Jeg forklarer bare hvordan man ser på det i Russland.

Slik er det også overfor tyskerne. Selv om den tyske regjeringen i årevis har holdt en streng antirussisk kurs, er det ikke noe hat mot tyskere i Russland. Tvert imot, til tross for den andre verdenskrig og alle de siste tyske regjeringenes bestrebelser har tyskere i Russland et godt rykte, og når jeg blir kjent med nye mennesker, og forteller dem at jeg er tysker, blir det i de aller fleste tilfeller meget godt mottatt.

Dessuten finnes det naturligvis stereotypier om ethvert folk. I Tyskland har vi stereotypien om at russere drikker mye vodka (noe som forresten bare er tull), og stereotypien om at tyskerne er punktlige, høyt utdannet, ordentlige og godt organiserte og så videre, er utbredt over hele verden. Alt dette er gode egenskaper, som har en positiv innvirkning på det bildet russere danner seg av Tyskland.

«Hva har skjedd med tyskerne?»

I den senere tid har venner ofte spurt meg hva som har skjedd med tyskerne. Det er ikke bare russiske medier som rapporterer om inflasjonen i Europa, om de eksploderende energiprisene, og om at den neste vinteren kan bli kald og ubehagelig i de europeiske hjem. Mange russere har også venner og slektninger i Europa, og mottar førstehånds rapporter om hvordan situasjonen der forverres dag for dag.

Mine russiske venner kommer ofte med uttalelser som dette: Tyskerne er jo intelligente og velutdannede. At de har vært likegyldige til at deres regjering har ført en antirussisk politikk, det kan jeg jo forstå. Men hva er det som skjer nå? Hvorfor finner tyskerne seg i at regjeringen deres ødelegger alt det som de har brukt årtier på å bygge opp?

Woher kommen "das blaue Wunder" und "das Blaue vom Himmel lügen"? - SWR Wissen
For mange tyskere (også i Norge) er det en umulig tanke at mediene skal lyge.

Når jeg så svarer at mange tyskere slett ikke forstår det fordi mediene framstiller det som om alt er Putins skyld, og at det ikke skyldes deres egne regjeringers avgjørelser og deres sanksjoner, da får jeg vantro blikk. Det kan ikke russerne forstå.

Det har en grunn. Russerne har gjennom sin historie lært at mediene er styrt av bestemte interesser. Sovjet-propagandaen fremmet bestemte interesser. I nittiårene tilhørte mediene i Russland oligarker, som hadde bestemte interesser. Russerne er på dette punkt veldig lik dem som har en bakgrunn fra det tidligere Øst-Tyskland, for de har en grunnleggende mistillit til mediene og ikke – som vesttyskerne – en grunnleggende tillit.

Derfor har russerne store problemer med å forstå at folk i Tyskland bokstavelig talt tror på alt det deres medier serverer, selv når faktaene ligger så åpent på bordet at enhver grunnskoleelev burde være i stand til å forstå hva som er årsaken til Europas elendighet. Bare ett eksempel: Russerne kan ikke forstå at tyskerne ikke stiller noen spørsmål når regjeringen deres først gravlegger Nord Stream 2, for deretter å beklage seg over en mangel på gass, som Putin skal ha skylden for.

Jeg har i den senere tid deltatt i noen slike diskusjoner, men til tross for alle mine forsøk på å forklare dette, rister russerne vantro på hodet og veksler på et eller annet tidspunkt tema med ordene: «Jeg synes bare synd på tyskerne!»

Og det mener de ærlig, ikke ironisk.

Oversatt av Rune G.

Forsidebilde: Pavel Anoshin

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • Kaspar Gram
  14 juli 2022 22:27

  En delforklaring på russernes grunnleggende positive holdning til tyskerne har dype røtter:
  Bakenfor overflaten og kulissene, til det som utspiller seg nå, er å anse dette som en fortsettelse av det som var vesentlige drivkrefter bak 1. og 2. verdenskrig og det intendert mislykkede eksperimentet i øst – russiske revolusjon og dens følger – alt hovedfinansiert fra Wall Street. Det sentrale er kampen om det russiske kulturrom inn i fjern fremtid. Angloamerikanske maktbrorskap med enorm kapitalistiske ressurser søker med alle midler å hindrer at de slaviske områder får inspirasjon og et kulturelt-spirituelt og økonomisk samkvem med Mellom-Europa og da fremforalt den tyske høykultur. Deres verdenshegemoni vil avhenge av at de knuser den fremtidskimen som ligger i dette.
  Å hindre at dette samkvemmet får utfolde seg, er kjernen i å forstå – se den røde tråd i geopolitikken de siste 100 år. Globalistenes herjinger med Ukraina er dypt tragisk – det startet lenge før det amerikanske kuppet der i 2014 – før 1914 – og etableringen av de 46 biovåpen laboratoriene. Å få splintret forholdet mellom to brødrefolk er ren satanisme. Håpet ligger i at Ukrainerne selv erkjenner det diabolske angrepet og sender Zelinskyj med enveis billett til sin ranch i USA eller eiendommene han har i Italia.

  Svar
 • «Hvorfor finner tyskerne seg i at regjeringen deres ødelegger alt det som de har brukt årtier på å bygge opp?»

  Malapropos:
  Hvorfor finner nordmenn seg i at regjeringen deres ødelegger alt det som de har brukt årtier på å bygge opp?
  Konstruerte økte energipriser med derav følgende ‘ inflasjon’, og redsel for å miste arbeid og bolig.

  Svar
  • Fordi intet lammer menneskenes tenkeevne mer enn frykt. Det skjønte presteskapene tidlig da de konstruerte <helvete" – et begrep som opprinnelig ikke finnes i noen bibelske grunntekster. Det var bare for global-arkitektene å plukke opp "jordens undergang" under henvisning til såkalt "vitenskap" så satt de nye, ateistiske folkene på kroken.

   Svar
 • «En stenger altså ute billig russisk gass for å straffe Russland og påfører egen befolkning og industri stor skade. »

  Vår egen r foræder- regjering AP/Sp gjør et alternativ siden vi ikke er avhengig av gass i vinterlandet Norge. De la vår egenproduserte vannkraft på børs, og avgiftsbelagte med mange tusen prosent i tillegg.
  ( Poenget med begge tiltakene er antagelig prisøkning på energi, – som øker prisen på all produksjon og salg i nasjonen slik at man kan proklamere ‘inflasjon’ og sette opp rentene slik FED vil. )

  ‘Bakteppet for forslaget er at høye renter i USA og en sterk dollar har skapt utfordringer problemer i fremvoksende økonomier, blant annet ved å gjøre gjelden deres dyrere. Mange land og selskaper har tatt opp gjeld i dollar, og sliter når den styrkes. ‘
  e24.no/makro-og-politikk/renter/vil-utfordre-dollarens-dominans-med-ny-valuta-det-vil-ikke-bli-lett/24683730

  Befolkningen i Norge ligger våken om natta av frykt for å måtte fryse i vinterlandet, og for å miste boligene; og nyboliger blir satt på vent grunnet høye rentekostnader. På tross av at vi (fortsatt) mangler boliger i Norge.

  Norske politikere er (alternativt) :
  1. Styrt av overnasjonale krefter .
  2. Er idioter uten kunnskap om nasjonal styring og real-verdier.
  3. Driter fullstendig i egen befolkning.

  Snart er det ‘valg’.
  Og vi står uten opposisjon på Løvebakken, eller et fritt media.
  Det politiske Norge kunne vært en komedie.
  Men det er en tragedie.
  Vi må nok oppdras.
  Nå som folk er gjort om til en flokk sauer, så er det naturlig at utviklingshemmede får stemmerett, ja.:

  ‘ Pølsepartiet sanket flest tilhengere denne gangen, og derfor får alle som deltok pølser. De som ikke brukte stemmeretten sin, blir derimot skuffet. De ville jo egentlig ha pizza.
  – Det er slik et demokrati er. Den som får flest stemmer, vinner, forteller reporteren.’
  nrk.no/trondelag/valg-2021_-slik-skal-tv-bra-fa-folk-med-utviklingshemning-til-a-bruke-stemmeretten-1.15529759

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Klima

Klimakamp
— bare gjennom diktatur?

Forrige innlegg

Norsk presse spiller en stor rolle i salget av Norge.

Svindelen med kraften kan bare gjennomføres med en ukritisk og kontrollert presse.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.