POSTED IN Olje-Energi

Rødts landsmøte: Havvind avvist igjen!

Røkke og Marsdal/Manifest tapte igjen på Rødts landsmøte om havvind

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Henta fra Politikus.no
Av Ove Bengt Berg

Det har vært mindre oppmerksomhet om hva Rødts landsmøte vedtok om vindkraft til land og til havs. Røkke har betalt Manifest Analyse, med Rødts ideolog og strateg Magnus Marsdal som leder, millionbeløp for å få Rødt til å gå inn for å bygge havvindanlegg i Norge. Det blei tap på forrige landsmøte. Nå har Marsdal fått 1,5  millioner fra Fritt ord i tillegg til sin medievirksomhet. Det blei likevel nytt tap igjen for Røkke og Marsdal.
At et flertall av Rødts landsmøtedelegater klarte å stå opp mot kravet om å vedta «den eneste mulige politikken», tross Røkkes, Marsdals og Fritt ords sølvpenger, må delegatene få ros for.
Rødt trengs ikke for å få til statsstøtta til havvind, men kan spille en viktig rolle for motstanden. Vil Rødts ledelse følge landsmøtevedtaket?

Havvind er meningsløst, unyttig og dyrt
Ifølge Energifakta Norge utgjør elektrisitetsproduksjonen av vindkraft inntil 10 prosent av all elektrisitetsproduksjon i Norge inntil i fjor. Vannkraft utgjør 89 prosent. Foreløpig er nye vindkraftprosjekter satt på vent på grunn av politisk motstand. På grunn av vannbassengene kan vannkraft produseres etter behov, magasinene er et lager. Kjennetegnet ved vindkraftproduksjon er at den er variabel. Den er bare tilgjengelig når det blåser tilstrekkelig, og kan ikke lagres.

Jonas Kristiansen Nøland , Institutt for elektrisk energi, NTNU, skriver  sammen med Ole Asbjørn Ness i Nettavisen at Norge har krevende havforhold, vi har djupt vann og ligger avsides. Norge kommer til å bygge den dyreste havvinden i hele Europa, helt uten konkurransefortrinn, skriver de. Havvind-modulene må dessuten byttes ut etter tjue år.

Forsker ved NTNU, Jan Emblemsvåg, skriver i Universitetsavisa:

-Landets ledere overser grunnleggende fysiske realiteter når de satser på havvind. Mange av disse anleggene vil komme inn under de samme værsystemene som hovedtyngden av vindkraftanleggene i Vest- Europa og vil gi overproduksjon eller manglende produksjon om hverandre, på daglig nivå. Dette betyr store behov for balansekraft, som i 26 OECD-land er gasskraft. Summen av dette blir svært varierende og sterkt økende strømpriser.

Nøland og Ness skriver om at hele Nord-Europa nå satser enormt på havvind:

Når det blåser ett sted i Nordsjøen, blåser det gjerne overalt i Nordsjøen. Dermed vil vi måtte selge Europas dyreste havvind når prisene er på det laveste.

Havvind: Dreier seg om å suge penger ut av statskassa
Havvind er ikke lønnsomt. Det finnes ikke kapitalister som vil investere i sånn produksjon med de prisene som kan oppnås. Den eneste måten kapitalister kan tjene på dette er at alle utgiftene blir betalt med skattepenger fra staten mens de sjøl får inntektene. Dermed er havvindprosjekter som så mye annet når det gjelder klima, for kapitalister som Røkke, investering i finansinntekter, og mer konkret: Utbetaling fra statskassa.

Landsmøtevedtaket
Avstemningsresultatet var 59 for havvind og 128 mot, dvs 32 prosent for og 68 prosent mot. Sist var flertallet mot havvind knepent. Som Stavanger Aftenblad skriver 23.04.2023: «Dermed er Rødt fortsatt det eneste partiet på Stortinget som stiller seg negative til å satse på vindkraft til sjøs.»
Trass i at Fellesforbundets leder og medlem av sentralstyret i Ap, Jørn Eggum, innstendig ba Rødt skifte standpunkt. Havvind er kjernen i det grønne skiftet, sa han. Greenpeace sin leder Pleym sa i følge Stavanger Aftenblad at Rødt går baklengs inn i framtida.

En ny omkamp? Følger ledelsen opp landsmøtevedtaket?
Røkke, Marsdal og LO/Ap kan kanskje sette sin lit til en ny omkamp på neste landsmøte. Det var nemlig at viktig poeng for mange delegater at det ville være et svik mot velgerne å skifte standpunkt midt i valgperioden på noe som partiet hadde gått til valg på.

Rødt trenges ikke for å få vedtatt disse meningsløse havvindsprosjektene. Rødt kan bli en viktig ressurs hvis partiet kaster seg med full kraft inn i kampen mot alle vindmøller og særlig til havs. Men er viljen til å kjempe mot alliansen Røkke og Rødt-guru Magnus Marsdal sterk nok?

Framheva bilde: Bildet er tatt av David Will fra Pixabay

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • Det blåser omtrent bare 50% av tiden på havet. Og det blåser alle steder tilnærmet samtidig i Nord-Europa.
  Når det ikke blåser må strøm derfor hentes fra andre kilder enn fra vindkraft.
  Det finnes omtrent ikke lenger noe ledig kapasitet for effektkjøring ved norske vannkraftverk.
  Norske vannkraftverk må oppgradere sin evne til effekt-kjøring feks ved å fordoble antall vannkraftturbiner og rørtunneler. Dette er meget kostbart og vil kreve milliardinvesteringer ved de fleste norske vannkraftverk. Dette vil igjen førte til økte kostnader for norsk vannkraft (og kostnader pr KWh vil kunne øke mye). Slike investeringer i effekt-kjøring må gjøres pga av ustabil vindkraft (og solkraft). Men disse meget store investeringer nevnes ikke og er ikke med i den offentlige debatten.
  (Mye av vindkraften kan eventuelt brukes til produksjon av hydrogen når det blåser og ikke ellers, men dette med perspektiv sies det ikke noe om)

  Svar
 • «…at Norge har krevende havforhold, vi har djupt vann og ligger avsides. Norge kommer til å bygge den dyreste havvinden i hele Europa, helt uten konkurransefortrinn, skriver de. »

  Hvis man skal bygge vindturbiner er det jo bedre at disse bygges langt til havs. Energi-produksjon er viktig, – hvis man har for lite.
  Om det er lønnsomt eller ikke bør ikke staten og ukyndige politikere blande seg bort i. Men selvfølgelig beregne leie for arealer på norsk sokkel, som alle må. Og sørge for at det blir avsatt midler til destruering av anleggene når tiden er inne for det.
  MEN , ikke bland dette regnskapet inn i norsk vannkraft fra våre fosser og elver.
  Uansett om vår vannkraft må oppgraderes ( MÅ den?) vil produksjonsprisen prisen bli under 20 øre pr. kWh.
  Hvis noen vil satse på vindurbiner til havs. Enten for salg til utlandet ( Norge HAR nok, langt inn i fremtiden hvis vi ikke bygger Bitcoin- ‘produksjon’. ) , eller for produsering av hydrogen eller ammoniakk til erstatning for tungolje for skip. ( Og snart blir det visstnok klima-‘KRISE’ så da vil vel energibehovet til oppvarming i Norge gå ned?)
  Men , altså, i et eget regnskap utenom norske innbyggeres vannkraft. Så kan de som vil, kjøpe aksjer i disse selskapene.
  – Jeg går ut fra at de fleste av Rødt sine medlemmer, og også Støre, vil ta den sjansen privat. (?)

  Svar
 • Vindkraft på land er naturdestruksjon, slik som havvind er industriell forureining, og typisk norsk grøn statsfascisme, ofte med kvinnelege sjefsfascistar .

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Norsk oberstløytnant:

Hva forteller tausheten etter Nato-møtet på Ramsteinbasen?

Forrige innlegg

Big Food og Big Pharma:

Vi blir med overlegg forgiftet av «de store»!

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.