POSTED IN Krig-fred, Norsk politikk

Rødts landsmøte:

Har «venstresida» glemt spørsmålet om krig og fred?

10 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

  Hva mener «Venstresida» om krigsforberedelsene til Nato (USA)?

Av Jan Hårstad 

Overalt i verden pågår det febrile krigsforberedelser. Og da ikke med våpen som vi kjenner dem fra andre verdenskrig, men med cyberwarfare, biologisk krigføring, vær-krigføring og atomraketter. Om dette er det i dag absolutt ingen hemmeligheter da også NordNorge rustes for massiv deltagelse i krig.

Har «venstresida» glemt spørsmålet om krig og fred?

    Men etter pressedekning å dømme var imperialistiske krigsforberedelser overhodet intet tema på Rødts landsmøte nettopp. Når Marx drev og snekret den første Internasjonalen var det fordi han mente arbeiderklassene kunne påby fred der alle roper på krig. Det var et sentralt poeng både i hans og 150 års jubilant Rosa Luxemburgs tenkning. 

    Alt dette ser nå ut til å være glemt. Det er knapt noe annet enn et lite mindretall i Norge som arbeider for Krig mot krigen. Men sånn var det også i 1939. Og det endte med at Norge sendte flere unge menn til tyskledet imperialistisk krig på Østfronten enn de hadde i gutta på skauen. Fortsetter den nåværende tilstanden noen år, vil vi høyst sannsynlig få se norsk ungdom i krig mot Kina, Russland og Iran.

James George Stavridis er en pensjonert amerikansk marineadmiral, for tiden en operativ leder med Carlyle Group og styreleder i McLarty Associates. (Fra wikipedia)

    Admiral James Stavridis har allerede utgitt en roman om den tredje verdenskrig: «»2034: A novel of the Next World war.»

    Nå har da Stavridis den 7 mars skrevet en viktig artikkel på  asia.nikkei.com  som heter «How the US Military is preparing for a war With China.»

   USA marinekorps skal få en ny karakter. Det skal bli basert på sjøen og deres oppgave blir å knuse de militære basene som Kina har bygget på kunstige øyer i SørKinahavet. Her skal det i krigføringen brukes droner,cyber krigføring,anti-luft missiler,og missiler som kan knuse skip – ship-killer strike weapon og sågar skipenes landbaser.

   Kort sagt oppsummerer Stavridis krigsprosjektet slik:  «Det vil bli gerilja krigføringen fra havet».

Hva skal man si til en slik åpenhjertighet som definitivt ikke er i krigsfilosofen Sun Zi eller Maos ånd.

Der er overraskelsen i krig et ekstremt viktig punkt og TILBAKETREKNINGENS KUNST. Det er slett ikke sikkert at US Marines vil finne noen kinesiske soldater på de kunstige øyene. Ikke en person.

Hva har marinefartøyer som dette franske i Sør-Kina-havet å gjøre?

   Det som er forskrekkelig er at EU- samt England – ser ut til å mobilisere seg for krigen mot Kina. Frankrike har allerede en Nuclear undervannsbåt i SørKina havet og Tyskland blir tydeligvis også med. Dette er mer enn underlig da EU for noen måneder siden undertegnet en frihandelsavtale med Kina som de industrielle jublet over. Det så faktisk ut som opptakten til en politisk tilnærming.

   Det finnes ikke en stat i verden som er så loyal til USA og Nato som Norge. Vi vil nå utover 2021 se at både Kina og Russland vil bli demonisert i våre media som morder-monstre innstilt på å knuse det siviliserte Vesten som har drept en million minst i de siste tyve årene. Ifølge USAs militære webber har allerede Norge lovet å stille 1800 skip til disposisjon for neste Nato krigsoppdrag. Og 5-6 milliarder kroner går med på å bygge amerikanske flybaser for krigen mot Russland.

    Alt det jeg her skriver er fullstendig irrelevant for den norske «venstresida».

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

10 kommentarer. Leave new

 • Forsvarets oppgave er å forsvar Islam imperialismen og USA imperialismen Muslimske organisasjoner som Hizb ut-tahrir garanter muslimer opphold i Europa fordi organisasjonen er så radikale at de kan bli forfulgt i hjemlandet. Følgelig kan de ikke sendes tilbake. Det hele er en krigstaktikk for at Europa skal finansiere sitt demografiske selvmord og Muslimsk overtakelse. Venstresida og hele sentrum og store deler av høyresida er 5-kolonnen støtter Islam. Det norske forsvaret er for uniforms forfengelige karriære søkere.

  Svar
 • Opprustning i Nord-Norge. Som alltid ellers. Krigshisserne i regjering og storting innbiller seg at de skal slippe unna med all sin deltagelse og support til krigsmaskinene, for alle «retaliations» vil havne i Nord-Norge. Der plasserer de åte og avledning.

  Svar
  • » Krigshisserne i regjering og storting innbiller seg at de skal slippe unna med all sin deltagelse og support til krigsmaskinene..»

   Alle «politikere» i Norge, med Stoltenberg i spissen, vil en gang måtte stå til ansvar for sine myrderier , og støtte til myrderier, på Balkan, i Libya, Syria og Afghanistan.

   Det er bare snakk om tid.
   Aldri glemme!

   Svar
 • Hva synes Hårstad om restriksjonene? Ville vært interessant å høre. Han har rett i at mye annet foregår i det skjulte da.

  Svar
  • Hårstad er marxisist ( og demed globalist ?)
   Når han begynner å tenke/reflektere, uten parti/side-tilknytning, selvstendig, kan det bli interessant.

   Svar
   • Jan Hårstad
    10 mars 2021 13:50

    Frikar: uenigheten mellom Rosa Luxemburg og Lenin gikk på spørsmålet om den nasjonale selvbestemmelsesretten. Nå ser jeg det at Peter Schwarz,som er nr 2 i trotskistiske WSWS
    skriver at rundt 1990 gikk ideen om nasjonal selvbestemmelse ut på dato.
    Dette er et ekstremt viktig spørsmål og jeg er uenig i denne vurderingen. Jeg tror nasjonene
    vil ha størst glede av selvstyre og at selv en nasjon har fordel av håndterlige folkemengder.
    En kan godt bygge opp en internasjonal krigsopposisjon uten å kjøpe alle poenger i marxismen.
    Med stor beundring for Rosa Luxemburg: på dette temaet er jeg uenig med henne og dagens WSWS.

 • Ove Bengt Berg
  11 mars 2021 10:12

  («Ove» foran er ikke meg!) En viktig kommentar, Jan! Bra! At antiimperialisme ikke er et tema blant venstreorieterte, det er et tegn i tida. Ikke tilfeldig? Men antirasismen osv osv er jo viktigere.

  Svar
 • Pågår det et hacke-angrep mot derimot nå?
  Den eneste måten å komme inn på er gjennom «om meg selv » , og artiklene kommer ikke opp.

  Svar
  • Jeg kom inn kun EN gang i dag. Siden har det vært umulig, og kun via «meg selv», og gjennom «siste kommentar» på denne siden. Ingen nye artikler er tilgjengelig.
   Er det kun hos meg? Fint med et svar.

   Svar
 • Jeg kommer inn med mobil, men ikke med Pc. (?)

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Kampen mot Kina er helt sentral.

Virkemidler brukes helt ukritisk.

Forrige innlegg

Fattigdom kan fjernes

Det som kreves er politisk vilje.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.