POSTED IN Migrasjon og flyktninger

Rødt sin viktigste sak?

Kampen for økt innvandring?

7 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Partiet Rødt har de siste åra gjort en fortjenestfull innsats særlig mot privatisering av offentlige tjenester, og partileder Bjørnar Moxnes begynte også året godt med å ta klar avstand fra USAs henrettelse av en av Irans toppledere. Bra, og takk!


Men: Bjørnar Moxnes starter sitt nyttårsønske på Facebook på fjorårets siste dag med målet om at 2020 blir et år som vil «vise at det er mer som samler oss enn som skiller». Det betyr å vinne over «krefter som vil splitte oss etter etniske, religiøse og kulturelle forskjeller». Åpenbart som hovedmålet. Å overvinne disse splittende kreftene betyr «at solidariteten seirer». Moxnes har et verktøy for denne hovedoppgaven: «Skal det bli noe mer enn tomme ord, må vi bekjempe de økende klasseskillene». Å hindre de økende klasseforskjellene er altså et middel til å oppnå et større og viktigere mål. Det er ikke tvil om hva Moxnes mener det er: nemlig å bekjempe rasismen. Det er også i samsvar med det Rødt og medlemmene ellers legger avgjørende vekt på å framstille som sin hovedsak.


Antirasisme for dem som styrer definisjonen av den, dreier seg foruten om støtte til religionen islam, også å øke innvandringa til Norge. Å øke innvandringa til Norge deler Rødt med den tradisjonelle høyresida som representerer de ledende bedriftseierne og de mest konsekvente markedsøkonomene. Men den økte innvandringa, og den politikken overfor innvandrerne i Norge som Rødt kjemper for, det som er antirasisme i Rødts øyne, øker klasseskillene både i Norge og i Europa.

____________________________________________________________________________

Innlegget er hentet fra Politikus

____________________________________________________________________________


Når økt innvandring og hensynet til innvandrere blir Rødts hovedsak og ikke økonomisk kamp og kampen for fred og nedrustning, bryter Rødt med den tradisjonelle arbeiderklassen og tradisjonene i norsk arbeiderbevegelse.

Av Ove Bengt Berg

Moxnes: «Krefter splitter oss». — Hvem?
Moxnes hevder det er noen krefter «som vil splitte oss etter etniske, religiøse og kulturelle forskjeller». Og da tenker selvfølgelig ingen antirasister på innvandrere som en del av disse «kreftene». Og aller minst på Zeliha Acer, ansatt som ungdomskoordinator i Muslimsk Råd Norge. Hun som påstått salafist som nekter å håndhilse på enhver «vantro», også når den «vantro» er kronprinsen. Men en mannlig imam kan slike damer hilse på.

Kjernen i multikulturalismen, flerkulturen, er jo nettopp oppsplitting «etter etniske, religiøse og kulturelle forskjeller». Det er tilslutninga til denne splittende samfunnsideologien som gjør både klassekamp og et likestilt og sosialt rettferdig samfunn, sosialismen, umulig.

Antirasismen — Rødts hovedsak
Et nyårsønske på Facebook til medlemmer og venner kan være skrivi uten å være forberedt på nitid gransking av kritiske personer. Men Moxnes følger helt sikkert sine impulser om hva medlemmene prioriterer når han skal hilse til sine partimedlemmer og venner for nyåret. Og da er kamp mot rasismen naturlig for han å begynne med, fordi det er det viktigste for Rødt. Det går også tydelig fram av Rødts hjemmeside, med fyldig dekning av rasismen der all kritikk av innvandring og islam er rasisme.

Rødt kan uten tvil på kort varsel stille mange tusen på gata i Oslo for enhver som ønsker å få opphold og underhold i Norge. Ingen andre saker er Rødts medlemmer så engasjert opptatt av som det de kaller kamp mot rasismen og kamp for økt innvandring. Rødt har et eget underutvalg mot rasisme som det opplyser om på Facebook. Det heter «Antirasistisk og minoritetspolitisk utvalg i Rødt» og har motstand «mot rasisme, islamofobi og stengte grenser» som sin hovedoppgave. (Også for Antirasistisk senter er kamp for økt innvandring en viktig oppgave. Den viktigste?)

Moxnes: «Økende forskjeller er bensin på bålet som høyrepopulistene vil tenne»
Ønsker noen politiske retninger «bål», eller konflikt, for bålets/konfliktens egen skyld? Hvem i så fall, utenom voldsromantikerne i Antifascistisk aksjon? Mer riktig er det å si at alle ønsker gjennomslag for sine politiske standpunkter. Noen vil ha stans i innvandringa og en helt annen politikk overfor de politisk/religiøse særkrava fra de mest aktive av innvandrerne. Er det det som er å helle «bensin på bålet»? Hvorfor er ikke kampen for økt innvandring og kampen for religiøse og kulturelle særrettigheter for innvandrerne å helle «bensin på bålet»?

Det er kapitalkreftene som driver frem de økonomiske forskjellene og dermed høyrepopulismen. En må ikke forveksle årsak og virkning.

Har «høyrepopulistene» drivi fram de økonomiske forskjellene?
Som Bjørnar Moxnes hevder.
Før noe høyrepopulistisk parti oppstod blei nyliberalismen drivi fram i USA og hele Europa med sin spede begynnelse på 1970-tallet. Det var under regjeringene til de tradisjonelle «moderate» høyrepartiene, i Europa sammen med sosialdemokratene, til dels under sosialdemokratenes ledelse, at de sosiale forskjellene økte markant. Øyvind Østerud, professor i statsvitenskap og leder av den siste maktutredninga i Norge, sa følgende i sin åpningstale på Bjørnsonsfestivalen i april 2019:

Selv om norske sosialdemokrater fortsatte å snakke om økonomisk ulikhet når det nærmet seg valg, har ulikhetene økt under samtlige regjeringer i mer enn 25 år. Sosialdemokrater ga tilslutning til privatisering, markedsstyring og overnasjonalitet. De ble særlig sterkt opptatt av de kulturradikale sakene som appellerer til de høyt utdannede. Det er interessene til marginaliserte grupper, det flerkulturelle samfunn, innvandrere og flyktninger, likestilling, likekjønnede ekteskap.

Moxnes sin virkelighetsbeskrivelse med påstanden om de ekstreme forskjellene mellom dagens regjering og Arbeiderpartiet/Senterpartiet/SV — der han kaller Solberg-regjeringa «den mest høyrevridde regjeringa siden krigen» — har ikke dekning i faktisk politikk. Tenk bare på den aggressive imperialistiske bombinga verden rundt av Ap-regjeringene. Det er ikke til å tro at Bjørnar Moxnes er så kunnskapsløs at han ikke kjenner til realiteten i Aps politikk, så da er heller spørsmålet: Hvorfor bidrar han til opprettholde illusjonen om det store og uforsonlige skillet mellom Aps politikk og Høyres/Frps politikk? Det er en helt unødvendig rødmaling av et til dels ledende markedsliberalistisk og militaristisk imperialistisk parti som Ap, og helt avgjørende for å øke de økonomiske forskjellene med å skjære ned pensjonene (Jens Stoltenberg).

Næringslivets og venstres felles kamp for økt innvandring gir økte klasseforskjeller
Den tradisjonelle høyresida som representerer arbeidsgiverne arbeider for økt innvandring for å presse ned lønningene. De ønsker også at så mange som mulig av innvandrerne må forsørges av felles skattemidler sånn at de sosiale ordningene mister politisk oppslutning. Særlig om de også skal gjelde for svært mange andre i hele EU. Sånn øker de økonomiske forskjellene og rammer dem som bare har støtte til «høyrepopulistene» å uttrykke sin misnøye med og forsvare seg med. (Flere «høyrepopulistiske» partier arbeider for mye høyre pensjoner enn regjeringene til de «moderate» høyrepartiene og sosialdemokratene).
Rødt vil innvandring av humanitære veldedighetsgrunner og «Fellesskap på tvers av grenser». Men Rødt har ikke klart å stanse de økende klasseforskjellene i Norge med denne innvandringa og heller ikke med sin aktive og engasjerte støtte til alle innvandrernes religiøse og kulturelle særkrav. Snarere tvert imot. De ledende markedsliberalistene vet hva de vil. De har kunnskap, er godt organiserte og handler deretter. Rødts og andres felles politikk med næringslivet om økt innvandring øker klasseforskjellene, det viser utviklinga fra Norge og ellers i Europa.

Høyresida og Rødt utgjør en knipetang mot vanlige arbeideres velferd.

Knut Lindtner har lagt til et bilde m/tekst.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

7 kommentarer. Leave new

 • Godt innlegg, men forfatteren nevner ikke de to viktigste grunnene til at Rødt ønsker mer innvandring. De er:
  1) Flere stemmer. Omtrent 85% av ikke-vestlige innvandrere stemmer sosialistisk. Flere innvandrere betyr flere stemmer til Rødt, og vil føre til at høyresiden mister makten i Norge i overskuelig fremtid.
  2) Væpna revvlusjon. Væpna revvlusjon har vært Rødt sin våte drøm så lenge som Rødt har eksistert. Etter at den troløse arbeiderklassen nektet å være med på væpna revvlusjon, har Rødt vendt seg til innvandrerne, da først og fremst muslimene, som ser ut til å være villige til å gjennomføre denne væpna revvlusjonen som Rødt så intenst ønsker.

  Svar
  • Dette er tull. Rødt er i dag et middelklasseparti. Ingen der ønsker seg væpna revolusjon. Faktisk kunne man nesten ønske de var mer kampvillige enn de er.
   Jeg tror også støtten til innvandring handler mer om middelklassevelgernes verdier enn ønsket om å rekruttere nye velgere.

   Svar
   • Jeg er enig i Thomas sitt motinnlegg til Espen. Espen sine to punkter mener jeg er helt feil. Høyresida mister ikke makt med flere invandrere, og «væpna revolusjon» er ikke noen som tenker på i dag.

 • «Høyresida og Rødt utgjør en knipetang mot vanlige arbeideres velferd.»

  Denne «knipetangen», hvor kapitalistene jobber for å ødelegge samfunnet ovenfra, og kommunistene jobber for å ødelegge samfunnet nedenfra, er beskrevet i mange bøker, f eks Gary Allens «None dare call it conspiracy». (Kan lastes ned gratis fra internett).

  Svar
 • Meget gode analyser. Den krigen som startet for 1400 år siden ønsker Rødt og globalistene og ikke minst deler av Krf og overføre til Europa. Det er maktunderkastelsen mer enn de 77 jomfruene som er motivet .
  Arbeiderpartiene og sosialdemokratene har allerede forrådt seg selv til en selvmordssekt. Og selv om USA og Israel delvis ønsker krig med shialandene og følgelig håper at masseinvandring av sunnimuslimer til Europa vil hjelpe dem til å nå målene. Så hadde det vært bedre om Hitler hadde vunnet krigen.

  Svar
 • De av middelklassen som stemmer på Rødt må være de i middelklassen som tror de skal komme opp i makteliten ved en væpnet revolusjon. Middelklassens verdier er et så difust og unyansert begrep at det er null verdt og har ikke noe innhold. Innvandringen er en selvforsterkende prosess som overbelaster et lands ressurser og ødelegger klima. Og viss det er middelklassens verdier så hold seg langt unna middelklassen.

  Svar
 • «Ikke nødvendighet, ikke lyst – nei, kjærligheten til makt er menneskenes demon. La dem få alt – helse, mat, et sted å bo, underholdning – de er og forbli ulykkelige og lite humørfylte: for demonen venter og venter og vil være fornøyd. «- Friedrich Nietzsche

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

CIA produserer falske nyheter

Disse serveres av mediene til befolkningen som sannheter

Forrige innlegg

Irans parlament:

Definerer USAs væpnete styrker som terrororganisasjon.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.