POSTED IN Norsk politikk, Venstresiden

Rødt: Positivt landsmøte.

Overraskende radikal utvikling.

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Rødt har lenge gitt uttrykk for, og har fått økt oppslutning for at det har utvikla seg i retning av et humanitært veldedighetsparti med kjerneverdiene sine plassert i det humanitærpolitiske komplekset med hovedvekt på antirasisme og innvandring som løsning på verdens fattigdomsproblemer. Med oppslutning fra det universitetsutdanna og statsfinansierte sjiktet i de politiske påvirkningsorganisasjonene. Som når Rødt i Bydel Gamle Oslo prinsipielt støtta «kneble motstanderne»-politikken og ville fjerne en benk fra Universitetes botaniske hage med naturforskeren Carl von Linnés navn på. Samtidig som Rødt har vært imot angrepet på Libya, er aktiv i fagbevegelsen og er imot privatisering av stadig mer av de offentlige tjenestene.
På landsmøtet i helga blei det imidlertid seire både for den politiske og den jordnære realismen. Mot de falske illusjonene om Ap, mot meningsløse og miljøskadelige «klimatiltak» som vindmøller og med tilnærming til innvandringsrealisme. Fraksjonen mot statsgrenser og for fri innvandring i påvente av verdensrevolusjonen, de uorganiserte trotskistene og IS-fraksjonen (IS: Internasjonale sosialister), blei påført helt nødvendige nederlag på landsmøtet. Et varsel om en nødvendig kursendring til et reelt venstreorientert sosialistisk opposisjonsparti?

Hentet fra politikus.no
Av Ove Bengt Berg

Avslører det høyreorienterte Ap og kostbart klimahysteri
Rødts leder Bjørnar Moxnes åpna landsmøtet med en tale der han skarpt kritiserte det hegemoniske inntrykket som forsøkes skapes av Arbeiderpartiet som et helt annet parti enn det partiet som støtter vestlig imperialisme og vestlige kriger, underkastelse av EU-kommisjonen og nedrigging av velferdsstaten. Så fortsatte landsmøtet med både å avvise en sluttdato for norsk oljevirksomhet og mot havvindmøller og dermed imot hele den meningsløse og miljøskadelige vindmølleproduksjonen over alt.

IMG_8068
Har Rødt tatt til seg noe av Sylo Tarakus innvandringsrealisme?

Ny og realistisk innvandringspolitikk?
Enda viktigere er to viktige nederlag for innvandringsentusiastene og trotskistfraksjonen/IS-folka i Rødt.
For det første vedtok landsmøtet at antallet årlige kvoteflyktninger skulle reduseres fra 20 000 årlig til de 5 000 FN foreslår. «Det skal være en sammenheng mellom det vi kan ta imot, og det vi tar imot, sier partileder Bjørnar Moxnes til NRK. …å ta inn over 100.000 over fem år pluss familiegjenforening, kan bli litt vanskelig for kommunene, sier Moxnes

Arbeidsinnvandring, nederlag for linja uten statsgrenser og fri innvandring (trotskisme)
Dessuten vedtok landsmøtet at EØS-borgere må kunne vise til tilsetting og arbeidskontrakt med lønns- og arbeidsvilkår etter norske tariffavtaler for å få oppholdstillatelse for arbeid i Norge. Fire medlemmer fra Oslo protesterte. Gjenvalgt sentralstyremedlem Mariette Lobo, tidligere leder av Rødts Antirasistiske og minoritetspolitiske utvalg, er av en ledende fagforeningsaktivist i Rødt omtalt som en trotskist. En av de andre fire har også trotskistisk bakgrunn. Kanskje er hele «firerbanden» fra Oslo trotskister? De fire mener at det vedtatte forslaget splitter arbeiderne. I Klassekampen 25.02.2021 uttaler faglig leder i Rødt, Markus Hansen seg mot denne trotskistiske politikken. Hansen mener de fire

«ikke forholder seg til hvordan arbeidslivet er . -Vi må erkjenne at arbeidsinnvandrerne utnyttes i Norge. Å bare snakke om at arbeidsinnvandrerne er velkomne, er en naiv tilnærming, siter Klassekampen Hansen på. Hansen sier også: «Det er stemmer i partiet som mener det ikke skal være regulering her, men fri tilgang uansett. Det mener jeg er en naiv tilnærming», sier Hansen til Klassekampen.

NRK ved Magnus Takvam refererte:

Det omstridte punktet om sterkere regulering av arbeidsinnvandring oppnådde til slutt klart flertall, etter at redaksjonskomiteen tok inn en mer raus formulering i teksten:
«Rødt ønsker arbeidsinnvandrere velkommen til Norge på norske tariffvilkår.»

De fires utspill i Klassekampen før landsmøtet, blei lagt ut på Lobos Facebook-side. Etter landsmøtevedtaket fikk de denne støtten av Rune Boutroue Bekkhus på Lobos Facebook-side og tråd om dette: «Beklagar at eg ikkje fekk støtta dykk i dette. Og så gjekk det galt på LM, huff. Takk for innsatsen, likevel. Men LM er ikkje heile verda. Eg skal prøva å væra meir på ballen frå no. Det er ein heilt sentral sak!»

Moxnes: Rasisme å si at nordmenn ikke kan utføre arbeid i Norge
NRK-journalistene Julia Kirsebom Thommessen og Trond Lydersen skreiv 05.03.21:

Moxnes sier det er politikerne som har gjort norske bedrifter avhengige av importert arbeidskraft. —Politiske valg har satt lønnsdumping i system. Det er flaut å tenke på at Norge har blitt et Kuwait light. Der hardt arbeid liksom ikke er noe nordmenn kan gjøre selv, men som må settes bort til underbetalte arbeidere fra fattigere land, sier Moxnes, og legger til: -Det er en rasisme i det. At nordmenn liksom ikke er i stand til å gjøre vanlig, hardt arbeid. 

Takvam skreiv videre:

I debatten om arbeidsinnvandring refset sentralstyremedlem Marielle Lobo partiet for å bruke en retorikk i offentligheten som kan nøre opp om rasisme, som i debatten om arbeidskraftmangel i fiskeriene: «det er ingenting i blodet som tilsier at nordmenn ikke kan sløye fisk i Lofoten»

Trotskisten Lobo har vært leder i Rødts «antirastiske og minoritetspolitiske utvalg». Det må regnes som det viktigste underutvalget i Rødt, med et kjempelangt manifest der rasismeanklagene sitter ekstra løst. Lobo ser på bruk av hijab som et kvinnefrigjørende tiltak. Til Rødts fordel er det ikke lenger mulig å hente ut manifestet på Rødts hjemmesider. Lobo er nå blitt fagdirektør hos Likestillings- og diskrimineringsombudet. I partiets tidsskrift Gnist, nr 3 for 2016, skreiv den nåværende fagdirektøren og Rødts gjenvalgte sentralstyremedlem Lobo:

«Mengden arbeidsplasser, lønn eller velferdsgoder er ikke noe konstant, men gjenstand for politisk kamp. Derfor er det heller ikke en grense for hvor mange flyktninger som kan tas imot i Norge. Flyktninger skaper arbeidsplasser i form av behov for mottak, boliger, skoleplasser, helsetjenester og andre tjenester. Etter hvert bidrar de også til fellesskapet gjennom arbeid og annen samfunnsdeltakelse. Ved å slå fast at det finnes et metningspunkt, ser [en] bort fra dette.»

Dette er jo drømmerier helt i strid med virkeligheten. Hadde dette stemt hadde det ikke vært behov for Lobos direktørjobb i staten. Det Lobo her argumenterer for er den samme politikken som den internasjonale finanskapitalen arbeider for gjennom World Economic Forum, WEF. Trotskistene og WEF, den internasjonale finanskapitalen, møtes i felles kamp mot nasjonene og statsgrensene. Begge vil ha fri innvandring som Rødts sentralstyremedlem Mariette Lobo.

Ellers, noen gode vedtak:
Reversere kutt i arbeidsavklaringspenger og utvide ordningen til fire år.
Ta Equinor av børs.
Opprette nasjonalt industrifond, hvor en andel av oljefondet settes av til å gjøre strategiske investeringer i norsk industriproduksjon.
Øke norsk matproduksjon. Selvforsyningsgraden korrigert for importerte kraftfôrråvarer skal være minst 50 prosent innen 2025.

Helt meningsløst:
Prøveprosjekt med gratis kollektivtransport i hele landet.

Håp for Rødt? Uten fagdirektør Lobo ta Bøhlers velgere og mandat?
Sett utafra er landsmøtevedtaka til Rødt overraskende positive og radikale. Vedtaka er et slag først og fremst mot trotskistfraksjonen i Rødt, det er svært positivt. At IS trekker seg ut fra Rødt er ingen ulempe, IS trenger Rødt, mens Rødt ødelegges av IS. At en del natur- og miljøødeleggere fortviler for vedtaket om vindmøller gjør heller ikke noe. Arbeidsfolk lever av samfunnsmessig nødvendig arbeid, mens de statsfinansierte politiske aktivistene lever av å tilpasse seg Finansdepartementets almisser.

Hvis Rødt klarer å gjøre disse positive vedtaka til en reell politisk kursendring, og gjøre den kjent over hele landet, og særlig i Groruddalen, blir ikke Senterpartiets Jan Bøhler valgt. Rødt tar Bøhlers velgere.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • » Flyktninger skaper arbeidsplasser i form av behov for mottak, boliger, skoleplasser»

  Ja, hele folket i «arbeid».
  Så kan nasjonen prøve å dele resultatet av arbeidet etterpå? ;-)
  Vi får ta en dugnad; jo mer du krasjer med bilen din jo flere arbeidsplasser blir det, f.eks. Jo mer vi krasjer jo mer blir det å fordele?

  Svar
  • Wasan Totland
   9 mars 2021 17:21

   Jeg reagerte også på dette. Det er tydelig at de mangler grunneleggende ferdigheter for å forstå økonomi. Hvis de tror at Norge blir rikere på sekundære arbeidsplasser som vanner ut økonomien er det alvorlig. Det kan vel forklare iveren etter å få hele verden hit. Selv et barn har bedre vett.

   Svar
   • W.T.
    Ja, det ser ut som noen ( v.siden spesielt?) grundig forveksler penger og realverdier til fordeling i nasjonen.

    «Vi» ( statsadministrasjonen) kunne jo utdanne og ansette en tolk til hver innvandrer. Så kunne lønnen 10-dobles og skatten på dette «arbeidet» likeså.
    Slik sett kunne vi penge-betalt hele innvandringsregnskapet, og gå i «pluss».
    Jo flere ikke-språklige innvandrere , jo rikere (» » ) ble «vi» ( dvs. administrasjonen, ikke nasjonen), og jo høyere BNP fikk vi. ;-)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Filippinene:

Avtalen med USA skulle vært i havn nå.

Forrige innlegg

Spartakus:

Hybridkrigen mot Russland.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.