POSTED IN NATO, Norsk politikk

Rødt må velge:

Nato-kursen eller anti-imperialisme.

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

Natos Rødt

Jan Hårstad

Det kommer kanskje som en overraskelse for mange at en måling omtalt i dagens Aftenposten viser at 72% av Rødt-velgerne er for Nato.(18.3)

Når jeg i sin tid meldte meg ut av RV-Rødt var det fordi jeg skjønte at det å innlemme Nato og EU partiet AP i «venstresida» ikke kunne føre til noe annet resultat. Årevis av arbeid ble nedlagt for å bli kvitt den ideologiske arven fra AKP og  SF og folk som ble mistenkt for å være kommunister ble fordrevet fra debattspaltene i KK.

Historieforfalskning i stor stil ble påbegynt. Anti-kommunister som Tranmæl, Gerhardsen og Reiulf Steen ble løftet fram som de nye fyrtårnene. Bok om Rosa Luxemburg ble også utgitt som må være nærmest norgesrekord i historieforfalskning. Damen som elsket de russiske bolsjevikene ble plassert i samme skuff som hennes fiender og mordere: de sosialdemokratiske krigsentusiastene også omtalt som de «demokratiske sosialister.»

Weapons: ICRC marks Ypres chlorine gas anniversary with WMD call | International Committee of the Red Cross
De fleste tyske sosialdemokratene støttet Tysklands deltagelse i det store «slaktehuset» (1. verdenskrig).

At Rosa stiftet det tyske kommunistpartiet regnes ikke med. Hun elsket borgerlig parlamentarisme, skrev Rødt-forfatterne. Hun var en av oss.

Da Rødt gjorde det godt i det siste valget sa Bjørnar Moxnes på valgnatta: Kom til oss AP så skal vi gjøre vei i vellinga. Velling for hva da? Mere Nato, mere EU, mer gass og olje og vindmøller for Tyskland.

Klassekampen under redaktør Braanen har i all hovedsak vært et reklamebyrå for Støre-Vedum regjeringen og all denne ekstreme ønsketenkningen og romantikk vil det nødvendigvis bli skrevet bøker om.

Alle de illusjoner og all den ønsketenkning som Klassekampen i årevis har pakket seg inn i, får en smell ved Ukrainakrigen. Det var da ikke slik verden skulle bevege seg. Den ødela professor Marina Mazzucatos tenkning om det grønne EU som skulle redde kapitalismen og den bekreftet at Karl Kautsky var en total-idiot som trodde på fredelig verdenskapitalisme.

Alt det som var forhatt og bekjempet i Klassekampen i femten år, tenkningen til bolsjevik Lenin og Spartakist Rosa Luxemburg melder seg nå på i all internasjonal debatt. Sannsynligvis ikke i morgen, men ettersom krigene vil balle på seg i Balkan og Baltikum, vil folk søke etter andre realistiske typer tenkemåter.

Nato er et annet ord for den amerikanske imperialismen med et krigsbudsjett på omtrent 800 milliarder dollar i året. Det er de som styrer Nato og helt fra Sovjetunionens sammenbrudd i 1991 har dens sentrale strategi vært å underlegge seg hele verden under USA og dens militære arm, Nato.

For å lykkes med dette må de først splitte Russland fra Kina. Helst bør Russland hakkes til pinneved akkurat Som Afghanistan, Irak og Libya. Og da har metoden ofte vært etter Obamas oppskrift: Leading from Behind.

137 Shades of Terrorism. French Jihadists Before the Courts | IFRI - Institut français des relations internationales
«Leading from behind» (Å styre krigsdeltagelsen fra bakrommene) betyr at disse skal gjøre jobben for USA.

Natostatene har lesset våpen for over milliarder av Euro og Dollar til krigsarenaen i og rundt Ukraina. Det er Tow-missilen, Grad, Manpads, Stinger og Javelin. Dyrere og finere våpen er ikke å oppdrive i verden.

Meningen er da naturligvis at Den Internasjonale Legion som ønsker seg en «ultranationalist ethno-state»

(Rita Katz i Washington Post) sammen med tyrkisk ledete globale Jihadister skal føre en årelang geriljakrig som utmatter og pulveriserer Russland. Nato leading from behind.

Den lidende ukrainske befolkningen er kun en bondebrikke på det imperialistiske sjakkbrettet som kan ofres akkurat som irakere, libyere og afghanere ble det.

For Natos «venstreside» er dette fullstendig ubegripelig. Det har ledelsen i Rødt jobbet for at medlemmene ikke skulle beskjeftige seg med forståelse av krig og imperialisme. Nato-AP var modellen.

En høster som man sår.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

 • Torfinn Slettebø
  20 mars 2022 13:55

  «Trygve Hegnar mener Vesten må ta en støyt for å knekke Russland» (Finansavisen 20.03.)

  Då kan det vel ikkje lenger vera berre oppspinn at Russland skal tynast, av Noreg med fleire? Kan me i so fall venta at Russland skal oppføra seg normalt mot Noreg? Kven har mot til å dra oss ut av denne galne spiralen? Kor mykje opprusting meiner våpenfantastane skal til? 2 % av BNP, 4 %, 8 % ? Meir?

  Hegnar har tidlegare teke til orde for å knekkja norsk matproduksjon. Det synet står seg kanskje ikkje so godt lenger?

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Den store revejakten.

Er «venstresiden» uten argumenter siden de jakter i flokk?

Forrige innlegg

Grunnlaget for nedstengningene smuldrer:

Testene som det hele hvilte på virker ikke.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.