POSTED IN Helse, Mat/Landbruk

Robert W. Malone:

Er det en sammenheng mellom ugressmiddel og ADHD?

6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Ny forskning om ugrasmiddel og sjukdom

Sprøytemiddel forureinar maten vår

ROBERT W MALONE MD, MS

19. APR. 2023

Vi veit alle at glyfosat [virkestoffet i Roundup, produsert av kjemigigantane Monsanto/Bayer, mrk.] og andre plantevernmiddel blir sprøyta på nesten alt av kommersielle korn-, belgfrukt- og frøoljeavlingar for å drepe alle plantane på ein gong, og såleis gjere vidareforedlinga mykje lettare. Desse tørkemidla (eng.desiccants), som dei blir kalla, blir det funne spor av i kornprodukt og oljar ein får kjøpt på butikken. Det betyr at brød, mjøl, kjeks, kaker og snop som ikkje er merka ’økologisk’, vil innehalde glyfosat eller andre plantevernmiddel. Du veit, nesten alt som står i hyllene til matbutikkane våre.

Ein studie publisert i mars 2023 i det fagfellevurderte tidsskriftet Plants hadde målt mengdene glyfosatrestar i korn som hadde blitt behandla med glyfosat rett før innhausting i sentrale Litauen (1).Studien fann at glyfosatrestar vart funne i høgare mengder i kveitekli og rapsoljefrø, og at desse restane kunne finnast eit år etter innhaustinga.

Ein studie i Canada fann at 30% av over tre tusen testa matvarer i Canada inneheldt glyfosat (og fleire av dei over tillatt grenseverdi).

Som respons på tabellen over, svara Aline Dimitri, CFIAs nestleiar for mattryggleig og fungerande direktør, at kanadarar ikkje treng uroe seg over glyfosat i mat.

Desse resultata korrelerer med ein annan ny studie frå Canada (januar 2023), der dei testa urinen til kvinner som var gravide i første trimester for glyfosat og AMPA (metabolitten til glyfosat). Nesten 75% av kvinnene hadde målbare konsentrasjonar av glyfosat og AMPA i urinen sin. Forskarane observerte eit dose-respons-forhold mellom inntak av fullkornsbrød og høgare glyfosatkonsentrasjonar i urinen. Dette er ikkje berre urovekkande; det er uakseptabelt!

Ein annan fagfellevurdert studie, publisert i mars 2023 i Birth Defectsdemonstrerte at mus som under graviditeten vart fora med glyfosat, fekk ungar som hadde betydelege åtferdsavvik og også nevroinflammasjon. Åtferdsendringane hos museungane inkluderte uro og hyperaktivitet. Musehjernane hadde i tillegg målbar nevroinflammasjon kort tid etter fødselen.

Ein PNAS-studie frå 2023 demonstrerer tydeleg at nevroinflammasjon er involvert i autisme (ASD) hos menneske (4).

Ein annan 2023-studie granskar samanhengen mellom nevroinflammasjon og ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder, før kalla hyperaktivitet) (5).


La oss summere opp:

(1) Korn sprøyte med glyfosat hadde målbare nivå av restar, og nivåa var like store etter eit års lagring. 30 prosent av matvarene testa i Canada har målbare restar av glyfosat.

(2) Nesten 75 prosent av kanadiske kvinner i sitt første trimester av graviditet hadde målbare konsentrasjonar av glyfosat i urinen. Di meir fullkorn (heile kornet brukt,; elles rekna som det sunnaste valet, mrk.) i dietten, desto høgare nivå av glyfosat.

(3) Eksponering for glyfosat under fosterutviklinga til mus induserer hyperaktiv og engsteleg åtferd og målbare nivå av nevroinflammatoriske markørar.

(4) Nevroinflammasjon kan målast i temporal-lappen i hjernen på menneske med autismesyndrom (under obduksjon).

(5) Det verkar vere ein samanheng mellom nevroinflammasjon og ADHD.


Ein treng ikkje vere rakettforskar for å trekke konklusjonen at den betydelege auken av autisme og ADHD i barn dei siste to tiåra svært godt kan ha samband med bruken av glyfosat som tørkemiddel på avlingar av korn, frø og belgfrukter (erter, bønner, linser).

Til sist, dersom glyfosat er årsaka, så er alt dette svært unngåeleg. Ein nytte/risiko-analyse bør overtyde alle som planlegg å starte familie, eller som har barn, om å ete rein og økologisk mat så mykje som mogleg. Kjøp økologisk mjøl, korn, olje (ikkje rapsolje) og belgfrukt. Kjøp økologiske kornprodukt (brød, kjeks, småkaker). Vurder å bake sjølv. Om du ikkje får kjøpt desse tinga lokalt, kjøp dei på nettet.

Bruken av plante»vern»middel i andre land er vanleg praksis. Ver varsam når du kjøper mat frå andre land, særleg dei som ikkje har strenge reguleringsmyndigheiter som overvakar matproduksjonen.

Til sist vil eg berre nemne eit av dei andre midla som blir brukt i USA og rundt om i verda: dikvat (seld som REGLONE®).Dikvat blir brukt i plantevernmiddel på rug, grøne bønner, linser, erter og soyabønner [Stoffet er no forbode i Noreg, mrk.]. Sjølv om det er mindre utforska og publisert enn glyfosat, fann eit søk på pubmed ei rekke studiar som dokumenterer at kroniske, låge nivå eksponering er assosiert med forplantnings-giftigheit, tarminflammasjon (6, 7, 8) og andre helseproblem.

*

Merknad: Malone har mange følgarar på bloggen sin, og mange av dei kjem med gode kommentarar. Her er ein eg tykte var spesielt god:

Rob Apr 19

dikvat, roundup, desiccants. Slik endrar ein språket og slepp unna med å putte gift på maten. Eit klarare døme finst ikkje på korrupsjonen til desse byråa som er fanga av ’big agrobusiness’. Men dei vil fortelje deg at kjøtet ditt og mjølka di øydelegg miljøet med CO2-byrda. 

Fritt omsett av Monica Sortland

REFERANSAR:


(1) Oilseed Rape, Wheat, and Barley Grain Contamination as Affected by Different Glyphosate Usage

The main purpose of this study was to explore the effects of different glyphosate usages on harvested grain/seed contamination…

The use of glyphosate at pre-harvest, despite the dosage and application timing, led to glyphosate’s, as well as its metabolite, aminomethosphonic acid’s, occurrence in grain/seeds,…

The grain storage test showed that glyphosate residues remain in grain/seeds at steady concentrations for longer than one year. A one year study of glyphosate distribution within main and secondary products showed that glyphosate residues were mainly concentrated in wheat bran and oilseed rape meal, while no residues found in cold-pressed oil and wheat white flour, when glyphosate used at pre-harvest at the label rate.


(2) Urinary concentrations and determinants of glyphosate and glufosinate in pregnant Canadian participants in the MIREC study

Background: Despite the widespread use of these herbicides (Glyphosate), biomonitoring data – which inform risk assessment and management – are sparse.

Objectives: To identify determinants of urinary concentrations of these herbicides and their metabolites in pregnancy.

We measured urinary concentrations of glyphosate, glufosinate, and their primary metabolites aminomethylphosphonic acid (AMPA) in a single spot urine specimen collected during the first trimester of pregnancy.

Results: Among women with biobanked urine samples (n = 1829-1854), 74% and 72% had detectable concentrations of glyphosate and AMPA, respectively.

The specific gravity-standardized geometric mean (95% CI) concentrations of glyphosate and AMPA were 0.112 (0.099-0.127) μg/L and 0.159 (0.147-0.172) μg/L, respectively. We observed a dose-response relationship between consumption of whole grain bread and higher urinary glyphosate concentrations.

Conclusions: We detected glyphosate and AMPA in the majority of pregnant women from this predominantly urban Canadian cohort. Diet was a probable route of exposure.

Nearly 75% of women had detectable concentrations of glyphosate and AMPA.

Diet is a probable route of exposure to glyphosate and AMPA.


(3) Behavioral and neuroinflammatory changes caused by glyphosate: Base herbicide in mice offspring

Abstract

Background: Glyphosate is a pesticide considered of low toxicity, but scientific evidences show it can be harmful to health. This study aimed to evaluate the toxicity in mice offspring exposed to glyphosate-based herbicide (GBH) during the intrauterine period.

Methods: Female matrices (mice) received glyphosate 0.3 mg/kg daily per oral throughout the gestational period, which was variable between 18 and 22 days. From the 25th until the 28th days post-birth, mice offspring were subjected to behavioral tests, and the prefrontal cortex was processed for immunohistochemical analysis.

Results: Two significant behavioral changes were observed: anxiety in the GLIF0.3 group, increase in the behavior burying marbles in the marble-burying test and hyperactivity, expressed by the significant increase of the crossing number in the open field test. The increased microglia, TNF-alpha, and astrocyte expression were also observed in the prefrontal cortex of offspring treated with GLIF0.3.

Conclusion: Exposure to GBH during mice intrauterine development induces hyperactive and anxious behavior, evidencing neuroinflammation.


(4) Neuron-specific transcriptomic signatures indicate neuroinflammation and altered neuronal activity in ASD temporal cortex

Autism spectrum disorder (ASD) is a highly heterogeneous disorder, yet transcriptomic profiling of bulk brain tissue has identified substantial convergence among dysregulated genes and pathways in ASD. However, this approach lacks cell-specific resolution. We performed comprehensive transcriptomic analyses on bulk tissue and laser-capture microdissected (LCM) neurons from 59 postmortem human brains (27 ASD and 32 controls) in the superior temporal gyrus (STG) of individuals ranging from 2 to 73 years of age. In bulk tissue, synaptic signaling, heat shock protein-related pathways, and RNA splicing were significantly altered in ASD. There was age-dependent dysregulation of genes involved in gamma aminobutyric acid (GABA) (GAD1 and GAD2) and glutamate (SLC38A1) signaling pathways. In LCM neurons, AP-1-mediated neuroinflammation and insulin/IGF-1 signaling pathways were upregulated in ASD, while mitochondrial function, ribosome, and spliceosome components were downregulated. GABA synthesizing enzymes GAD1 and GAD2 were both downregulated in ASD neurons. Mechanistic modeling suggested a direct link between inflammation and ASD in neurons, and prioritized inflammation-associated genes for future study. Alterations in small nucleolar RNAs (snoRNAs) associated with splicing events suggested interplay between snoRNA dysregulation and splicing disruption in neurons of individuals with ASD. Our findings supported the fundamental hypothesis of altered neuronal communication in ASD, demonstrated that inflammation was elevated at least in part in ASD neurons, and may reveal windows of opportunity for biotherapeutics to target the trajectory of gene expression and clinical manifestation of ASD throughout the human lifespan.


(5) A Potential Role for Neuroinflammation in ADHD

…ADHD involves several factors that have been associated with an increase in neuroinflammation. This chapter presents an overview of factors that may increase neuroinflammation and play a potential role in the development and pathophysiology of ADHD. The altered immune response, polymorphisms in inflammatory-related genes, ADHD comorbidity with autoimmune and inflammatory disorders and prenatal exposure to inflammation are associated with alterations in offspring brain development and are a risk factor; genetic and environmental risk factors that may increase the risk for ADHD and medications can increase neuroinflammation. Evidence of an association between these factors has been an invaluable tool for research on inflammation in ADHD.


(6) Chronic Exposure to Diquat Causes Reproductive Toxicity in Female Mice


(7) Oxidative stress affects sperm performance and ejaculate redox status in subordinate house sparrows


(8) Chronic ingestion of a potential food contaminant (Diquat) induces gastrointestinal inflammation in rats: role of nitric oxide and mast cells

https://rwmalonemd.substack.com/p/weed-killer-and-autism-asd-or-adhd?utm_campaign=post&utm_medium=web

Forsidebilde: iStock1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 385 ganger.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • En venninnes hund løp fritt i en bananplantasje og så en vannpytt og drakk litt og ble alvorlig syk og måtte på nyremedisin.

  Østerrike hadde for mange år siden sin vin-skandale hvor de fattiges billge favoritt-pappvin var tilsatt FRYSEVÆSKE.

  Disse som slipper sånn gift ut på markedet og håver inn kan umulig tro på noe liv etter dette eller karma eller noe som helst hellig.

  Svar
 • Northern Light.
  25 april 2023 15:16

  Sprøytemidler på åkrene er bare er bare en måte mennesker forgiftes på. De store selskapene som selger ferdigmat som kan spises rett fra pakken, varmes opp, eller som bare skal tilsettes melk, tilsetter mange stoffer som er årsak til sykdommer, som kommer i tillegg til sprøytemidlene. Intetanende spises maten av de fleste, i god tro på at produktene er testet når de plukker dem fra butikkhyllene. Men mange av personalet i næringsmiddeltilsynene kommer fra matindustrien.

  Til og med emballasjen avgir partikler til maten som er skadelig har det vist seg, ikke bare fra inner-posen i esker for frokostblandinger, men plast som er i direkte kontakt med brød, kjøtt og fisk. Også tupperware, plastbokser folk legger mat i, avgir skadelige plastpartikler.

  Sykdomsfremkallende kjemikalier fra mat er bare en kilde, kosmetikk og kroppspleie produkt-industrien, som er et underbruk av den farmasøytiske industrien, er en annen. Kosmetikk er ikke underlagt tilsyn, og det er funnet giftige tungmetaller i kosmetikk i årtier uten at noe blir gjort. Rettsaker mot industrien ender oftest med forlik tidlig i rettsprosessen, og skandaler uteblir.

  Det er funnet sykdomsfremkallende stoffer i alt fra deodoranter, hår-shampoo, hudkremer, parfymer og flytende såper, som absorberes av huden. Til og med kvikksølv er funnet i kremer for barn.

  Det er simpelthen ikke mulig at så mange farlige stoffer i produktene finnes i ingredienser og tilføres av produksjon og emballasje, uten at selskapene vet om det. Alle selskapene har laboratorier, og må vite hva produktene inneholder før de sendes ut til butikker over hele verden. Hadde ikke industrien hatt sine folk i tilsynene, hadde de stoppet salget. Folk i u-land, kvinner der bruker også mye kosmetikk og kremer, blir syke av produktene uten å vite det og får ikke behandling. Selv klær og undertøy overfører sykdomsfremkallende stoffer gjennom huden.

  Nesten alle medisiner fra den farmasøytiske industrien, alt fra smertestillende til psykofarmaka, inneholder stoffer som gir bivirkninger. Det blir unødvendig å nevne mRNA-injeksjonene kalt vaksiner, som nå over 6 milliarder mennesker har tatt. Tar en et par skritt tilbake for å få overblikk, er det umulig at dette er tilfeldigheter. Menneskeheten, spesielt i vestlige land, blir med overlegg forgiftet.

  Sammenhengen skulle enhver undersøkende journalist i hovedstrømpressen oppdage, eller en påtalemakt. Hadde det ikke vært for at finanskapitalen eier hovedstrømpressen og tillater ikke undersøkende journalistikk, og har sine folk i rettsvesenet. Eierne og de finansielle eierne av de enorme konglomeratene av selskaper, som produserer ferdigmat og emballert mat, den farmasøytiske industrien, og kosmetikk og kroppspleieprodukt-industrien, har felles interesser av av befolkningene blir syke.

  Big Food, Big Pharma og kosmetikk industrien har de samme finansielle eierne, de enorme kapitalforvaltningsselskapene BlackRock, Vanguard, Statestreet, JP Morgan med flere. Big Pharma får enorm profitt på alle som blir syke av Big Foods mat. Nå skal også mat tilsettes mRNA-»vaksine» stoffer, dermed blir mat et nytt produkt for Big Phrama, som har et så langt rulleblad at flere bind med bøker kan skrives om det. Dødsfall fra reseptpliktige legemidler er på tredjeplass i verden, etter hjerte og karsykdommer, sannsynligvis forårsaket av Big Pharmas mat.

  Vi ser fra USA at bønder som produserer økologisk mat blir straffeforfulgt for å ikke sprøyte maten, og en delstat i Australia har forbudt folk å dyrke mat i egen hage. Regjeringene, eller administrasjonene som forvalter befolkningene for storkapitalen, gjør det stadig vanskeligere for folk å spise sunn mat uten sprøytemidler. Strategien ser ut til å være at folk skal tvinges vekk fra sunn mat fra småbruk og over til agrobusiness-selskapenes GMO-og kunstige mat.

  Det var langt mindre overvekt, diabetes, hjerte og karsykdommer på attenhundretallet enn i dag. Skulle ikke folk i vår tid ha bedre helse, med dagens kunnskap om kosthold, og flere medisiner? Men det har aldri vært flere med dårlig fysisk og psykisk helse enn i vår tid. Og det hjelper ikke med kunnskap om kosthold, når den tilgjengelige maten for folk forgiftes, og medisiner forgifter folk.

  Dette blir mer enn alarmerende når vi vet at grunnleggere og eierne av Big Pharma og Big Food er en del av en økonomisk elite, en herskerklasse av milliardærer som åpenlyst snakker om eugenisme og befolkningsbegrensning.

  Svar
  • Northern Light.
   25 april 2023 15:25

   Rettelse:
   I avsnitt 8 skal det stå: «Dødsfall fra reseptpliktige legemidler er på tredjeplass i verden, etter hjerte og karsykdommer, i mange tilfeller sannsynligvis i forårsaket av Big Foods mat».

   Svar
 • Northern Light.
  25 april 2023 16:50

  Storbritannia: 92 % av covid-dødsfallene var blant de som hadde tre eller flere vaksiner i 2022.

  Av The Expose.
  De britiske helsemyndighetene har gitt ut offisielle tall som viser en sjokkerende sannhet: den full- vaksinerte befolkningen hadde 92 % av covid-dødsfallene gjennom hele 2022, og 9 av 10 covid-dødsfall i England de siste to årene.

  Tallene ble publisert av et britisk helsemyndighetsorgan, Office for National Statistics (ONS), 21. februar 2023. Rapporten, med tittelen «Dødsfall etter vaksinasjonsstatus, England, 1. april 2021 til 31. desember 2022′, finnes på ONS-nettstedet.

  Den nye rapporten inneholder tall om dødelighet etter vaksinasjonsstatus for dødsfall av alle årsaker, dødsfall av covid og dødsfall som ikke involverer covid. Ved å se på tabell 1 i datasettet kan vi se at det store flertallet av covid-dødsfallene skjedde blant de som hadde fått tre eller flere doser av covid-injeksjonen.

  Tallene viser at covid-dødsfall blant den uvaksinerte befolkningen har blitt nesten ubetydelig, mens dødsfall blant den vaksinerte befolkningen har øket betydelig over tid. I mai 2021 var det for eksempel 205 covid-dødsfall blant den vaksinerte befolkningen, og bare 84 blant den uvaksinerte befolkningen.

  Men spol frem et år, og vi finner at covid-dødsfall økte med 450%, med 1494 blant de vaksinerte og bare 96 blant de uvaksinerte. Det er sjokkerende å se at til tross for booster-massevaksineringen vinteren 2021, gjorde ikke injeksjonene noe for å minske det enorme antallet dødsfall blant den vaksinerte befolkningen.

  Faktisk tyder tallene på at booster-massevaksineringen faktisk gjorde ting verre. Tallene viser at 25 758 av 28 041 covid-dødsfall i England mellom 1. januar 2022 og 31. desember 2022, var blant den fullvaksinerte befolkningen. Sjokkerende nok betyr dette at den fullvaksinerte befolkningen hadde 92 % av alle covid-dødsfall gjennom hele 2022.

  I mellomtiden var det 45.191 covid-dødsfall i England mellom 1. april 2021 og 31. desember 2022, og 38.884 av disse dødsfallene var blant den fullvaksinerte befolkningen, mens bare 6.307 dødsfall var blant den uvaksinerte befolkningen. Dette betyr at den fullt vaksinerte befolkningen hadde 9 av 10 covid-dødsfall i løpet av nesten to år.

  Dette reiser et viktig spørsmål: er covid-injeksjonene virkelig opptil 95 % effektive for å forhindre død? Tallene tyder på noe annet. Det er bekymringsfullt å se at nyheter som dette blir feid under teppet av hovedstrømpressen. Hva annet blir vi ikke fortalt?

  Det er på tide at vi tar ansvar for vår egen helse og tar informerte beslutninger om kroppen vår. Vi må ikke blindt følge myndighetenes anbefalinger uten å se på tallene og stille spørsmål ved det vi blir fortalt. Det er tydelig fra disse tallene at noe ikke fungerer, og det burde vært rettet opp for over et år siden.

  Fra The Expose, publisert 23 april 2023.
  Oversatt fra engelsk. Linker, oversikter og diagrammer i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Pfizer killed your Friends & Family for Profit – 92% of COVID Deaths were among the Triple+ Vaccinated in 2022 according to UK Gov.

  Svar
 • «Er det en sammenheng mellom ugressmiddel og ADHD?»

  Ja, selvfølgelig ikke utenkelig.

  Men hva med kreft og all asbesten som var i bremsetromlene på alle biler tidligere, og som ble spredt langs alle veier. ( Og i bilverksteder som rengjorde for dette mineralet med blåsin/trykkluft.)
  Inn i lungene på barn og voksne. I sammen med blyholdig bensin avgasser.
  ( Røyking fikk skylda, så folk skulle skamme seg, – det var deres egen skyld. )

  Hva med all den herdede oljen, margarinen, som myndighetene byttet til seg og produserte i bytte mot det D-vitaminrike OMEGA-3 rike fettet fra gressspisende utegående kuer på 1950-tallet. Fordi staten ville ha utenlandsk valuta til å bygge båter for USA sin Vietnamkrig.
  – Og hjerte/kar-sykdommer som kom for fullt noe år senere.

  ‘Livstidssykdommer’ ble det kalt. 😉

  Svar
  • «‘Livstidssykdommer’ ble det kalt»

   Nåja. Det skulle jo stå: Livs-stil-sykdommer.

   Men poenget er det samme. Årsaken til sykdommer er personlig , skammelig(?), adferd.

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Vennligst skriv inn en gyldig e-postadresse.

Next Post

Gjennom andre briller.

Nyheter fra hele verden.

Previous Post

Hvis vi snur speilet.

Hvordan konflikten i Ukraina kan ha blitt vurdert fra russisk side.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.