POSTED IN Coronavaksiner, Helse

Retretten har startet:

Dansk helsetopp: feil å anbefale covid-vaksine for barn.

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Det begynner langsomt å demre for noen helsetopper at de har tabbet seg ut – nå en i Danmark. Realiteten er at i nesten alle vestlige land har helsetoppene gjort dette, men vi som har hevdet dette er blir latterliggjort og utskjelt. En kan spørre seg om de har gitt etter for et enormt gruppe- og medie-press eller om de har vært i lommene på Big Pharma.

For min egen del får jeg rapporter fra stadig flere vaksinerte venner som nå blir ganske syke, angivelig av den nye muterte omikron-varianten. Vaksinen gir ikke beskyttelse. Likevel anbefales den fortsatt til befolkningen – til tross for disse dårlige signalene som nå kommer. Jeg tror det begynner å demre for stadig flere at de er blitt grundig lurt.

Knut Lindtner
Redaktør

Feil å anbefale Covid-19-vaksine til alle barn, mener generaldirektøren for danske helsemyndigheter.

Covid-19-vaksinen skulle ikke vært anbefalt for barn fra 5 år og oppover, sier en topp innenfor dansk helse.

Av Tyler Durden.

Søren Brostrøm, generaldirektør for danske helsemyndigheter, sier til dansk tV2 at det var feil å vaksinere flest mulig barn mot Covid-19, særlig nå  når vi etter 2021 har fått mer kunnskap om vaksinen.

Det ble gitt råd om at barn mellom 5 og 15 år burde bli vaksinert etter hvert som Omikron-varianten ble dominerende rundt om i verden.

«Jeg vil gjerne se alle disse foreldrene som har vaksinert barna sine i øynene og si «Dere gjorde det rette, takk for at dere hørte på oss», sier Brostrøm.

«Men samtidig – og dette er viktig for at vi fortsatt skal ha tillit – vi jeg innrømme at det hadde vært klokere om vi ikke hadde gjort det samme i dag. Og vi ville ikke gjøre det samme i framtiden heller», la han til.

Undersøkelser om effekten av vaksinen har vist at den gir liten beskyttelse mot infeksjoner fra viruset. Forskere har også i økende grad antydet at vaksinen ikke beskytter godt nok mot sykdommen hos barn – barn som forøvrig har liten risiko for å bli alvorlig syke om de får viruset.

woman in black and white polka dot shirt holding white plastic tube
Fortsatt anbefales vaksinen for voksne selv når stadig flere rapporterer at den ikke har positiv helse-effekt.

Danmarks nye vaksine-strategi anbefaler nå at voksne får vaksinen, men gir forskjellige råd når det gjelder barn.

«Barn og voksne blir svært sjelden syke av den nye Omikron-varianten av Covid-19. Derfor vil vi ikke tilby vaksinen for barn mellom 5 og 17 år. Men det kan gis etter spesielle medisinske vurderinger, sier helsemyndighetene på onsdag.

Samtidig oppfordrer Brostrøm voksne til å ta vaksinen om de tidligere har fått de første injeksjonene. Dette for å oppfriske immunforsvaret.

De som allerede har fått en oppfriskning bør ta en ny oppfrisker fordi beskyttelsen mot Omikron svekkes etter hvert.

Han sier landet greidde seg bra under pandemien i løpet av  vinteren 2021, selv om man fjernet restriksjonene – dette som en følge av vaksineringen.

«Strategien for den kommende vinteren er også at vi tror vaksinen vil få oss trygt gjennom en ny bølge, og uten restriksjoner», sier han i en uttalelse.

Som mange andre nasjoner har Danmark tilbudt Pfizer og Modena-vaksinene . Begge bør tas minst to ganger.

Fram til 15. juni hadde rundt regnet 85 prosent av danskene får én vaksinedose. rundt 77 % hadde fått to eller tre doser, og rundt 66 % hadde fått fire doser. Dette ifølge det danske vaksine-registeret.

Omtrent 40 % av barna har blitt vaksinert.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

Forsidebilde: CDC

https://www.zerohedge.com/covid-19/mistake-recommend-covid-19-vaccines-all-children-top-danish-health-official

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • Northern Light.
  26 juni 2022 15:05

  University of Oxford-studie: Mindre enn 6 % av «godkjente» medisiner har dokumentasjon som beviser virkning, og skader blir underrapportert.

  I følge en studie fra University of Oxford, støttes ikke 94 % av nylig godkjente medisiner av høykvalitets dokumentasjon som viser legende virkning. Dessuten, akkurat som med de eksperimentelle Covid-19-vaksinene, blir bivirkninger og uønskede reaksjoner på disse stoffene kraftig underrapportert.

  Når man ser på medisiner som har vært godkjent siden 2008 i Cochrane Reviews, et ledende internasjonalt tidsskrift og database som er godkjent av over 100 organisasjoner over hele verden, inkludert US Food and Drug Administration (FDA), fastslo forskere at bare 87 av de 1567 medisinene (6 %) hadde kliniske data som oppfylte en «høykvalitets» standard for dokumentasjon.

  Fra Oxford-studien:
  «Av 1567 medikamenter hadde bare 87 (5,6%) dokumentasjon av høy kvalitet, med positive, statistisk signifikante resultater og ble vurdert av forfatterne av rapportene som gunstige». Utrolig nok klarte de fleste av medikamentene ikke engang å oppnå karakteren «moderat kvalitet», med over 50 % som ikke klarte å oppnå denne vurderingen. Og likevel får forbrukere disse medikamentene, som forårsaker ukjente og underrapporterte bivirkninger, noe som i det minste bør kvalifisere som medisinsk feilbehandling. Det hvis vi levde i et fornuftig og velfungerende samfunn.

  En av studiens forfattere, Dr. Jeremy Howick, mener absolutt det. Dr. Howick skrev om funnene og anså problemet som bekymringsfullt og understreket at når dette skjer, er et «informert valg» for pasienten av medisinske behandlinger i hovedsak umulig. Dr. Howick, til The Epoch Times:
  «Det er spesielt bekymringsfullt at skadene pasienter får av behandlinger sjelden blir registrert. For at en lege eller pasient skal bestemme om de skal bruke en behandling, må de vite om fordelene oppveier ulempene.

  Hvis skadene er underrapportert, er et «informert valg» ikke mulig for pasienten. Potensielle ulemper bør rapporteres med samme nøyaktighet som fordeler. Det evidensbaserte medisin-fagfellesskapet har rett i å fortsette å forlange forskning av høyere kvalitet, og har rett i sin skepsis til at dokumentasjon av høy kvalitet for medisinske behandlinger er typisk».

  Det er ille nok at disse medisinene blir godkjent når det mangler bevis på at de virker, men disse eksperimentelle medikamentene forårsaker også utallige flere skader, med over 1/3 knyttet til bivirkninger som blir underrapportert. Nesten 10 % av de godkjente medisinene ble funnet å ha «betydelige bevis på skader av behandlingen».

  Fra studien:
  «Skader fra bivirkninger ble rapportert for 577 (36,8%) av medikamentene, hvorav 127 (8,1%) hadde statistisk signifikante bevis på at de forårsaket skadelige bivirkninger». Til slutt konkluderte forskerne med at «de fleste medisinske behandlinger som er studert i Cochrane Reviews ikke støttes av dokumentasjon av høy kvalitet, og skader er underrapportert».

  Oxford-studien gjenspeiler en annen nylig publisert studie fra USA som også fant problemer med medisiner som raskt blir brukt i helsevesenet uten tilstrekkelig dokumentasjon. JAMA publiserte at amerikanske forskerne fant ut at FDA, systematisk hadde lempet på sin en gang så strenge prosess for å godkjenne nye medikamentelle behandlinger på 1980-tallet, tilfeldigvis rett rundt tiden da Fauci kom inn i bildet.

  Mellom 1983 og 2018, og etter hvert som antall nye søknader om godkjenninger av legemidler økte, ble tiden for å få godkjenning redusert. Ifølge forskere skjedde dette fordi FDA kutter hjørner i det kliniske arbeidet for å godkjenne legemidlers sikkerhet og effektivitet. Studien konkluderte med at byrået «i økende grad godtok mindre talldata og dokumentasjon» når de godkjente nye medisiner.

  Når en tenker på det faktum at prisene på medisiner er forbløffende 85 ganger høyere enn de var i 2008 takket være Obamacare, sammen med de absolutt horrible bivirkningene for mange av den eksperimentelle vaksinen, og som nettopp ble godkjent for babyer og småbarn – er dette hinsides kriminelt. Det siste våre såkalte «folkehelseeksperter» er bekymret for, er å redde liv.

  Fra thegatewaypundit com, publisert 20 Juni 2022, skrevet av Julian Conradson.
  Oversatt fra engelsk, noe redigert, linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Bombshell Oxford Study: Less than 6% of “Approved” Medical Drugs Are Backed by “High-Quality Evidence” to Support Their Benefits – “Harms” are Significantly Underreported Across the Board.

  Svar
 • Tillit snakker helseleder Brostrøm om; han og hans like fortjener ikke tillit. De som har tillit til helseledere fortsatt må være tilbakestående. Det denne helselederen fortjener er å fratas lisensen, oppgi hvilke summer han har mottatt i bestikkelser og betale inn til et skadefond, stilles strafferettslig ansvarlig; og ellers bør han håpe han ikke blir lynsjet hvis han går ut blant folket han fortsatt vil skade med «oppfriskningsdose». Å i det hele tatt bruke det idiotiske ordet! Har han ikke nok blod på hendene som det er? Tillit har de skyldige ikke krav på, ikke heller respekt. Å behandles som pariakaste er det den sorten fortjener, slik de med rent blod urettvist er blitt behandlet lenge.

  Svar
 • Northern Light.
  26 juni 2022 16:45

  «Den totale dødeligheten av infeksjoner (IFR) av det nye koronaviruset i befolkningen generelt (unntatt sykehjem) er omtrent 0,1 % til 0,5 % i de fleste land, som er mest sammenlignbar med de middels influensapandemiene i 1936, 1957 og 1968. Overlevelsesraten for COVID-19 har blitt estimert til ikke mindre enn 99,7 prosent for alle aldersgrupper under 60 år. Medianalderen for Covid-dødsfall er over 80 år i de fleste vestlige land, 78 år i USA, og omtrent 5 % av de avdøde hadde ingen underliggende sykdommer. I mange vestlige land er rundt 50 % av alle dødsfall i forbindelse med Covid på sykehjem». Kilde: Swiss Policy Research.

  Det overstående kan en bruke for å skjære igjennom i diskusjoner om Covid, og ikke la helsetopper og tilhengere av det offisielle narrativet rundsnakke folk med å unnlate å nevne dette. Det er ikke nødvendig med vaksiner for et virus med en overlevelsesprosent (OP) på 99,7%, og for Omicron tilnærmet 100%. Vaksiner skal ikke gis til friske mennesker, og når OP er på 99,7% og over, er det bare en fordel at så mange som mulig får viruset, for å raskest mulig oppnå flokkimmunitet.

  Ekte vaksiner beskytter den vaksinerte mot viruset vaksinen er utviklet mot, og den vaksinerte smitter ikke andre. Covid-19 gjør ikke det, de som har fått injeksjonen får Covid igjen, og det lettere og med et mer alvorlig forløp enn de uvaksinerte. Da er det bare to forklaringer, enten så virker de ikke, eller så er det ikke vaksiner. Svaret på dette har vi fått, for en toppsjef i Bayer, Stefan Oelrich, innrømte nylig at injeksjonene var genterapi. «Hadde vi sagt det var genterapi, ville 95 prosent ikke tatt injeksjonene».

  Det er det samme som å tilstå den største forbrytelsen mot menneskeheten i hele dens historie på vegne av den farmasøytiske industrien, den mest kriminelle industrien i verden. Mange rapporter antyder at RNA-injeksjonen kalt vaksiner heller svekker immunforsvaret, for det er en stor økning i alle slags sykdommer etter at massevaksineringene startet.

  Den danske helsetoppen innrømmer at det er feil å anbefale Covid-vaksiner for barn, men det etter at 40 prosent av danske barn har fått injeksjonen, eller biovåpenet som det heller skulle blitt kalt. Har noen fått denne injeksjonen, får de aller fleste i beste fall en redusert livskvalitet hvis de overlever, og må ha vaksiner og medisiner fra de samme selskapene som fremstilte injeksjonene for å leve.

  Fire milliarder mennesker i vestlige land har fått en eller flere injeksjoner, en katastrofe. Faren er at befolkningene blir så svekket at de ikke makter å stille de ansvarlige politikerne, helsetoppene, Big Pharma og MSM for retten. Hvis de klarer det, er det for retten i et korrupt rettsvesen i Vesten, hvor statsadvokater, dommere, og forsvarere er på lønningslisten til den globale storkapitalen som eier Big Pharma og MSM.

  Når langtidsvirkningene av injeksjonene viser seg, vil selv det landet med det beste offentlige helsevesenet bli overbelastet raskt, og mange vil ikke få behandling, selv for sykdommer som ikke er forårsaket av vaksinen. Da vil produksjon stoppe, både av mat og varer og landene vil kollapse, med massedød som resultat for alle aldersklasser, spesielt eldre og syke.

  Når fire milliarder i den vestlige har fått en eller flere Covid RNA-injeksjoner kalt vaksiner, er det ingen vei tilbake, skadene på kroppen er irreversible som Dr. Mike Yeadon, Dr. Sucharit Bhakdi og Dr. Luc Montagnier har sagt, som er blant de mest fremstående virologene og biologene. Da har The Great Reset ugjenkallelig begynt. Vi befinner oss nå i første kapittel, og herskerklassen som står bak kan lene seg tilbake, og trinnvis innføre alle katastrofene som samlet sett vil føre til deres New World Order, med en herskerklasse og en forvaltet slaveklasse.

  Svar
 • Dr. Rima Laibow snakka so tidleg som i 2009 om «the culling of 90% of the population» – altso å avlive 90% av befolkninga. Ho praktiserte på 2000-talet som naturterapeut, og ein av dei styrtrike kundane hennar snakka i 2002 om desse dystre planane. «Dei» skulle ta livet av 90% av det som vedkomande kalla «useless eaters», altso folk som brukte opp «våre ikkje-fornybare ressursar». Når dr. Laibow spurde kunden kven «dei» var, svarte vedkomande «oss, aristokratane!».

  Her snakkar Laibow om dette i eit nyleg intervju med australske Maria Zeee (med tre e-ar):
  https://www.brighteon.com/a34c0e15-ce3d-4d7e-959e-619de7a314c2

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Første studie på 5G

Strålingen forårsaker typiske symptomer på mikrobølgesyndromet

Forrige innlegg

Det er slutt på USA-dominansen:

Nye maktsentra og en ny verdensorden vokser frem.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.